Kapituły

1. KAPITUŁA KATEDRALNA PŁOCKA

Prałaci:
bp dr Mirosław Milewski, prałat prepozyt od 2017
ks. inf. mgr Marek Smogorzewski, prałat archidiakon od 2014, w kapitule od 1996
ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski, prałat dziekan od 2014, w kapitule od 2000
ks. prał. mgr Kazimierz Dziadak, prałat scholastyk od 2015, w kapitule od 2003

Kanonicy gremialni: 
ks. kan. dr Tomasz Kadziński, od 2005
ks. prał. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, od 2005
ks. prał. prof. dr hab. Daniel Brzeziński, od 2005, kustosz od 2015
ks. kan. dr Janusz Filarski, od 2006
ks. kan. dr Marek Zawadzki, od 2011
ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, od 2012, penitencjarz od 2013
ks. kan. mgr Stefan Cegłowski, od 2014, sekretarz od 2015
ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski, od 2016

Prałaci i kanonicy seniorzy:
ks. prał. mgr Józef Śliwka, od 2005, w kapitule od 1970
ks. inf. Ireneusz Kaczorek, od 2012, w kapitule od 1984
ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski, od 2014, w kapitule od 1984
bp Roman Adam Marcinkowski, od 2017, w kapitule od 1986


Kanonicy honorowi:
ks. kan. dr Franciszek Kacprzycki, od 1976
ks. prał. dr Zdzisław Konarzewski, od 1978
ks. inf. dr Kazimierz Piwowarski, od 1987
ks. prał. prof. dr hab. Czesław Rychlicki, od 1987
ks. kan. mgr Bronisław Gwiazda, od 1987
ks. prał. Wiesław Morawski, od 1994
ks. kan. prof. dr hab. Romuald Jaworski, od 1994
ks. kan. dr Andrzej Rojewski, od 1996
ks. kan. dr Stanisław Kulesza, od 1996
ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, od 1996
ks. kan. Antoni Kołodziejski, od 1996
ks. prał. dr Sławomir Nasiorowski, od 1996
ks. prał. dr Jerzy Zając, od 1996
ks. prał. Janusz Mackiewicz, od 1996
ks. prał. prof. dr hab. Janusz Mariański, od 1998
ks. kan. dr Andrzej Józef Leleń, od 1998
ks. prał. Andrzej Tadeusz Kondracki, od 1999
ks. kan. mgr Ryszard Dybiński, od 1999
ks. kan. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski, od 2001
ks. kan. dr Bogdan Kazimierz Czupryn, od 2001
ks. kan. dr Dariusz Kisiel, od 2001
ks. kan. dr Wojciech Bytner, od 2003
ks. kan. dr Janusz Kochański, od 2003
ks. prał. dr hab. Mirosław Kosek, od 2005
ks. kan. dr Bogusław Daniel Kwiatkowski, od 2005
ks. kan. dr Andrzej Krasiński, od 2006
ks. kan. dr Dariusz Majewski, od 2011
ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski, od 2011
ks. kan. mgr Roman Bagiński, od 2011
ks. kan. mgr Jan Kozłowski, od 2012
ks. kan. mgr Andrzej Milewski, od 2012
ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, od 2013
ks. kan. mgr Zbigniew Sajewski, od 2016
ks. kan. mgr Marian Ofiara, od 2018 (diecezja toruńska)
ks. kan. mgr Adam Przeradzki, od 2019
ks. kan. dr Dariusz Rogowski, od 2019


Kapituła Katedralna Płocka należy – obok Gnieźnieńskiej, Poznańskiej, Krakowskiej i Włocławskiej – do tzw. kapituł większych (inaczej: znaczniejszych lub prześwietnych; capitula insigna). Istnieje nieprzerwanie od XI wieku. Jej powstanie trzeba wiązać z utworzeniem przez legatów papieża Grzegorza VII w roku 1075 pierwszego biskupstwa na Mazowszu, czyli Diecezji Płockiej.

Z początku była to – jak należy przypuszczać – kapituła zakonna złożona z benedyktynów, którzy stanowili ówczesne prezbiterium biskupie. Jednak najprawdopodobniej już za czasów Władysława Hermana (1079-1102), kiedy to – jak się przyjmuje – wzniesiono pierwszą w Płocku katedrę biskupią, w skład Kapituły skupionej wokół kościoła katedralnego zaczęło wchodzić wyłącznie duchowieństwo diecezjalne.

Uzyskawszy ustrój korporacyjny, samodzielność ekonomiczną, prawo wyboru biskupów oraz prawo konsensu, Kapituła Katedralna Płocka przez całe stulecia stanowiła senat biskupów płockich, odgrywając olbrzymią rolę w życiu administracyjnym diecezji. Kapituła wspierała aktywnie rządców Diecezji Płockiej w podejmowaniu istotnych decyzji i aktów prawnych, współuczestnicząc jednocześnie w wykonywaniu ich władzy pasterskiej. Doniosłe zadanie przypadło Kapitule w sprawowaniu liturgii w kościele katedralnym oraz w szerzeniu kultury umysłowej na Mazowszu, między innymi poprzez prowadzenie szkoły katedralnej oraz troskę o cenny księgozbiór.

W dziejach Kapituły Katedralnej nigdy nie brakowało duchownych, którzy dzięki przymiotom serca i umysłu rozsławiali dobre imię Kapituły, Diecezji Płockiej i Polski. Podczas ostatniej wojny światowej i okupacji hitlerowskiej męczeńską śmierć ponieśli: błogosławiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski (prepozyt Kapituły w latach 1903-1908) oraz błogosławiony biskup Leon Wetmański (prepozyt Kapituły w latach 1936-1941), wraz z pięcioma innymi członkami gremium kapitulnego.

Od 1903 roku Kapituła Katedralna Płocka składa się z czterech prałatur (prepozytura, archidiakonia, dziekania i scholasteria) i ośmiu kanonii gremialnych (rzeczywistych). Na czele Kapituły – jako jej przewodniczący – stoi prepozyt. Piastującym godności prepozyta i archidiakona przysługuje tytuł infułata. Kanonicy honorowi nie wchodzą do gremium Kapituły.

Nową epokę w dotychczasowej historii kapituł katedralnych zapoczątkowało wejście w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, gdy wszystkie prerogatywy przysługujące kapitułom katedralnym na polu administracyjnym (zarówno sede plena, jak i sede vacante) przeniesiono na Kolegium Konsultorów oraz – w części – na Radę Kapłańską.


2. KAPITUŁA KOLEGIACKA PUŁTUSKA

Infułat:
ks. inf. Wiesław Kosek, prałat prepozyt od 2020, w kapitule od 1996

Prałaci:
ks. prał. dr Ireneusz Wrzesiński, prałat archidiakon od 2018, w kapitule od 1984
ks. prał. mgr Franciszek Różański, prałat dziekan od 2018, w kapitule od 1995
ks. prał. Stanisław Kaźmierczak, od 2003

Kanonicy gremialni:
ks. prał. dr Ryszard Kamiński, od 2001
ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, od 2011
ks. kan. mgr Ryszard Paradowski, od 2011
ks. kan. mgr Krzysztof Kozłowski, od 2015
ks. kan. Tadeusz Pepłoński, od 2018
ks. kan. mgr Zbigniew Adamkowski, od 2018
ks. kan. mgr Czesław Stolarczyk, od 2018
Ks. kan. mgr Henryk Tadeusz Dymek, od 2020

Kanonicy honorowi:
ks. kan. Stanisław Jan Nowak, od 1987
ks. prał. dr Bronisław Sałkowski, od 1987
ks. prał. mgr Michał Jerzy Woja, od 1987
ks. kan. Tadeusz Janowski, od 1987
ks. kan. Waldemar Nowak, od 1988
ks. kan. Remigiusz Sęderski, od 1995
ks. kan. mgr Stanisław Jan Czyż, od 1995
ks. kan. mgr Józef Szczeciński, od 1995
ks. kan. mgr Władysław Jan Jagiełło, od 1995
ks. prał. mgr Eugeniusz Mieczysław Graczyk, od 1995
ks. kan. Stanisław Wiesław Sadłowski, od 1995
ks. kan. Tadeusz Kowalczyk, od 1995
ks. kan. dr Jan Stanisław Piotrowski, od 1995
ks. kan. Włodzimierz Załęski, od 1996
ks. kan. Jerzy Drozdowski, od 1996
ks. kan. Mieczysław Leśnikowski, od 1996
ks. kan. Bonifacy Kazimierz Radziszewski, od 1996
ks. prał. mgr Tadeusz Zaborny, od 1996
ks. kan. Marian Matusiak, od 1996
ks. kan. Henryk Stanisław Zagórowicz, od 1996
ks. prał. mgr Tadeusz Niestępski, od 1997
ks. kan. Stanisław Struś, od 1997
ks. kan. dr Władysław Krawczyk, od 1997
ks. kan. Stanisław Górski, od 1997
ks. prał. mgr Piotr Joniak, od 1997
ks. kan. Adam Zdzisław Staniszewski, od 1997
ks. kan. Leszek Franciszek Żuchowski, od 1997
ks. kan. Czesław Zenon Glicner, od 1998
ks. kan. mgr Mieczysław Lucjan Ochtyra, od 1998
ks. kan. Franciszek Antoni Kuć, od 1998
ks. kan. dr Jan Stanisław Cegłowski, od 1998
ks. kan. Wojciech Michał Hubert, od 1998
ks. kan. mgr Marian Antoni Orzechowski, od 1998
ks. kan. Tomasz Zbigniew Cymerman, od 1998
ks. kan. Henryk Adamczyk, od 1999
ks. kan. Wawrzyniec Ulanowski, od 1999
ks. kan. Jan Kosin, od 1999
ks. kan. Jan Maroński, od 1999
ks. kan. Ryszard Chludziński, od 1999
ks. kan. Józef Bolesław Pokorski, od 1999
ks. kan. Stefan Czarnecki, od 1999
ks. prał. dr Jan Kasiński, od 1999
ks. kan. mgr Wiesław Malinowski, od 1999
ks. kan. mgr Józef Błaszczak, od 1999
ks. kan. mgr Henryk Bogdan Lewandowski, od 1999
ks. kan. mgr Zbigniew Jerzy Zbrzezny, od 1999
ks. kan. Walerian Niewiadomski, od 2001
ks. kan. mgr Stanisław Mariański, od 2001
ks. kan. Stefan Prusiński, od 2002
ks. kan. Jan Krynicki, od 2002
ks. kan. Ignacy Józef Sikorski, od 2002
ks. kan. mgr Józef Gawlik, od 2002
ks. kan. mgr Edmund Makowski, od 2003
ks. prał. Kazimierz Kowalski, od 2003
ks. prał. Jan Dzieniszewski, od 2004
ks. kan. mgr Jerzy Ławicki, od 2004
ks. kan. Tomasz Mazurowski, od 2004
ks. kan. Józef Kazimierz Różański, od 2004
ks. prał. mgr Wojciech Antoni Marszał, od 2005
ks. kan. Stanisław Gajewski, od 2006
ks. kan. Henryk Lipka, od 2006
ks. kan. mgr Jan Jóźwiak, od 2011
ks. kan. Zbigniew Kaniecki, od 2011
ks. kan. mgr Stanisław Dziekan, od 2012
ks. kan. mgr Andrzej Kucharczyk, od 2012
ks. kan. Tadeusz Domeradzki, od 2014
ks. kan. Jan Majewski, od 2015
ks. kan. mgr Sławomir Krasiński, od 2016
ks. kan. mgr Grzegorz Mierzejewski, od 2016
ks. kan. dr Dariusz Rojek, od 2016
ks. kan. mgr Marek Zacieski, od 2016
ks. kan. Tomasz Szablewski, od 2016
ks. kan. mgr Henryk Tadeusz Dymek, od 2017
ks. kan. Włodzimierz Jan Maruszewski, od 2017
ks. kan. dr Bogdan Adamowicz, od 2017
ks. kan. mgr Jarosław Wacław Kulesza, od 2018
ks. kan. mgr Krzysztof Jaroszewski, od 2019

3.KAPITUŁA KOLEGIACKA ŚW. MICHAŁA W PŁOCKU

Fundusz Stypendialny Kapituły św. Michała >>>

Prałaci:
ks. prał. Wiesław Gutowski, prałat prepozyt od 2015
ks. prał. dr Marek Jarosz, prałat scholastyk od 2015
ks. prał. prof. dr hab. Jan Krajczyński, prałat dziekan od 2015

Kanonicy gremialni:
ks. kan. Witold Godleś, od 2015
ks. kan. mgr Andrzej Smoleń, kustosz od 2015
ks. kan. Janusz Zdunkiewicz, od 2015
ks. kan. mgr Grzegorz Jendrzejewski, od 2015
ks. kan. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk, od 2015
ks. kan. mgr Zbigniew Rembała, od 2015
ks. kan. mgr Szczepan Bugaj, penitencjarz od 2015
ks. kan. dr Tomasz Lewicki, sekretarz od 2015

Kanonicy honorowi:
ks. kan. Marek Bruliński, od 2016
ks. kan. mgr Bogdan Tomasz Pawłowski, od 2016
ks. kan. dr Dariusz Piskorski, od 2016
ks. kan. dr Marek Wilczewski, od 2016
ks. kan. dr Jarosław Kamiński, od 2017
ks. kan. mgr Robert Banasiak, od 2017
ks. kan. Włodzimierz Dzieńkowski, od 2019
ks. kan. mgr Tadeusz Jabłoński, od 2019


Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku,

– powołana do istnienia w połowie XII wieku przy kościele kolegiackim św. Michała w Płocku, powstałym z fundacji Dobiechny, wdowy po Wojsławie, wychowawcy Bolesława Krzywoustego,

– w dniu 4 października 1732 roku, za zgodą Stolicy Apostolskiej i króla Augusta II, przeniesiona przez Biskupa Płockiego Andrzeja Stanisława Kostkę Załuskiego do kościoła pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Płocku,

– rozwiązana w dniu 17 kwietnia 1819 roku na mocy dekretu kasacyjnego delegata apostolskiego Arcybiskupa Warszawskiego Franciszka Malczewskiego,

– dekretem Biskupa Płockiego Piotra Libery z dnia 2 kwietnia 2015 roku została restytuowana przy kościele kolegiackim pod wezwaniem św. Bartłomieja w Płocku (zwanym dalej kolegiatą), jako votum na 940-lecie Diecezji Płockiej.

 

4. DOSTOJNICY PAPIESCY

Protonotariusze Apostolscy:
ks. inf. dr Kazimierz Piwowarski, od 2003
ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Marian Góralski, od 2004
Prałaci honorowi Ojca Świętego:
ks. inf. Ireneusz Kaczorek, od 1987
ks. prał. prof. dr hab. Czesław Rychlicki, od 2004
ks. prał. dr Sławomir Nasiorowski, od 2007
ks. prał. dr hab. Waldemar Jan Turek, od 2007
ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, od 2012
Kapelani Ojca Świętego:
ks. prał. mgr Janusz Śniegocki, od 1987
ks. prał. Andrzej Tadeusz Kondracki, od 1992
ks. prał. mgr Janusz Wiesław Osowiecki, od 1995
ks. prał. Antoni Majkowski, od 1997
ks. inf. mgr Marek Smogorzewski, od 1997
ks. prał. mgr Kazimierz Dziadak, od 1997
ks. prał. dr Jan Kasiński, od 2003
ks. prał. mgr Tadeusz Zaborny, od 2003
ks. prał. mgr Piotr Joniak, od 2003
ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski, od 2003
ks. prał. dr Jerzy Zając, od 2003
ks. prał. Janusz Mackiewicz, od 2003
ks. prał. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, od 2003
ks. prał. prof. dr hab. Janusz Mariański, od 2004
ks. prał. dr Bronisław Sałkowski, od 2004
ks. prał. prof. dr hab. Daniel Brzeziński, od 2006
ks. prał. mgr Tadeusz Niestępski, od 2006
ks. prał. mgr Michał Jerzy Woja, od 2006
ks. prał. mgr Wojciech Antoni Marszał, od 2011
ks. prał. Wiesław Morawski, od 2012
ks. prał. dr hab. Mirosław Kosek, od 2012
ks. prał. dr Andrzej Maciejewski, od 2012
ks. prał. mgr Eugeniusz Graczyk, od 2012
ks. prał. Jan Dzieniszewski, od 2019
ks. prał. dr Ryszard Kamiński, od 2019
ks. prał. dr Zdzisław Konarzewski, od 2019
ks. prał. Kazimierz Kowalski, od 2019

 

5. ODZNACZENI TYTUŁEM KANONIKA

ks. kan. Antoni Mamiński, od 1984
ks. kan. mgr Mirosław Danielski, od 1996
ks. kan. Józef Gałązka, od 1996
ks. kan. mgr Stanisław Gutowski, od 1996
ks. kan. Tadeusz Wołowiec, od 1996
ks. kan. Andrzej Zembrzuski, od 1996
ks. kan. Włodzimierz Ptasiński, od 1997
ks. kan. Wiesław Władysław Goszczycki, od 1998
ks. kan. Kazimierz Kozicki, od 1998
ks. kan. Stanisław Jan Opolski, od 1998
ks. kan. Jan Mieczysław Rogoziński, od 1999
ks. kan. Roman Stefan Kaczorowski, od 1999
ks. kan. Kazimierz Wójcik, od 1999
ks. kan. mgr Tadeusz Mieczysław Kulesza, od 1999
ks. kan. Zygmunt Marian Karp, od 1999
ks. kan. Jerzy Kajetan Skorłutowski, od 1999
ks. kan. Zdzisław Jan Bartosik, od 1999
ks. kan. mgr Kazimierz Rostkowski, od 1999
ks. kan. dr Tadeusz Kuczyński, od 2001
ks. kan. mgr Romuald Ciesielski, od 2004
ks. kan. Jan Deptuła, od 2004
ks. kan. mgr Sławomir Kowalski, od 2004
ks. kan. mgr Andrzej Jan Skorłutowski, od 2004
ks. kan. mgr Henryk Wojciech Szwajkowski, od 2004
ks. kan. mgr Jerzy Franciszek Wielechowski, od 2004
ks. kan. Ludwik Jan Jasiński, od 2006
ks. kan. Marian Łuniewski, od 2006
ks. kan. dr Cezary Siemiński, od 2012
ks. kan. mgr Adam Chmielewski, od 2012
ks. kan. mgr Janusz Nawrocki, od 2012
ks. kan. mgr Andrzej Redmer, od 2012
ks. kan. Mieczysław Słomkowski, od 2014
ks. kan. Zenon Froch, od 2016
ks. kan. dr Roman Mosakowski, od 2016
ks. kan. mgr Mariusz Oryl, od 2016
ks. kan. Adam Marek Pergół, od 2016
ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, od 2016
ks. kan. mgr Lech Robert Piórkowski, od 2016
ks. kan. mgr Roman Tomaszewski, od 2016
Ks. kan. mgr Sławomir Piotr Filipski, od 2016
ks. kan. mgr Janusz Rumiński, od 2016
ks. kan. mgr Krzysztof Dziadak, od 2017
ks. kan. mgr Andrzej Majewski, od 2017
ks. kan. mgr Tomasz Ozimkowski, od 2017
ks. kan. mgr Sławomir Rosiński, od 2017
ks. kan. mgr Ryszard Berk, od 2017
ks. kan. Krzysztof Kowalski, od 2017
ks. kan. mgr Jacek Lubiński, od 2017
ks. kan. mgr Zbigniew Morawski, od 2017
ks. kan. mgr Robert Andrzej Oprawa, od 2017
ks. kan. mgr Sławomir Andrzej Stefański, od 2017
ks. kan. mgr Jan Zega, od 2017
ks. kan. mgr Jarosław Arbat, od 2018
ks. kan. prof. dr hab. Tomasz Białobrzeski, od 2018
ks. kan. Tadeusz Kuśnierz, od 2018
ks. kan. Jan Romanowski, od 2018
ks. kan. Krzysztof Szwejkowski, od 2018
ks. kan. Krzysztof Zakrzewski, od 2018
ks. kan. mgr Tadeusz Milczarski, od 2018
ks. kan. mgr Leszek Błaszczak, od 2019
ks. kan. mgr Jacek Daszkowski, od 2019
ks. kan. mgr Edward Kuzak, od 2019
ks. kan. Grzegorz Przybyłek, od 2019
ks. kan. dr Janusz Wiśniewski, od 2019
ks. kan. mgr Jan Żółtowski, od 2019

6. ODZNACZONY TYTUŁEM PRAŁATA ORMIAŃSKIEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Ks. prał. mgr Rafał Grzelczyk
Ks. prał. mgr Rafał Krawczyk 

7. ODZNACZONY GODNOŚCIĄ KANONIKA GREMIALNEGO KAPITUŁY KANONICKIEJ PRZY BAZYLICE MNIEJSZEJ PW. ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU

Ks. kan. ppłk mgr Jarosław Antoszewski

Cytat dnia

"Nie ma większego zła niż to, kiedy życie zaprzecza głoszonym z ambony ideałom. Kościół potrzebuje ludzi czynu świadczących życiem bardziej niż przemówieniami o mocy Dobrej Nowiny."

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x