OKÓLNIK
Okólnik 28/2020
Spis treści:

Okólnik 28

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOŻYNEK DIECEZJALNYCH 2020 R.

W związku z stale rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 i pojawiającymi się nowymi ogniskami zakażeń koronawirusem, pragnę poinformować, że w 2020 r. nie odbędą się Dożynki Diecezjalne, czyli dziękczynienie za zbiory żniwne.
Serdecznie zachęcam Księży Proboszczów, aby w swoich parafiach zorganizowali dziękczynną Mszę Świętą za tegoroczne plony z pól, ogrodów i sadów oraz za pracę rolnika.
Płock, dnia 13 sierpnia 2020 r.

Ks. Marek Dyga
Diecezjalny Duszpasterz Rolników


INFORMACJA DO OGŁOSZEŃ DUSZPASTERSKICH

„Służba wojskowa jest pięknym wypełnieniem obowiązku względem naszej Ojczyzny. Na terenie diecezji płockiej stacjonuje 64. Batalion Lekkiej Piechoty w Płocku, 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego. Zachęcamy wszystkich, którzy ukończyli 18 lat, zarówno mężczyzn jak i kobiety do wstępowania w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest to piękny czyn jakim możemy wykazać miłość do naszej Ojczyzny, zwłaszcza w 100. rocznicę obrony ziemi płockiej z roku 1920. Informacje dostępne są na stronie internetowej 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, jak również w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Płocku”.

Mjr Ireneusz Fudała
Zastępca Dowódcy Batalionu – Szef Sztabu

ZARZĄDZENIE: Informację mjr. Ireneusza Fudały należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę 23 sierpnia br. lub 30 sierpnia br., podczas wszystkich Mszy św.
Płock, dnia 18 sierpnia 2020 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

PERSONALIA – SIERPIEŃ 2020

Z dniem 26 sierpnia br. Biskup Płocki Piotr Libera mianował Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży i Dekanalnych Duszpasterzy Służby Liturgicznej na rok 2020/2021. Zapraszamy kapłanów, którym powierzono te misje na spotkanie 2 września br. o godz. 17.00 do MCEW „Studnia” w Płocku, podczas którego Ksiądz Biskup wręczy nominacje.

Nominacje na Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży 2020/2021:

1. Ksiądz mgr Kamil Marcin Kozakowski, wikariusz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie bielskim;
2. Ksiądz mgr Michał Gołębiewski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie bodzanowskim;
3. Ksiądz mgr Grzegorz Makowski, wikariusz par. pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie ciechanowskim wschodnim;
4. Ksiądz mgr Tomasz Dec, wikariusz par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie ciechanowskim zachodnim;
5. Ksiądz mgr Tomasz Gerek, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dobrzyńskim n. Drwęcą;
6. Ksiądz mgr Paweł Perdion, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dobrzyńskim n. Wisłą;
7. Ksiądz mgr Michał Guzek, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dzierzgowskim;
8. Ksiądz mgr Grzegorz Marzec, wikariusz par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie gąbińskim;
9. Ksiądz mgr Mateusz Molak, wikariusz par. pw. św. Marcina w Gostyninie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie gostynińskim;
10. Ksiądz mgr Krzysztof Węglicki, wikariusz par. pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie makowskim;
11. Ksiądz mgr Michał Fordubiński, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie mławskim wschodnim;
12. Ksiądz mgr Marcin Niesłuchowski, wikariusz par. pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie mławskim zachodnim;
13. Ksiądz mgr Rafał Winnicki, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie nasielskim;
14. Ksiądz mgr Łukasz Szymański, wikariusz par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płockim wschodnim;
15. Ksiądz mgr Marcin Lipiński, wikariusz par. pw. św. Zygmunta w Płocku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płockim zachodnim
16. Ksiądz mgr Mateusz Stępka, wikariusz par. pw. św. Ojca Pio w Płońsku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płońskim południowym;
17. Ksiądz mgr Wojciech Czajkowski, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płońskim północnym;
18. Ksiądz mgr Dariusz Roliński, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Przasnyszu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie przasnyskim;
19. Ksiądz mgr Bogdan Kołodziejski, wikariusz par. pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie pułtuskim;
20. Ksiądz mgr Łukasz Gach, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Raciążu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie raciąskim;
21. Ksiądz mgr Marcin Durzyński, wikariusz par. pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie rypińskim;
22. Ksiądz mgr Michał Piekarski, wikariusz par. pw. św. Antoniego w Zegrzu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie serockim;
23. Ksiądz mgr Sebastian Zalewski, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie sierpeckim;
24. Ksiądz mgr Robert Kamiński, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Glinojecku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie strzegowskim;
25. Ksiądz mgr Krzysztof Załęski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie tłuchowskim;
26. Ksiądz mgr Tomasz Kolczyński, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie wyszogrodzkim;
27. Ksiądz mgr Jacek Zakrzewski, wikariusz par. pw. św. Józefa w Zakroczymiu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie zakroczymskim;
28. Ksiądz mgr Tomasz Baranowski, wikariusz par. pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie żuromińskim.

Nominacje na Dekanalnych Duszpasterzy Służby Liturgicznej Ołtarza 2020/2021:

1. Ksiądz mgr Dawid Gołębiewski, wikariusz par. pw. św. Floriana w Proboszczewicach, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie bielskim;
2. Ksiądz mgr Michał Gołębiewski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie bodzanowskim;
3. Ksiądz mgr Piotr Smoliński, wikariusz par. pw. Bł. Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie ciechanowskim wschodnim;
4. Ksiądz mgr Dawid Witkowski, wikariusz par. pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie ciechanowskim zachodnim;
5. Ksiądz mgr Tomasz Kaszanek, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie dobrzyńskim n. Drwęcą;
6. Ksiądz mgr Paweł Perdion, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie dobrzyńskim n. Wisłą;
7. Ksiądz mgr Marcin Stankiewicz, wikariusz par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie dzierzgowskim;
8. Ksiądz mgr Roman Zieliński, wikariusz par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie gąbińskim;
9. Ksiądz mgr Leszek Rutkowski, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie gostynińskim;
10. Ksiądz mgr Jacek Darmofalski, wikariusz par. pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie makowskim;
11. Ksiądz mgr Mariusz Przybysz, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie mławskim wschodnim;
12. Ksiądz mgr Patryk Zawadzki, wikariusz par. pw. św. Jana Kantego w Mławie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie mławskim zachodnim;
13. Ksiądz dr Piotr Wilkowski, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie nasielskim;
14. Ksiądz mgr Piotr Szulc, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Płocku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie płockim wschodnim;
15. Ksiądz mgr Piotr Muzyczyszyn, wikariusz par. pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie płockim zachodnim;
16. Ksiądz mgr Mariusz Raczkowski, wikariusz par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie płońskim południowym;
17. Ksiądz mgr Wiesław Jóźwiak, wikariusz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie płońskim północnym;
18. Ksiądz mgr Artur Kowalczyk, wikariusz par. pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie przasnyskim;
19. Ksiądz mgr Dariusz Witkowski, wikariusz par. pw. św. Mateusza w Pułtusku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie pułtuskim;
20. Ksiądz mgr Robert Piątkowski, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Raciążu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie raciąskim;
21. Ksiądz mgr Paweł Solecki, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Rypinie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie rypińskim;
22. Ksiądz mgr Marek Wiśniewski, wikariusz par. pw. św. Anny w Serocku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie serockim;
23. Ksiądz mgr Adam Kowalski, wikariusz par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie sierpeckim;
24. Ksiądz mgr Przemysław Krysztofiak, wikariusz par. pw. św. Rocha w Radzanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie strzegowskim;
25. Ksiądz mgr Jarosław Szumański, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie tłuchowskim;
26. Ksiądz mgr Tomasz Kolczyński, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie wyszogrodzkim;
27. Ksiądz mgr Sławomir Ambroziak, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie zakroczymskim;
28. Ksiądz mgr Piotr Adamiak, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie żuromińskim.

Nominacje inne:

Ks. kan. mgr Krzysztof Jaroszewski, proboszcz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku, z dniem 4 sierpnia 2020 r., mianowany kapelanem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Zwolnienia:
Ks. prał. Jan Dzieniszewski, proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, na własną prośbę, z dniem 3 sierpnia 2020 r., zwolniony z funkcji kapelana Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.
Płock, dnia 17 sierpnia 2020 r.


Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 18 sierpnia 2020 r.
Nr 1649/2020

 

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x