OKÓLNIK
Okólnik 8/2021
15.03.2021
Spis treści:

Okólnik 8

APEL O POSZANOWANIE NIEDZIELI JAKO DNIA WOLNEGO OD PRACY

Mija właśnie 1700 lat od dekretu cesarza Konstantyna I Wielkiego, który – dnia 7 marca 321 roku – zarządził, aby dies solis, dzień Słońca, stał się dniem wolnym od pracy.
Zgodnie z tym prawem „sędziowie, mieszczanie i wszyscy uprawiający rzemiosło” mieli „odpoczywać w godnym wielkiej czci dniu Słońca”, który chrześcijanie – wtedy już wolni w wyznawaniu swojej wiary – świętowali jako pierwszy dzień tygodnia, dzień Zmartwychwstania Chrystusa.
Uwolnienie tego dnia od obowiązku pracy przyczyniło się do tego, że z biegiem czasu powszechnie świętowano to zbawcze wydarzenie, co w efekcie przyniosło zasadę świętowania niedzieli jako dnia Boga i człowieka.
Odnosząc się z szacunkiem do tej wiekowej tradycji stwierdzamy za papieżem św. Janem Pawłem II, że „także w obecnej sytuacji historycznej mamy obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzką godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego odpoczynku i świętowania” (por. Dies Domini, 66).
Ponawiamy treści zawarte w „Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli” z dnia 20 stycznia 2015 roku:
– apelujemy więc do władz, by uczyniły wszystko w celu ochrony niedzieli, tak by człowiek nie był traktowany jako narzędzie zysku i mógł przeżywać niedzielę zgodnie ze swoimi przekonaniami;
– apelujemy do pracodawców, aby uszanowali świętość dnia Pańskiego, nie angażując zawodowo pracowników jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne;
– apelujemy do pracowników, by w niedziele i święta nie podejmowali niekoniecznej pracy zarobkowej;
– apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o poszanowanie niedzieli i świąt z uwagi na społeczny i religijny pożytek należnego odpoczynku i świętowania – dla dobra naszych rodzin, dla dobra obywateli naszego państwa.
– apelujemy do parlamentarzystów, aby strzegli stabilności obowiązującego prawa w zakresie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, by wolna od pracy niedziela – jako prawo obecne w wielu europejskich demokracjach, szanujących godność i prawo do wypoczynku każdego obywatela – nie była kwestionowana w systemie prawnym naszej ojczyzny.
Wspominając fakt ustanowienia 1700 lat temu, przez władzę cywilną, świątecznego charakteru niedzieli, zachęcamy wszystkich do poszanowania tej tradycji, do jej docenienia, strzeżenia i pielęgnowania oraz przekazywania jej młodemu pokoleniu.
Naszym obowiązkiem jest obrona świątecznego charakteru niedzieli, dlatego nie możemy się godzić na dyktat różnych organizacji, korporacji zajmujących się handlem i dystrybucją towarów, które kierując się wyłącznie zyskiem, nie biorą pod uwagę kosztów społecznych, jakie wynikają z niszczenia tkanki społecznej bez pozbawiania jej tego spoiwa, jakim jest wspólne przeżywanie czasu wolnego i świętowanie niedzieli przez rodziny i całe społeczeństwo, co powinno być trwałym elementem naszej kulturowej tożsamości.
Zapraszamy wszystkich do budowania kultury niedzieli wolnej od przymusu pracy. Niech będzie ona dniem odpoczynku i wzmocnienia sił, odrodzenia osłabionych więzi rodzinnych i społecznych. Niech będzie okazją do emocjonalnego wyciszenia, a także do budowania wspólnoty rodzinnej, religijnej i narodowej.
Nie zapominajmy też o obowiązującym nas Bożym przykazaniu: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił (por. Wj 20,8-11), które w życiu chrześcijan XXI wieku oznacza to samo, co w życiu pierwszych wspólnot chrześcijańskich, czyli gromadzenie się w pierwszy dzień tygodnia – w niedzielę – na świętej Wieczerzy.
Warszawa, dnia 5 marca 2021 r.

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki
Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski

ZACHĘTA BISKUPA PIOTRA LIBERY
SKIEROWANA DO KSIĘŻY DIECEZJI PŁOCKIEJ W SPRAWIE MSZY ŚWIĘTYCH
ZA ZMARŁYCH NA COVID-19 I NA SKUTEK PANUJĄCEJ PANDEMII

Czcigodni i drodzy Księża,
Przemierzamy z Jezusem wielkopostną drogę Kościoła. „Oto idziemy do Jerozolimy” (Mt 20, 18). To już trzeci tydzień Wielkiego Postu. Z większym niż zwykle zapałem angażujemy się w dzieła miłosierdzia, które w trwającym od roku w Polsce i na świecie czasie pandemii są szczególnie potrzebne. Dziękuję Wam, bracia kapłani, za wrażliwość jaką w ostatnich miesiącach wykazywaliście wobec ludzi, którzy w różny sposób zostali dotknięci skutkami koronawirusa. Ten niewidzialny, a zarazem niezwykle groźny dla życia ludzkiego wróg, zebrał i nadal zbiera, śmiertelne żniwo w naszych wspólnotach. Zmarło wielu Waszych parafian, a moich diecezjan. Nie wszyscy z nich mogli przygotować się należycie na godzinę śmierci, a rodzina nie mogła się z nimi pożegnać. Dlatego kierowany troską o zbawienie wieczne dusz nieśmiertelnych, zwracam się do każdego z Was, bracia, z prośbą o odprawienie w dogodnym czasie trzech Mszy Świętych za zmarłych na Covid diecezjan. Naszą modlitwą obejmijmy również tych, którzy zmarli na skutek panującej w kraju pandemii. Dusze zmarłych sióstr i braci czekają na naszą pomoc! Taka modlitwa, to spełnienie jednego z uczynków miłosierdzia względem duszy: Modlić się za żywych i umarłych. Kieruję do Was powyższą prośbę, pomny także na duchowy testament mojego wielkiego poprzednika na stolicy biskupiej w Płocku, błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, który w swym ostatnim liście pasterskim do diecezjan napisał: „Dusze zmarłych wspomagajcie!”. Zatem raz jeszcze proszę prezbiterów płockich o Msze Święte ofiarowane za zmarłych w ostatnich miesiącach diecezjan.
Bóg zapłać za spełnienie tej prośby. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i z serca błogosławię.
Płock, dnia 8 marca 2021 r.Wasz biskup Piotr

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Droga Krzyżowa ulicami miejscowości
Z racji na panującą epidemię i obostrzeniami z nią związanymi sugerujemy, aby wszystkie nabożeństwa Drogi Krzyżowej odbywały się w świątyniach przy zachowaniu wskazań sanitarnych.

2. Płockie Dni Pastoralne 2021
Z racji na panującą epidemię i obostrzeniami z nią związanymi planowane w dniach 7-8 kwietnia br. Płockie Dni Pastoralne zostają odwołane.

3. Noc Konfesjonałów
Zachęcamy do włączenia się w inicjatywę „Noc Konfesjonałów” (2/3 kwietnia br.), która ma zgodę KEP i może być przeprowadzona w parafiach z uwzględnieniem wszystkich obostrzeń sanitarnych. Jest ona jednym ze sposobów na powrót wiernych do wspólnoty Kościoła, osób które „odwykły” od systematycznego uczestnictwa w życiu sakramentalnym. Szczegółowe informacje na stronie: https://nockonfesjonalow.pl/.

4. V Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków
Zapraszamy (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna) na V Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Pani Niezawodnej Nadziei w Sierpcu, w niedzielę 25 kwietnia 2021 r. Jej centralnym punktem będzie uroczysta Msza św. koncelebrowana (kapłanów zapraszamy do koncelebry), której przewodniczył będzie J.E. Ksiądz Biskup Piotr Libera. Szczegółowe informacje ukażą się w późniejszym czasie w Okólniku i na stronach www.

5. Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
W dniach 25 kwietnia - 1 maja 2021 r. będzie obchodzony Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Pakiet pomocy duszpasterskich przygotowanych na ten tydzień zawiera m.in. propozycje katechez; teksty modlitwy wiernych na każdy dzień; rozważania różańcowe, świadectwa i plakat. Materiały stanowiące pomoc w przeżyciu tego czasu zostały przekazane do każdej parafii.

6. Jubileuszowy 25. Sacrosong Diecezji Płockiej
Informujemy, że z racji na trwającą epidemię koronawirusa 25. Sacrosong Diecezji Płockiej został przełożony. O terminie poinformujemy w stosownym czasie.

7. Procesja Eucharystyczna w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (3 czerwca br.) organizujemy w parafiach procesję Eucharystyczną (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna). Wierni w naszych wspólnotach parafialnych wkładają wiele wysiłku w przygotowanie trasy procesji, dekoracji ołtarzy, oprawy muzycznej i liturgicznej. Procesja Bożego Ciała jest dobrą okazją, by w kontekście Roku św. Józefa szczególną modlitwą otoczyć mężczyzn i ojców.

8. Informacje dotyczące posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej
Misje kanoniczne dla NSKŚ zostały dostarczone księżom proboszczom. Prosimy o przekazanie ich zainteresowanym szafarzom. Z racji na trwającą pandemię kurs dla kandydatów na NSKŚ zostanie zorganizowany w późniejszym terminie.

9. Zakładka: duszpasterstwo.episkopat.pl
Na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski znajduje się zakładka pod adresem duszpasterstwo.episkopat.pl. Znaleźć tam można wiele cennych materiałów duszpasterskich, liturgicznych i homiletycznych, które z przyczyn objętościowych nie znalazły się w drukowanym programie duszpasterskim.

10. Bieżące informacje
Na stronach: duszpasterski.pl; facebook.com/duszpasterski; twitter.com/duszpasterski – znajdują się bieżące informacje duszpasterskie.
Płock, dnia 15 marca 2021 r.


Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego


KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Czcigodni Księża!
Od wielu miesięcy borykamy się z trudnościami wywołanymi pandemią koronawirusa SarsCov-19. W szczególny sposób ten trudny czas doświadcza chrześcijan w Ziemi Świętej. Wielu z nich utrzymywało się wyłącznie z obecności i ofiar licznie przybywających pielgrzymów. Od ponad roku ich sklepy i warsztaty produkujące dewocjonalia z drzewa oliwnego i inne pamiątki są zamknięte. Coraz większa liczba chrześcijańskich rodzin zwłaszcza mieszkających w Betlejem i okolicach żyje na skraju ubóstwa.
Chcąc choć w niewielkim stopniu wesprzeć mieszkańców Ziemi Świętej, zachęca się Czcigodnych Księży, by przy okazji sakramentu bierzmowania ofiarowali młodzieży krzyże z drzewa oliwnego, a dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej różańce, które nasza Hurtownia Artykułów Liturgicznych SACERDOS sprowadziła specjalnie w tym celu. Te i inne dewocjonalia wykonały Siostry Elżbietanki wraz ze swoimi podopiecznymi prowadzące Sierociniec „Dom Pokoju” w Betlejem oraz rodziny, które od lat zajmują się ich produkcją. Dochód z ich sprzedaży przekażemy Siostrom, a za ich pośrednictwem innym potrzebującym rodzinom chrześcijańskim. Niech więc będzie to okazja do wyrażenia swojej solidarności z tymi, którzy mimo trudności, a nawet prześladowań troszczą się o miejsca święte i są świadkami wiary w ziemskiej Ojczyźnie Chrystusa. Każdy z nas może dołączyć do grona Przyjaciół i Dobroczyńców Domu Pokoju oraz betlejemskich chrześcijan. Siostry zapewniają o wdzięcznej modlitwie w Miejscu Narodzin Pana Jezusa.
Płock, dnia 9 marca 2021 r.

 

Ks. Piotr Grzywaczewski Wikariusz Biskupi
ds. sakramentalnych


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 15 marca 2021 r.
Nr 544/2021

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x