Duszpasterze Rodzin

Diecezjalny Duszpasterz z polecenia Biskupa Diecezjalnego i przy współpracy z Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego:

- kieruje Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin;
- organizuje duszpasterstwo rodzin w diecezji;
- zabiega o powołanie dekanalnych i rejonowych duszpasterzy rodzin i współpracuje z nimi;
- dba o wystarczającą liczbę Parafialnych Poradni Rodzinnych, z kompetentną kadrą doradców;
- odpowiada za organizowanie szkolenia dla przyszłych pracowników duszpasterstwa rodzin, zwłaszcza Doradców Życia Rodzinnego;
- współpracuje z Wydziałem Katechetycznym w zakresie przygotowania młodzieży do rozpoznania powołania, do zawarcia małżeństwa i do życia w rodzinie;
- propaguje rekolekcje dla małżonków i rodzin;
- czuwa nad dobrze zorganizowanym i konsekwentnie przeprowadzonym w diecezji przygotowaniem do małżeństwa na wszystkich etapach, oraz nad katechezą dla małżonków i rodziców, do jakiej zobowiązani są proboszczowie;
- dąży do powstania w diecezji, a następnie czuwa nad rozwojem Domu Samotnej Matki, Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i Telefonu Zaufania;
- stara się, w miarę możliwości, o zorganizowanie materialnej pomocy rodzinom ubogim;
- opracowuje plan pracy na nadchodzący rok, uwzględniając program ogólnokrajowy;
- bierze udział w Rejonowym Spotkaniu i w Ogólnokrajowych Sesjach Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin;
- współpracuje z ruchami i organizacjami rodzinnymi w diecezji;
- przygotowuje sprawozdanie z rocznej działalności dla Biskupa Diecezjalnego i dla Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

DIECEZJALNY DUSZPASTERZ RODZIN
ks. dr Wojciech KUĆKO
tel.: (0-24) 268-04-55 (centrex 136)
e-mail: wojciech.kucko@diecezjaplocka.pl


Dekanalnego duszpasterza rodzin powołuje Biskup Diecezjalny. Może nim być proboszcz lub wikariusz; powinien mieć naukowe przygotowanie z zakresu małżeństwa i rodziny; odznaczać się zamiłowaniem do pracy duszpasterskiej ukierunkowanej na rodzinę i poczucie odpowiedzialności za tę dziedzinę duszpasterstwa; posiadać umiejętność nawiązywania kontaktu i współpracy z ludźmi oraz zdolności organizacyjne.

Głównym zadaniem dekanalnego duszpasterza rodzin jest pośredniczenie między diecezjalnym ośrodkiem duszpasterstwa rodzin a parafią. Pośrednictwo to w praktyce przekłada się na konkretne zadania. W pierwszym rzędzie dekanalny duszpasterz rodzin odpowiada za stan i rozwój duszpasterstwa rodzin w dekanacie oraz za inicjowanie na terenie dekanatu wszelkich działań mających na celu propagowanie wartości rodzinnych. W tym celu powinien brać udział w organizowanych przez diecezję spotkaniach dekanalnych duszpasterzy rodzin, by omówić aktualne problemy rodzin w diecezji. Wnioski z tych spotkań zobowiązany jest przekazać księżom odpowiedzialnym za duszpasterstwo rodzin w parafiach oraz czuwać nad ich realizacją.

Do obowiązków dekanalnego referenta duszpasterstwa rodzin należy troszczyć się, aby na terenie dekanatu było właściwie prowadzone przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie. Stąd też powinien inicjować i wspierać wszystkie te dzieła, które pomagają dzieciom i młodzieży odkrywać wartość katolickiego modelu małżeństwa i rodziny. Ponadto odpowiada za funkcjonowanie poradni życia rodzinnego w parafiach dekanatu. Jeśli nie ma możliwości, by w każdej parafii istniała poradnia rodzinna, powinien starać się utworzyć dekanalną poradnię życia rodzinnego. W tym celu zobligowany jest zatroszczyć się o przygotowanie kompetentnych osób do pracy w poradni (najlepiej parę małżonków) oraz zadbać, by zostały stworzone dobre warunki lokalowe. Do obowiązków dekanalnego duszpasterza rodzin należy zatroszczyć się także o to, by osoby pracujące w poradniach permanentnie podnosiły swoje kwalifikacje oraz pogłębiały swoją wiarę w organizowanych dla nich dniach skupienia i rekolekcjach.

DEKANALNI DUSZPASTERZE RODZIN:

Ks. Józef Różański – dekanat bielski
Ks. Roman Jankowski – dekanat bodzanowski
Ks. Jan Dzieniszewski – dekanat ciechanowski wschodni
Ks. Eugeniusz Graczyk – dekanat ciechanowski zachodni
Ks. Jarosław Kulesza – dekanat dobrzyński n. Drwęcą
Ks. Zbigniew Milczarek – dekanat dobrzyński n. Wisłą
Ks. Piotr Joniak – dekanat dzierzgowski
Ks. Andrzej Świderski – dekanat gąbiński
Ks. Andrzej Rutkowski – dekanat gostyniński
Ks. Krzysztof Kujawa – dekanat makowski
Ks. Ryszard Kamiński – dekanat mławski wschodni
Ks. Jan Żółtowski – dekanat mławski zachodni
Ks. Tadeusz Pepłoński – dekanat nasielski
Ks. Ryszard Paradowski – dekanat płocki wschodni
Ks. Stanisław Kaźmierczak – dekanat płocki zachodni
Ks. Zbigniew Sajewski – dekanat płoński północny
Ks. Tomasz Markowicz – dekanat płoński południowy
Ks. Romuald Ciesielski – dekanat przasnyski
Ks. Dariusz Multon – dekanat pułtuski
Ks. Wiesław Kosiński – dekanat raciąski
Ks. Andrzej Krasiński – dekanat rypiński
Ks. Dariusz Rojek – dekanat serocki
Ks. Tomasz Kadziński – dekanat sierpecki
Ks. Józef Błaszczak – dekanat strzegowski
Ks. Roman Murawski – dekanat tłuchowski
Ks. Grzegorz Przybyłek – dekanat wyszogrodzki
Ks. Andrzej Redmer – dekanat zakroczymski
Ks. Sławomir Rosiński – dekanat żuromiński

Cytat dnia

"Nie ma większego zła niż to, kiedy życie zaprzecza głoszonym z ambony ideałom. Kościół potrzebuje ludzi czynu świadczących życiem bardziej niż przemówieniami o mocy Dobrej Nowiny."

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x