OKÓLNIK
Okólnik 9/2020
Spis treści:

Okólnik 9

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO
DO KAPŁANÓW DIECEZJALNYCH I ZAKONNYCH

Czcigodni i Drodzy Księża!
Pragnę przypomnieć, że zgodnie z wolą Konferencji Episkopatu Polski (por. Stanowisko KEP z dnia 19 listopada 2018 r.), w odpowiedzi na prośby Papieża Franciszka, choćby tę z Listu do Ludu Bożego z dnia 18 sierpnia 2018 roku, pierwszy piątek Wielkiego Postu, we wszystkich diecezjach, jest „dniem modlitwy wynagradzającej oraz postu w intencji ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin; za osoby duchowne żyjące niemoralnie i wyrządzające krzywdę dzieciom i młodzieży, a także za ludzi, których gorszące czyny księży głęboko ranią”. Modląc się w tym dniu wraz z wiernymi świeckimi, osobami konsekrowanymi oraz członkami zakonów kontemplacyjnych, szczególną pamięcią mamy otaczać również „Ojca świętego, biskupów i prezbiterów, angażujących się szczerze i gorliwie w służbę Kościołowi, w których bardzo boleśnie uderza zepsucie i niemoralność ich współbraci”.
Dlatego w piątek, 28 lutego 2020 r., o godzinie 17.00, będę przewodniczył w płockiej katedrze nabożeństwu Drogi Krzyżowej. Pragnę Was serdecznie zaprosić do udziału w tym nabożeństwie. Niosąc razem z Chrystusem krzyż, będziemy prosić Miłosiernego Pana o dar przebaczenia tych strasznych grzechów. Naszą serdeczną modlitwą szczególnie obejmiemy ofiary nadużyć i wszystkich, których z tego powodu dotknęło cierpienie.
Szczególnie liczę w tym dniu na obecność w katedrze kapłanów pracujących w instytucjach diecezjalnych, Wyższym Seminarium Duchownym, księży emerytów oraz księży pracujących w parafiach Płocka i jego okolicach. Ufam, że mimo obowiązków w swoich wspólnotach parafialnych w naszej modlitwie uczestniczyć będą księża dziekani i dekanalni ojcowie duchowni (lub przedstawiciele poszczególnych dekanatów).
Proszę również, aby takie nabożeństwa, inne modlitwy oraz post były podjęte w każdej wspólnocie parafialnej i zakonnej. Stosowne materiały (broszura z listem do księży proboszczów, tekstami liturgicznymi do wykorzystania w czasie Mszy św., rozważaniami do Koronki do Bożego Miłosierdzia, tekstami Drogi Krzyżowej, rozważaniami różańcowymi, adoracyjnymi i innymi modlitwami, oraz plakat) zostały przekazane do każdej parafii.
Drodzy Bracia Kapłani!
Prośmy Pana, aby dał nam światło, siłę i odwagę, by stanowczo zwalczać zepsucie moralne i duchowe oraz aby dał skuteczność naszym wysiłkom tworzenia w Kościele środowiska otwartego i bezpiecznego dla dzieci i młodzieży. „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami”.
Licząc na Waszą obecność, zapewniam o mojej stałej modlitwie w Waszych intencjach.
Płock, dnia 17 lutego 2020 r.Wasz biskup Piotr


KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA KOBIET

Diecezjalny Duszpasterz Kobiet zaprasza na 4. Wielkopostny Dzień Skupienia dla kobiet diecezji płockiej. Spotkanie odbędzie się 7 marca 2020 r. (sobota) w parafii św. Wojciecha w Płocku na Podolszycach Południowych. Rozpocznie się o godz. 10.00, a zakończy około godz. 15.00. Eucharystii będzie przewodniczył Biskup Płocki Piotr Libera. Gościem tegorocznego spotkania będzie pani dr Dorota Dźwig z Gdyni. Zaplanowany jest również koncert. Szczegóły - na stronie diecezji płockiej i w mediach społecznościowych.
W przypadku organizacji wspólnego wyjazdu z parafii, proszę o wcześniejsze zgłoszenie liczby uczestników. Posiłek należy zorganizować we własnym zakresie.

Program dnia skupienia:

10.00 – początek dnia skupienia i powitanie zebranych;
10.15 – nabożeństwo pokutne;
10.45 – EUCHARYSTIA pod przewodnictwem Biskupa Piotra Libery;
12.00 – poczęstunek;
13.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
13.15 – Konferencja (cz. I) – p. dr Dorota Dźwig;
14.00 – koncert (skrzypce i fortepian);
14.30 – Konferencja (cz. II);
15.00 – zakończenie dnia skupienia.

Płock, dnia 12 lutego 2020 r.

Ks. Łukasz Zdunkiewicz
Diecezjalny Duszpasterz Kobiet


KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

W dniu 28 marca 2020 r. (sobota) w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku odbędzie się Dzień Skupienia dla ludzi mediów. Jest on adresowany do przedstawicieli mediów parafialnych (autorów gazetek i biuletynów, stron internetowych, profili social media), dziennikarzy mediów świeckich, fotoreporterów.
W programie znajdzie się m.in. konferencja ks. dr. Jarosława Kwiatkowskiego, wykładowcy Pisma św. w Wyższym Seminarium Duchownym i pracownika Kurii Diecezjalnej Płockiej, prezentacja Katolickiego Radia Diecezji Płockiej (dyrektora ks. Krzysztofa Świerczyńskiego), Msza św. (możliwość przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania), zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Diecezjalnym.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: rzecznik@diecezjaplocka.pl, tel. 24/268-04-51 (w godz. 8.30-14.00), kom. 502-215-545 (przez całą dobę). Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24 marca br.

Program spotkania:
10.00 – początek spotkania w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku (ul. Tumska 3, Sala Biskupów na I piętrze);
10.15 – konferencja – ks. dr Jarosław Kwiatkowski;
10.45 – prezentacja Katolickiego Radia Diecezji Płockiej – ks. dyrektor Krzysztof Świerczyński;
11.00 – przejście do katedry (możliwość przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania);
11.30 – Msza św. w katedrze. Po Mszy św. - zwiedzanie Kaplicy Królewskiej;
12.15 – zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Diecezjalnym (ekspozycja pasów kontuszowych, „Chrystus w sztuce”, wystaw misyjna);
12.50 – rozmowy przy kawie i ciastku w kawiarence w Opactwie Pobenedyktyńskim; około godz. 13.30 – zakończenie spotkania.
Płock, dnia 21 lutego 2020 r.

Elżbieta Grzybowska
Rzecznik Kurii Diecezjalnej Płockiej


KURS FORTEPIANOWY W DIECEZJALNYM STUDIUM ORGANISTOWSKIM

Diecezjalne Studium Organistowskie im. ks. Eugeniusza Gruberskiego zaprasza młodzież od około 12. r. ż. do nauki gry w ramach Kursu Fortepianowego. Kurs Fortepianowy stanowi przygotowanie do rozpoczęcia nauki gry na organach w pełnym cyklu nauki w Studium Organistowskim, ale może być także sposobem na przygotowanie dobrego akompaniatora dla parafialnego zespołu młodzieżowego.
1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Studium w Płocku, zasadniczo w soboty, istnieje jednak także możliwość umówienia zajęć indywidualnych innego dnia. Początek zajęć w marcu.
2. Lekcje mają charakter indywidualny, pół godziny lub 45 minut tygodniowo – w zależności od wybranej opcji. Raz w miesiącu dwie godziny wspólnych zajęć teoretycznych.
3. Do rozpoczęcia nauki nie są wymagane żadne wstępne umiejętności. Można rozpocząć naukę całkowicie od początku.
4. Zapraszamy przede wszystkim młodzież (zarówno chłopców, jak i dziewczęta) spośród ministrantów, scholi, zespołów młodzieżowych i członków innych grup działających przy parafii. Uczyć się mogą także osoby dorosłe.

Czcigodnych Księży Proboszczów i Wikariuszy proszę o poinformowanie młodzieży o tej możliwości i zwrócenie uwagi zwłaszcza na osoby, które w przyszłości mogłyby podjąć posługę organisty.
Szczegółowe informacje: ks. Marcin Sadowski, tel. 602 884 111, email: ksmarsad06@gmail.com
Zapraszamy także na profil Studium Organistowskiego na Facebook’u: www.facebook.com/duchliturgii/
Płock, dnia 24 lutego 2020 r.

Ks. Marcin Sadowski
Dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego
im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku

KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. Dnia 1 czerwca 2020 r. wejdzie w życie Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego z dnia 8 października 2019 r. Dokument ten przewiduje zmiany w formularzu tzw. protokołu przedślubnego oraz załącznikach do formularza, koniecznych w różnych sytuacjach, związywanych z przygotowaniem do sakramentu małżeństwa. Treść Dekretu można odnaleźć na stronie Wydziału ds. Rodzin: www.plockierodziny.pl
W związku z tym informuję Czcigodnych Księży, że w odpowiednim czasie przed wejściem w życie Dekretu zostanie zorganizowane spotkanie szkoleniowe dla wszystkich kapłanów diecezji płockiej dotyczące kwestii duszpasterskich i kanonicznych, związanych z przygotowaniem do sakramentu małżeństwa.
Ponadto na początku marca br. do każdej parafii będzie przekazany jeden egzemplarz Księgi protokołów przedślubnych przygotowanej według nowego formularza przez Płocki Instytut Wydawniczy. Zainteresowani księża będą mogli nabyć większą liczbę egzemplarzy tej księgi w Płockim Instytucie Wydawniczym.

2. Do parafii diecezji płockiej przekazane zostały materiały formacyjne na II Niedzielę Wielkiego Postu – Niedzielę „Ad Gentes”, która obchodzona jest pod hasłem „Eucharystia i misje”. Przekazał je ks. Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, który prosi o „zrozumienie i życzliwość dla misyjnego dzieła Kościoła”.
Płock, dnia 14 lutego 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

PERSONALIA

Nominacja
Ks. dr Paweł Niewinowski, po zakończonym urlopie szabatowym, z dniem 8 marca 2020 r., mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Płocku.
Ekskardynacja i inkardynacja
Ks. mgr Grzegorz Marchwiński, decyzją Administratora Apostolskiego Sede Plena ks. kard. Kazimierza Nycza, został ekskardynowany z diecezji płockiej i z dniem 13 grudnia 2019 r., inkardynowany do diecezji Northampton w Wielkiej Brytanii.
Płock, dnia 21 lutego 2020 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 24 lutego 2020 r.
Nr 452/2020

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x