OKÓLNIK
Okólnik 1/2021
Spis treści:

Okólnik 1

STANOWISKO ZESPOŁU EKSPERTÓW
DS. BIOETYCZNYCH KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
DOTYCZĄCE SZCZEPIONEK
/streszczenie/

Wobec szerokich dyskusji społecznych Zespół przygotował stanowisko na temat szczepionek, w oparciu o współczesny stan wiedzy medycznej i w świetle tradycyjnego nauczania Magisterium Kościoła oraz katolickiej teologii moralnej.
Wyjaśnia poruszane niekiedy problemy szkodliwości szczepionek oraz ocenę korzystania ze szczepionek przygotowanych na bazie płodowych linii komórkowych podkreślając, że nie wszystkie szczepionki korzystały z tej technologii. Mając na uwadze moralnie istotny problem związku szczepionek z aborcją, wskazuje na trzy stopnie odpowiedzialności: 1) ciężka odpowiedzialność moralna z tytułu aborcji przeprowadzonej „sposób zamierzony jako cel lub środek”; 2) ciężka odpowiedzialność z tytułu wykorzystania „materiału biologicznego” pochodzącego z płodów abortowanych w produkcji omawianych szczepionek. W tym przypadku aborcja stanowi nieodłączne ogniwo w osiągnięciu tych szczepionek, a tym samym zawiera w sobie akceptację aborcji jako czynu potrzebnego i przynoszącego korzystny efekt; 3) warunkowa odpowiedzialność osób korzystających z tych szczepionek. Nie ponoszą winy osoby, które są przeciwne aborcji i przemysłowemu wykorzystaniu ludzkiego materiału biologicznego, a także nie uczestniczą w procesie produkcyjnym tych szczepionek. Osoby te mogą jednak korzystać z tych szczepionek w trosce o swoje życie czy zdrowie. Osoby takie byłyby jednak winne moralnego poparcia dla tych szczepionek, technologii ich produkcji, jeżeli by je przyjmowały, mając do dyspozycji inne szczepionki wolne od powyższych zastrzeżeń.
W dalszej części dokument przypomina o indywidualnej i społecznej odpowiedzialności każdej osoby. To ona w swym sumieniu musi roztropnie podejmować odpowiedzialne decyzje, gdyż to ostatecznie ona ponosi odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie, a często również za zdrowie innych osób.
Dokument nie lekceważy różnych zagrożeń, które są cytowane w kompetentnych opiniach czy wskazywane przez samych producentów szczepionek. Celem uniknięcia tych zagrożeń lub ich istotnego złagodzenia, korzystanie ze szczepionek, decyzja o ich przyjęciu, winna być konsultowana z kompetentnym lekarzem. Dotyczy to zwłaszcza osób obciążonych przez określone choroby.
Warszawa, dnia 28 grudnia 2020 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEDZIELI SŁOWA BOŻEGO 2021

Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka oraz zachętą Konferencji Episkopatu Polski, w III niedzielę zwykłą, dnia 24 stycznia 2021 roku, wraz z Kościołem Powszechnym będziemy przeżywać Niedzielę Słowa Bożego. Ojciec Święty Franciszek w liście apostolskim Aperuit illis zaprasza wszystkich wierzących, a w sposób szczególny kapłanów, aby w tę właśnie niedzielę, podczas liturgii podkreślić cześć, jaką Kościół oddaje Słowu Pana.
W odpowiedzi na decyzję Papieża Franciszka, zespół Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce, przygotował na Niedzielę Słowa Bożego materiały pomocnicze do celebracji eucharystycznej Liturgii Słowa, modlitwę wiernych i lectio divina Ewangelii wg św. Marka (1,14-20). Może ona być wykorzystana jako materiał pomocniczy do adoracji Najświętszego Sakramentu lub do katechez o słowie Bożym i osobach powołanych do jego głoszenia.
Materiały te będą dostępne do pobrania na stronie Diecezji Płockiej, na stronie Wydziału Duszpasterskiego oraz na stronie Dzieła Biblijnego pod adresem www.biblista.pl.
Celebracja diecezjalna odbędzie się w Katedrze Płockiej, o godzinie 17:00, podczas uroczystych nieszporów pod przewodnictwem ks. bp. Piotra Libery, Biskupa Płockiego.
Płock, dnia 7 stycznia 2021 r.

 

Ks. Jarosław Kwiatkowski
Moderator Dzieła Biblijnego
im. św. Jana Pawła II

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

W związku z coraz liczniejszymi zapytaniami Księży Proboszczów na temat dzierżawy gruntów parafialnych pod farmy fotowoltaiczne, chciałbym poinformować Czcigodnych Księży o sposobie postępowania w przypadku zainteresowania taką formą dzierżawy.
Zgodnie z sugestią Diecezjalnej Rady Ekonomicznej dzierżawa gruntów należących do parafii pod farmy fotowoltaiczne powinna się odbywać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Administracji Kościelnymi Obiektami Diecezji Płockiej. Członkowie Rady wskazali, iż dzierżawa pod farmy jest o wiele bardziej korzystna niż zwykła dzierżawa pod uprawę, jednak może nieść ze sobą wiele potencjalnych problemów (długoterminowe umowy - najczęściej 29 lat, zmiany proboszczów, podmioty, które je zawierają najczęściej są spółkami celowymi i nie ma pewności, co do ich trwałości), dlatego powinna być pod szczególnym nadzorem prawnym i kościelnym.
Aby zabezpieczyć parafie przed problemami prawno-organizacyjnymi i zapewnić, że umowa dzierżawy będzie prawidłowo realizowana powinna być zawarta przez podmiot diecezjalny dedykowany działalności gospodarczej, jakim jest Administracja Kościelnymi Obiektami Diecezji Płockiej.
W związku z powyższym w przypadku, gdy zgłosi się do parafii firma oferująca budowę farmy fotowoltaicznej, bardzo proszę o kontakt ze mną oraz stosowne pismo do Biskupa Płockiego.
Płock, dnia 4 stycznia 2021 r.


Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

KOMUNIKAT DYREKTORA CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ

Przewielebni Księża Proboszczowie! Uprzejmie proszę, aby nie odwozić świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom do Biura Caritas. Proszę o uregulowanie kwot za świece rozprowadzone, a pozostałe proszę pozostawić w parafii na przyszły rok.
W sprawie ilości świec na przyszłą Wigilię 2021 r. będę kontaktować się z Księżmi Proboszczami.
Płock, dnia 23 grudnia 2020 r.

Ks. Szczepan Bugaj
Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej

PERSONALIA

Nominacje kanonickie – z dniem 6 stycznia 2021 r.

I. Odznaczenie godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej:

Ks. kan. mgr Stanisław Gutowski, proboszcz parafii pw. św. Urbana w Baboszewie.

II. Odznaczenia tytułem kanonika:

1. Ks. mgr Zbigniew Cichewicz, proboszcz par. pw. św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim, wicedziekan dekanatu bodzanowskiego;
2. Ks. mgr Wiesław Kosiński, proboszcz par. pw. św. Wojciecha w Raciążu, dziekan dekanatu raciąskiego;
3. Ks. Wiesław Leszczyński, proboszcz par. pw. św. Jakuba Apostoła w Górze;
4. Ks. mgr Józef Łozecki, proboszcz par. pw. św. Marcina w Zawidzu Kościelnym, dziekan dekanatu sierpeckiego;
5. Ks. mgr Jarosław Mokrzanowski, sekretarz Biskupa Płockiego, dyrektor CPP „Metanoia” w Płocku;
6. Ks. mgr Łukasz Nowak, dyrektor Domu „Leonianum – Piękne życie!” w Sikorzu, prezes Fundacji „Leonianum”;
7. Ks. dr Remigiusz Stacherski, proboszcz par. pw. Narodzenia NMP w Popowie, kustosz tamtejszego Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej, Matki Nadziei.

Nominacje inne

1. Ks. kan. dr hab. Tomasz Białobrzeski, prof. UKSW, wiceoficjał Sądu Biskupiego w Płocku, z dniem 8 stycznia 2021 r., mianowany Wikariuszem Sądowym (oficjałem) Sądu Biskupiego w Płocku, na okres 5 lat.
2. Ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, z dniem 8 stycznia 2021 r., mianowany sędzią diecezjalnym, do końca obecnej kadencji sędziów diecezjalnych.
3. Ks. mgr Grzegorz Dariusz Makowski, wikariusz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, z dniem 1 stycznia 2021 r., mianowany kierownikiem Ośrodka Charytatywno-Szkoleniowego Caritas Diecezji Płockiej im. Bł. Abpa
A.J. Nowowiejskiego w Popowie.
4. Ks. mgr Arkadiusz Sikorski, wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Lekowie, z dniem 15 stycznia 2021 r., mianowany wikariuszem parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie.

Zwolnienia

Ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, z dniem 7 stycznia 2021 r., zwolniony z urzędu Wikariusza Sądowego (oficjała) Sądu Biskupiego w Płocku.

Płock, dnia 8 stycznia 2020 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz
Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 8 stycznia 2021 r.
Nr 40/2021

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x