OKÓLNIK
Okólnik 31/2020
Spis treści:

Okólnik 31

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO PIOTRA LIBERY
NA NIEDZIELĘ 13 WRZEŚNIA 2020 R.

Kochani Diecezjanie!
W przyszłą niedzielę 20 września 2020 roku Kościół w Polsce będzie obchodził Dzień Środków Społecznego Przekazu. W specjalnym orędziu na ten Dzień Ojciec Święty Franciszek zwraca uwagę, jak ważne jest opowiadanie i utrwalanie w pamięci dobra, które się dzieje wokół nas. Papież pisze: „wierzę, że aby się nie zagubić, powinniśmy oddychać prawdą dobrych historii, takich, które budują, a nie niszczą; historii, które pomagają odnaleźć korzenie i siłę, aby iść razem naprzód”. Zadaniem środków społecznego przekazu, a zwłaszcza mediów katolickich, jest usłużenie tej właśnie sprawie. Mają ukazywać prawdę, dobro i sens rzeczywistości, która nas otacza, a jednocześnie towarzyszyć człowiekowi w drodze, pracy, modlitwie i odpoczynku. Temu właśnie służy nasza diecezjalna rozgłośnia – Katolickie Radio Diecezji Płockiej, która od 29 lat z Płocka i od 27 lat z Ciechanowa nadaje swój program. Cieszę się, że od niedawna kolejnym miastem na medialnej mapie diecezji stał się Rypin na Ziemi Dobrzyńskiej.
Kochani, zachęcam Was, abyście słuchali naszej rozgłośni i z nią się modlili – choćby w południe i o 15.00, bo to jest nasze, a jednocześnie najstarsze diecezjalne radio w Polsce. Doświadczyliśmy niedawno, jak ważna jest rola mediów w czasie panującej pandemii, jak dzięki nim możemy się łączyć we Mszy św. i w niej duchowo uczestniczyć, zwłaszcza chorzy i starsi.
Chcę Was również prosić o wsparcie materialne dla naszego radia. Co 10 lat jako diecezja opłacamy koncesję (170 tys. zł) za nadawanie radiowe do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Po zaciągnięciu opinii Diecezjalnej Rady Programowej KRDP postanowiłem poprosić Was o wsparcie tej inicjatywy. Wasza ofiara złożona za tydzień na tacę, za którą chcę już teraz z serca podziękować, będzie też wyrazem troski i odpowiedzialności za Kościół diecezjalny i jego media, tak ważne w dobie nowej ewangelizacji.
Pozdrawiam Was serdecznie z Tumskiego Wzgórza, zapewniam o mojej modlitwie i przekazuję pasterskie błogosławieństwo - w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
Płock, dnia 4 września 2020 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Płockiego dot. KRDP należy odczytać wiernym podczas wszystkich Mszy św. w niedzielę 13 września br., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
Decyzją Biskupa Płockiego taca z niedzieli 20 września 2020 roku jest przeznaczona na opłatę koncesji KRDP. Zebrane ofiary należy wpłacić na konto diecezji płockiej: 64 1240 1721 1111 0000 0725 9186 z dopiskiem: KRDP- koncesja.
Płock, dnia 7 września 2020 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Ze względu na sytuację epidemiczną zostają odwołane do końca tego roku rekolekcje dla księży. Były planowane dwie serie: w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” oraz w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Zachęca się do indywidualnego odprawiania rekolekcji w klasztorach naszej diecezji lub poza nią. Numery telefonów do konkretnych ośrodków dostępne są na stronach internetowych.
2. Z tych samych względów co powyżej zostaje odwołane jesienne spotkanie formacyjne dla księży wikariuszy.
3. W pierwszej dekadzie listopada br. odbędzie się w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studia” spotkanie formacyjno-organizacyjne dla dekanalnych ojców duchownych. Spotkaniu będzie przewodniczył Ks. Biskup Ordynariusz. Planowane są: konferencja o sposobie sprawowania posługi ojca dekanalnego, wspólna Msza św. oraz część warsztatowa poświęcona refleksji nad sytuacją obecną. Dokładny termin oraz program spotkania zostanie przekazany zainteresowanym księżom w najbliższym czasie.
4. W związku z przygotowaniem do uroczystych obchodów 90 rocznicy objawień Jezusa Miłosiernego w Płocku, która przypada 22 lutego 2021 roku proponuje się, aby najbliższy przedadwentowy dekanalny dzień skupienia poświęcić modlitewnemu zamyśleniu nad znaczeniem daru Miłosierdzia. Dobrze byłoby zobaczyć rolę „objawień płockich” na świetlistym szlaku Miłosierdzia – jak to określił św. Jan Paweł II – a zatem zapoznać się z ich historią i przesłaniem (Dzienniczek, 47-51. 71). Zachęca się, aby dekanaty płockie, jak również Seminarium i Kuria zorganizowały swój dzień skupienia w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ewentualny termin należałoby uzgodnić z siostrą Dianą Kuczek ZSMB, przełożoną wspólnoty domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. Siostra Przełożona jest gotowa wygłosić konferencję.
5. W przyszłym roku przypada również 80 rocznica męczeńskiej śmierci Biskupów Płockich oraz wielu kapłanów z naszej diecezji. Musimy też pamiętać o 30 rocznicy pielgrzymki św. Jana Pawła II do Płocka. W związku z tym proponuje się, aby kontynuując niejako refleksję nad darem miłosierdzia - zobaczyć naszych Męczenników jako szczególnych jego świadków Dobrze byłoby podczas dnia skupienia przed Wielkim Postem podjąć przesłanie życia Biskupów Męczenników a przed Adwentem zatrzymać się nad darem męczeństwa naszych kapłanów. Można skoncentrować się nad świadectwem życia kapłanów, którzy byli związani z danym dekanatem czy rejonem. Mottem rozważań niech będą słowa św. Jana Pawła II o misji siostry Faustyny wypowiedziane na zakończenie Mszy świętej w Płocku. Bliższe informacje o tematach spotkań i ewentualne materiały zostaną przekazane podczas listopadowego spotkania dekanalnych ojców duchownych.
6. W związku z zawieszeniem działalności Studium Soborowego modyfikacji musi ulec - określona przez Synod i realizowana w ostatnich latach - formacja wikariuszy. Proponuje się podział na grupę od 2 do 7 roku kapłaństwa (46) oraz od 8 do 15 (63). Każda z grup miałaby dwa spotkania formacyjne jesienią i na wiosnę. Szczegółowy charakter tej formacji zostanie określony po konsultacjach ze środowiskiem księży wikariuszy oraz dekanalnymi ojcami duchownymi.
7. Proponuje się dodatkową serię rekolekcji dla kapłanów w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Wprowadzenie na stałe do kalendarza formacyjnego tych rekolekcji w miejscu, które „wybrał Pan”, daje szczególną sposobność do pogłębienia tajemnicy Miłosierdzia i zarazem stanowi właściwie rozumianą promocję daru, który jako diecezja otrzymaliśmy. Dobrze byłoby dar tego miejsca połączyć kultem naszych Biskupów Męczenników, którzy podczas II wojny światowej oddali życie za Chrystusa. Trzeba przy tym pamiętać, że obaj biskupi mieli szczególny wkład w powstanie klasztoru i dzieła, które przez wiele lat świadczyło miłosierną pomoc potrzebującym. Dokładny termin rekolekcji należałoby przedyskutować i uzgodnić z Siostrami. Jedna z propozycji, to rozpocząć od Niedzieli Miłosierdzia, lub w poniedziałek po niej. Bardzo proszę o sugestie dotyczące terminu.
8. Spotkania formacyjne dla neoprezbiterów i diakonów pracujących w parafiach odbędą się w tym roku w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w następujących terminach: 21 października i 18 listopada: początek o g. 9:30. W programie Msza św. konferencja, spotkanie warsztatowe, adoracja Najświętszego Sakramentu, Godzina Miłosierdzia. Zakończenie około g. 16-tej.
Płock, dnia 8 września 2020 r.

Ks. Bogdan Czupryn
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Ankieta dziekańska 2019
Przypominamy Czcigodnym Księżom Dziekanom o przekazaniu „Ankiet dziekańskich” do Wydziału Duszpasterskiego. Z racji na trwającą epidemię ostateczny termin dostarczenia ankiet przesuwamy na 30 września br.

2. Podział obowiązków duszpasterskich w dekanacie
Prosimy Księży Dziekanów o wypełnienie formularza „Podział obowiązków duszpasterskich w dekanacie” i dostarczenie do sekretariatu Wydziału Duszpasterskiego do 30 września br.

3. Pielgrzymka Młodzieży do Rostkowa i Przasnysza
W dniach 18-19 września 2020 r. Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej i Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” organizują diecezjalne obchody uroczystości św. Stanisława Kostki pod hasłem „Chleb i Wino”. Aktualny stan prawny, wytyczne sanitarne oraz zdrowy rozsądek sugerują, aby pielgrzymowanie do miejsc kultu związanych ze św. Stanisławem Kostką ograniczyć wyłącznie do młodzieży i to w ograniczonym zakresie.
19 września zapraszamy do udziału:
a. przedstawicieli młodzieży z każdego dekanatu – Dekanalny Duszpasterz Młodzieży zobowiązany jest przywieźć ze sobą minimum 3 pełnoletnich przedstawicieli dekanatu. Jeśli duszpasterz zdecyduje się przywieźć ze sobą osoby nieletnie, wówczas należy zachować „Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi w Diecezji Płockiej”;
b. przedstawicieli służby liturgicznej z każdego dekanatu (ministranci / lektorzy) – Dekanalny Duszpasterz Służby Liturgicznej zobowiązany jest przywieźć ze sobą minimum 3 pełnoletnich przedstawicieli dekanatu. Jeśli duszpasterz zdecyduje się przywieźć ze sobą osoby nieletnie, wówczas należy zachować „Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi w Diecezji Płockiej”;
c. młodzież z dekanatu przasnyskiego rozpoczynającą przygotowanie do sakramentu bierzmowania (młodzież z poszczególnych parafii dekanatu prosimy zgłaszać do Wydziału Duszpasterskiego do 14 września);
d. młodzież formującą się w ruchach i wspólnotach religijnych, która wraz z księżmi asystentami uczestniczyła w spotkaniu w płockiej „Studni”;
e. młodzież z diecezji wraz z duszpasterzami i katechetami (zgłoszenia prosimy kierować do Wydziału Duszpasterskiego do 14 września). Szczegóły na duszpasterski.pl.

4. VI Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Smardzewa
W sobotę 10 października br., pod hasłem „Z różańcem po ratunek”, odbędzie się VI Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie. Naszym uroczystościom będzie przewodniczył Biskup Płocki Piotr Libera. Z racji na panującą pandemię koronawirusa zapraszamy wyłącznie pielgrzymów z dekanatów: Płońsk Północ i Płońsk Południe wraz z duszpasterzami. Wszystkich pragnących uczestniczyć w pielgrzymce zapraszamy do łączności duchowej za pośrednictwem fal Katolickiego Radia Diecezji Płockiej i kanału You Tube naszej diecezjalnej rozgłośni. W programie: modlitwa różańcowa, Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu i Litania loretańska do NMP.

5. XX Dzień Papieski
W niedzielę 11 października br. będziemy obchodzili XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. W tym dniu tradycyjnie odbywa się zbiórka kościelna będąca podstawą finansowania programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Z racji na panującą pandemię koronawirusa przewodniczący zarządu Fundacji, ks. Dariusz Kowalczyk, zwraca się do Czcigodnych Księży Proboszczów o „przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na stypendia w parafii do parafialnych puszek kwestarskich. Z racji koniecznych oszczędności wyjątkowo zrezygnowaliśmy z druku puszek do zbiórki i innych materiałów graficznych”. Fundacja przygotowała katechezy, homilie, rozważania różańcowe i propozycje apelu oraz kreacje graficzne do wykorzystania w czasie obchodów Dnia Papieskiego. Materiały te można pobrać ze strony internetowej: www.dzielo.pl, zakładka Dzień Papieski. Zebrane środki prosimy przesłać bezpośrednio na konto Fundacji podane na przekazie pocztowym, zaznaczając diecezję oraz parafię, a protokół z informacją o wysokości wpłat dostarczyć do końca października 2020 r. do Koordynatora Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej (ks. Andrzej Janicki, ul. Tumska 3, 09-402 Płock, z dopiskiem – DZIEŃ PAPIESKI lub na adres andrzej.janicki@dzielo.pl).

6. Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II (scenariusze)
Przypominamy, że rok 2020 jest Rokiem Świętego Jana Pawła II. Dlatego zgodnie z decyzją Biskupa Płockiego każdego 22 dnia miesiąca (22 października wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II) w parafiach diecezji powinny odbywać się specjalne nabożeństwa ku czci Świętego Papieża Polaka. Scenariusze nabożeństw można pobierać ze strony internetowej Wydziału Duszpasterskiego.

7. Kalendarz Rolników 2021
Nakładem Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników został wydany Kalendarz Rolników na 2021 rok. Kalendarze zostaną przekazane do każdej parafii za pośrednictwem Księży Dziekanów. Cena kalendarza w sprzedaży wynosi 28 zł. Bardzo prosimy Czcigodnych Księży o pomoc w rozprowadzeniu tej publikacji wśród wiernych w swoich wspólnotach parafialnych. Księży Dziekanów prosimy, aby opłata do Wydziału Duszpasterskiego była dokonana za cały dekanat, najpóźniej do 11 grudnia br.

8. Kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w 2021 r.
W styczniu 2021 r. planujemy zorganizować kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Księża Proboszczowie, którzy mają kandydatów do tej zaszczytnej posługi mogą dokonywać zgłoszeń na kurs formacyjny najpóźniej do 11 grudnia 2020 r. na adres Wydziału Duszpasterskiego. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, jego adres zamieszkania i nr telefonu, a także załączyć pisemną opinię Księdza Proboszcza. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w listopadzie.

9. Program duszpasterski KEP 2020/2021
W pierwszą niedzielę Adwentu 2020 r. rozpoczynamy rok duszpasterski w Polsce, który będzie przebiegał pod hasłem „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”, a jego motywem przewodnim będzie Eucharystia w życiu indywidualnym chrześcijanina i wspólnoty parafialnej. Zachęcamy Czcigodnych Księży do wykorzystywania w posłudze pięciu zeszytów, w których znajdują się praktyczne pomoce duszpasterskie.

10. Jesienne badania statystyczne prowadzone przez ISKK
Każdego roku, późną jesienią, prowadzone są badania statystyczne tzw. dominicantes i comunicantes. Niestety spora część Księży, albo lekceważy te badania, albo nie odsyła ankiet. Pojawiają się wówczas w opracowaniach ISKK „białe plamy” na mapie naszej diecezji. Dlatego przypominamy o obowiązku przeprowadzenia wspomnianego badania oraz terminowego nadsyłania wypełnionych ankiet do Wydziału Duszpasterskiego.

11. Badania niedzielnych praktyk religijnych
Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, od 40. lat prowadzone są badania niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). Ze względu na trwającą epidemię, będzie to wyjątkowe badanie. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów o przeprowadzenie takich badań w dn. 18 października br. według instrukcji zawartej w formularzu dostarczonym do parafii. Prosimy również o odpowiedzi na dodatkowe pytania, dotyczące działalności bibliotecznej parafii. Wypełnione formularze prosimy przesłać do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej do 31 października 2020 r.

12. Bieżące informacje Wydziału Duszpasterskiego
Na stronach: duszpasterski.pl; facebook.com/duszpasterski; twitter.com/duszpasterski.

Płock, dnia 7 września 2020 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

OŚWIADCZENIE

Przedstawiciele siostrzanych Kościołów żyjących w Płocku: katolickiego, prawosławnego, mariawickiego i ewangelickiego postanowili odwołać tegoroczną edycję Modlitwy w Ogrodach, która od 2017 r. jest płocką inicjatywą ekumeniczno-ekologiczną i towarzyszy Światowemu Dniowi Modlitw o Ochronę Stworzenia, obchodzonemu z inicjatywy Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I i Ojca Świętego Franciszka na początku września.
Spotkanie planowane na pierwszą sobotę września zostało odwołane ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, związaną z COVID-19. Także nagła śmierć naszego przyjaciela i promotora ekumenicznych spotkań ekologicznych w Płocku – ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego, bardzo nas zasmuciła, ale także napełniła większą chrześcijańską nadzieją.
Gdy kolejny raz dochodzi do skażenia rzeki Wisły, nad którą i z której tu w Płocku żyjemy, ciesząc się przecież jej pięknem i dobrodziejstwami, które nam daje, teraz jesteśmy zasmuceni i zaniepokojeni jej stanem. Tym bardziej jesteśmy przeświadczeni, że jako chrześcijanie nie możemy ustać w dalszych ekologicznych wysiłkach, aby uwrażliwiać sumienia ludzi do troski i modlitwy oraz inspirować do inicjatyw dla ratowania wspólnego domu dla naszego i przyszłych pokoleń.
Właśnie ta troska o ochronę stworzenia i integralną ekologię, która opiera się na harmonii między ludźmi, przyrodą, zwierzętami i Bogiem wciąż pozostaje naszym wspólnym zadaniem i celem.
Płock, dnia 3 września 2020 r.

Przedstawiciele Kościołów żyjących w Płocku

PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. kan. mgr Jarosław Wacław Kulesza, diecezjalny moderator Parafialnych Rad Duszpasterskich, z dniem 1 września 2020 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, do końca obecnej kadencji.
2. S. Diana Kuczek ZSMB, przełożona wspólnoty domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, z dniem 2 września 2020 r, mianowana członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, do końca obecnej kadencji.
3. Ks. mgr Marek Piątkiewicz, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, z dniem 1 września 2020 r., mianowany członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Płockiej, do końca obecnej kadencji.
4. Państwo Jolanta i Adam Przybyszowie, w związku z nominacją na parę diecezjalną Domowego Kościoła, z dniem 1 września 2020 r., mianowani członkami Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej, do końca obecnej kadencji.
5. Ks. mgr Marcin Sadowski, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej „Musicum” w Płocku, z dniem 3 września 2020 r., mianowany członkiem Komisji Przedwizytacyjnej.

Zwolnienie

Państwo Iwona i Marian Morozowie, w związku z upływem 3-letniej kadencji jako pary diecezjalnej Domowego Kościoła, z dniem 31 sierpnia 2020 r., zwolnieni z członkostwa w Diecezjalnej Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej.
Płock, dnia 7 września 2020 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 7 września 2020 r.
Nr 1847/2020

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x