OKÓLNIK
Okólnik 43/2020
21.12.2020
Spis treści:

Okólnik 43

KOMUNIKAT
RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
PO SPOTKANIU ONLINE W DNIU 17 GRUDNIA 2020 ROKU

W dniu 17 grudnia 2020 r. zebrała się na posiedzeniu online Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Było ono poświęcone aktualnym kwestiom duszpasterskim Kościoła w Polsce, zwłaszcza w perspektywie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

1. Członkowie Rady Stałej podjęli refleksję nad pojawiającymi się coraz częściej próbami podważenia autorytetu największego Polaka w naszej historii, św. Jana Pawła II. Ludzie młodzi nie mieli już możliwości zetknięcia się z nim bezpośrednio. Nie doświadczyli zatem niezwykłej osobowości i duchowego charyzmatu człowieka, którego życie, głoszenie Ewangelii oraz pokorna i niezmordowana posługa dla bliźnich zmieniły losy Polski i świata. Stąd też, podkreślając wielkość i świętość Papieża Polaka, biskupi apelują, by szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia, który w naszej tradycji był zawsze czasem rodzinnych spotkań, a który w tym roku, ze względu na pandemię, przeżyjemy w dużej mierze inaczej niż w latach poprzednich, był okazją do serdecznego, międzypokoleniowego dzielenia się świadectwem wiary i dobroci tego wyjątkowego człowieka, której tak wielu z nas osobiście doświadczyło.

2. W związku z decyzją Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, która mocą uprawnień przyznanych jej przez papieża Franciszka, udzieliła zgody biskupom diecezjalnym na zezwalanie swoim prezbiterom na celebrowanie czterech Mszy św. 25 grudnia (Narodzenie Pańskie), 1 stycznia (Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi) i 6 stycznia (Objawienie Pańskie), wobec utrzymanych przez władze sanitarne w kraju obostrzeń dotyczących limitów osób mogących uczestniczyć w nabożeństwach, Rada Stała apeluje, by w tych kościołach i kaplicach, gdzie byłoby to możliwe, zwiększyć liczbę odprawianych Mszy św. zwłaszcza w wyżej wymienionych dniach. Pozwoliłoby to uczestniczyć w Eucharystii większej liczbie wiernych w niedziele, a szczególnie, w tych wyjątkowo ważnych dla katolików świętach. Równocześnie Rada Stała zachęca duszpasterzy i wiernych świeckich do radosnego przeżywania okresu Bożego Narodzenia, a także dziękowania Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane w mijającym roku oraz prośby o błogosławieństwo Boże na Nowy 2021 Rok, przy zachowaniu przepisów sanitarnych związanych zwłaszcza z Sylwestrem 2020 roku.

3. Wraz z całym społeczeństwem, w duchu wdzięczności, kilka lat temu biskupi przyjęli ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę, która dopiero od bieżącego roku obowiązuje w pełnym zakresie. Pozwoliła ona wielu ludziom, zwłaszcza licznie pracującym w handlu kobietom, przeżywać niedzielę jako dzień wolny i święto rodziny. Polakom przywrócone zostało prawo do odpoczynku, czas na duchowy rozwój, możliwość spotkania z rodziną, bliźnimi, naturą i kulturą. Biskupi Rady Stałej wyrazili nadzieję, że pandemia i związane z nią problemy nie staną się pretekstem do zmiany lub zawieszenia obowiązującej ustawy, która już wpisała się mocno w życie rodzin i całego społeczeństwa. Niech niedziela pozostanie czasem umocnienia, niekiedy nadwątlonych całotygodniową pracą, więzi rodzinnych i społecznych; niech będzie przestrzenią emocjonalnego wyciszenia i wzmacniania wartości duchowych w każdym z nas.

4. Biskupi zapoznali się z aktualną sytuacją mediów katolickich w Polsce oraz możliwym poszerzeniem współpracy między nimi. Wskazano na rolę, jaką w procesie tym powinny odegrać podmioty medialne związane z Episkopatem, a zwłaszcza Biuro Prasowe KEP, Katolicka Agencja Informacyjna i portal Opoka.

5. Rada Stała zwraca uwagę na nieuzgodnione z Konferencją Episkopatu Polski działania Fundacji Solo Dios Basta, która zaprasza osoby duchowne i wiernych świeckich do włączenia się w zaplanowaną na ostatni dzień Starego Roku inicjatywę modlitewną pt. Różaniec do granic czasu. Doceniając wkład laikatu w dzieło ewangelizacji, Rada Stała zauważa jednak, że Fundacja kolejny raz zaprasza do udziału w wydarzeniu, które pozbawione jest teologicznego i pastoralnego uporządkowania oraz przebiega poza przyjętym programem duszpasterskim i bez współpracy z Komisją Duszpasterstwa KEP. W związku z powyższym zaleca zachowanie dystansu odnośnie do działań Fundacji Solo Dios Basta.

6. Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia członkowie Rady Stałej przekazują wszystkim Rodakom w kraju i za granicą najlepsze życzenia opieki Nowonarodzonego Pana i udzielają pasterskiego błogosławieństwa.
Dnia 17 grudnia 2020 r.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski


LIST REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU
NA DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA – 26 GRUDNIA 2020 R.

Siostry i Bracia!
Podczas tegorocznej Pasterki, jak zawsze, usłyszeliśmy zapowiedź proroka Izajasza o narodzinach Jezusa: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło” (Iz 9, 1). Historyczny moment, w którym prorok je wypowiedział, był trudny dla Narodu Wybranego. W jego życiu politycznym, społecznym i religijnym ujawniały się wtedy liczne grzechy: niesprawiedliwość, wyzysk najsłabszych, odejście od prawdziwego kultu i ucieczka w formalizm religijny. W tym morzu nieprawości Izajasz, pisząc pod Bożym natchnieniem, dostrzegał jednak światło nadziei. Prorokował, że ludzie prawi i bojący się Boga nie będą więcej gorzko płakać i Pan rychło okaże im łaskę (por. Iz 30, 19).
Prorocki sprzeciw Izajasza wobec wszechogarniającego zła wzbudził do tego stopnia niechęć wobec proroka, że podobnie jak dzisiejszy patron – św. Szczepan, poniósł śmierć męczeńską. Jednak mimo ceny, jaką Izajasz musiał zapłacić, dla wielu na zawsze pozostanie człowiekiem nadziei. Wiele pokoleń Narodu Wybranego będzie odtąd żyło jego proroctwem nadziei, że nad mieszkańcami kraju mroków zabłyśnie jeszcze światło. Byli wśród nich także Maryja i św. Józef z Nazaretu. Nadzieja ta spełniła się za panowania cezara Augusta, kiedy podczas spisu ludności udali się oni do Betlejem. Wtedy narodził się „Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 11).
Wydawać się mogło, że spełniona obietnica Boga zamknęła na zawsze okres trosk i niepokojów. A jednak… A jednak liturgia słowa drugiego dnia oktawy Bożego Narodzenia jakby budzi nas z letargu i błędnego przekonania o definitywnym końcu wszelkiego zła. Włączając nas do uczestniczenia w sądzie, jaki dokonał się na pierwszym wyznawcy Chrystusa – św. Szczepanie, uzmysławia, że walka dobra ze złem nadal się toczy, a każdy z nas, również dziś, może stanąć pośrodku placu, na którym będzie sądzony z powodu Jezusa wśród gniewu serca i zgrzytania zębami wielu. Nie zamilkły areny świata! Historia się powtarza! W ostatnim czasie jesteśmy świadkami wielu trudnych doświadczeń - lęku z powodu wszechogarniającej pandemii i ostrego sporu o godność nienarodzonego dziecka.
Wydarzenia te prowokują nas do szukania odpowiedzi na pytanie: gdzie jest w tym wszystkim obiecany Zbawiciel i Książe Pokoju? Czy stanie w naszej obronie? Odpowiedzi udziela poruszający swą głębią list apostolski papieża Franciszka Patris corde – „Ojcowskim sercem”, wydany z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Ojciec święty wskazuje w nim opiekuna Jezusa jako wzór świętości, który swoją postawą uczy, że historia zbawienia, podobnie jak nasze życie i dzieje świata, wypełnia się „w nadziei, wbrew nadziei” (Rz 4,18). „Wiele razy – naucza Papież – zachodzą w naszym życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiemy. Naszą pierwszą reakcją jest często rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje rozumienie, aby uczynić miejsce dla tego, co się dzieje, choć może mu się to zdawać tajemnicze, akceptuje, bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze swoją historią. Jeśli nie pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań i wynikających z nich rozczarowań. Życie duchowe, ukazane nam przez Józefa, nie jest drogą, która wyjaśnia, ale drogą, która akceptuje”. Rzeczywiście, Bóg potrafi ocalić to, co jest ważne, pod warunkiem, że tak jak św. Józef wykorzystamy twórczą odwagę, by problemy przekuć w szansę, zawsze pokładając ufność w Opatrzności.
Siostry i Bracia! Boża nadzieja rodzi się w miejscach, które trudno człowiekowi przewidzieć; rodzi się przez osoby, które niekiedy trudno o to podejrzewać. Także dzisiaj, pośród chaosu świata i zwątpienia w młode pokolenie, Bóg daje nam niezwykłe znaki. 20 października br. w Asyżu został beatyfikowany piętnastoletni chłopak - Carlo Acutis - pochodzący z niezbyt religijnej, włoskiej rodziny. Świętość życia tego nastolatka zdaje się przeczyć naszym przekonaniom, że młode pokolenie nie jest zdolne do obrony Bożych spraw w tym świecie. To on - piętnastolatek - udowodnił, że mali mogą zadziwić wielkich tego świata, a najnowsze zdobycze technologiczne stać się miejscem ewangelizacji i zgłębiania chrześcijańskiego życia. Jego postać dowodzi, że życie w zjednoczeniu z Bogiem niesie z sobą znacznie więcej szans, niż powodów do zwątpienia i braku nadziei. Że znajdujemy je u osób pozornie ukrytych i odgrywających drugoplanowe role, niezauważalnych i dyskretnych. Chciałoby się powiedzieć: ludzi codziennej, zwykłej obecności. Kościół właśnie takich nieustannie potrzebuje – ludzi nadziei wbrew nadziei.
Siostry i Bracia! Od kilu lat obserwujemy z niepokojem w naszej Ojczyźnie i diecezji spadek powołań do kapłaństwa. Z pewnością ten fakt rodzi wiele obaw i niepokoju. Czy nie jest jednak swoistym paradoksem i powodem do zastanowienia to, że mimo to do seminaryjnych drzwi pukają młodzi ludzie? Czy nie są oni ludźmi nadziei wbrew nadziei? Umieją z odwagą przyznać się do Chrystusa, choć wiele ich to kosztuje. Nie są rozumiani ani podziwiani przez rówieśników, niekiedy nawet przez własne rodziny. Zdają sobie sprawę, że co raz mniej jest tych, którzy na nich czekają, a ich zadaniem nie będzie pełnienie wielkiej misji religijnych liderów, ale raczej cicha obecność pośród zwykłych ludzi. Zapewne towarzyszy im wiele niepokoju, ale tak jak w życiu św. Józefa Pan Bóg chce działać przez ich lęki i ułomności. Muszą tylko spełnić jeden warunek – oddać Bogu ster własnego życia, nawet podczas największych życiowych burz.
Siostry i Bracia! Módlcie się, proszę, o powołania do służby kapłańskiej! Pomagajcie im wzrastać w Waszych domach – pierwszych seminariach! Niech Wasza nadzieja buduje nadzieję młodego pokolenia! Gorąco dziękuję za wszelkie formy wsparcia wspólnoty seminaryjnej, zarówno duchowe, jak i materialne. To wsparcie jest dla nas budujące i zobowiązujące do nieustannej modlitewnej pamięci. Życzę każdej i każdemu z Was, by za wstawiennictwem św. Józefa, św. Szczepana i błogosławionego Carla, Bóg darzył pragnieniem nieustannego szukania Bożej Dzieciny w codzienności i dawania świadectwa nadziei wbrew nadziei wszędzie tam, gdzie Boża Opatrzność Was postawi.
Płock, dnia 26 grudnia 2020 r.
W święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

Ks. Marek Jarosz
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
w Płocku

ZARZĄDZENIE: List Rektora WSD w Płocku należy odczytać w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, w święto św. Szczepana, 26 grudnia 2020 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach kazania.
Płock, dnia 21 grudnia 2020 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

Czcigodni Księża Proboszczowie i Administratorzy, jak wszyscy wiemy od marca br. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadziło min. ograniczenia zgromadzeń religijnych, które to ograniczenia były zmieniane w zależności od ilości zakażeń.
Jednak podobnie jak dla tysięcy przedsiębiorców, tak i dla parafii wprowadzone ograniczenia wiążą się z kłopotami finansowymi. Dlatego wychodząc naprzeciw tym problemom, Biskup Płocki Piotr Libera na mój wniosek postanowił zwolnić wszystkie Parafie Diecezji Płockiej z połowy należnych świadczeń parafialnych na rzecz diecezji oraz Wyższego Seminarium Duchownego w miesiącach kwiecień i maj 2020 r.
Wiele parafii zatrudniających pracowników skorzystało z przygotowywanego przez Rząd pakietu pomocowego Tarcza Antykryzysowa 4.0 dedykowanego Kościelnym Osobom Prawnym. Mamy nadzieję, że te rozwiązania, choć w pewnej części pokryły powstałe straty.
W związku z powrotem obostrzeń dotyczących ilości wiernych w kościołach ponownie wystąpiłem do Biskupa Płockiego z prośbą o zwolnienie wszystkich Parafii Diecezji Płockiej z połowy należnych świadczeń parafialnych na rzecz diecezji oraz Wyższego Seminarium Duchownego w miesiącach styczeń i luty 2021r. Ksiądz Biskup przychylił się do tej prośby i zgodził się na zwolnienie z 50 % wymienionych świadczeń w styczniu i lutym 2021r.
Za wszystkie dotychczasowe regularne wpłaty świadczeń osobistych i parafialnych, dzięki którym mogą funkcjonować instytucje diecezjalne oraz inne dzieła prowadzone przez Kościół – serdecznie dziękuję! Jednocześnie jak każdego roku, bardzo proszę o uregulowanie należności za bieżący rok do końca grudnia br.
Płock, dnia 21 grudnia 2020 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny


KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Czcigodni Księża, w związku z wątpliwościami w kontekście zamieszczonego w Okólniku 42/2020 Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Prot. N. 597/20) przypominam, że w diecezji płockiej nadal obowiązuje Dekret Biskupa Płockiego, dotyczący trynacji i kwadrynacji Mszy świętej w czasie pandemii Covid-19 (por. Okólnik 22/2020).
Płock, dnia 21 grudnia 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Wikariusz Biskupi
ds. sakramentalnych

PERSONALIA

Zwolnienia

Ks. mgr Paweł Rokicki, kierownik Ośrodka Caritas Diecezji Płockiej w Popowie-Letnisku, w związku z powołaniem do pracy w Nuncjaturze Apostolskiej w Polsce, w charakterze Współpracownika lokalnego, z dniem 31 grudnia 2020 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
Płock, dnia 21 grudnia 2020 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 21 grudnia 2020 r.
Nr 2553/2020

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x