OKÓLNIK
Okólnik 4/2020
29.01.2020
Spis treści:

Okólnik 4/2020

WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE BISKUPA PŁOCKIEGO
NA ROK 2020
W ZWIĄZKU Z 100. ROCZNICĄ URODZIN
KAROLA WOJTYŁY – ŚW. JANA PAWŁA II

1. Uroczyste rozpoczęcie Roku św. Jana Pawła II w parafiach diecezji będzie miało miejsce 6 stycznia 2020 r., w uroczystość Objawienia Pańskiego. Wydział ds. Rodzin przygotuje stosowne nabożeństwo na ten dzień.
2. Powołany przeze mnie Komitet (Zarządzenie nr 58/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.), zorganizuje w pomieszczeniach muzealnych stałą wystawę, poświęconą wizycie papieża Wojtyły w Płocku w 1991 r. W związku z tym do wszystkich kapłanów i świeckich diecezji skierowana jest prośba o przekazanie lub udostępnienie wszelkich materiałów, pamiątek, zdjęć, wspomnień, związanych z tamtym historycznym wydarzeniem. Zostaną one skatalogowane i włączone w wystawę.
3. Wydział Duszpasterski opracuje nabożeństwa ku czci św. Jana Pawła II na 22. dzień każdego miesiąca, na cały rok (w nawiązaniu do dnia liturgicznego wspomnienia Papieża Polaka 22 października). Księża Proboszczowie zorganizują takie nabożeństwa okolicznościowe w swoich parafiach, np. podczas Apeli Jasnogórskich, z użyciem przygotowanych tekstów. Teksty nabożeństw będą dostępne do pobrania na stronie internetowej diecezji.
4. Przypominam, że w 2011 r. Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej wydał książkę pt. „Droga krzyżowa z Janem Pawłem II”, która zawiera rozważania nabożeństwa drogi krzyżowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, inspirowane nauczaniem Papieża Polaka. Autorami rozważań są kapłani naszej diecezji. Zachęcam do korzystania z tej publikacji w okresie Wielkiego Postu.
5. Wydział ds. Nowej Ewangelizacji opracuje teksty nabożeństw eucharystycznych na pierwsze niedziele miesiąca całego roku, w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II. Teksty nabożeństw będą dostępne do pobrania na stronie internetowej diecezji.
6. Wydział Katechetyczny opracuje i opublikuje katechezy okolicznościowe w oparciu o życie i nauczanie św. Jana Pawła II.
7. Wydział ds. Rodzin zorganizuje Orszak Trzech Króli i Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku w nawiązaniu do papieskiej rocznicy oraz przygotuje i opublikuje rozważania na nabożeństwa majowe.
8. Wydział ds. Rodzin zorganizuje pielgrzymkę do Włoch śladami św. Jana Pawła II.
9. Powołany przeze mnie Komitet (Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.) podejmie działania w kierunku właściwego upamiętnienia płockiego okna papieskiego w Domu Biskupów Płockich, np. w formie mozaiki w ścianie domu oraz stosownej informacji na murze o papieskiej rozmowie z zebranymi w 1991 r.
10. Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku oraz Szkoły Katolickie w Płocku przygotują stosowną tablicę pamiątkową, która zostanie wmurowana w ścianie budynku profesorskiego w pobliżu pomnika bł. Abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku, na pamiątkę faktu modlitwy Papieża w tym miejscu. Poświęcenie tablicy proponuję np. na dzień 28 maja 2020 r., w dniu rocznicy śmierci Błogosławionego Arcybiskupa.
11. Szkoły Katolickie w Płocku i Diecezjalne Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza zorganizują pielgrzymkę ministrantów, lektorów i scholii do Krakowa i Wadowic.
12. Diecezjalny Duszpasterz Powołań zorganizuje cztery sesje rekolekcji powołaniowych w 2020 r. w różnych miejscach diecezji, skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, o rozeznawaniu powołania, w oparciu o myśli św. Jana Pawła II o kapłaństwie.
13. Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży opracuje plan pracy dla dekanalnych duszpasterzy młodzieży i materiały do comiesięcznych spotkań dla młodzieży w każdym dekanacie diecezji w oparciu o nauczanie Papieża Polaka.
14. XXXIX Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę będzie poświęcona osobie i dziełu św. Jana Pawła II.
15. Jeśli parafie chciałyby upamiętnić Rok Świętego Papieża Polaka przez ufundowanie pamiątki w postaci rzeźby, tablicy, figury czy szat liturgicznych, należy zadać, aby były to rzeczy piękne i wartościowe. Wszelkie tego typu projekty pomników należy zgłaszać do akceptacji przez Wydział Budownictwa i Sztuki Sakralnej oraz, w przypadku obiektów zabytkowych, do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
16. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej podejmie rozmowy z TVP, mające na celu przygotowanie filmu o śladach obecności Papieża Polaka w Płocku.
17. Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku podejmie staranie o pozyskanie funduszy zewnętrznych na remont i zagospodarowanie placu wokół pomnika bł. Abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku.
18. Jesienne sympozjum naukowe w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku będzie poświęcone osobom św. Jana Pawła II i sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Płock, dnia 27 stycznia 2020 r.
Nr 188/2020

† Piotr Libera
Biskup Płocki


TERMINARZ POSŁUG BISKUPICH I UROCZYSTOŚCI W ROKU 2020

LITURGIA MSZY KRZYŻMA I TRIDUUM PASCHALNEGO W KATEDRZE PŁOCKIEJ

• Wielki Czwartek, godz. 10.00 – Msza Krzyżma - bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski, bp Roman Marcinkowski
• Wielki Czwartek, godz. 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej - bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski
• Wielki Piątek, godz. 9.00 – Celebracja Liturgii Godzin
• Wielki Piątek, godz.18.00 – Liturgia Męki Pańskiej - bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski
• Wielka Sobota, godz. 9.00 – Celebracja Liturgii Godzin
• Liturgia Wigilii Paschalnej, godz. 20.00 – bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski
• Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Rezurekcja, godz. 6.00 – bp Roman Marcinkowski

WYDARZENIA OGÓLNOPOLSKIE

• 7-8 lutego – Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce, Warszawa
– bp Mirosław Milewski
• 12-13 marca – 385. Zebranie Plenarne KEP w Warszawie - bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski, bp Roman Marcinkowski
• 28 marca – Zarząd Akcji Katolickiej – Warszawa – bp Mirosław Milewski
• 25 kwietnia – Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce, Gniezno
– bp Mirosław Milewski
• 26 kwietnia – Uroczystości ku czci św. Wojciecha, Patrona Polski – Gniezno – bp Mirosław Milewski
• 10 maja – Uroczystości ku czci św. Stanisława BM – Kraków – bp Piotr Libera
• 7 czerwca – Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa – bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski, bp Roman Marcinkowski
• 14-16 czerwca – 386. Zebranie Plenarne KEP w Kalwarii Zebrzydowskiej - bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski, bp Roman Marcinkowski
• 19-20 czerwca – Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej – Jasna Góra
– bp Mirosław Milewski
• 2-3 lipca - Spotkanie młodych „Paradiso” Archidiecezji Poznańskiej – Święta Góra w Gostyniu – bp Mirosław Milewski
• 25 sierpnia – Zebranie Biskupów Diecezjalnych – Jasna Góra - bp Piotr Libera
• 5-6 października – 387. Zebranie Plenarne KEP w Łodzi - bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski, bp Roman Marcinkowski
• 23-24 października – Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce
– bp Mirosław Milewski
• 3-5 listopada – Rekolekcje Asystentów Diecezjalnych Akcji Katolickich w Polsce – Warszawa – bp Mirosław Milewski
• 7 listopada – Ogólnopolski koncert Pieśni Patriotycznej – Warszawa – bp Mirosław Milewski
• 16-19 listopada – Rekolekcje Episkopatu Polski – Jasna Góra – bp Piotr Libera,
bp Mirosław Milewski, bp Roman Marcinkowski
• 22 listopada – Niedziela Chrystusa Króla (Msza św. radiowa) - Bazylika św. Krzyża – Warszawa – bp Mirosław Milewski

WYDARZENIA OGÓLNODIECEZJALNE

• 9 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych – Katedra - Płock – bp Mirosław Milewski
• 19 stycznia – Uroczystości Nadania Praw Miejskich miejscowości Czerwińsk nad Wisłą – Msza św., godz. 12.00 - Bazylika w Czerwińsku – bp Mirosław Milewski
• 19 stycznia – 4. Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka – par. pw. św. Piotra w Ciechanowie – bp Mirosław Milewski
• 19 stycznia, godz. 13.00 – Msza św. TV Polonia, Tydzień Ekumeniczny – bp Piotr Libera
• 24 stycznia, godz. 17.00 – Zakończenie Tygodnia Ekumenicznego – Katedra Mariawicka – Płock – bp Mirosław Milewski
• 1 lutego – Dzień Życia Konsekrowanego – Płock – Katedra – bp Piotr Libera
• 10 lutego – Spotkanie Biskupa Płockiego ze stypendystami Dzieła Nowego Tysiąclecia – Płock - bp Piotr Libera
• 11 lutego – Światowy Dzień Chorego – Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – bp Piotr Libera
• 18 lutego – Światowy Dzień Chorego – DPS w Obrytem – bp Mirosław Milewski
• 22 lutego – Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, godz.12.00 (nowy kościół) – bp Piotr Libera
• 26 lutego - Środa Popielcowa – Płock - Katedra, godz. 18.00 - bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski
• 28 lutego – Droga Krzyżowa wynagradzająca za grzechy – Płock – Katedra - bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski
• 29 lutego, godz. 10.00 – Spotkanie z dekanalnymi duszpasterzami młodzieży – Studnia – Płock - bp Mirosław Milewski
• 1 marca, godz. 12.00 – Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. – Ośrodek Caritas – Popowo - bp Piotr Libera
• 7 marca – Dzień skupienia dla kobiet – par. św. Wojciecha w Płocku - bp Piotr Libera
• 22 marca, godz. 17.00 - Udzielenie posług lektoratu i akolitatu alumnom WSD w Płocku – bp Mirosław Milewski
• 27 marca – Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Płockiej na Jasną Górę - bp Piotr Libera
• 3 kwietnia – Droga Krzyżowa – DPS w Brwilnie „Antoniówka” - bp Mirosław Milewski
• 3 kwietnia – Droga Krzyżowa w Płocku - bp Piotr Libera
• 5 kwietnia – Niedziela Palmowa Młodych, Ciechanów - bp Mirosław Milewski
• 15 kwietnia - Płockie Dni Pastoralne – bp Piotr Libera
• 16 kwietnia - Płockie Dni Pastoralne - bp Mirosław Milewski
• 2 maja, godz. 10.00 – Msza św. z okazji 150-lecia Społem PSS Zgoda w Płocku – Katedra – Płock – bp Mirosław Milewski
• 23 maja, godz. 11.00 – Święcenia diakonatu – Płock – Katedra – bp Mirosław Milewski
• 23 maja – 25. Sacrosong Diecezji Płockiej – par. św. Wojciecha w Nasielsku – bp Piotr Libera
• 24 maja, godz. 10.30 – Poświęcenie pomnika Jana Pawła II – par. św. Wojciecha w Przasnyszu – bp Piotr Libera
• 25 maja – 8. Pochówek Dzieci zmarłych przed narodzeniem – Cmentarz katolicki – Płock ¬– bp Mirosław Milewski
• 29 maja – Jubileusz 840-lecia LO im. Małachowskiego oraz 18. Zjazd Absolwentów – Msza św. – Katedra – Płock – bp Piotr Libera
• 31 maja – 9. Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku. Poświęcenie pamiątkowej mozaiki w oknie papieskim w Domu Biskupów Płockich – bp Piotr Libera
• 6 czerwca, godz. 11.00 – Święcenia prezbiteratu – Płock – Katedra – bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski
• 9 czerwca, godz. 12.00 – Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich rocznika 1995 – kaplica WSD w Płocku – bp Piotr Libera
• 11 czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) w Płocku - bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski
• 13 czerwca – Diecezjalna Pielgrzymka Ministrantów do Czerwińska - bp Mirosław Milewski
• 20 czerwca – Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie – par. pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku – bp Piotr Libera
• 24 czerwca – Spotkanie z Komisją Krajową NSZZ Solidarność – Płock – bp Mirosław Milewski
• 6-14 sierpnia - Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę (6 sierpnia – bp Piotr Libera; 14 sierpnia - bp Mirosław Milewski)
• 15 sierpnia – Msza św. w 100-lecie obrony Płocka – Płock – Katedra – bp Piotr Libera
• 16 sierpnia – 4. Memoriał Wędkarski Marka Milewskiego – bp Mirosław Milewski
• 26 sierpnia – Dni Katechetyczne w Pułtusku – bp Mirosław Milewski
• 27 sierpnia – Dni Katechetyczne w Ciechanowie – bp Piotr Libera
• 28 sierpnia – Dni Katechetyczne w Płocku – bp Piotr Libera
• 6 września – Jubileusz 50-lecia koronacji Matki Bożej Czerwińskiej. Uroczystościom przewodniczy abp Salvatore Penacchio – Nuncjusz Apostolski w Polsce
• 19 września – 38. Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa – bp Mirosław Milewski
• 10 października – 6. Spotkanie Kół Żywego Różańca w diecezji płockiej – par. Smardzewo – bp Piotr Libera
• 11 października – Liturgiczna Inauguracja Roku Akademickiego Uczelni Wyższych z terenu diecezji płockiej oraz Jubileusz 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego – bp Piotr Libera
• 16 października – Otwarcie wystawy upamiętniającej wizytę Papieża Polaka w Płocku – Muzeum Diecezjalne w Płocku – bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski
• 20 listopada – 43. Sympozjum Kola Naukowego WSD w Płocku – bp Piotr Libera

DIECEZJALNA RADA KAPŁAŃSKA
• 24 stycznia, godz. 10.00 (Sala Biskupów – Opactwo)
• 8 października, godz. 10.00 (Sala Biskupów – Opactwo)

DIECEZJALNA RADA DUSZPASTRSKA
• 9 maja, godz. 10.00 (Sala Barokowa – Opactwo)
• 17 października, godz. 10.00 (Sala Barokowa – Opactwo)

KONFERENCJE DZIEKAŃSKIE
• 16 marca, godz. 10.00
• 18 czerwca, godz. 10.00
• 10 września, godz. 10.00
• 24 listopada, godz. 10.00

SPOTKANIE RADY SPOŁECZNEJ PRZY BISKUPIE PŁOCKIM
• 9 marca, godz.18.00
• 23 listopada, godz.18.00

SPOTKANIE Z WIKARIUSZAMI PO TRANSLOKATACH 2019
• 25 listopada, godz. 10.00 (WSD Płock)

DZIEŃ SKUPIENIA KURII
• 7 kwietnia, godz. 10.00 – Wielkopostny Dzień Skupienia Kurii
• 21 grudnia, godz. 10.00 – Adwentowy Dzień Skupienia Kurii

IMIENINY KSIĘŻY BISKUPÓW
• 25 lutego - bp Mirosław Milewski
• 25 czerwca – bp Piotr Libera
• 29 czerwca – Spotkanie biskupów metropolii z okazji imienin bp. Piotra Libery

 

WIZYTACJE PASTERSKIE

DEKANAT BODZANOWSKI
Par. Blichowo - 15 września - bp Mirosław Milewski
Par. Bodzanów - 9 czerwca - bp Mirosław Milewski
Par. Bulkowo i Par. Pilichowo - 9 października - bp Mirosław Milewski
Par. Daniszewo - 15 października - bp Mirosław Milewski
Par. Łętowo - 29 września - bp Mirosław Milewski
Par. Miszewko Strzałkowskie - 11 października - bp Mirosław Milewski
Par. Miszewo Murowane - 20 października - bp Mirosław Milewski
Par. Radzanowo - 18 października - bp Mirosław Milewski
Par. Święcieniec - 13 października - bp Mirosław Milewski
Par. Zakrzewo - 22 września - bp Mirosław Milewski

DEKANAT GOSTYNIŃSKI
Par. Duninów - 23 kwietnia - bp Mirosław Milewski
Par. Gostynin, pw. Miłosierdzia Bożego - 19 kwietnia - bp Mirosław Milewski
Par. Gostynin, pw. św. Marcina - 1 czerwca - bp Mirosław Milewski
Par. Lucień - 4 października - bp Mirosław Milewski
Par. Soczewka - 5 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Sokołów - 12 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Solec - 21 maja - bp Mirosław Milewski

DEKANAT PŁOCKI ZACHODNI
Par. Brwilno - 19 marca - bp Mirosław Milewski
Par. Płock, pw. św. Maksymiliana Kolbego - 22 października - bp Mirosław Milewski

DEKANAT PŁOŃSKI POŁUDNIOWY
Par. Gumino - 25 marca - bp Piotr Libera
Par. Krysk - 1 kwietnia - bp Piotr Libera
Par. Kucice - 25 marca - bp Piotr Libera
Par. Naruszewo - 13 października - bp Piotr Libera
Par. Płońsk, pw. św. Michała Archanioła – 4 marca - bp Piotr Libera
Par. Płońsk, pw. św. Ojca Pio - 26 maja - bp Piotr Libera
Par. Radzymin - 11 marca - bp Piotr Libera
Par. Skołatowo - 23 kwietnia - bp Piotr Libera

DEKANAT SEROCKI
Par. Dzierżenin - 5 listopada - bp Piotr Libera
Par. Pokrzywnica - 23 października - bp Piotr Libera
Par. Popowo - 30 października - bp Piotr Libera
Par. Serock - 7 listopada - bp Piotr Libera
Par. Smogorzewo - 13 listopada - bp Piotr Libera
Par. Zatory - 27 października - bp Piotr Libera
Par. Zegrze - 3 czerwca - bp Piotr Libera

DEKANAT WYSZOGRODZKI
Par. Czerwińsk - 9 października - bp Piotr Libera
Par. Grodziec - 15 października - bp Piotr Libera
Par. Kobylniki - 20 października - bp Piotr Libera
Par. Mała Wieś - 4 września - bp Piotr Libera
Par. Orszymowo - 1 czerwca - bp Piotr Libera
Par. Radzikowo - 15 października - bp Piotr Libera
Par. Rębowo - 21 maja - bp Piotr Libera
Par. Wyszogród - 28 maja - bp Piotr Libera
Par. Żukowo - 27 kwietnia - bp Piotr Libera

DEKANAT ZAKROCZYMSKI
Par. Chociszewo - 25 września - bp Mirosław Milewski
Par. Kamienica - 7 października - bp Mirosław Milewski
Par. Kroczewo - 17 września - bp Mirosław Milewski
Par. Nowy Dwór Maz., pw. św. M. Kolbego- 1 kwietnia - bp Mirosław Milewski
Par. Nowy Dwór Maz., pw. św. Barbary - 28 kwietnia - bp Mirosław Milewski
Par. Pomiechowo - 29 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Smoszewo - 2 października - bp Mirosław Milewski
Par. Zakroczym - 21 kwietnia - bp Mirosław Milewski

BIERZMOWANIA

DEKANAT BIELSKI
Par. Bielsk - 21 czerwca - bp Mirosław Milewski
Par. Staroźreby - 24 maja - bp Mirosław Milewski

DEKANAT CIECHANOWSKI WSCHODNI
Par. Gąsocin - 24 czerwca - bp Mirosław Milewski

DEKANAT CIECHANOWSKI ZACHODNI
Par. Ciechanów, pw. MB Fatimskiej – 16 czerwca - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Lekowo - 28 kwietnia - bp Piotr Libera
Par. Łysakowo - 13 czerwca - ks. inf. Wojciech Góralski


DEKANAT DOBRZYŃ N. DRWĘCĄ
Par. Chrostkowo - 4 października - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Obory - 19 kwietnia - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Trąbin - 30 maja - bp Mirosław Milewski

DEKANAT DOBRZYŃ N. WISŁĄ
Par. Dobrzyń n. Wisłą - 21 czerwca, godz.16.00 - bp Roman Marcinkowski

DEKANAT MAKOWSKI
Par. Gołymin - 5 czerwca - bp Mirosław Milewski

DEKANAT MŁAWSKI WSCHODNI
Par. Mława, pw. św. Stanisława BM – 30 kwietnia - bp Piotr Libera

DEKANAT MŁAWSKI ZACHODNI
Par. Bogurzyn - 28 października - bp Mirosław Milewski
Par. Mława, pw. św. Jana Kantego - 29 kwietnia - bp Mirosław Milewski
Par. Mława, pw. Świętej Rodziny - 13 maja - bp Roman Marcinkowski
Par. Szreńsk - 7 maja - bp Mirosław Milewski

DEKANAT NASIELSKI
Par. Cieksyn - 26 września - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Nasielsk, pw. św. Wojciecha - 10 czerwca - bp Mirosław Milewski
Par. Strzegocin - 17 czerwca - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Winnica - 18 czerwca - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT PŁOCKI ZACHODNI
Par. Biała - 22 kwietnia - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Płock, pw. Ducha Świętego - 25 kwietnia - bp Mirosław Milewski
Par. Płock, pw. św. Bartłomieja - 17 czerwca - bp Mirosław Milewski
Par. Płock - Radziwie, pw. św. Benedykta - 19 września - bp Roman Marcinkowski
Szkoły Katolickie w Płocku - 22 maja - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT PŁOŃSKI PÓŁNOCNY
Par. Sochocin - 17 maja - bp Mirosław Milewski
DEKANAT PRZASNYSKI
Par. Przasnysz, pw. Chrystusa Zbawiciela - 14 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Zielona k. Ciechanowa - 21 maja - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT PUŁTUSKI
Par. Przewodowo - 19 czerwca - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT RACIĄSKI
Par. Góra - 23 września - bp Mirosław Milewski
Par. Koziebrody - 19 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Unieck - 30 kwietnia - bp Mirosław Milewski

DEKANAT RYPIŃSKI
Par. Okalewo - 15 marca - bp Mirosław Milewski
Par. Osiek - 18 kwietnia - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Rogowo - 18 kwietnia - bp Mirosław Milewski
Par. Rypin, pw. św. Stanisława Kostki - 4 kwietnia - bp Piotr Libera
Par. Rypin, pw. Świętej Trójcy - 16 maja - bp Mirosław Milewski

DEKANAT SIERPECKI
Par. Szczutowo - 10 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Zawidz - 10 marca - bp Mirosław Milewski

DEKANAT STRZEGOWSKI
Par. Dąbrowa - 22 września - bp Roman Marcinkowski
Par. Żurominek Kapitulny - 26 marca - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT TŁUCHOWSKI
Par. Skępe, pw. Miłosierdzia Bożego - 26 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Skępe, pw. Zwiastowania NMP - 3 czerwca - bp Roman Marcinkowski
Par. Tłuchowo - 1 marca - bp Mirosław Milewski

DEKANAT ŻUROMIŃSKI
Par. Bieżuń - 5 maja - bp Piotr Libera
Par. Chamsk - 17 czerwca - bp Roman Marcinkowski
Par. Kuczbork - 6 czerwca - bp Roman Marcinkowski
Par. Zielona k. Mławy - 21 maja - bp Roman Marcinkowski
Par. Żuromin - 4 czerwca - bp Mirosław Milewski


INNE POSŁUGI

DEKANAT CIECHANOWSKI WSCHODNI
Par. Sońsk
• 16 sierpnia – Msza św. polowa w 100-lecie Bitwy Polsko-Bolszewickiej w Sarnowej Górze - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT DOBRZYŃ N. DRWĘCĄ
Par. Ruże
• 4 czerwca - Poświęcenie Parafialnego Domu Pogrzebowego - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT DOBRZYŃ N. WISŁĄ
Par. Sikórz
• 19 czerwca – Jubileusz 100-lecia konsekracji kościoła - bp Piotr Libera
Dom Seniora Leonianum - Piękne Życie! w Sikorzu
• 3 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (święto Domu Leonianum) - bp Piotr Libera

DEKANAT MŁAWSKI ZACHODNI
Par. Lipowiec -
• 2 sierpnia – Poświęcenie malatury kościoła parafialnego - bp Piotr Libera

DEKANAT PŁOCKI ZACHODNI
Par. Płock, pw. Ducha Świętego
• 29 marca - Jubileusz 25-lecia parafii - bp Mirosław Milewski
Par. Płock, pw. św. Bartłomieja
• 6 września, godz. 6.30 - 169. Piesza Pielgrzymka do Skępego - wyjście do Skępego - bp Roman Marcinkowski
• 8 września, godz. 20.00 - Udział w Apelu Jasnogórskim w Sanktuarium w Skępem - ks. inf. Wojciech Góralski
• 10 września, godz. 18.00 - 169. Piesza Pielgrzymka ze Skępego – przyjście do Płocka - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Płock, pw. św. Zygmunta (Katedra)
• 2 maja – Nieszpory ku czci św. Zygmunta – bp Mirosław Milewski
• 3 maja – Msza św. ku czci św. Zygmunta oraz Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – bp Mirosław Milewski
• 15 sierpnia – Odpust parafialny ku czci Wniebowzięcia NMP oraz Jubileusz 100-lecia obrony Płocka - bp Piotr Libera
• 8 listopada – Msza św. z udziałem spowiedników - bp Piotr Libera
• 11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę – bp Mirosław Milewski

DEKANAT PŁOŃSKI PÓŁNOCNY
Par. Baboszewo
• 22 listopada – Msza św. i poświęcenie nowej plebanii – bp Piotr Libera
Par. Płońsk, pw. św. Maksymiliana Kolbego
• 30 września - Inauguracja Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT PRZASNYSKI
Par. Przasnysz, pw. św. Wojciecha
• 24 maja - Poświęcenie popiersia św. Jana Pawła II i św. Stanisława Kostki - bp Piotr Libera
Par. Węgra
• 2 lutego – Poświęcenie odnowionego ołtarza i ambony – bp Mirosław Milewski

DEKANAT PUŁTUSKI
Par. Pułtusk, pw. św. Mateusza
• 20 września - Odpust parafialny ku czci św. Mateusza - bp Mirosław Milewski

DEKANAT RACIĄSKI
Par. Koziebrody
• 8 września - Odpust parafialny ku czci Narodzenia NMP - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT RYPIŃSKI
Par. Osiek
• 15 sierpnia – Jubileusz 25-lecia koronacji obrazu św. Rodziny - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Rogowo
• 18 kwietnia - Poświęcenie odnowionych witraży i ołtarzy - bp Mirosław Milewski

DEKANAT SIERPECKI
Par. Kurowo
• 29 listopada - Uroczystość otwarcia i poświęcenia Domu dla Osób z Niepełnosprawnością - bp Piotr Libera
Par. Szczutowo
• 9 sierpnia – Jubileusz 300-lecia konsekracji kościoła i odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca – bp Piotr Libera

DEKANAT STRZEGOWSKI
Par. Radzanów n. Wkrą
• 23 sierpnia, godz. 10.30 – Jubileusz 20-lecia poświęcenie kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Sławęcinie i poświęcenie nowych oraz odnowionych witraży - bp Roman Marcinkowski
Ratowo
• 13 czerwca – Odpust parafialny ku czci św. Antoniego - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Strzegowo
• 3 maja – Jubileusz 600-lecia parafii - bp Roman Marcinkowski

DEKANAT TŁUCHOWSKI
Par. Skępe, pw. Zwiastowania NMP
• 8 września - Odpust parafialny ku czci Matki Bożej Siewnej - bp Mirosław Milewski

DEKANAT ZAKROCZYMSKI
Par. Nowy Dwór Maz., pw. św. Barbary
• 5 czerwca, godz. 10.00 - Jubileusz 90-lecia Szkoły (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4) - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT ŻUROMIŃSKI
Par. Żuromin
• 13 września - Odpust parafialny ku czci Matki Bożej Siewnej, godz. 12.00 – bp Piotr Libera

Płock, dnia 28 stycznia 2020 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO CENTRUM POWOŁANIOWEGO

Diecezjalne Centrum Powołaniowe i Klerycka Grupa Powołaniowa zaprasza młodzież męską szkół średnich na rekolekcje powołaniowe, które odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku w dniach 28 lutego - 1 marca 2020r. Mottem tegorocznych rekolekcji są słowa:
CO DALEJ Z MOIM ŻYCIEM?
Spotkanie rekolekcyjne rozpocznie się w piątek 28 lutego o godz. 17.00. Zakończenie rekolekcji nastąpi w niedzielę 1 marca ok. godz. 13.00. Całkowity koszt uczestnictwa w rekolekcjach wynosi 25 zł. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Uczestników prosimy o zabranie (ważne!): śpiwora, ręcznika, Pisma św., notatnika, długopisu. Z uwagi na specyficzny charakter rekolekcji prosimy nie zgłaszać uczestników niespełniających podanego kryterium wiekowego – „16+”.
Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: powołanie@diecezjaplocka.pl lub telefonicznie (nr tel. 781318769).

Płock, dnia 22 stycznia 2020 r.

Ks. Radosław Zawadzki
Dyrektor Diecezjalnego Centrum Powołaniowego


PERSONALIA

Ks. dr Tomasz Brzeziński – rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, z dniem 28 stycznia 2020 r., mianowany asystentem kościelnym Zakonu Rycerzy Jana Pawła II – Ordo Militiae Ioannis Pauli II w diecezji płockiej.

Płock, dnia 28 stycznia 2020 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 28 stycznia 2020 r.
Nr 204/2020

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x