OKÓLNIK
Okólnik 34/2020
Spis treści:

Okólnik 34

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WOBEC NOWYCH OBOSTRZEŃ SANITARNYCH
PODCZAS ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH

Wobec zwiększającej się gwałtownie liczby zakażeń koronawirusem i nowych obostrzeń sanitarnych, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych – 1 osoba na 4m2 w strefie żółtej i 1 osoba na 7m2 w strefie czerwonej – zwracam się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń.
Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków.
Zachęcam księży biskupów, aby – w związku z ciągłym zagrożeniem życia i zdrowia wszystkich Polaków – udzielali stosownych dyspens od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane, na terenie swoich diecezji. Wiernym przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy Świętej nie jest grzechem.
W tych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.
Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, proszę o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję.
Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.
Matce Bożej, Różańcowej Pani, powierzam moich współbraci w biskupstwie, kapłanów i osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych, zapewniając o duchowej bliskości i modlitwie.
Warszawa, dnia 16 października 2020 r.


† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 


INFORMACJA O DYSPENSIE

Przypominam, że zgodnie z dekretem Biskupa Płockiego z dnia 28 maja 2020 roku (Nr 1117/2020), w związku z trwającą pandemią COVID-19, wciąż obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane dla:
- osób w podeszłym wieku,
- osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
- osób, które czują obawę przed zarażeniem.
Przypominamy równocześnie o konieczności zachowania w kościołach obowiązujących zasad sanitarnych.
Płock, dnia 16 października 2020 r.


† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

 

APEL BISKUPA PŁOCKIEGO

Czcigodni Księża, Drodzy Diecezjanie!

W ostatnich dniach w niepokojący sposób rośnie liczba zachorowań na Covid-19. Choroba ta ponownie paraliżuje nasze codzienne życie, dotyka także księży utrudniając dostęp do sakramentów i ograniczając działalność naszych parafii.
W związku z tym zwracam się do Was z gorącą prośbą. Proszę o wielką ostrożność i ścisłe przestrzeganie norm sanitarnych w naszych kościołach, kaplicach, kancelariach oraz wszędzie tam, gdzie odbywają się jakiekolwiek spotkania międzyludzkie.
Proszę, aby duszpasterze pamiętali i ciągle przypominali wiernym o obowiązku zasłaniania nosa i ust w naszych świątyniach podczas wszelkich zgromadzeń. Obowiązek ten dotyczy także innych wskazanych przez władze państwowe miejsc.
Drodzy Księża, pamiętajcie proszę, zgodnie z moją prośbą z Pro Memoria z 7 sierpnia 2020 r. (por. Okólnik 27/2020), że należy zapewnić wiernym możliwość użycia środka dezynfekującego na dłonie, dostępnego przy wejściu do kościołów. Apeluję również, aby z roztropnością i odpowiedzialnością, w trosce o zdrowie i życie ludzkie, szczególnie osób starszych i chorych, przestrzegać wszelkich innych zarządzeń władz państwowych i sanitarnych.
Polecam, aby w parafiach nie ustawała modlitwa przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej - Uzdrowienia Chorych oraz św. Rocha - patrona na czas zarazy o uwolnienie świata od obecnej pandemii i jej skutków. Warto również rozważyć możliwość ustawienia krzyży morowych, przy których byłaby możliwość modlitwy do Zbawiciela świata o miłosierdzie i ocalenie.
Zapewniam o mojej nieustannej modlitwie za Was, szczególnie za osoby zarażone koronawirusem SARS-COV-2, za osoby przebywające w kwarantannie, za personel medyczny i spieszących zarażonym z pomocą. Wszystkim Wam przekazuję pasterskie błogosławieństwo.
Płock, dnia 12 października 2020 r.† Piotr Libera
Biskup Płocki

 


DEKRET BISKUPA PŁOCKIEGO
USTANAWIAJĄCY KOŚCIÓŁ FILIALNY W MIEJSCOWOŚCI SADYKIERZ
NALEŻĄCY DO PARAFII PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W OBRYTEM
DIECEZJALNYM SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO ROCHA

Na mocy kanonu 1230 i 1232 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz nr 2 Instrukcji o Sanktuariach zawartej w uchwałach 43. Synodu Diecezji Płockiej, niniejszym ustanawiam kościół filialny w Sadykrzu należący do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem

Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha.

Wymieniony kościół pw. Świętego Rocha został wzniesiony pierwotnie jako kaplica
w XVII wieku. Zgodnie z przekazem protokołów wizytacyjnych Diecezji Płockiej z 1817 roku – odpust zupełny w uroczystość św. Rocha, związany z tytułem kaplicy, nadał mu „po wieczne czasy” papież Klemens XIV, a aprobował w 1772 Biskup Płocki Hieronim Antoni Szeptycki. Kolejny kościół został zbudowany w 1812 roku z użyciem materiału z poprzedniej świątyni. Był zbudowany z drewna, konstrukcji zrębowej. Kościół spłonął w 2003 roku. Wysiłkiem miejscowego społeczeństwa kościół został odbudowany i poświęcony w 2008 roku przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę.
Obecnie znajduje się w nim ołtarz z obrazem przedstawiającym Świętego Rocha oraz relikwiarz zawierający cząstkę kości tego Świętego (ex ossibus sancti Rochi, peregrini et confessoris). Relikwie zostały przekazane z Rzymu w 2016 roku wraz dokumentem poświadczającym ich autentyczność.
Do Świętego Rocha w Sadykrzu od niepamiętnych czasów nieprzerwanie przybywają pielgrzymi, prosząc Boga za wstawiennictwem św. Patrona o zdrowie dla siebie i swoich bliskich. Sławny stał się odpust ku czci Świętego Rocha, obchodzony co roku w Sadykrzu w dniu 16 sierpnia, połączony z uczczeniem relikwii Niebieskiego Orędownika. W czasie naznaczonym w Polsce i świecie wybuchem epidemii koronawirusa, kult Świętego Rocha – szczególnego patrona od zarazy i morowego powietrza – staje się niezwykle aktualny i potrzebny.
Kustoszem Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha w Sadykrzu ustanawiam proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem.
Na Kustoszu będą spoczywać zadania, jakie dla Sanktuariów określa kan. 1234 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz 43. Synod Diecezji Płockiej w Instrukcji o Sanktuariach (zob. nn. 1- 26).
Niech Sanktuarium ku czci Świętego Rocha w miejscowości Sadykierz, rozwija z nowym dynamizmem zdrowe formy pobożności, także ludowej, oparte na wierze i nauce Kościoła oraz poszukuje nowych form ewangelizacji ludzi XXI stulecia.
Na pomyślny rozwój Sanktuarium z serca błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Płock, dnia 21 września 2020 roku
w święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
Nr 2000A/2020

Dekret został ogłoszony przez Biskupa Płockiego
w dniu 19 października 2020 r.† Piotr Libera
Biskup Płocki


Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

 

DEKRET

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej, po wysłuchaniu opinii Rady Kapłańskiej oraz Proboszczów: ks. Zbigniewa Kanieckiego i ks. Witolda Zembrzuskiego, w oparciu o kan. 515 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, postanawiam wyłączyć miejscowość Mańkowo należącą dotychczas do parafii
pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej, z wyjątkiem mieszkańców Mańkowa mieszkających przy szosie z Białej do Srebrnej (aktualne numery domów: 22; 23; 23A; 24; 24A; 25/1; 25/2; 26; 26A; 26B, 26D; 26E; 27; 28) i przyłączyć ją do parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie.
Płock, dnia 12 października 2020 r.
Nr 2141/2020


† Piotr Libera
Biskup Płocki

 

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

KOMUNIKAT DUSZPASTERSTWA RODZIN

Przekazuję informację na temat propozycji organizacji Orszaku Trzech Króli w czasie reżimu sanitarnego. Zostały one opracowane przez Fundację „Orszak Trzech Króli” (por. http://orszak.org/aktualnosci/orszak-2021-w-sytuacji-zwiazanej-z-covid19-208.html, dostęp: 22.10.2020 r.). Zachęcam Księży Proboszczów do przemyślenia proponowanych formuł i zaproponowania wiernym odpowiedniego rozwiązania, roztropnie biorąc pod uwagę obecną sytuację sanitarną.

a) Mini Orszak
Mini Orszak to wspólne kolędowanie połączone z występem jasełkowym czy koncertowym, w którym występuje element pokłonu przed Świętą Rodziną czy wędrowania do szopki. Może się odbywać w parafiach, domach kultury, szkołach, na ulicy, itp. w taki sposób, który szanuje prawo i zapewnia bezpieczeństwo sanitarne osób uczestniczących, czyli w małych grupach z odpowiednim odstępem, i innymi zabezpieczeniami. Mini Orszaki otrzymają od Fundacji korony, śpiewniki, nalepki i gazetki, itp. Mini Orszaków może być więcej niż jeden w danej miejscowości. Zależy nam na tym, aby nie tworzyć jednego dużego wydarzenia, lecz wiele małych. Termin: 6 stycznia 2021 r. Zgłoszenia: zgłoszenie Mini Orszaku odbywać się będzie przez formularz znajdujący się pod linkiem: http://orszak.org/orszak/zglos-miejscowosc. Wszystkie Mini Orszaki muszą podpisać umowę o bezpłatnej współpracy z Fundacją, która gwarantuje również ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, itp. Umowa będzie taka sama jak dotychczasowe umowy z Orszakami. Najprostszy scenariusz to wejście Trzech Króli do kościoła czy sali, podejście do szopki i rozpoczęcie śpiewania kolęd Dzieciątku przy jednoczesnym założeniu koron przez uczestników. Jeżeli warunki lokalne pozwolą takie wejście, można zorganizować w postaci większej wędrówki wraz z uczestnikami po nawie kościoła, wokół budynku, na ulicy. Każdy organizator otrzyma pakiet koron i śpiewników, do rozdania uczestnikom, aby mogli włączyć się czynnie w Mini Orszak. Po przyjściu do szopki może odbyć się małe przedstawienie jasełkowe lub po prostu kolędowanie lub koncert. Najważniejszą częścią Mini Orszaku jest pokłon Świętej Rodzinie wykonany przez Trzech Króli oraz uczestników oraz śpiewanie kolęd. Organizator może powtórzyć ten scenariusz kilka razy tego dnia.

b) Spacer Orszakowy
Spacer Orszakowy to rodzinna gra, polegająca na przejściu trasy dotychczasowego Orszaku ulicami miejscowości w celu przeżycia wydarzenia w inny sposób. Tras Orszaku może być więcej, jeśli organizator sobie życzy. Fundacja przygotuje osiem różnych wzorów plansz/plakatów, które mogą zastąpić dotychczasowe mansjony (organizator może wybrać sobie najważniejsze z nich): „Orszak Trzech Króli” (wyjaśnienie idei); „Edykt Cezara”; „Olśnienie”, „Gospoda”; „Dwór Heroda”; „Walka dobra ze złem”; „Brama Anielska”; „Pasterze”; „Szopka”. Plansze będą posiadały przygotowane miejsca na zdjęcia ze scen z poprzednich lat Orszakowych (można użyć lokalne zdjęcia lub zaproponowane z Fundacji). Prócz zdjęć na planszach będą opisy dotyczące scen oraz zadania dla spacerujących. Zadaniem Organizatora jest : 1) Przygotowanie plansz (np. dodanie własnych zdjęć), wydrukowanie ich i powieszenie lub ustawienie na trasie. 2) Przygotowanie mapy trasy z narysowanymi miejscami, gdzie umieszczone są plansze. 3) Rozesłanie mapy i Kart Gry do osób, które lokalnie zgłoszą się do Spaceru (wysyłkę można zorganizować elektronicznie). Należy zadbać, aby nie tworzyć dużego zgromadzenia osób, dlatego należy przygotować zgłoszenia w taki sposób, aby móc limitować liczbę zgłoszeń. 4) Przygotowanie Karty Gry jeśli Organizator zmienił liczbę plansz używanych w czasie Spaceru (Karta Gry przygotowana przez Fundację będzie kompatybilna z całkowitą liczbą plansz). 5) Przygotowanie nagród dla Spacerowiczów, którzy przyniosą poprawnie wypełnioną Kartę Gry. Nagrody mogą być honorowe (np. dyplomy) lub rzeczowe (np. cukierki). Przebieg gry: Rodzina, która chce wziąć udział w Spacerze Orszakowym musi wydrukować sobie Kartę Gry i mapę. Idąc trasą Orszaku rodzina spotyka plansze, na których prócz tekstów i zdjęć są zadania, które należy rozwiązać, a rozwiązania wpisać do Karty Gry. Po dojściu do mety–Szopki rodzina oddaje wolontariuszowi uzupełnioną Kartę Gry, za co można otrzymać nagrodę (lub skan uzupełnionej Karty Gry wysyła elektronicznie). Termin: 6 stycznia 2021 r., a także weekend poprzedzający Epifanię. Zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod tym linkiem: http://orszak.org/orszak/zglos-miejscowosc. Zachęcamy, aby po Spacerze poinformować Fundację o przebiegu Spaceru, by zebrać doświadczenia na przyszły rok.

c) Orszak Kolęd - Święty Wieczór
Orszak Kolęd – Święty Wieczór to spotkanie kolędowe, które odbywa się w wieczór poprzedzający uroczystość Objawienia Pańskiego. Święte Wieczory to stara polska tradycja, polegająca na gromadzeniu się i wspólnym śpiewaniu kolęd w okresie od Narodzenia Pańskiego do uroczystości Epifanii. Fundacja Orszak Trzech Króli promuje śpiewanie kolęd w gronie rodzinnym i wraz ze znajomymi. O ile sytuacja epidemiczna nam pozwoli, chcemy, aby odbyło się wiele takich wieczorów w różnych parafiach, domach kultury, szkołach, itp. W tym samym czasie tysiące osób w Polsce może śpiewać ku czci Dzieciątka nasze tradycyjne kolędy. Termin: 5 stycznia 2021 r., w godzinach od 17:00-20:00 (o 19:00 chcemy wspólnie śpiewać kolędę „Mędrcy Świata”). Możliwy scenariusz: Rozdanie koron i śpiewników; odczytanie Ewangelii św. Mateusza: 2,1-12; śpiew kolęd; odczytanie fragmentu wypowiedzi Ojca Świętego; śpiew kolęd z podziałem na grupy (dzieci, młodzież, kobiety, mężczyźni, mamy, ojcowie); podziękowania i zakończenie. Zgłaszanie: Formularz zgłoszeniowy jest dostępnym pod tym linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1LaBLdLDQpvqc0Wrk6-VhL2K5bzQ-cXPsLBb0maS9xBg/viewform?edit_requested=true.

d) Orszakowy Challenge Kolędowy
Orszakowy Challenge Kolędowy jest inicjatywą, która łączy ludzi w tradycji śpiewania kolęd. W czasie Covid-19, używając mediów społecznościowych, połączymy całą Polskę łańcuszkiem pięknych kolęd. Zachęcamy wszystkich, aby nagrali filmik z rodzinnego śpiewania jednej z wybranych kolęd lub pastorałek i nominowali kolejne osoby do wyzwania. W nagraniu powinny wystąpić minimum dwie osoby, ale zachęcamy, aby występowały całe rodziny, parafie, szkoły i inne dowolne grupy. Związku z Covid-19 film może zostać nagrany poprzez komunikację internetową (np. Zoom, Skype), gdzie na różnych ekranach osoby zaśpiewają wspólnie. Sposób wykonania jest dowolny i liczymy na kreatywność uczestników Challenge’u (inscenizacja, rekwizyty, stroje, itp.). Film musi jednak nawiązywać do tradycji i obrzędów chrześcijańskich, idei miłości, pokoju i dobra. Nagranie nie powinno być dłuższe niż 5 minut, a kolęda musi być wykonana przez osoby występujące w filmiku. Uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do ścieżki dźwiękowej, której używa. W razie potrzeby instrumentalną wersję kolęd można pobrać za darmo na stronie: http://orszak.org/swietujmy/koledujmy/koledy-orszaku-trzech-kroli-5.html w wysokiej jakości dźwięku. Na końcu każdego filmu wykonawcy nominują kolejną grupę osób do nagrania kolędy. Nagranie umieszczamy na swoim profilu dowolnego medium społecznościowego (Facebook, Twitter, Instagram). Konieczne jest oznaczenie go hasztagiem: #KoledujmyRazem w opisie lub tytule filmiku. Sugerujemy, aby zamieszczać nagrania od 01.12.2020 r. do 2.02.2021 r. W czasie Covid-19 wspólny śpiew będzie dla nas nadzieją na nowe życie, którego narodziny właśnie świętujemy. Dla chętnych organizowany jest konkurs kolędowy - nagraj filmik: „Jemu wdzięcznie przygrywajcie” i zostań gwiazdą TV. Szczegóły znaleźć można pod linkiem: http://orszak.org/konkursy/konkurs-koledowy-nagraj-filmik-jemu-wdziecznie-przygrywajcie-i-zostan-gwiazda-tv-56.html.
Płock, dnia 22 października 2020 r.

 

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

 


PERSONALIA

Informacja Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski

1. Ks. prał. prof. dr hab. Daniel Brzeziński, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podczas 387. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łodzi i Pabianicach w dniach 5-6 października 2020 r., został powołany na członka Rady Programowej Radia Maryja, na trzecią pięcioletnią kadencję.
2. Ks. prał. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, podczas 387. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łodzi i Pabianicach w dniach 5-6 października 2020 r., został zatwierdzony na Konsultora Rady Naukowej KEP.

Nominacje

1. Ks. mgr Piotr Paweł Gadomski, student UKSW w Warszawie, z dniem 10 października 2020 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Anny w Miszewie Murowanym.
2. Ks. mgr Marek Pszczółkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Nepomucena w Duczyminie, z dniem 20 października 2020 r., mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie dzierzgowskim, do końca obecnej kadencji.
3. Ks. mgr Piotr Ruszczyński, proboszcz parafii pw. św. Hieronima w Sobowie, z dniem 16 października 2020 r., mianowany kapelanem drogowców i mostowców powiatu płockiego.
4. Pan Włodzimierz Rycharski z parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, z dniem 16 października 2020 r., mianowany świeckim koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym w diecezji płockiej.
5. Ks. mgr Paweł Sprusiński, misjonarz w Peru, z dniem 10 października 2020 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Rocha w Janowie.

Zwolnienie

Ks. mgr Roman Jankowski, administrator parafii pw. św. Anny w Miszewie Murowanym, z dniem 7 października 2020 r., zwolniony z urzędu administratora tejże parafii.
Płock, dnia 22 października 2020 r.

Ks. Dariusz Rogowski
NotariuszKuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 22 października 2020 r.
Nr 2222/2020

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x