Zaangażuj się!

Znajdź swoje miejsce w Kościele!

Być może każdej niedzieli przechodząc przez próg swojego kościoła rozglądasz się za miejscem, w którym przeważnie się zatrzymujesz, siadasz. Natomiast wychodząc nie jesteś do końca zadowolony, bo zrobiłbyś inaczej, albo coś zmienił. Właśnie teraz zapraszamy Ciebie do większego zaangażowania się, może nie od razu trzeba rewolucji, a jedynie mieć swoje miejsce, swoją wspólnotę. Nie rozglądaj się za innymi. Najpierw Ty znajdź swoje miejsce.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
W wielu parafiach naszej diecezji PDMD działa bardzo żywo, angażując w działalność misyjną wiele dzieci, a przez nich także dorosłych.
Czytaj więcej
Schola parafialna - służyć śpiewem Bogu i ludziom
Młodzi artyści doskonalą nie tylko swoje głosy, lecz także swojego ducha.
Czytaj więcej
Bielanki - służba liturgiczna dziewcząt
Do tej grupy mogą należeć już dziewczynki w wieku przedszkolnym, które bardzo chętnie angażują się np. w procesjach eucharystycznych.
Czytaj więcej
Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci
Wspólnota powstała w 1997 roku z inicjatywy Madzi Buczek i obecnie istnieje w 32 krajach świata.
Czytaj więcej
Eucharystyczny Ruch Młodych i jego cztery zasady
Wspólnota gromadzi dzieci i młodzież, którzy razem przeżywają Eucharystię i z Jezusem chcą budować nowy, lepszy świat.
Czytaj więcej
Duszpasterze młodzieży
Zadaniem Dekanalnego Duszpasterza Młodzieży jest animacja i organizacja duszpasterstwa młodzieży w dekanacie przy współpracy z Księdzem Dziekanem i pozostałymi księżmi w dekanacie.
Czytaj więcej
List duszpasterski Biskupa Płockiego Piotra Libery
W trosce o właściwe przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Płockiej.
Czytaj więcej
Kroki do małżeństwa i życia rodzinnego
Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego jest jednym z ważniejszych zadań, które stają przed współczesnym duszpasterstwem rodzin.
Czytaj więcej
Rachunek sumienia dla narzeczonych
Przystępując do Spowiedzi trzeba zastanowić się:
Czytaj więcej
Spotkania dla narzeczonych w dekanatach
Miejsca i terminy spotkań dla narzeczonych w dekanatach diecezji płockiej w bieżącym roku.
Czytaj więcej
Duszpasterze Rodzin
Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin powołuje Biskup Diecezjalny. Jest nim zwykle kapłan po odpowiednich studiach, najlepiej z teologii rodziny, z możliwością poświęcenia sprawom rodziny wystarczająco dużo czasu.
Czytaj więcej
Dziecko utracone
Ze względu na liczne zapytania dotyczące procedur związanych z „dzieckiem martwo urodzonym” przedstawiam aktualny stan prawny, który – mamy nadzieję – okaże się pomocny w trosce duszpasterskiej o rodziców, którzy stracili dziecko przed narodzeniem.
Czytaj więcej
Niesakramentalni
Z uwagi na to, że rozwody są plagą, która na równi z innymi dotyka w coraz większym stopniu także środowiska katolickie, problem ten winien być potraktowany jako naglący.
Czytaj więcej
Okno Życia
25 marca 2009 roku Biskup Płocki Piotr Libera otworzył i poświęcił "Okno Życia" w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku 14 w Płocku.
Czytaj więcej
Doradcy Życia Rodzinnego
Diecezjalnego Doradcę Życia Rodzinnego powołuje Biskup Diecezjalny na wniosek Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. Będzie nim osoba po odpowiednich studiach, najlepiej z teologii rodziny, o pogłębionej formacji religijnej.
Czytaj więcej
Szafarze
Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej mogą być mężczyźni w wieku 25–65 lat. Posługa wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego przed otrzymaniem biskupiego upoważnienia kandydat zobowiązany jest do ukończenia kursu przygotowawczego.
Czytaj więcej
Liturgiczna Służba Ołatrza
Duszpasterstwo ministrantów ma na celu staranne wychowanie członków liturgicznej służby ołtarza w duchu liturgii oraz przygotowanie do prawidłowego wykonywania poszczególnych czynności liturgicznych. Duszpasterstwo ministrantów zmierza do określonego
Czytaj więcej
Duszpasterze LSO
„W diecezjach można powołać do istnienia inne ośrodki koordynujące pracę formacyjną, których terenem działania byłyby dekanaty lub rejony. Podejmują one te elementy, formacji służby liturgicznej, które trudno zorganizować na terenie parafii. Dekanaln
Czytaj więcej
Duszpasterstwa specjalne i specjalistyczne
W ramach Wydziału Duszpasterskiego istnieje kilkadziesiąt duszpasterstw specjalnych. Na czele każdego stoi duszpasterz diecezjalny. Koordynuje działanie określonego referatu we współpracy z dyrektorem wydziału i duszpasterzami dekanalnymi.
Czytaj więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x