OKÓLNIK
Okólnik 17/2021
12.05.2021
Spis treści:

Okólnik 17

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

Penitencjaria Apostolska dla pogłębienia pobożności i zbawienia dusz wiernych, mocą uprawnień w specjalny sposób sobie nadanych przez Ojca Świętego, z Bożej Opatrzności papieża Franciszka, mając na uwadze prośby niedawno skierowane przez Najczcigodniejszą Matkę Agnes Jaszczykowską, Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, którego to Dom Generalny znajduje się w Warszawie, w Jubileusz setnej rocznicy tegoż Zgromadzenia, z niebieskich skarbnic Kościoła szczodrze udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (Spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Siostry, przyjaciele Zgromadzenia oraz wierni świeccy, którzy szczerze żałują za grzechy jak również kierujący się miłością, od dnia 19 marca 2021 do dnia 19 marca 2022, mogą go uzyskać dla siebie lub też ofiarować jako wsparcie dla dusz wiernych przebywających w czyśćcu, jeśli pielgrzymując nawiedzą kaplicę Domu Macierzystego lub też gdziekolwiek spoglądać będą na jakąkolwiek świątynię wyżej wspomnianego Zgromadzenia i tam z właściwym usposobieniem, pobożnie, będą uczestniczyć w dniach świątecznych i obchodach jubileuszowych, jak zostało to przedłożone w niedawno przedstawionej prośbie, lub przynajmniej poświęcą odpowiedni czas na nabożne rozważania, które zakończą modlitwą Ojcze nasz, wyznaniem wiary oraz wezwaniami do Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.
Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, również będą mogli uzyskać odpust zupełny, wzbudzając w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko nastąpi taka możliwość, trzech zwyczajowo przyjętych warunków, jeśli włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez nich życiowe trudności.
Aby móc łatwiej dostąpić łaski przebaczenia na mocy władzy kluczy Kościoła, za sprawą miłości pasterskiej, Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani, posiadający odpowiednie uprawnienia do spowiadania, z ochoczym i wspaniałomyślnym nastawieniem oddali się sprawowaniu sakramentu pokuty.
Obowiązuje na czas jubileuszu Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia.
Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 9 marca, Roku Pańskiego 2021.
Prot. N. 260/21/I

Mauro kard. Piacenza Krzysztof Nykiel
Penitencjarz Większy Regens


INFORMACJA O KOŚCIELE I KAPLICACH JUBILEUSZOWYCH

Penitencjaria Apostolska z racji Roku Jubileuszowego Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek pod zwykłymi warunkami udziela odpustu zupełnego uczestnikom Mszy św. sprawowanych w intencji rychłej beatyfikacji Sł. Bożej M. Józefy Hałacińskiej w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Płocku o godz. 18.00 w następujące dni: 18 maja 2021, 18 czerwca 2021, 18 lipca 2021, 18 sierpnia 2021, 18 września 2021, 18 października 2021, 18 listopada 2021, 18 grudnia 2021, 18 stycznia 2022, 18 lutego 2022, 18 marca 2022 r. oraz wszystkim wiernym, którzy w dniach od 19 marca 2021 do 19 marca 2022 nawiedzą kościół parafialny pw. Św. Bartłomieja w Płocku, gdzie spoczywają doczesne szczątki Sł. Bożej M. Józefy Hałacińskiej lub kaplicę w jakimkolwiek klasztorze sióstr pasjonistek i poświęcą odpowiedni czas na pobożne rozważanie zakończone modlitwą Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz wezwaniem Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami i Ty któraś współcierpiała Matko Bolesna zmiłuj się nad nami.
Pozostałe warunki konieczne do uzyskania odpustu zupełnego to: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego oraz brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.
Warszawa, dnia 7 maja 2021 r.

M. Agnes Jaszczykowska
Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek

LIST BISKUPA PŁOCKIEGO DO MATEK Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA

Szanowne Panie, Drogie i Kochane Matki!

Majowe słońce, a także budząca się do życia przyroda, wybuchająca kolorami kwiatów, zapachami ziół i różnymi odcieniami pełnej nadziei zieleni niejako samoistnie prowadzą myśli ku naszym kochanym Mamom, które 26 maja obchodzą w Polsce swoje święto. Tego dnia ze szczególną wdzięcznością śpiewamy nabożeństwo majowe i odmawiamy codzienny pacierz, dziękując Bogu za serce każdej Matki, pod którym rozwinęło się i wzrastało niewinne życie ludzkie. Kiedy w tych dniach chwalimy Matkę nieskalaną, najczystszą, Matkę miłosierdzia, nadziei, Matkę Kościoła, przez Jej wstawiennictwo modlimy się za Was, Kochane Mamy, aby codzienny trud wychowania dzieci, podtrzymywanie ogniska domowego, łączenie obowiązków domowych z pracą zawodową były wsparte Bożą pomocą. Do tysięcy pozdrowień, telefonów, wiadomości mailowych i smsów, płynących w tych dniach do Drogich Mam, pragnę dołączyć moją modlitwę i serdeczne słowo. Pamięcią ogarniam również wszystkie zmarłe Matki, które ofiarnie służyły Bogu, Kościołowi i narodowi polskiemu, realizując swoje macierzyńskie powołanie.
Trwa Rok Rodziny Amoris laetitia, ogłoszony z woli Ojca Świętego Franciszka w całym Kościele katolickim z okazji 5. rocznicy publikacji adhortacji Amoris laetitia, by przygotować nas na X Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie w 2022 r., a także zwrócić uwagę na kwestie małżeństwa i rodziny. „Społeczeństwo bez matek – stwierdza Franciszek – byłoby społeczeństwem nieludzkim, ponieważ matki zawsze, również w najgorszych momentach, potrafią dawać świadectwo czułości, poświęcenia, siły moralnej. Matki często przekazują również najgłębszy sens praktykowania religii: pierwsze modlitwy, pierwsze gesty pobożności, których uczy się dziecko […]. Bez matek nie tylko nie byłoby nowych wiernych, lecz wiara straciłaby sporą część swojego prostego i głębokiego ciepła” (AL 174).
Niech najbliższe dni będą dla wszystkich okazją do refleksji nad zadaniami i rolą matek w Kościele i społeczeństwie. Oby coraz więcej polskich dziewcząt odkrywało powołanie do założenia rodziny i macierzyństwa, przekazywania dzieciom wartości i wiary. Niech kobietom nie zabraknie również sił do realizacji macierzyństwa duchowego w życiu zakonnym, konsekrowanym i wdowieństwie.
Wszystkim Kochanym Mamom z serca błogosławię, przyzywając orędownictwa Maryi: „Matko, która nas znasz, / z dziećmi Twymi bądź! / Na drogach nam nadzieją świeć, / z Synem Twym z nami idź!” (Litania do Matki Boga i ludzi).
Płock, dnia 23 maja 2021 r.


W uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Wasz Biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: List Biskupa Płockiego do Matek z okazji ich święta należy odczytać wiernym w niedzielę, 23 maja br., w ramach ogłoszeń parafialnych, w czasie wszystkich Mszy św.
Płock, dnia 7 maja 2020 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz generalny

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ 100-LECIA
ZGROMADZENIA SIÓSTR PASJONISTEK

Siostry Pasjonistki - Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa zapraszają na uroczyste obchody 100-lecia zatwierdzenia Zgromadzenia.
Obchody obejmują:
I. Sympozjum nt. Apostołki Miłości Ukrzyżowanej Sługi Bożej M. Józefy Hałacińskiej - 29 maja 2021 r. o godz. 14.00, w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja, przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Płocku.

Program:
1. M. Agnes Jaszczykowska, przełożona generalna Zgromadzenia - Słowo wstępne.
2. Ks. dr hab. Waldemar Turek Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie - Cele i środki nowego zgromadzenia żeńskiego w świetle listu s. Katarzyny Hałacińskiej do papieża Benedykta XV.
3. O. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury -„Seraficum” w Rzymie - Słuchać Boga i budować wspólnotę.
Sympozjum uświetni występ laureatów Diecezjalnego Przeglądu Piosenki i Pieśni Pasyjnej.
II. Dziękczynna Msza św. pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego Ks. Abp. Salvatore Pennacchio, ze słowem Bożym Biskupa Płockiego Piotra Libery – niedziela, 30 maja 2021 r. o godz. 11.30, w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Płocku.
Warszawa, dnia 7 maja 2021 r.

M. Agnes Jaszczykowska
Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek

KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA RODZIN

1. XV pielgrzymka do relikwii św. Joanny Beretty Molli

Dnia 28 maja br., w liturgiczne wspomnienie św. Joanny Beretty Molli, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej i Wydział ds. Rodzin Kurii Płockiej zorganizowali spotkanie modlitewne przed relikwiami świętej w kościele parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy. Dziękujemy za życzliwość duszpasterzy parafii i podejmowane dzieło kultu św. Joanny.

2. Książka „Józef, który mówił czynami”

Do wszystkich parafii diecezji za pośrednictwem poczty dziekańskiej zostały przekazane książki pt. „Józef, który mówił czynami” pod redakcją ks. Wojciecha Kućki, zawierające propozycje rozważań do wykorzystania np. podczas nabożeństw majowych. Jest to ósmy tom w serii „Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin”. Rozważania przygotowało dwudziestu ośmiu duchownym z diecezji płockiej: ks. Piotr Adamiak, ks. Tomasz Bartczak, ks. Krzysztof Cymerman, ks. Paweł Dobies, ks. Michał Fordubiński, ks. Łukasz Gach, ks. Jarosław Kamiński, ks. Adam Kowalski, ks. Kamil Kowalski, ks. Jarosław Kwiatkowski, ks. Wojciech Kućko, ks. Bartosz Leszkiewicz, ks. Dariusz Malczyk, dk. Kamil Mańkowski, ks. Piotr Marzec, ks. Mateusz Molak, ks. Dariusz Nowotka, ks. Marek Piątkiewicz, ks. Jacek Prusiński, ks. Krzysztof Ruciński, ks. Marcin Sadowski, ks. Leszek Smoliński, ks. Piotr Stasiński, ks. Krzysztof Stawicki, ks. Piotr Szulc, ks. Piotr Wilkowski, ks. Marek Tomasz Wiśniewski, ks. Sebastian Zalewski oraz jeden kapłan z diecezji ełckiej: ks. Michał Puczyłowski. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie!
Książki można także nabyć w Płockim Instytucie Wydawniczym: https://wydawnictwo.plock.pl/jozef--ktory-mowil-czynami--rozwazania-na-nabozenstwa-majowe-i-okolicznosciowe.

3. Propozycje Fundacji Orszak Trzech Króli

Do wszystkich Księży Proboszczów został przekazany list Fundacji Orszak Trzech Króli, zawierający propozycje dla parafian na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa: zachętę do układania dywanów kwiatowych na procesję oraz ofertę śpiewników eucharystycznych. Więcej informacji w przekazanych kopertach oraz na stronach: www.orszak.org i www.bozecialo.info.pl.
Płock, dnia 30 kwietnia 2021 r.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

KOMUNIKAT
DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY LITURGICZNEJ OŁTARZA DIECEZJI PLOCKIEJ

Czcigodni Księża!
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej organizuje w dniu 29 maja
2021 roku V Pielgrzymkę Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej pod hasłem: „Eucharystia - moją autostradą do nieba”. Spotkanie odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym
w Płocku. Patronem naszej pielgrzymki będzie bł. Carlo Acutis.
Mając na względzie obecną sytuację epidemiczną w naszym kraju, w tym roku zapraszamy wyłącznie 3 przedstawicieli z każdego dekanatu wraz Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza.
Plan spotkania przedstawia się w następujący sposób:
09:00 – rejestracja i przygotowanie do Mszy św.;
10:00 – Eucharystia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego (ceremoniarze i lektorzy otrzymają błogosławieństwo do pełnienia swojej funkcji);
11:30 – program przygotowany przez kleryków WSD w Płocku;
13:00 – mecz piłki nożnej z klerykami (zabieramy ze sobą strój sportowy);
14:30 – obiad;
15:30 – zakończenie pielgrzymki;

Koszt uczestnictwa w pielgrzymce wynosi: 5 zł.
Uczestników należy zgłaszać mailowo na adres: jesien1991@o2.pl

Płock, dnia 4 maja 2021 r.

Ks. Mateusz Jesień
Ks. Sławomir Ambroziak
Diecezjalni Duszpasterze LSO

PROŚBA DYREKTORA MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO „STUDNIA” W PŁOCKU

Czcigodni Księża,
już od ponad roku wszyscy walczymy z pandemią koronawirusa. Od 24 października 2020 r. ponownie zamknięte zostały restauracje, hotele i inne instytucje publiczne. Wszystkie te restrykcje dotyczą także MCEW „Studnia” i negatywnie odbijają się na naszej sytuacji finansowej. W ostatnich miesiącach Dom jest praktycznie pusty. Nasze przychody spadły niemal o 50 %. Obecnie utrzymujemy się głównie z działalności cateringowej. W dalszym ciągu jesteśmy zobowiązani do wypłacania pensji utrzymującym swoje rodziny pracownikom i regulowania bieżących rachunków. Częściowe zniesienie ograniczeń pozwoliło nam otworzyć także MCEW, co jednak poprawia naszą sytuację tylko w niewielkim stopniu.
Zbliża się czerwiec. To miesiąc, w którym obchodzimy rocznice święceń kapłańskich. Wielu z nas spotyka się przy tej okazji na modlitwie i wspólnych posiłkach. MCEW „Studnia” chętnie pomoże w organizacji takich spotkań: dysponujemy kaplicą, możemy przygotować obiad lub kolacje, proponując miejsce, menu i obsługę. Jesteśmy gotowi organizować także inne przyjęcia, spotkania i wydarzenia okolicznościowe.
Nie ukrywam, że korzystanie z naszych usług i polecanie nas innym będzie bardzo dużą pomocą dla funkcjonowania domu w obecnej sytuacji.
Będziemy wdzięczni za podjęcie współpracy z nami.
Kontakt: recepcja@studnia.co; 603 600 862, 501 648 484.

Płock, dnia 7 maja 2021 r.

Ks. Krzysztof Ruciński
Dyrektor MCEW „Studnia” w Płocku


KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. S. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przekazała informację, że od roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie otwarty zostaje nowy kierunek: muzyka kościelna o profilu praktycznym (studia I stopnia). W ofercie dydaktycznej istnieje możliwość indywidualnego wyboru przedmiotów specjalistycznych, wśród których znajdują się m.in.: organy, śpiew gregoriański, kompozycja liturgiczna, dyrygentura chóralna i improwizacja.
Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany m.in. do podjęcia pracy organisty, prowadzenia chóru i innych zespołów muzycznych, w tym scholi liturgicznej lub gregoriańskiej, prowadzenia śpiewu Liturgii Godzin, a także komponowania i opracowywania śpiewów kościelnych.
Egzamin wstępny, sprawdzający predyspozycje muzyczne kandydatów, odbędzie się we wrześniu 2021 roku.
Podstawowe informacje można znaleźć na stronie: https://muzyka.upjp2.edu.pl.

2. W związku z opublikowaniem 6 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw RP kolejnego Rozporządzenia Rady Ministrów (z dnia 6 maja 2021 r.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przekazujemy do wiadomości najważniejsze fragmenty tego rozporządzenia. Jeśli chodzi o działalność kościołów i innych związków wyznaniowych - zasadniczo zmianie ulega tylko zniesienie obowiązku zakrywania ust i nosa podczas sprawowania kultu religijnego na zewnątrz, od 15 maja br. Wynika to z faktu, iż od 15 maja na otwartym powietrzu nie będzie obowiązku noszenia maseczki. Limit wiernych w kościołach wynosi - przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m - nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m² powierzchni.

„(…) § 26.
- Ust. 9.
Do dnia 14 maja 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m² powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

- Ust. 10.
Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m² powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

- Ust. 11
Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 i ust. 10 pkt 1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

(…) § 29.
Traci moc Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512, z późn. zm.).

§ 30.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja 2021 r.”.

Płock, dnia 7 maja 2021 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x