OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

XXV Edycja Olimpiady Teologii Katolickiej będzie organizowana przez diecezję łomżyńską pod hasłem Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła. Poszczególne etapy olimpiady zostały zaplanowane w następujących terminach:

- etap szkolny - 27 listopada 2014 r. (czwartek)

- etap diecezjalny – 5 marca 2015 r. (czwartek)

- etap ogólnopolski - 16 do 18 kwietnia 2015 r. w Łomży.

Celem tegorocznej edycji Olimpiady Teologii Katolickiej jest ukazanie istoty sakramentów i realnej obecności Boga tu i teraz oraz zapoznanie uczniów z rolą i znaczeniem sakramentów uzdrowienia w życiu chrześcijanina.

 

Etap diecezjalny XXV Edycji Olimpiady Teologii Katolickiej odbędzie się Liceum Ogólnokształcącym im. Marii-Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim (ul. Kopernika 6; 06-200 Maków Mazowiecki).

LITERATURA

 

ETAP SZKOLNY

Pismo Święte: (tekst obwiązujący dla wszystkich etapów: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2008)

1.  Rozesłanie Dwunastu: Mk 6,7-13.

2.  Przypowieści Jezusa o miłosierdziu: Łk 15,1-32.

3.  Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Apostołom (przekazanie władzy odpuszczania grzechów): J 20,19-29.

4.  Różne zachęty i przestrogi (w tym: o namaszczaniu chorych przez kapłanów): Jk 5,7-20.

 

Magisterium Kościoła

1.   Katechizm Kościoła Katolickiego, Sakramenty uzdrowienia chrześcijańskiego, nr 1420-1532.

2.   Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej, 19 II 2014. (http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140219_udienza-generale.html).

3.   Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej, 26 II 2014. (http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140226_udienza-generale.html).

 

Opracowania historyczno-teologiczne

1.   Blaza M., Kowalczyk D., Traktat o sakramentach, Kraków 2007. w: Dogmatyka pod red.
 E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, t. V, Warszawa 2007, s. 376 – 433.

2.   Krakowiak Cz., Życie sakramentalne chrześcijanina, Sakrament pokuty i pojednania, 
w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1994,
 s. 448-455.

3.   Krakowiak Cz., Życie sakramentalne chrześcijanina, Sakrament namaszczenia chorych, 
w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1994, 
s. 455-460.

4.   Romaniuk K. Sakramentologia biblijna Warszawa 1991, s. 66 – 100; s. 101 – 114.

5.   Staniek E., Kościół i sakramenty, Kraków 1995, s. 181-201.

 

ETAP DIECEZJALNY

Pismo Święte:

1.   Księga Jonasza: Jon 1-4

2.   Uzdrowienie paralityka i powołanie Lewiego: Mk 2,1-17.

3.   Nawrócona jawnogrzesznica: Łk 7,36-50.

 

Magisterium Kościoła:

1.  Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 2 XII 1984, Część III: Duszpasterstwo pokuty i pojednania (rozdział I + rozdział II).

2.  Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1981. (str. 11-36).

3.  Benedykt XVI, Orędzie na XX Światowy Dzień Chorego, 11 II 2012, «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła» (Łk 17,19)http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/sick/documents/hf_ben-xvi_mes_20111120_world-day-of-the-sick-2012_pl.html

 

Opracowania historyczno-teologiczne:

1.  Słownik teologii biblijnej, pr. zb. pod red.: Leon-Dufour X. Poznań – Warszawa 1982, hasła: Choroba – uleczenie, Grzech, Namaszczenie.

2.  Napiórkowski S. C., Z Chrystusem w znakach. Zarys sakramentologii ogólnej, Lublin 1984, 
s. 76-88.

3.  Olejnik S., Pojednanie i pokuta, w: Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999, 
s. 147-158.

4.  Olejnik S., Namaszczenie chorych, w: Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999, s. 421-424.

5.  von Speyr A., Spowiedź, Poznań 1996, s. 121-160.

  

ETAP OGÓLNOPOLSKI

Pismo Święte:

1.  Psalmy pokutne: Ps 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143.

2.  IV Pieśń o Słudze Jahwe: Iz 52,13-53,12.

3.  Obowiązek przebaczania i nielitościwy dłużnik: Mt 18, 21-35.

 

Magisterium Kościoła:

1.  KPK, kan. 998-1007.

2.  Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 2 XII 1984, Część III: Duszpasterstwo pokuty i pojednania (rozdział I + rozdział II).

3.  Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Sakramenty chorych, Katowice 1978. (s. 14-28).

4.  Jan Paweł II, Homilia w Bazylice Mariackiej w Gdańsku,12 VI 1987, III Pielgrzymka do Polski,

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1987/documents/hf_jp-ii_hom_19870612_infermi-danzica_pl.html

 5.  Jan Paweł II, Chrystus ustanawia sakramenty życia Bożego, Katecheza podczas audiencji środowej, 13 VII 1988.

6.   Jan Paweł II, Pokuta w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej, Katecheza podczas audiencji środowej, 15 IV 1992.

7.   Jan Paweł II, Namaszczenie chorych w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej, katecheza podczas audiencji ogólnej, 29 IV 1992.

  

Opracowania historyczno-teologiczne:

1.  Orzeszyna J., Pokuta – sakrament pokuty, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, red. Nagórny J., Jeżyna K., Radom 2005, s. 402-406.

2.  Olczyk A., Namaszczenie chorych, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, red. Nagórny J., Jeżyna K., Radom 2005, s. 351-352.

3.  Olejnik S., Czujne oczekiwanie przyjścia Pana, w: Teologia moralna, t. 6, Warszawa 1990, s. 134-161.

4.  Płatek J.S., Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, Częstochowa 1996, s. 168-227.

5.  Rahner K., Sakramenty Kościoła – Medytacje. Kraków 1997, s. 59-90.

6.    Rosato, Ph. J., Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów, Kraków 1998, s. 65-70.

7.   Schneider, T., Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, Wrocław 1995, s. 201-258.

 
Szczegółówy regulamin dostąpny jest pod adresem: http://www.otk.pl/
Cytat dnia

"Nie ma większego zła niż to, kiedy życie zaprzecza głoszonym z ambony ideałom. Kościół potrzebuje ludzi czynu świadczących życiem bardziej niż przemówieniami o mocy Dobrej Nowiny."

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x