OKÓLNIK
Okólnik 20/2020
Spis treści:

Okólnik 20

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WOBEC ZMNIEJSZANIA OGRANICZEŃ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH UCZESTNICZYĆ W ZGROMADZENIACH RELIGIJNYCH

Konferencja Episkopatu Polski z radością przyjmuje informacje o zmniejszającym się zagrożeniu epidemicznym w Polsce. Z wdzięcznością myślimy o wysiłku wielu osób wkładanym zarówno w ochronę życia i zdrowia Polaków, jak i w przywracanie zwyczajnej aktywności społecznej w naszej ojczyźnie. Dzięki roztropnym, choć trudnym decyzjom, udało się ochronić wiele istnień ludzkich.
W tym kontekście bardzo ważna i potrzebna jest decyzja o kolejnych złagodzeniach obostrzeń, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do innych dziedzin życia. Siła do walki z epidemią oraz siła przywracania zwyczajnej aktywności w naszym kraju, znajduje swoje źródło w sile ducha, a ta została nam dana w Jezusie Chrystusie.
W tygodniach epidemii dochodziły do mnie budujące świadectwa ludzi wierzących, którzy – choć korzystali z udzielonej im dyspensy i łączyli się duchowo oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu z liturgią sprawowaną w kościołach – odczuwali wielką tęsknotę za wspólnotą parafialną i życiem sakramentalnym.
Wobec zapowiedzianej wczoraj możliwości uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych większej liczby osób, zachęcam wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili, przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym. Aby zaspokoić głód eucharystyczny i głód Słowa Bożego, zachęcam do uczestnictwa w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego.
Dziękuję kapłanom za odważne towarzyszenie wiernym w czasie epidemii, w ramach nałożonych na Kościół ograniczeń. Jednocześnie zachęcam księży do podejmowania nowych inicjatyw duszpasterskich, zwłaszcza do aktywności w ramach małych grup formacyjnych oraz cyklicznych spotkań katechetycznych, zgodnie ze wskazaniami poszczególnych biskupów diecezjalnych. Ufam, że wkrótce, będziemy mogli cieszyć się pełnią duszpasterskiego zaangażowania i posługi.
Wszystkich Polaków, a zwłaszcza chorych, samotnych i cierpiących oraz tych, którzy się nimi opiekują zapewniam o mojej modlitwie, z serca błogosławiąc.
Warszawa, dnia 14 maja 2020 roku
W święto św. Macieja, Apostoła

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

INFORMACJA: Słowo Przewodniczącego KEP przekazujemy do duszpasterskiego wykorzystania przez Czcigodnych Księży.
Płock, dnia 15 maja 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO
W SPRAWIE UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (BOŻE CIAŁO) W ROKU 2020

W porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, uprzejmie przekazuję, że tegoroczną Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, należy zorganizować w parafiach w następujący sposób:
1. Hasło tegorocznych obchodów Bożego Ciała brzmi: „Św. Jan Paweł II – żarliwy czciciel Eucharystii”.
2. Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II zachęca się duszpasterzy, aby w przepowiadaniu Słowa Bożego uwzględnili nauczanie Papieża Polaka na temat rzeczywistej obecności Chrystusa pod postacią chleba i wina.
3. Z racji na zaistniałą sytuację zmuszeni jesteśmy zrezygnować z tradycyjnej procesji Bożego Ciała ulicami parafii.
4. Tradycyjną procesję ulicami parafii należy zastąpić procesją wokół kościoła parafialnego (trzy procesyjne obejścia kościoła).
5. W dogodnym miejscu przy świątyni, proszę przygotować jeden ołtarz wystawienia, przy którym będą odprawione kolejne trzy stacje procesji Bożego Ciała. Czwarta stacja odbywa się we wnętrzu świątyni.
6. Mając na względzie zalecenia sanitarne władz państwowych (szczególnie zachowanie dystansu społecznego), proszę zachęcić parafian do uczestnictwa w tej formie Bożego Ciała poprzez modlitwę w świątyni, ale również obecność na terenie przykościelnym.
7. W parafiach, w których niemożliwe jest procesyjne obejście kościoła, procesja powinna odbyć się na placu / terenie przykościelnym lub w samej świątyni.
8. W tym dniu należy stworzyć wiernym możliwość całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu w świątyni (połączonej z możliwością spowiedzi) – niech to będzie Dzień Eucharystyczny w parafii.
Płock, dnia 15 maja 2020 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

INFORMACJE KANCELARII KURII

1. Normy dotyczące celebracji spowiedzi
Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Biskupa Płockiego zaktualizowanym dnia 26 marca br., wciąż obowiązują następujące normy dotyczące celebracji sakramentu pokuty i pojednania:
a. „9.2. Podczas sprawowania sakramentu pokuty i pojednania kapłani powinni zachować daleko idącą ostrożność, a zarazem wielkoduszność względem potrzebujących go wiernych”.
b. „9.3. Chociaż właściwym miejscem sprawowania spowiedzi indywidualnej jest konfesjonał, zabezpieczony folią i często dezynfekowany (! – prosimy pamiętać o dostępności płynów dezynfekcyjnych przy konfesjonale od strony penitentów i o możliwości przecierania foli po każdej spowiedzi), to w miarę możliwości należy przystosować do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oddzielne, wentylowane kaplice lub pomieszczenia w obrębie kościoła (np. zakrystie) lub poza nim (np. sale parafialne). Dbając o zabezpieczenie poufności i tajemnicy spowiedzi, w tymczasowej kaplicy pokutnej (ewentualnie zakrystii) należy postawić dwa krzesła (dla szafarza i penitenta), oddzielone od siebie przynajmniej 1,5 metra, w miarę możliwości krucyfiks lub obraz Jezusa Miłosiernego. Można używać masek ochronnych. Kapłan nie daje do ucałowania wiernym stuły. Rozgrzeszenie penitent może przyjąć również siedząc. Pozostali oczekujący winni znajdować się w kolejce za drzwiami, każdy w odstępie przynajmniej 1 metra od innych”.

2. Wręczenie nominacji proboszczowskich i podziękowanie księżom emerytom
Uprzejmie informuję, że w dniu 2 czerwca (wtorek) 2020 roku o godz. 12.00 odbędzie się w Kurii Diecezjalnej w Płocku spotkanie Biskupa Płockiego i Biskupa Pomocniczego z kapłanami przechodzącymi na emeryturę, nowo mianowanymi księżmi proboszczami i administratorami oraz z księżmi administratorami, którzy zostaną mianowani w tym roku proboszczami. Księża Biskupi serdecznie zapraszają na to spotkanie wszystkich wspomnianych kapłanów.
Będzie wtedy miało miejsce podziękowanie tegorocznym księżom emerytom, a także wręczenie nominacji na nowe placówki duszpasterskie i nominacji proboszczowskich, połączone z „Wyznaniem wiary” i złożeniem „Przysięgi wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła”.

3. Karty obiegowe kapłanów przechodzących na emeryturę, nowych proboszczów i administratorów
Wszyscy kapłani przechodzący na emeryturę oraz nowo mianowani proboszczowie, administratorzy (z wyjątkiem administratorów, którzy stają się proboszczami) są zobowiązani do złożenia w kancelarii Kurii Diecezjalnej Płockiej karty obiegowej, najpóźniej do dnia 1 czerwca br.

4. Zbiórka na rzecz Świątyni Opatrzności Bożej odwołana
Informuję, że planowana 7 czerwca br. zbiórka na rzecz Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie z racji na panującą epidemię koronawirusa została odwołana. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.centrumopatrznosci.pl.

Płock, dnia 15 maja 2020 r.


Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

KOMUNIKAT DO OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH NA NIEDZIELĘ 17 MAJA 2020 R.

ZARZĄDZENIE: Na prośbę Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski prosimy o przekazanie poniższej informacji wiernym w niedzielę 17 maja br., podczas wszystkich Mszy św. w ramach ogłoszeń parafialnych.

„W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, Pierwszy Program Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio wyemitują w poniedziałek 18 maja br. o godzinie 18:00 widowisko muzyczne „Santo subito – Prorok naszych czasów”, podczas którego zaprezentowane zostaną utwory ważne dla polskiej kultury, przybliżające sylwetkę i nauczanie Papieża Polaka.
Koncert został podzielony na części, które odnoszą się do wyzwań stawianych nam przez Ewangelię, a które były jednocześnie częstym tematem papieskiego przepowiadania. Wezwanie do pokoju, jedności, dialogu religijnego, solidarności i świętości życia.

Widowisko zostało zrealizowane na terenie Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Ze względu na wciąż aktualne ograniczenia związane z pandemią, nagrania dokonano bez udziału publiczności, a występy części artystów zostały zarejestrowane w ich domach. Serdecznie zachęcamy do oglądania!”.

Płock, dnia 15 maja 2020 r.

+ Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

 

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 15 maja 2020 r.
Nr 1008/2020

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x