Postępowanie przetargowe

Zaproszenie do złożenia oferty - SIWZ

Wykaz dokumentów

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy

Załącznik Nr 3 - Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku przesłanek i okoliczności do wykluczenia z Postępowania

Załącznik Nr 5 -  Wzór wykazu prac zrealizowanych przez Wykonawcę

Załącznik Nr 6 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu odpowiednich zasobów ludzkich dla realizacji Zadania

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 8 - wzór harmonogramu rzeczowo finansowego

Załącznik Nr 9 - Oświadczenie o spełnianiu wszystkich warunków dla udziału w Postępowaniu

Załącznik Nr 10 - Wzór wykazu Podwykonawców

Załącznik Nr 11-Wzór zobowiązania Podwykonawcy do udostępnienia Wykonawcy swoich zasobów dla wykonania Zadania

OP1-1

Audyt energetyczny -  Metanoia

Zestawienie kryteriów i założeń technicznych w zakresie systemu BMS - Metanoia

Zestawienie kryteriów i założeń technicznych w zakresie wymiany oświetlenia - Metanoia

Zestawienie wymagań i założeń technicznych w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej -Metanoia

OP1-2

Audyt energetyczny - Dom Kurii Decezjalnej

Zestawienie kryteriów i założeń technicznych w zakresie systemu BMS - Dom Kurii Diecezjalnej

Zestawienie kryteriów i założeń technicznych w zakresie wymiany oświetlenia - Dom Kurii Diecezjalnej

Zestawienie wymagań i założeń technicznych w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej- Dom Kurii Diecezjalnej

OP1-3

Audyt energetyczny - WSD Przedszkole

Zestawienie kryteriów i założeń technicznych w zakresie systemu BMS - WSD Przedszkole

Zestawienie kryteriów i założeń technicznych w zakresie wymiany oświetlenia - WSD Przedszkole

Zestawienie wymagań i założeń technicznych w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej- WSD Przedszkole

OP1-4

Audyt energetyczny - WSD Profesorski

Zestawienie kryteriów i założeń technicznych w zakresie systemu BMS - WSD Profesorski

Zestawienie kryteriów i założeń technicznych w zakresie wymiany oświetlenia-  WSD Profesorski

Zestawienie wymagań i założeń technicznych w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej - WSD Profesorski

Cytat dnia

"Nie ma większego zła niż to, kiedy życie zaprzecza głoszonym z ambony ideałom. Kościół potrzebuje ludzi czynu świadczących życiem bardziej niż przemówieniami o mocy Dobrej Nowiny."

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x