OKÓLNIK
Okólnik 42/2020
Spis treści:

Okólnik 42

ŻYCZENIA BISKUPA PŁOCKIEGO NA BOŻE NARODZENIE 2020

„Wirusowi, który nie zna granic, różnic kulturowych i politycznych,
trzeba stawić czoło miłością bez barier, granic i różnic”.
Papież Franciszek, audiencja generalna, 8 IX 2020 r.Umiłowani Diecezjanie!
Z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego życzę, aby w naszych sercach, w naszych rodzinach i wspólnotach zabrzmiało z nową mocą orędzie z Betlejem wraz z ciepłym światłem obecności Nowonarodzonego Zbawiciela: obecności, która rozjaśnia mroki codzienności, daje pociechę, przebacza i umacnia nadzieję!
Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem -


† Piotr Libera
Biskup Płocki


Płock, Boże Narodzenie 2020 r.

ZARZĄDZENIE: Życzenia Biskupa Płockiego należy odczytać wiernym podczas wszystkich Mszy św. w nocy i w dzień w uroczystość Narodzenia Pańskiego 2020 r., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
Płock, dnia 18 grudnia 2020 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO DOTYCZĄCE POWOŁAŃ

Drodzy Diecezjanie!
Przeżywając ostatni miesiąc trudnego dla nas wszystkich roku 2020 z troską patrzę na potrzeby naszej wspólnoty diecezjalnej. W ostatnich latach zauważamy z niepokojem zmniejszającą się liczbę powołań do służby w Kościele. Dlatego odpowiadając na wezwanie Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo” (por. Mt 9,36-10,8), gorąco zachęcam Was do włączenia się w inicjatywę alumnów naszego seminarium pod hasłem: „W 2021 r. modlę się o powołania”. Będzie ona trwała przez cały rok. Mogą w niej wziąć udział zarówno duchowni, osoby konsekrowane, jaki i świeccy, a także całe wspólnoty i grupy ofiarując swoją modlitwę w dowolny dzień roku tak, aby nasze błaganie skierowane do Pana Żniwa było nieustanne. Proszę każdego z Was o żarliwą modlitwę, ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków w intencji powołań. Możemy włączyć się do tej inicjatywy modlitewnej poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej seminarium lub wypełniając papierowe zgłoszenie dostępne w kancelarii parafialnej.
Z serca dziękuję za wsparcie modlitewne, każdy dobry czyn i ofiarę w intencji powołań. Z serca Was pozdrawiam z Tumskiego Wzgórza i zawierzam Maryi oczekującej wraz z Józefem na narodzenie Bożego Syna.
Płock, dnia 20 grudnia 2020 r.
IV Niedziela Adwentu


Wasz Biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Płockiego należy odczytać wiernym w IV Niedzielę Adwentu, 20 grudnia 2020 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń.
Płock, dnia 17 grudnia 2020 r.


† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

 

WSKAZANIA DOTYCZĄCE INICJATYWY MODLITEWNEJ
„W 2021 R. MODLĘ SIĘ O POWOŁANIA”

1. Inicjatywa „W 2021 r. modlę się o powołania” jest odpowiedzią na Chrystusowe wezwanie: „Proście Pana Żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje” (por. Łk 10,2). Jej organizatorem jest Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.
2. Każda osoba, która chce wziąć udział w akcji, zobowiązuje się do odmówienia modlitwy za wstawiennictwem bł. Płockich Biskupów Męczenników, a także do wybranej przez siebie formy modlitewnej np. Koronka do Bożego Miłosierdzia, dowolna tajemnica różańca świętego, ofiarowanie cierpienia, post, adoracja Najświętszego Sakramentu.
3. Uczestnik akcji sam wybiera dzień lub okres, w którym będzie wspierał swoją modlitwą powołania.
4. Do akcji można przystąpić jednorazowo bądź cyklicznie poprzez wypełnienie:
a. formularza internetowego znajdującego się na stronie www.wsdplock.pl/modlitwa,
lub
b. formularza papierowego dostępnego w parafii lub do pobrania ze strony http://wsdplock.pl/do-pobrania/
5. Formularz papierowy należy przesłać na adres: Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, ul. abp. A. J. Nowowiejskiego 2, 09-400 Płock (z dopiskiem: Powołania).
6. Imię oraz część nazwiska osoby biorącej udział w akcji zostaną umieszczone w wirtualnym kalendarzu na stronie internetowej www.wsdplock.pl.
7. Zachęcamy Czcigodnych Księży Proboszczów do umożliwienia wiernym składania papierowych deklaracji w kancelarii parafialnej i przekazania ich do rektoratu.
8. W miarę możliwości zachęcamy wszystkich Kapłanów do sprawowania Mszy św. z formularza o powołania kapłańskie. Szczególnie prosimy o taką modlitwę ze wspólnotami parafialnymi w pierwsze czwartki miesiąca.
9. Od stycznia 2021 r. na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego będą dostępne do pobrania także teksty nabożeństw. Mogą one być pomocą w organizowaniu nabożeństw w intencji powołań.
Płock, dnia 17 grudnia 2020 r.

Ks. Radosław Zawadzki
Diecezjalne Centrum Powołaniowe

DEKRET
PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.
Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.
Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.
A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.
Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.
Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).
Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.
Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.
a. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
b. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”[1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
c. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
d. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
e. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.
Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].
Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.
W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.
Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.
Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.
Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel
Regens

[1] Pius XI, Kazanie z okazji ogłoszenia heroiczności cnót Sługi Bożej Emilii de Vialar: L’Osservatore Romano, 20-21.03.1935.
[2] Papież Franciszek, Przemówienie podczas Audiencji Generalnej dn. 03.03.2016.
[3] Pius XII, Kazanie z okazji uroczystości Świętego Józefa Robotnika (1.051955).
[4] Papież Franciszek, Anioł Pański (29.12.2013).
[5] Teresa od Jezusa, Księga życia, VI.
[6] Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska “Redemptoris Custos” (15.081989), 32.


DEKRET
KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Prot. N. 59720

Mając na względzie uwarunkowania wynikające z panującej na świecie pandemii, mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez Papieża FRANCISZKA, chętnie zezwalamy, aby w Okresie Narodzenia Pańskiego jedynie bieżącego roku [liturgicznego] Ordynariusze miejsca mogli z powodu trwających przyczyn związanych ze światową zarazą zwaną Covid-19, udzielić prezbiterom przebywającym na terenie ich diecezji pozwolenia na sprawowanie czterech Mszy w dniu Narodzenia Pańskiego, w dniu Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz w dniu Objawienia Pańskiego, ilekroć okaże się to potrzebne dla dobra wiernych i zawsze z zachowaniem przepisów prawa, szczególnie odnośnie do kan. 951.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.
W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 16 grudnia 2020 roku.
Robert Kard. Sarah
Prefekt

† Artur Roche
Arcybiskup Sekretarz


KOMUNIKATY DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ

1. Kurs dla kandydatów na nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej odwołany
Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej informuje, że planowany w styczniu 2021 r. kurs przygotowawczy dla kandydatów na nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Diecezji Płockiej, z racji na trwającą pandemię i obostrzenia z nią związane, zostaje przełożony na inny termin. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w stosownym czasie.

2. Zgłoszenia o przedłużenie misji kanonicznej dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej
Przypominamy, aby do końca stycznia 2021 r. ksiądz proboszcz złożył do Biskupa Płockiego pisemną prośbę o przedłużenie misji kanonicznej dla szafarza / y posługującego / ch w parafii. Formularz do pobrania znajduje się na stronie duszpasterski.pl w zakładce „Szafarze Komunii Świętej”. Ww. prośby należy dostarczyć do Wydziału Duszpasterskiego osobiście, za pośrednictwem poczty lub meila (skan pisma).

3. Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej
Wszystko wskazuje na to, że coroczne rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej nie odbędą się w stałym terminie (I niedziela Wielkiego Postu). Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane w połowie stycznia 2021 r.
Płock, dnia 14 grudnia 2020 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Opiekun duchowy nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. NOWEJ EWANGELIZACJI

Czcigodni Księża Proboszczowie,
ponieważ planowane jesienne spotkanie Parafialnych Rad Duszpasterskich nie mogło się odbyć z powodu obostrzeń sanitarnych, Biskup Płocki skierował Słowo, w którym zawarł wskazania dla Parafialnych Rad Duszpasterskich w czasie pandemii. Gdy tylko stanie się to możliwe, będzie chciał spotkać się z członkami Rad, aby kontynuować rozpoczętą formację nowo ukształtowanych Rad w parafiach.
Prosimy Księży o umożliwienie członkom swej Rady obejrzenia nagrania, który udostępniam w formie linku:
https://www.youtube.com/watch?v=obOcPEDDOEM&list=UU32_SdDLUuBSX8F34nHCHGQ&index=1
Byłoby dobrze, gdyby udało się zorganizować spotkanie Rady, razem posłuchać przesłania i podjąć dyskusję, z zachowaniem przepisów sanitarnych. Można także spotkać się on-line, co pozostawiamy rozeznaniu Księdza Proboszcza.
Proszę o przesłaniu wniosków z odbytego spotkania oraz informacji o planowanych działaniach Rady w tym czasie pełnym dla nas wyzwań, które przekażę Pasterzowi Diecezji Płockiej.
W razie pytań, problemów, czy w każdej innej sprawie zapraszam do kontaktu telefonicznego, bądź drogą e-mail ze mną, bądź Koordynatorem Parafialnych Rad Duszpasterskich ks. kan. Jarosławem Kuleszą.
Powyższą wiadomość otrzymali księża proboszczowie pocztą elektroniczną.
Z modlitwą i życzeniami wszelkich Bożych łask na czas Adwentu i Bożego Narodzenia
Płock, dnia 15 grudnia 2020 r.

Iwona Zielonka
Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji


STANOWISKO
DOTYCZĄCE KWESTII UDZIELANIA POSŁUGI SAKRAMENTALNEJ
OSOBOM CHORYM NA COVID-19

Kwestię udzielania posługi sakramentalnej osobom chorym na COVID-19 należy organizować za zgodą oraz w ścisłej współpracy z podmiotem leczniczym i zgodnie z jego zaleceniami (dot. również wymaganych środków ochrony osobistej stosowanych przy kontakcie z chorym).
Kontakt duchownego z pacjentem należy traktować jako bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w rozumieniu definicji przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (definicja z dnia 31.10.2020 r.). Każdy duchowny posługujący wśród osób, u których potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 powinien mieć zapewnione środki ochrony indywidualnej takie jak personel medyczny zajmujący się pacjentem chorym na COVID-19 oraz przeszkolenie w zakresie ich prawidłowego zakładania i bezpiecznego zdejmowania.
W kwestii posługi sakramentalnej w stosunku do osób chorych na COVID-19 przez księży, którzy sami już przechorowali chorobę COVID-19 i posiadają status ozdrowieńca, przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej (maska o standardzie FFP3, FFP2 wraz z przyłbicą) oraz umyciu i dezynfekcji rąk (środkiem na bazie alkoholu, co najmniej 60%) przed podaniem Komunii Świętej, nie ma przeciwwskazań do sprawowania tej posługi.
W chorobach innych niż COVID-19 posługa sakramentalna powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem aktualnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, szczególnie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (zasłanianie ust i nosa, w miarę możliwości zachowanie dystansu społecznego).
Ponadto zaleca się przestrzeganie rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny zasad bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa (https://www.gov.pl/web/gis/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-
epidemiikoronawirusa), których stosowanie pozwoli zredukować ryzyko zakażenia SARS-CoV-2, pod warunkiem ich stosowania.
Główny Inspektor Sanitarny na stronie www.gis.gov.pl, na bieżąco publikuje informacje dotyczące bieżącej sytuacji epidemiologicznej oraz komunikaty dotyczące wymagań, jakie powinny zastać spełnione w celu ograniczenia skutków zdrowotnych epidemii. Zachęcam również do korzystania rządowego portalu internetowego GOV.PL koronawirus, w którym znajduje się zakładka „Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia”.
Warszawa, dnia 26 listopada 2020 r.

z up. Głównego Inspektora Sanitarnego
Izabela Kucharska
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE CHOWANIA OSÓB ZMARŁYCH
Z POWODU COVID-19

Żaden z obecnie obowiązujących przepisów prawa nie narzuca formy pochowania w przypadku zgonu na COVID-19, co oznacza, że zwłoki mogą zostać złożone w trumnie bądź w formie spopielonych szczątków w urnie, a następnie pochowane.
Przepisy nie nakładają także obowiązku natychmiastowego pochowania zwłok, tak jak w przypadku innych chorób zakaźnych, gdzie zwłoki powinny być pochowane w ciągu 24 godzin od chwili zgonu.
Wobec powyższego, w świetle przepisów prawa nie ma przeciwwskazań, z punktu widzenia sanitarno-epidemiologicznego, aby trumna ze zwłokami osoby zakażonej koronawirusem SARS-CoV-2 mogła być wprowadzona do kaplicy czy kościoła, celem ceremonii pogrzebowej. Przy czym, nadmienić należy, że po złożeniu zwłok w trumnie i przymocowaniu wieka trumny nie wolno otwierać.
Stosownie do § 5a ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 ze zm.), zwłoki osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zabezpieczone zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, należy umieścić w:
• kapsule transportowej, w przypadku przekazywania zwłok do krematorium, albo
• trumnie do pochówku, w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu.
Nadmienić należy, że odniesienie do bezpośredniego pochowania na cmentarzu w przypadku umieszczenia zwłok w trumnie do pochówku nie oznacza, że zwłoki umieszczone w takiej trumnie nie mogą być przed dokonaniem pochówku do grobu przewiezione do zakładu pogrzebowego, czy do kaplicy, celem dokonania ceremonii pogrzebowej.
Użycie określenia bezpośrednie pochowanie, w kontekście całej regulacji, oznacza pochówek bezpośredni, tj. bez uprzedniej kremacji zwłok.
Jednocześnie, uprzejmie informuję, że ww. rozporządzenie obliguje personel zakładu pogrzebowego do spryskiwania trumny, niezwłocznie po złożeniu w niej zwłok, płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym.
Warszawa, dnia 26 listopada 2020 r.

z up. Głównego Inspektora Sanitarnego
Izabela Kucharska
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 18 grudnia 2020 r.
Nr 2529/2020

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x