OKÓLNIK
Okólnik 37/2020
25.11.2020
Spis treści:


Okólnik 37

DEKRET

Odpowiadając na prośbę Dyrektora Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku, mając na uwadze uchwałę Rady Nadzorczej tegoż Centrum z dnia 12 marca 2020 r. oraz po zasięgnięciu opinii prawnej, niniejszym zatwierdzam Statut Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku.
Ufam, że zatwierdzony Statut przyczyni się do lepszego funkcjonowania tegoż Centrum.
Życzę Bożego błogosławieństwa w realizacji celów statutowych Centrum Metanoia.
Płock, dnia 20 listopada 2020 r.
Nr 2342/2020

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


DEKRET
ODWOŁUJĄCY RADĘ NADZORCZĄ
W CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNYM METANOIA
W PŁOCKU

W związku z powołaniem nowej Rady Nadzorczej Centrum Metanoia, w myśl § 7 pkt. 3 Statutu Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku, niniejszym odwołuję Radę Nadzorczą Centrum, w skład której wchodziły następujące osoby:
1. Ks. prał. dr. Marek Jarosz – przewodniczący Rady;
2. Pani Alina Nowak – członek Rady;
3. Pan Przemysław Trawczyński – członek Rady.
Składam serdeczne podziękowania członkom Rady Nadzorczej za czas i siły, które poświęcali pracując w tej Radzie oraz za cenne doświadczenia wniesione podczas wypełniania tej funkcji. Bóg zapłać!
Zapewniam o mojej modlitwie i z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
Płock, dnia 23 listopada 2020 r.
Nr 2343/2020

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

DEKRET
POWOŁUJĄCY RADĘ NADZORCZĄ
W CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNYM METANOIA
W PŁOCKU

W myśl § 7 pkt. 3 Statutu Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku, niniejszym powołuję Radę Nadzorczą tegoż Centrum, w następującym składzie:
1. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński;
2. Pani Aleksandra Majewska;
3. Pan Piotr Łaszczych.
Przewodniczącym Rady mianuję ks. kan. dr. Jarosława Kamińskiego.
Podstawowe cele i zadania Rady Nadzorczej Centrum Metanoia określa § 7 Statutu tegoż Centrum.
Ze swej strony zapewniam o modlitwie w intencjach pracy Rady Nadzorczej i z serca błogosławię -
Płock, dnia 23 listopada 2020 r.
Nr 2344/2020

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


DEKRET
POWOŁUJĄCY RADĘ NADZORCZĄ W DIECEZJALNYM INSTYTUCIE MUZYKI KOŚCIELNEJ MUSICUM IM. KS. EUGENIUSZA GRUBERSKIEGO
W PŁOCKU

W myśl § 11 pkt. 1 Statutu Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej Musicum im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku, niniejszym powołuję Radę Nadzorczą tegoż Instytutu, w następującym składzie:
1. Ks. kan. mgr Robert Banasiak – wiceekonom diecezjalny;
2. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński – dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Płockiej;
3. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – kanclerz Kurii Płockiej.
Przewodniczącym Rady mianuję ks. kan. mgr. Roberta Banasiaka, zaś wiceprzewodniczącymi Rady: ks. kan. dr. Jarosława Kamińskiego i ks. kan. dr. Piotra Grzywaczewskiego.
Podstawowe cele i zadania Rady Nadzorczej Instytutu Musicum określają §§ 11 – 13 Statutu tegoż Instytutu.
Ze swej strony zapewniam o modlitwie w intencjach pracy Rady Nadzorczej i z serca błogosławię -
Płock, dnia 20 listopada 2020 r.
Nr 2255/2020

† Piotr Libera
Biskup Płocki


Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Konkursy – zmiana terminów:
a/ Konkurs plastyczny. W związku z aktualną sytuacją pandemiczną, nauczaniem zdalnym i zmianą terminu ferii zimowych, konkurs plastyczny dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych zostaje przeniesiony na drugi semestr roku szkolnego 2020/2021. Zmianie ulega także forma konkursu: po wykonaniu pracy plastycznej uczniowie wykonują jej zdjęcie, które przekazują do komisji szkolnych, a te przesyłają wybrane (zgodnie z regulaminem konkursu) prace (zdjęcia) drogą mailową do Wydziału Katechetycznego.
Termin dostarczenia zdjęć wykonanych prac do Wydziału to 12 kwietnia 2021 roku.
b/ Konkurs Biblijny. Terminy etapu szkolnego oraz parafialnego Diecezjalnego Konkursu Biblijnego dla uczniów klas V- VIII szkół podstawowych zostają przeniesione: etap szkolny należy przeprowadzić do 30 stycznia 2021 roku, natomiast etap parafialny do 27 lutego 2021 roku. Termin etapu dekanalnego oraz diecezjalnego pozostaje bez zmian.

2. Rekolekcje dla katechetów
W związku z odwołaniem jesiennych turnusów rekolekcyjnych dla katechetów, w Adwencie zostaną przeprowadzone rekolekcje on-line. Konferencje nagrane przez ks. Krzysztofa Rucińskiego, dyrektora MCEW Studnia, który miał prowadzić tegoroczne rekolekcje katechetyczne, będą transmitowane na falach Katolickiego Radia Diecezji Płockiej oraz na kanale YouTube. Informacja o terminie transmisji zostanie zamieszczona na stronie Wydziału Katechetycznego.

3. Spotkania szkoleniowe
Zakończyła się jesienna seria spotkań szkoleniowych dla katechetów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na temat zdalnego nauczania katechezy. Wydział katechetyczny serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomogli w organizacji i przeprowadzeniu szkoleń.

4. Rekolekcje dla maturzystów
Rekolekcje te, zaplanowane na 17-19 stycznia 2021 roku, w związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, zostają odwołane.
Płock, dnia 23 listopada 2020 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego


KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. W imieniu księży biskupów uprzejmie proszę, aby księża dziekani poszczególnych dekanatów zebrali i przekazali do kancelarii Kurii (listownie lub meilowo) zapotrzebowanie na posługi biskupie w roku 2021. Listę z poszczególnymi posługami i ewentualnymi sugestiami co do terminu, należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia br.
2. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną oraz ograniczenia, odwołuje się Adwentowy Dzień Skupienia Kurii Diecezjalnej i instytucji centralnych, planowany na dzień 21 grudnia br.
Płock, dnia 25 listopada 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. mgr Jakub Kępczyński, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni, z dniem 1 grudnia 2020 r., mianowany kapelanem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku.
2. Ks. mgr Dariusz Pargulski, wikariusz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy, z dniem 1 grudnia 2020 r., mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni.
Płock, dnia 25 listopada 2020 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 25 listopada 2020 r.
Nr 2388/2020

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x