OKÓLNIK
Okólnik 5/2021
Spis treści:

Okólnik 5

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH
90. ROCZNICY PIERWSZEGO OBJAWIENIA JEZUSA MIŁOSIERNEGO W PŁOCKU

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały” (Dz. 47-48).

Umiłowani Diecezjanie! Obchodzimy w bieżącym roku 90. rocznicę pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego Siostrze Faustynie, które miało miejsce 22 lutego 1931 r. w klasztorze sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w Płocku przy Starym Rynku 14. To właśnie wtedy padły przytoczone wyżej słowa Jezusa Miłosiernego.

Główne uroczystości 90-lecia objawienia odbędą się w Sanktuarium Bożego Miłosierdziu w Płocku, w dniu 22 lutego 2021 r. o godzinie 17.00. Uroczystej Mszy św. będzie wtedy przewodniczył ks. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski z Watykanu.

Z racji na ograniczenia pandemiczne serdecznie zapraszam Was, moi Drodzy, do duchowej łączności z Sanktuarium Miłosierdzia w Płocku za pomocą Internetu. Msza Święta będzie transmitowana na kanale youtube Sanktuarium oraz na kanale youtube Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.
Dzień wcześniej, w niedzielę 21 lutego br., w I Niedzielę Wielkiego Postu, będę przewodniczył Mszy Świętej radiowej w kościele Św. Krzyża w Warszawie o godz. 9.00. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.

Mając na uwadze troskę o to, aby „Płockie Betlejem Miłosierdzia" było miejscem, gdzie wierni z całego świata będą mogli z ufnością zawierzać się Bożemu miłosierdziu i doświadczać wielu łask, zwracam się także z prośbą do wszystkich diecezjan, kapłanów i wiernych świeckich, o wielkoduszne wsparcie dzieła rozbudowy diecezjalnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. W nowej świątyni obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku.

Zarządzam, aby ofiary zebrane na tacę w niedzielę 21 lutego 2021 r., zostały w całości przekazane dla Sióstr Bożego Miłosierdzia w Płocku na rozbudowę Sanktuarium.

Niech zaangażowanie materialne w dzieło rozbudowy Sanktuarium będzie wyrazem naszej wdzięczności za to, że Jezus Miłosierny wybrał sobie Płock, jako miejsce objawienia światu orędzia o nieskończonym Bożym miłosierdziu oraz znakiem naszej wielkoduszności. Obyśmy jak najszybciej z Boża pomocą mogli uczestniczyć w poświęceniu nowej świątyni.

Już teraz składam serdeczne "Bóg zapłać!" za finansowe wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.
Płock, dnia 1 lutego 2021 r.


† Piotr Libera
Biskup Płocki

 

ZARZĄDZENIE: Powyższe zaproszenie przeznaczone jest do odczytania wiernym we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Płockiej w niedzielę 14 lutego 2021 r., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
Zebrane ofiary należy przekazywać bezpośrednio na następujące konto: Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Stary Rynek 14/18, 09-400 Płock, Bank PEKAO SA I O. w Płocku, ul. Kolegialna 14a, Nr konta: 72 1240 3174 1111 0000 2890 0836.
Płock, dnia 2 lutego 2021 r.


† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


WSKAZANIA NA ROK ŚW. JÓZEFA W DIECEZJI PŁOCKIEJ

1. Papież Franciszek 8 grudnia 2020 r. ogłosił Rok Świętego Józefa, który potrwa w Kościele powszechnym do 8 grudnia 2021 r. W Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem”, opublikowanym z okazji 150. rocznicy ogłoszenia przez bł. Piusa IX Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego, Franciszek napisał: „Syn Wszechmogącego przyszedł na nasz świat w stanie wielkiej bezbronności. Józef musiał go bronić, chronić, opiekować się nim i wychowywać. Bóg zaufał Józefowi, podobnie jak Maryja, która znalazła w nim kogoś, kto nie tylko uratuje jej życie, ale zawsze będzie utrzymywał ją i jej dziecko. W tym sensie święty Józef nie mógł być kimś innym, jak tylko Stróżem Kościoła, ponieważ Kościół jest kontynuacją Ciała Chrystusa w historii, tak jak macierzyństwo Maryi znajduje odzwierciedlenie w macierzyństwie Kościoła”. Dlatego chcemy, w tym trudnym roku pandemii koronawirusa, powierzyć Dobremu Bogu nasz Kościół Diecezjalny, prosząc św. Józefa o wstawiennictwo.

2. W związku z obchodzonym Rokiem św. Józefa zalecam, aby we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Płockiej duszpasterze celebrowali, kiedy to możliwe, Msze wotywne ku czci św. Józefa, liturgie słowa lub inne nabożeństwa, czuwania, adoracje i formy modlitwy ku czci św. Józefa. Proszę także kapłanów, aby podczas ww. celebracji sprawowali również sakrament pokuty i pojednania. Ponadto zalecam, aby w poniższych wspólnotach parafialnych, którym patronuje i w których szczególnie czczony jest św. Józef, podjęto stosowne inicjatywy mające na celu propagowanie kultu Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny:
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie,
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim,
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Płocku,
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Pokrzywnicy,
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Pułtusku,
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Rościszewie,
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Sarnowo,
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Siecieniu,
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Syberii,
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Zakroczymiu,
• Kościół parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie,
• Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach,
• Inne kościoły / kaplice mające za patrona św. Józefa.

3. Zgodnie z Dekretem Penitencjarii Apostolskiej, udzielającym daru specjalnych odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa z dnia 8 grudnia 2020 r. (por. Okólnik 42/2020), odpustu zupełnego udziela się „pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską”:
• „Udziela się (…) odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie”;
• „Ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego”;
• „Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi”;
• „Udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna”;
• „Udziela się (…) odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju;
• „Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej”;
• „W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia”.

4. Ruchy i stowarzyszenia katolickie zachęcam do czytania i rozważania nauczania papieskiego na temat św. Józefa, zawartego m.in. w adhortacji św. Jana Pawła II „Redemptoris Custos” oraz liście apostolskim papieża Franciszka „Patris corde”. W promocję nauczania na temat osoby św. Józefa warto wykorzystać także te możliwości, które stwarza powszechny dostęp wiernych do Internetu.

5. W przepowiadaniu zachęcam do:
• Nawiązywania w homiliach i kazaniach do osoby św. Józefa;
• Przeprowadzania okolicznościowych katechez dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ukazujących rolę męża i ojca w rodzinie, na wzór św. Józefa;
• Przeprowadzania katechezy dla różnych grup duszpasterskich, którym patronuje św. Józef (np. o Kościele, rodzinie, pracy, ojcostwie itp.);
• Propagowania na parafialnych stronach www. i innych kanałach internetowych konferencji, artykułów i świadectw poświęconych św. Józefowi.

6. W celebracjach liturgii w parafiach i wspólnotach zachęcam do:
• Wyznaczenia jednego dnia w miesiącu (np. 19. dzień każdego miesiąca), w którym będzie sprawowana Msza św. wotywna o św. Józefie;
• Odprawiania comiesięcznego nabożeństwa ku czci św. Józefa w kościołach (np. 19. dnia każdego miesiąca) w intencji osób chorych, umierających, prześladowanych i ludzi pracy;
• Uczynienia miesiąca marca 2021 r. czasem codziennej modlitwy do św. Józefa (poprzez odmówienie przykładowo przed lub po każdej Mszy św. modlitwy „Do Ciebie Święty Józefie” lub Litanii do św. Józefa);
• Podjęcia modlitwy indywidualnej i wspólnotowej w intencji dzieł, którym patronuje św. Józef lub w intencji ludzi pracy (np. w każdą środę – dzień poświęcony Oblubieńcowi NMP);
• Wprowadzenia cotygodniowego nabożeństwa w intencji rodzin;
• Wyakcentowania postaci św. Józefa w uroczystości z Nim związane (19 marca i
1 maja);
• Zorganizowania peregrynacji obrazu św. Józefa w rodzinach parafii (uwzględniając obostrzenia sanitarne);
• Odnowienia i wyeksponowania wizerunków św. Józefa i Świętej Rodziny.

7. W posłudze caritas (dzieła miłosierdzia) zachęcam do:
• Ożywienia działalności parafialnego zespołu charytatywnego – ponownego rozeznania potrzeb najbardziej potrzebujących;
• Aktywizowania parafialnych grup, wspólnot i dzieł, którym patronuje św. Józef;
• Przekazania starszym i chorym parafianom tekstu listu apostolskiego „Patris corde” papieża Franciszka;
• Promowania w parafiach poradni życia rodzinnego prowadzonych przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA;
• Rozwijania w parafii duszpasterstwa mężczyzn na bazie ruchów, stowarzyszeń i wspólnot promujących chrześcijańską formację tego stanu.

8. Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Płock, dnia 1 lutego 2021 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki


KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO REFERENTA
DS. MUZYKI KOŚCIELNEJ I SPRAW ORGANISTOWSKICH

Instrukcja Biskupa Płockiego o przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa w Diecezji Płockiej (nr 13) nałożyła na Diecezjalną Komisję ds. Muzyki Kościelnej obowiązek przygotowania listy utworów, które można wykonywać podczas liturgii sakramentu małżeństwa. Przygotowane przez Komisję Materiały pomocnicze w ukształtowaniu muzyki i śpiewu w celebracji sakramentu małżeństwa mają stanowić pomoc dla narzeczonych, organistów, solistów posługujących podczas liturgii i kapłanów w prawidłowym przygotowaniu liturgii sakramentu małżeństwa. Bogactwo zaproponowanych śpiewów i utworów muzycznych ukazuje, że celem opracowania Materiałów pomocniczych nie jest wykluczenie kogokolwiek z posługi muzycznej podczas ceremonii ślubnych, lecz takie ukształtowanie muzyki, by odpowiadała zarówno wymogom liturgii, jak i wrażliwości narzeczonych.
Materiały pomocnicze w wersji elektronicznej mają charakter interaktywny: tytuły zapisane kolorem niebieskim – po kliknięciu – umożliwiają posłuchanie podanej propozycji, brązowy napis [nuty] pozwala na pobranie zapisu nutowego.
Ksiądz Biskup Piotr Libera po zapoznaniu się w Materiałami pomocniczymi w dniu 15 stycznia 2021 roku zezwolił na ich publikację. Można się z nimi zapoznać i pobrać w PDF na stronie internetowej Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku pod adresem: https://musicum.pl/archiwa/2282/2282/.
Płock, dnia 26 stycznia 2021 r.

Ks. Marcin Sadowski
Diecezjalny referent
ds. muzyki kościelnej i spraw organistowskich

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 5 lutego 2021 r.
Nr 251/2021

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x