OKÓLNIK
Okólnik 18/2020
Spis treści:

Okólnik 18

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zebrała się na Jasnej Górze w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, która w tym roku jest obchodzona 2 maja. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

1. Znajdujemy się w momencie, gdy cały świat, w tym także nasza Ojczyzna, przeżywa trudny czas, pełen cierpienia i niepewności z powodu pandemii koronawirusa. W tej nadzwyczajnej sytuacji najważniejsza jest chrześcijańska troska o każdego człowieka, o jego życie oraz o zdrowie duszy i ciała. Otoczmy więc troską w szczególności osoby najbardziej poszkodowane, zakażone, przeżywające kwarantannę, tracące pracę i źródło utrzymania, ogarnięte lękiem o przyszłość swoją i swoich najbliższych. Pamiętajmy w modlitwie także o zmarłych i ich rodzinach, które przeżywają dramatyczne chwile. Zachęcamy do modlitwy o to, byśmy mogli jak najszybciej powrócić do stanu sprzed epidemii i pełnego uczestnictwa w życiu sakramentalnym Kościoła.

2. Dziękujemy tym, którzy niosą pomoc osobom chorym, ludziom pozostającym w ścisłej izolacji i seniorom: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, diagnostom laboratoryjnym, aptekarzom, pracownikom medycznym i sanitarnym oraz wszystkim służbom, a także osobom pracującym w innych branżach, które w czasie epidemii dbają o nasze bezpie-czeństwo, narażając swoje zdrowie i życie. Podziękowania kierujemy również do wo-lontariuszy, harcerzy, sióstr zakonnych, zakonników, kapelanów szpitalnych i organizacji charytatywnych na czele z Caritas Polska i diecezjalnymi oddziałami Caritas.
3. W trosce o bezpieczeństwo społeczne, z odpowiedzialnością przyjmujemy państwowe ograniczenia sanitarne spowodowane stanem epidemii, choć są trudne i bolesne dla wielu z nas. Jednocześnie, w związku z planowanym przez Rząd znoszeniem restrykcji chcemy podkreślić – tak jak wcześniej zaznaczył Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki – potrzebę bardziej spójnego, proporcjonalnego i sprawiedliwego kryterium znoszenia ograniczeń dopuszczalnej liczby wiernych w kościołach, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych podmiotów.

4. W obecnej sytuacji bardzo dziękujemy księżom i wiernym za odpowiedzialne prze-strzeganie zarządzeń służb sanitarnych i władz państwowych w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego. Zachęcamy, w miarę istniejących możliwości, do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach w kościołach. Prosimy księży proboszczów o organizowanie w parafiach możliwości przystąpienia do spowiedzi świętej. Niech to będzie okazja do wypełnienia III przykazania kościelnego, aby „przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”, poprzedzoną sakramentem pokuty i pojednania. Z zachowaniem wszelkich zarządzeń władz sanitarnych i państwowych zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Mogą one być dobrą okazją duszpasterską do powrócenia w kościołach do życia sakramentalnego osób, które tego pragną.

5. W związku z utrzymującym się stanem epidemii przypominamy, że nadal obowiązują udzielone przez księży biskupów dyspensy od uczestnictwa w Mszy świętej w niedziele i uroczystości. Wyrażamy wdzięczność środkom społecznego przekazu i parafiom za transmisje liturgii w telewizji, radiu i internecie. Nie powinno to jednak osłabić naszej woli do przystępowania do sakramentów świętych w naszych kościołach. Ci, którzy – z powodu wprowadzonych limitów – nie mają takiej możliwości w niedzielę, mogą uczestniczyć w Mszach św. w świątyniach w inne dni tygodnia. Przywołujemy w tym miejscu słowa Ojca Świętego Franciszka, który przestrzegł przed niebezpieczeństwem ograniczania praktykowania wiary wyłącznie do wymiaru wirtualnego.

6. Dnia 18 maja będziemy przeżywali setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Tego dnia Papież Franciszek będzie modlił się u grobu św. Jana Pawła II, za co wyrażamy wielką wdzięczność Ojcu Świętemu. Zachęcamy do duchowej łączności z Następcą Świętego Piotra w tę rocznicę, która jest tak ważna dla Polaków i całego Kościoła. Prosimy również o modlitwę w intencji Papieża Franciszka.

7. Prosimy księży biskupów, aby w niedzielę 17 maja lub 18 maja br. we wszystkich katedrach, kościołach i kaplicach w Polsce były sprawowane Msze Święte jako diecezjalne i parafialne dziękczynienie za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II. Ponadto w niedzielę 17 maja będzie czytany w kościołach list Prezydium Konferencji Episkopatu Polski na 100-lecie urodzin Papieża Polaka. Zapraszamy do zaangażowania się w obchody stulecia urodzin naszego wielkiego Rodaka poprzez przypominanie jego nauczania, świadectwa życia, twórczości oraz przez wsparcie dzieł charytatywnych.

8. Wyczekiwana przez nas beatyfikacja Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, prze-widziana na 7 czerwca 2020 roku w Warszawie, została z powodu epidemii przeniesiona. Nowy termin zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości wtedy, kiedy pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.
9. Dzisiaj, 2 maja, gdy obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą, kierujemy do naszych Rodaków serdeczne pozdrowienia i zapewniamy o modlitwie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

10. Dobremu Bogu, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, powierzamy przyszłość duchową i materialną naszej Ojczyzny. Dnia 3 maja, podczas Mszy św. o godz. 11.00 na Jasnej Górze, będzie miało miejsce zawierzenie Polski Najświętszemu Sercu Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, którego dokona abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Z Jasnej Góry, od tronu Maryi Królowej Polski, biskupi Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski błogosławią Ojczyźnie i Polakom w kraju i za granicą.
Jasna Góra, 2 maja 2020 r.

Podpisali:
Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski

 

DEKRET POWOŁUJĄCY
DIECEZJALNĄ RADĘ RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH
DIECEZJI PŁOCKIEJ

Mając na uwadze aktualne potrzeby duszpasterskie i ewangelizacyjne Diecezji Płockiej oraz odnośne przepisy Statutu Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich zawarte w Uchwałach 43. Synodu Diecezji Płockiej, z dniem dzisiejszym powołuję Diecezjalną Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej na trzyletnią kadencję w następującym składzie:
1. ks. mgr Andrzej Janicki - Opiekun duchowy Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar” - przewodniczący
2. ks. mgr Adam Brzeziński - Diecezjalny Koordynator Odnowy w Duchu Świętym
3. ks. kan. mgr Szczepan Bugaj - Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej
4. ks. kan. mgr Henryk Dymek - Diecezjalny Referent Duszpasterstwa Kół Żywego Różańca
5. ks. mgr Michał Fordubiński - Asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej
6. ks. prał. Wiesław Gutowski - Asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana" w Płocku
7. ks. mgr Krzysztof Jończyk - Asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
8. ks. dr Grzegorz Kaczorowski - Asystent kościelny Klubu Inteligencji Katolickiej
9. ks. kan. dr Jarosław Kamiński - Diecezjalny Duszpasterz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
10. ks. kan. mgr Zbigniew Kaniecki - Asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Filadelfia”
11. ks. mgr Marcin Mateusz Kędzia - Moderator Diecezjalny Ruchu „Światło – Życie”
12. ks. dr Wojciech Kućko - Asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
13. ks. mgr Mariusz Majczak - Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy i Harcerek
14. ks. kan. mgr Bogdan Pawłowski - Moderator Wojska Gedeona
15. ks. mgr Jacek Prusiński - Przewodnik Główny Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę
16. ks. kan. mgr Adam Przeradzki - Asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta w Płocku
17. ks. mgr Krzysztof Ruciński - Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
18. ks. kan. dr Cezary Siemiński - Moderator Diecezjalny Ruchu Rodzin Nazaretańskich
19. ks. mgr Jarosław Stasiński SDB - Akademickie Duszpasterstwo „Petroklezja”
20. ks. kan. mgr Sławomir Stefański - Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła
21. ks. dr Łukasz Zdunkiewicz - Duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej im. św. Łukasza Ewangelisty
22. ks. mgr Grzegorz Żabik - Opiekun duchowy Legionu Maryi
23. Monika Ambroziak - Akademickie Duszpasterstwo „Petroklezja”
24. Anna Czajkowska - Przedstawicielka Parafialnych Zespołów Caritas
25. Andrzej Głuchowski - Świecki Koordynator Odnowy w Duchu Świętym
26. Agnieszka Gościeniecka - Przewodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia ”Civitas Christiana” w Płocku
27. Aleksandra Kaźmierczak - Przedstawicielka Wojska Gedeona
28. Alicja Klimowska - Przedstawicielka Ruchu ”Światło – Życie”
29. mgr Anna Kozera - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta w Płocku
30. mgr Ewa Kozłowska - Głębowicz - Bractwo św. Antoniego w Ratowie
31. Małgorzata i Mariusz Leszczyńscy - Przedstawiciele Ruchu Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej
32. Elżbieta Mazurkiewicz – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Płocku
33. Iwona i Marian Morozowie - Para Diecezjalna Domowego Kościoła
34. Krystyna Nowakowska - Przedstawicielka Duszpasterstwa Kół Żywego Różańca
35. Małgorzata Roman - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
36. mjr dr inż. Janusz Romanik - Przedstawiciel Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
37. Wanda Śniegocka - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia „Filadelfia”
38. dr Halina Świstak - Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej
39. Waldemar Tomczak - Lider Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”
40. mgr inż. Hubert Waśniewski - Przedstawiciel Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej im. św. Łukasza Ewangelisty
41. Damian Wierkiewicz - Przedstawiciel Harcerzy ZHR
42. mgr Wiesława Winiarska - Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
43. mgr Witold Wybult - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej
44. dr Iwona Zielonka - Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej.
Głównym celem Rady będzie popieranie misji ruchów i stowarzyszeń katolickich w Kościele i społeczeństwie (pkt 7 Statutu Rady).
Ufam, że działalność Rady przyczyni się do rozbudzenia zapału apostolskiego zarówno wśród kapłanów i wiernych świeckich odpowiedzialnych w naszej diecezji za ruchy i stowarzyszenia katolickie.
Wszystkim członkom Rady na trud nowych obowiązków, za przyczyną Maryi, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji z serca błogosławię –
Płock, dnia 30 kwietnia 2020 r.
Nr 931/2020


† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

DEKRET

Niniejszym powołuję Diecezjalną Komisję ds. budowy i remontów organów kościelnych w następującym składzie:
1. Ks. kan. dr Andrzej Leleń – przewodniczący
2. Ks. mgr Marcin Sadowski – wiceprzewodniczący
3. p. Zygmunt Dąbrowski
4. p. Paweł Górczyński
5. p. Kazimierz Grzywiński
6. p. Andrzej Sumliński
7. p. Bogdan Wiśniewski
Do zadań Komisji będzie należało m.in.: pomoc w przygotowaniu procedury i dokumentacji związanej z budową, zakupem lub remontem używanych organów piszczałkowych, jak i elektronicznych; nadzór nad prowadzonymi pracami; dokonanie odbioru instrumentu po zakończeniu budowy lub remontu.
Księża proboszczowie planujący budowę organów piszczałkowych lub zakup instrumentu elektronicznego, planujący zakup używanego instrumentu piszczałkowego lub remont organów, zawracają się do Biskupa Płockiego o wydanie zgody na podjęcie tych czynności. W porozumieniu z Komisją ustalają m.in. wybór odpowiedniego organmistrza oraz zakres i harmonogram planowanych prac.
Do nadzorowania prac przy konkretnym instrumencie tworzy się Podkomisję nadzorującą w co najmniej trzyosobowym składzie. Członków Podkomisji nadzorującej wyznacza przewodniczący Komisji ds. budowy i remontów organów kościelnych, spośród członków Komisji. Pracami powołanej Podkomisji nadzorującej kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji ds. budowy i remontów organów kościelnych.
Po zakończeniu prac Podkomisji, jest ona zobowiązana w porozumieniu
z księdzem proboszczem, do złożenia pisemnego sprawozdania Biskupowi Płockiemu.
Członkom Komisji życzę owocnej pracy dla dobra Kościoła Płockiego
i z serca błogosławię – w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Płock, dnia 30 kwietnia 2020 r.
Nr 930/2020


† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


DEKRET

W myśl kan. 1223 KPK, zezwalam na utworzenie nowej kaplicy w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa – Modlin, przy ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A w Nowym Dworze Mazowieckim (na terenie parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim).
Kaplica ta powinna zostać pobłogosławiona według obrzędu przepisanego w księgach liturgicznych. Należy ją zarezerwować tylko dla kultu Bożego i wyłączyć z wszelkiego użytku domowego (zob. kan. 1229 KPK). Ponadto wyrażam zgodę na przechowywanie i kult Najświętszego Sakramentu w kaplicy zgodnie z przepisami kan. 934 – 944 KPK i nadaję jej tytuł Matki Bożej Loretańskiej.
Ufam, że to miejsce modlitwy będzie dla wszystkich źródłem łaski i błogosławieństwa.
Płock, dnia 3 maja 2020 r.
Nr 955/2020

 

† Piotr Libera
Biskup Płocki

 

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

PERSONALIA – 4 MAJA 2020 R.

Nominacje proboszczowskie

1. Ks. mgr Piotr Chojnowski, proboszcz parafii pw. św. Walentego w Unierzyżu, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Uniecku.
2. Ks. mgr Grzegorz Wojciech Dobrzeniecki, proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie.
3. Ks. mgr Jacek Robert Gołębiowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany proboszczem parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku.
4. Ks. mgr Wojciech Iwanowski, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Uniecku, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Lekowie.
5. Ks. mgr Marek Jędrzejewski, proboszcz parafii pw. św. Anny w Kobylnikach, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Walentego w Unierzyżu.
6. Ks. kan. dr Tomasz Kadziński, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Antoniego w Żurominie.
7. Ks. mgr Andrzej Kopczyński, proboszczem parafii pw. św. Jakuba w Słupi, z dniem 1 sierpnia 2020 r., mianowany proboszcz parafii pw. św. Floriana w Radzanowie.
8. Ks. mgr Krzysztof Krawczak, po powrocie z pracy duszpasterskiej w Kazachstanie, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Barbary w Chrostkowie.
9. Ks. kan. mgr Jacek Lubiński, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie.
10. Ks. kan. dr Dariusz Piotr Majewski, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Jakuba w Słupi.
11. Ks. mgr Wiesław Piotr Mordon, proboszcz parafii pw. NMP Szkaplerznej w Żmijewie, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Małgorzaty w Gralewie.
12. Ks. mgr Dariusz Multon, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Zambskach, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu.
13. Ks. kan. dr Dariusz Marek Piskorski, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, z dniem 4 maja 2020 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie.
14. Ks. Artur Adam Rogala, po urlopie zdrowotnym, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Kazimierza w Siemiątkowie.
15. Ks. mgr Marek Trymers, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Chrostkowie, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Wyszynach.

Nominacje na administratorów

1. Ks. mgr Ryszard Błaszkowski, wikariusz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Anny w Kobylnikach.
2. Ks. mgr Paweł Biedrzycki, kapelan Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany administratorem parafii pw. NMP Szkaplerznej w Żmijewie.
3. Ks. mgr Tomasz Lemański, wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Drobinie, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Wojciecha w Zambskach.
4. Ks. mgr Zbigniew Olszewski, wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Płocku, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Mikołaja w Niedzborzu.
5. Ks. mgr Dariusz Sielczak, wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, z dniem 1 lipca 2020 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym.

Przejścia na emerytury

1. Ks. kan. Stanisław Gajewski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Niedzborzu, z dniem 30 czerwca 2020 r., przechodzi na emeryturę.
2. Ks. Stanisław Gąsiorowski, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Wyszynach, z dniem 30 czerwca 2020 r., przechodzi na emeryturę.
3. Ks. prał. Kazimierz Kowalski, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, z dniem 30 czerwca 2020 r., przechodzi na emeryturę.
4. Ks. kan. Marian Matusiak, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Siemiątkowie, z dniem 30 czerwca 2020 r., przechodzi na emeryturę.
5. Ks. kan. dr Jan Stanisław Piotrowski, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Gralewie, z dniem 30 czerwca 2020 r., przechodzi na emeryturę.
6. Ks. inf. mgr Marek Smogorzewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, z dniem 30 czerwca 2020 r., przechodzi na emeryturę.
7. Ks. Franciszek Stepnowski, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Radzanowie, z dniem 31 lipca 2020 r., przechodzi na emeryturę.
8. Ks. mgr Franciszek Jan Tuszyński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Lekowie, z dniem 30 czerwca 2020 r., przechodzi na emeryturę.

 

† Piotr Libera
Biskup Płocki

 

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 8 maja 2020 r.
Nr 968/2020

 

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x