OKÓLNIK
Okólnik 27/2020
Spis treści:

Okólnik 27

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O POMOC DLA MIESZKAŃCÓW BEJRUTU

We wtorek dnia 4 sierpnia br. cały świat obiegły wstrząsające relacje z Bejrutu, w którym doszło do potężnej eksplozji materiałów wybuchowych. Wydarzenie okazało się tragiczne w skutkach, a skala zniszczeń – porażająca. 150 ofiar śmiertelnych (a liczba ciągle wzrasta), ponad 5tys. rannych i szkody materialne opiewające ma miliardy dolarów.
Cierpiący mieszkańcy Bejrutu potrzebują naszej modlitwy oraz wsparcia materialnego. Jako Kościół w Polsce uruchomiliśmy natychmiast dostępne środki pomocowe za pośrednictwem Caritas Polska. Potrzeby są jednak dużo większe. Podobnie jak przychodziliśmy z pomocą ofiarom innych tragedii, również teraz chcemy pokazać nasze szlachetne polskie serca i w sposób konkretny dać wyraz naszej braterskiej miłości.
Zwracam się więc z gorącym apelem, aby niedziela 16 sierpnia br. stała się Dniem solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Proszę, aby we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, w modlitwie powszechnej dodać wezwanie za żywe i zmarłe ofiary tragedii. Proszę również, aby tego dnia, przed wszystkimi kościołami i kaplicami w Polsce, po wszystkich Mszach Świętych zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas Polska, zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych.
Dziękuję wszystkim za pomoc już ofiarowaną, zwłaszcza polskim strażakom i medykom, którzy nazajutrz po tragedii udali się na miejsce wypadku, aby świadczyć doraźną pomoc i walczyć o zdrowie i życie ofiar tragedii. Dziękuję już dziś wszystkim, którzy solidarnie i dobrodusznie wesprą ofiary wydarzeń w Bejrucie. Wszystkim z serca błogosławię,
Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r.

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu

ZARZĄDZENIE: Zgodnie z Apelem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski proszę, aby niedziela 16 sierpnia br. była Dniem solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Zachęcam, aby dołączyć do modlitwy powszechnej wezwanie za ofiary tragedii oraz zarządzam przed kościołami zbiórkę pieniężną do puszek na rzecz poszkodowanych. Apel Przewodniczącego KEP można wykorzystać w ogłoszeniach duszpasterskich podczas Mszy św. w dniu 15 sierpnia br.
Wpłaty zebranych środków należy dokonywać na konto Caritas:

77 1160 2202 0000 0000 3436 4384, z dopiskiem Bejrut.

Płock, dnia 10 sierpnia 2020 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki


APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH

W ostatnich dniach docierają do nas informacje o wzroście zakażeń koronawirusem.
W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apeluję ponownie do wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych.
Apeluję do kapłanów, aby przypominali uczestnikom zgromadzeń religijnych o tym obowiązku oraz by stwarzali wiernym możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę, według szczegółowych przepisów diecezjalnych.
Dziękuję za konsekwentne i sumienne przestrzeganie zaleceń w ostatnich miesiącach, dzięki czemu parafie – choć w trudniejszych warunkach – mogą dalej, bez przeszkód prowadzić swoją aktywność duszpasterską i służyć nam wszystkim.
Wakacyjny czas sprzyja wypoczynkowi, podróżowaniu i spotkaniom z najbliższymi, może on jednak osłabić naszą czujność. Epidemia się nie skończyła i dlatego – w trosce o zdrowie wszystkich, zwłaszcza osób bardziej narażonych – proszę o roztropność i konsekwentne stosowanie zaleceń sanitarnych.
Na dalszy czas wypoczynku i pracy wszystkim z serca błogosławię,
Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r.

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu

ZARZĄDZENIE: Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski należy odczytać wiernym w niedzielę 9 sierpnia br. w ramach ogłoszeń duszpasterskich w czasie wszystkich Mszy św.
Płock, 7 sierpnia 2020 r.


† Piotr Libera
Biskup Płocki


PRO MEMORIA

Czcigodni Księża!
W związku ze stale rosnącą liczbą zdiagnozowanych zachorowań na COVID-19 i pojawiającymi się nowymi ogniskami zakażeń koronawirusem SARS-COV-2, także na terenie diecezji płockiej, oraz mając na uwadze Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 7 sierpnia 2020 r. przypominam i polecam zachowywanie następujących norm sanitarnych:
1. Należy przestrzegać wciąż aktualnego obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką przez wszystkich uczestników zgromadzenia liturgicznego poza celebransem. Konieczne wydaje się wywieszanie informacji o tym w wejściach do kościołów i kaplic oraz stałe przypominanie tego obowiązku wiernym, uczestnikom liturgii i nabożeństw.
2. Należy zapewnić możliwość użycia środka dezynfekującego na dłonie, dostępnego przy wejściu do kościołów.
3. Uwzględniając możliwości i okoliczności, należy przypominać wiernym o konieczności zachowania dystansu społecznego pomiędzy osobami niespokrewnionymi uczestniczącymi w liturgii. Okręgowa Izba Lekarska w Płocku rekomenduje również takie zorganizowanie ruchu w kościołach między nabożeństwami, aby w drzwiach świątyni nie przechodzili obok siebie wchodzący i wychodzący.
4. W czasie Komunii Świętej należy oddzielić uczestników liturgii, którzy pragną przyjmować Komunię na rękę (forma rekomendowana w obecnej sytuacji zagrożenia zarażeniem) od przyjmujących Ją do ust. Można w tej materii ogłosić, że najpierw udzielamy Komunii Świętej na rękę, a później do ust, lub robić to w dwóch oddzielnych miejscach.
Przypominam, że lekceważenie tych podstawowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz zagrożenia epidemiologicznego uderza w istotę budowania prawdziwej chrześcijańskiej wspólnoty i naraża szczególnie osoby chore, osłabione i starsze, na niebezpieczeństwo zarażenia i utraty życia.
Dziękuję jednocześnie za konsekwentne i sumienne przestrzeganie zaleceń sanitarnych państwowych i diecezjalnych w związku z panującą pandemią. Służy to owocnemu i roztropnemu duszpasterzowaniu w tym trudnym czasie. Nie ustawajmy w czujności i modlitwie o ustanie pandemii COVID-19, polecając się szczególnie opiece Matki Bożej i św. Rocha – szczególnego patrona w czasach zarazy.
Płock, dnia 7 sierpnia 2020 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Spotkania sierpniowe
Odprawa katechetyczna przed nowym rokiem szkolnym 2020/2021, odbędzie się dnia 31 sierpnia 2020 r. w Bazylice Katedralnej w Płocku. Mszy Świętej będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera, Biskup Płocki. Na zakończenie Eucharystii zostaną przekazane informacje Wydziału Katechetycznego w Płocku oraz Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Msza Święta będzie transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej zarówno na falach radiowych, jak i na kanale YouTube.
Do udziału w spotkaniu każda parafia deleguje jednego przedstawiciela z grona katechetów (osobę świecką, zakonną lub duchowną). Katecheta obecny na spotkaniu przekaże informacje pozostałym współpracownikom w parafii.
Obecny na odprawie katechetycznej katecheta, po zakończeniu spotkania, odbierze pakiet materiałów katechetycznych przeznaczonych dla swojej parafii, potwierdzając to podpisem złożonym na liście obecności.

2. Spotkanie dla katechetów rozpoczynających pracę w roku szkolnym 2020/2021
Spotkanie odbędzie się dnia 31 sierpnia br. w Opactwie Pobenedyktyńskim, bezpośrednio po zakończeniu odprawy katechetycznej.

3. Podręczniki
Wykaz podręczników obowiązujących na terenie naszej Diecezji w najbliższym czasie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.

4. Misje kanoniczne
Przypominamy o obowiązku wystąpienia o misję kanoniczną dla katechetów rozpoczynających pracę oraz o sprawdzeniu ważności krótkoterminowych misji. Jeśli katecheta spełnia oczekiwania Proboszcza, należy poprosić Biskupa Płockiego o przedłużenie misji. Jeśli katecheta kończy pracę, należy wycofać misję kanoniczną, z wyjątkiem misji czasowych, które wygasają w sposób naturalny. Wzór prośby znajduje się na stronie Wydziału Katechetycznego.
Płock, dnia 7 sierpnia 2020 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. mgr Andrzej Janicki, sędzia diecezjalny w Sądzie Biskupim Płockim, z dniem 31 lipca 2020 r., mianowany zastępcą Inspektora Ochrony Danych (IOD ad interim) w diecezji płockiej.
2. Ks. mgr Rafał Kabelis, z dniem 3 sierpnia 2020 r. do 23 sierpnia 2020 r., w ramach zastępstwa wakacyjnego, skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku.
3. O. Ekspedyt (Robert) Osiadacz OFM, z dniem 18 sierpnia 2020 r., mianowany proboszczem parafii pw. Zwiastowania NMP w Skępem.
4. Ks. mgr Andrzej Pieńdyk, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 4 sierpnia 2020 r., mianowany diecezjalnym referentem ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz opiekunem duchowym dziewic i wdów konsekrowanych w diecezji płockiej.
5. Ks. kan. mgr Andrzej Adam Smoleń, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Płocku, z dniem 5 sierpnia 2020 r., mianowany kapelanem Komendy Straży Miejskiej w Płocku.
6. Ks. Marek Tomulczuk SAC, z dniem 10 sierpnia 2020 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Benedykta w Sierpcu oraz kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej, Pani Mazowsza w Sierpcu.

Nominacje na dekanalnych duszpasterzy rodzin

1. Ks. mgr Dariusz Multon, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, z dniem 5 sierpnia 2020 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie sierpeckim.
2. Ks. kan. dr Roman Mosakowski, proboszcz parafii pw. św. Rocha w Przewodowie, z dniem 5 sierpnia 2020 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie pułtuskim.
3. Ks. kan. dr Dariusz Piskorski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie, z dniem 5 sierpnia 2020 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie gąbińskim.

Zwolnienia

1. Ks. mgr Grzegorz Wojciech Dobrzeniecki, w związku ze zmianą placówki duszpasterskiej, z dniem 4 sierpnia 2020 r., zwolniony z funkcji kapelana Komendy Straży Miejskiej w Płocku.
2. O. Herman (Jacek) Kuchnik OFM, proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Skępem, z dniem 17 sierpnia 2020 r., zwolniony z pełnionego urzędu.
3. Ks. mgr Andrzej Misiun SAC, proboszcz parafii pw. św. Benedykta w Sierpcu, z dniem 10 sierpnia 2020 r., zwolniony z urzędu proboszcza oraz kustosza Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej, Pani Mazowsza w Sierpcu.

Płock, dnia 10 sierpnia 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 10 sierpnia 2020 r.
Nr 1593/2020

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x