Tytuły, numery programów i podręczników

Niżej zamieszczone zostały tytuły programów i podręczników (oraz ich numery) do nauczania religii w diecezji płockiej w roku szk. 2014/2015 zaakceptowane przez Biskupa Płockiego.

Szczegółowy wykaz Programów nauczania i podręczników z przyporządkowanymi im numerami znajduje się także na stronie Komisji Wychowania Katolickiego: link do strony.


 

PRZEDSZKOLA

Tytuł programu: „Kochamy dobrego Boga"; nr AZ-0-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.; (program ogólnopolski).

Tytuł podręcznika: „Jesteśmy rodziną Boga", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock; nr PL-03-01/10-PL-/11; data zatwierdzenia: 18.07.2011 r. r.; nr dopuszczenia: 339/11.

Tytuł podręcznika: „Jesteśmy rodziną Boga", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock; nr AZ-03-01/10-PL-1/13; data zatwierdzenia: 4.03.2013 r.; nr dopuszczenia: 153/13 (ogólnopolski).


 

SZKOŁA PODSTAWOWA – I etap edukacyjny

KLASY I –III

Klasa I

Tytuł programu: „W drodze do Wieczernika"; nr AZ-1-01/10; data zatwierdzenia: 9.06.2010 r. (program ogólnopolski).

Tytuł podręcznika: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock; nr PL-11-01/10-PL-1/12; data zatwierdzenia: 16.07.2012 r.; numer dopuszczenia: 676/11.

Tytuł podręcznika: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock; nr AZ-11-01/10-PL-2/13; data zatwierdzenia: 20.05.2013 r.; numer dopuszczenia: 448/13 (ogólnopolski).

Zeszyt ćwiczeń: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock; (dla podręcznika nr AZ-11-01/10-PL-2/13; data zatwierdzenia: 20.05.2013 r.; numer dopuszczenia: 448/13).

Klasa II

Tytuł programu: „W drodze do Wieczernika"; nr AZ-1-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r. (program ogólnopolski).

Tytuł podręcznika: „Kochamy Pana Jezusa", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock; nr PL-12-01/10-PL-3/13; data zatwierdzenia: 21.06.2013 r.; numer dopuszczenia: 554/13.

Zeszyt ćwiczeń: „Kochamy Pana Jezusa", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock;

(dla podręcznika nr PL-12-01/10-PL-3/13; data zatwierdzenia: 21.06.2013 r.; numer dopuszczenia: 554/13).

Ogólnopolski, Tytuł podręcznika: „Kochamy Pana Jezusa", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock; nr podręcznika: AZ-12-01/10-PL-1/14.

Zeszyt ćwiczeń: „Kochamy Pana Jezusa", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock;

 

Klasa III

Tytuł programu: „W drodze do Wieczernika"; nr AZ-1-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r. (program ogólnopolski).

Tytuł podręcznika: „Przyjmujemy Pana Jezusa", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock.

Zeszyt ćwiczeń: „Przyjmujemy Pana Jezusa", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock.

(nr podręcznika: PL-13-01/10-PL-2/14; data dopuszczenia 17. 06. 2014 r.)


 

SZKOŁA PODSTAWOWA – II etap edukacyjny

KLASY IV- VI

Klasa IV

Tytuł programu: „Wezwani przez Boga"; nr AZ-2-01/1; data zatwierdzenia: 20.09.2001 r.; (program ogólnopolski).

Tytuł podręcznika: „Zaproszeni przez Boga", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-21-01/1-1; data zatwierdzenia 20.03.2006 r.; nr dopuszczenia 647/02.

Zeszyt ćwiczeń: „Zaproszeni przez Boga", red. A. Hajduk, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; (dla podręcznika nr AZ-21-01/1-1; data zatwierdzenia 20.03.2006 r.; nr dopuszczenia 647/02).

Tytuł dodatku do podręcznika: „W drodze do źródła. Przygotowanie do odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2008.

Klasa V

Tytuł programu: „Wezwani przez Boga"; nr AZ-2-01/1; data zatwierdzenia: 20.09.2001 r.; (program ogólnopolski).

Tytuł podręcznika: „Obdarowani przez Boga", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-22-01/1-1; data zatwierdzenia: 10.01.2003 r.; nr dopuszczenia: 3569/2002/2003.

Zeszyt ćwiczeń: „Obdarowani przez Boga", red. A. Banasiak, L. Łasek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; (dla podręcznika nr AZ-22-01/1-1; data zatwierdzenia: 10.01.2003 r.; nr dopuszczenia: 3569/2002/2003).

Klasa VI

Tytuł programu: „Wezwani przez Boga"; nr AZ-2-01/1; data zatwierdzenia: 20.09.2001 r.; (program ogólnopolski).

Tytuł podręcznika: „Przemienieni przez Boga", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-23-01/1-1; data zatwierdzenia: 15.03.2004 r.; nr dopuszczenia: 437/2004.

Zeszyt ćwiczeń: „Przemienieni przez Boga", red. A. Banasiak, L. Łasek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; (dla podręcznika nr AZ-23-01/1-1; data zatwierdzenia: 15.03.2004 r.; nr dopuszczenia: 437/2004).


 

GIMNAZJUM

(A)

Tytuł programu: „Pójść za Jezusem Chrystusem"; nr AZ-3-01/10; data zatwierdzenia: 9.06.2010 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: „Jezus uczy i zbawia", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-31-01/10-KR-2/12 ; data zatwierdzenia: 11.06.2012 r.; nr imprimatur 1626/2012).

 Klasa II

Tytuł podręcznika: "Jezus działa i zbawia", red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; (AZ-32-01/10-KR-12/13; data zatwierdfzenia: 20.05.2013 r.; nr Imprimatur 674/2013)

Klasa III 

Tytuł podręcznika: „Jezus prowadzi i zbawia", red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; (AZ-033-01/10-KR-2/14; data zatwierdzenia: 13.01.2014 r.; nr imprimatur: 367/2014).

(B)

Tytuł programu: „Pójść za Jezusem Chrystusem"; nr AZ-3-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: „Szukam was", red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-31-01/10-KR-1/11; data zatwierdzenia: 30.05.2011 r.; nr imprimatur: 1653/2011.

Klasa II

Tytuł podręcznika: „Jestem z wami", red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-32-01/10-KR-3/12; data dopuszczenia: 11.06.2012 r.; nr imprimatur: 1962/2012.

Klasa III

Tytuł podręcznika: „Chodźmy razem", red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-33-01/10-KR-4/13; data dopuszczenia: 11.04.2013 r.

 

(C)

Tytuł programu: „Pójść za Jezusem Chrystusem"; nr AZ-3-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: „Spotkanie ze Słowem", red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań; nr AZ-31-01/10-PO-1/11; data zatwierdzenia: 18.07.2011 r.

Klasa II

Tytuł podręcznika: „Aby nie ustać w drodze", red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań; nr AZ-32-01/10-PO-1/12; data zatwierdzenia: 16.07.2012 r.

Klasa III

Tytuł podręcznika: "Żyć w miłości Boga", red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań; nr AZ-33-01/10-PO-3/13.

 

(D)

Tytuł programu: „Pójść za Jezusem Chrystusem"; nr AZ-3-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: "Spotykam Twoje Słowo", red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr AZ-31-01/10-LU-1/12.

Klasa II

Tytuł podręcznika: "Z Tobą idę przez życie.", red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr AZ-32-01/10-LU-1/13.

Klasa III

Tytuł podręcznika: "Żyję Twoją miłością ", red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium, Lublin; AZ-33-01/10-LU-1/14.

 


 

LICEUM

 (A)

Tytuł programu: „Świadek Chrystusa"; nr AZ-4-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.; (program ogólnopolski).

 

Klasa I

Tytuł podręcznika: „W Kościele", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-41-01/10-KR-1/12; data zatwierdzenia: 26.05.2012 r.; nr dopuszczenia: 1625/2012.

Klasa II

Tytuł podręcznika: „W świecie", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-42-01/10-KR-6/13; data zatwierdzenia: 6.05.2013 r.; nr dopuszczenia: 673/2013.

Klasy III

Tytuł podręcznika: „W rodzinie", red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; (AZ-43-01/10-KR-3/14; data zatwierdzenia: 13.01.2014 r.; nr dopuszczenia: 287/2014).

 

(B)

Tytuł programu: „Świadek Chrystusa"; nr AZ-4-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.; (program ogólnopolski).

 

Klasa I

Tytuł podręcznika: „Moje miejsce w Kościele", red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań; nr AZ-41-01/10-PO-1/11; data zatwierdzenia 12.09.2011 r.; nr dopuszczenia: 2673/2012.

Klasa II

Tytuł podręcznika: „Moje miejsce w świecie", red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań; nr AZ-42-01/10-PO-1/12; data zatwierdzenia 21.11.2012 r.; nr dopuszczenia: 5218/2012.

Klasa III

Tytuł podręcznika: „Moje miejsce w rodzinie", red. J Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań (AZ-43-01/10-PO-1/14; data zatwierdzenia 2.06.2014 r.).

 

(C) 

Tytuł programu: „Świadek Chrystusa" nr AZ-4-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: "Świadczę o Jezusie w Kościele", red. W. Galant, R. Strus; Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr AZ-41-01/10-LU-1/12)

Klasa II

Tytuł podręcznika: "Świadczę o Jezusie w świecie", red. W. Galant, R. Strus; Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr AZ- 42-01/10-LU-4/13.

 

(D)

Tytuł programu: „Żyć, aby wierzyć i kochać", nr AZ-4-03/12; data zatwierdzenia: 30.05.2012 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: "W blasku Bożej prawdy", red. T. Śmiech, E. Kondrak; Wydawnictwo Jedność, Kielce; nr AZ-41-03/12-KI-1/12; data zatwierdzenie 30.05.2012 r.

Klasa II

Tytuł podręcznika: "Na drogach wiary", red. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek; Wydawnictwo Jedność, Kielce; (nr AZ-42-03/12-KI-1/13)


 

TECHNIKUM

Tytuł programu: „Świadek Chrystusa", nr AZ-6-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: „W Kościele", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-41-01/10-KR-1/12; data zatwierdzenia: 26.05.2012 r.; nr imprimatur: 1625/2012 

Klasa II

Tytuł podręcznika: „W świecie", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-42-01/10-KR-6/13; data zatwierdzenia: 6.05.2013 r.; nr dopuszczenia: 673/2013.

Klasa III i IV

Tytuł podręcznika: „W rodzinie", red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; (AZ-43-01/10-KR-3/14; data zatwierdzenia: 13.01.2014 r.; nr dopuszczenia: 287/2014).


 

SZKOŁA ZAWODOWA

(A)

Tytuł programu: „Bądźcie mocni!”, nr AZ-5-07/12; data zatwierdzenia: 22.10.2012 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: „Mocni wiarą", red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków; nr AZ-51-07/12-KR-3/13.

Klasa II

Tytuł podręcznika: „Mocni nadzieją", red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków; nr AZ-52-07/12-KR-8/13.

 

(B)

Tytuł programu: „Z Chrystusem”, nr AZ-5-01/1; data zatwierdzenia: 20.09.2001 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: „Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-51-01/1-1; data zatwierdzenia: 10.07.2002 r.; nr dopuszczenia: 2041/02.

Klasa II

Tytuł podręcznika: „Ze Zmartwychwstałym w rodzinie", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM – Kraków; nr AZ-52-01/1-1; data zatwierdzenia: 02.06.2003 r.; nr dopuszczenia: 1662/03.

 

(C)

Tytuł programu: „Z Chrystusem”; nr AZ-5-01/1; data zatwierdzenia: 20.09.2001 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: „Zaufajmy Chrystusowi", red. R. Lis, Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr AZ-51-01/1-6.

Klasa II

Tytuł podręcznika: „Świadczymy o Chrystusie", red. R. Lis, Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr AZ-52-01/1-6.


 

PROGRAMY DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH

Dotychczas zarejestrowano następujące programy do nauczania religii w szkołach specjalnych:

AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0; do 31 VIII 2016 r.

AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016 r.

AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2016 r.

AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016 r.

AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0; do 31 VIII 2016 r.

AZ-3h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016 r.

AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów niesłyszących (s. M. Polak); do 31 VIII 2016 r.

 AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016 r. 

Cytat dnia

"Nie ma większego zła niż to, kiedy życie zaprzecza głoszonym z ambony ideałom. Kościół potrzebuje ludzi czynu świadczących życiem bardziej niż przemówieniami o mocy Dobrej Nowiny."

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x