OKÓLNIK
Okólnik 7/2019
Spis treści:

Okólnik 7

DEKRET

Na prośbę Brata Krzysztofa Andrzeja Wąsowskiego, przełożonego „Zakonu Rycerzy Jana Pawła II – Ordo Militiae Ioannis Pauli II”, publicznego stowarzyszenia wiernych erygowanego przez Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej, zgodnie z kan. 312 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wyrażam zgodę na działalność Zakonu w Diecezji Płockiej i tworzenie na jej terenie struktur, zgodnie z przepisami prawa.
Wszystkim członkom tego stowarzyszenia na owocną działalność
w duchu nauczania św. Jana Pawła II, udzielam pasterskiego błogosławieństwa -
Płock, dnia 22 lutego 2019 r.
W 88. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego
Siostrze Faustynie Kowalskiej w Płocku
W święto Katedry św. Piotra Apostoła
Nr 333/2019

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO
DO KAPŁANÓW DIECEZJALNYCH I ZAKONNYCH

Czcigodni i Drodzy Księża!
Pragnę przypomnieć, że zgodnie z wolą Konferencji Episkopatu Polski (por. Stanowisko KEP z dnia 19 listopada 2018 r.), w odpowiedzi na prośby Papieża Franciszka, choćby tę z Listu do Ludu Bożego z dnia 18 sierpnia 2018 roku, pierwszy piątek Wielkiego Postu, we wszystkich diecezjach, jest „dniem modlitwy wynagradzającej oraz postu w intencji ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin; za osoby duchowne żyjące niemoralnie i wyrządzające krzywdę dzieciom i młodzieży, a także za ludzi, których gorszące czyny księży głęboko ranią”. Modląc się w tym dniu wraz z wiernymi świeckimi, osobami konsekrowanymi oraz członkami zakonów kontemplacyjnych, szczególną pamięcią mamy otaczać również „Ojca świętego, biskupów i prezbiterów, angażujących się szczerze i gorliwie w służbę Kościołowi, w których bardzo boleśnie uderza zepsucie i niemoralność ich współbraci”.
Dlatego w piątek, 8 marca 2019 r., o godzinie 17.00, będę przewodniczył w płockiej katedrze nabożeństwu Drogi Krzyżowej. Pragnę Was serdecznie zaprosić do udziału w tym nabożeństwie. Niosąc razem z Chrystusem krzyż, będziemy prosić Miłosiernego Pana o dar przebaczenia tych strasznych grzechów. Naszą serdeczną modlitwą szczególnie obejmiemy ofiary nadużyć i wszystkich, których z tego powodu dotknęło cierpienie.
Szczególnie liczę w tym dniu na obecność kapłanów pracujących w instytucjach diecezjalnych, Wyższym Seminarium Duchownym, księży emerytów oraz księży pracujących w parafiach Płocka i jego okolicach. Ufam, że mimo obowiązków w swoich wspólnotach parafialnych w naszej modlitwie uczestniczyć będą księża dziekani i dekanalni ojcowie duchowni (lub przedstawiciele poszczególnych dekanatów).
Proszę również, aby takie nabożeństwa i post były podjęte w każdej wspólnocie parafialnej i zakonnej.
Drodzy Bracia Kapłani!
Prośmy Pana, aby dał nam światło, siłę i odwagę, by stanowczo zwalczać zepsucie moralne i duchowe oraz aby dał skuteczność naszym wysiłkom tworzenia w Kościele środowiska otwartego i bezpiecznego dla dzieci i młodzieży. „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami”.
Licząc na Waszą obecność, zapewniam o mojej stałej modlitwie w Waszych intencjach.
Płock, 22 lutego 2019 r.
W 88.rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego
Św. Siostrze Faustynie w Płocku
Wasz biskup Piotr

WSKAZANIA PASTORALNE BISKUPA PŁOCKIEGO
DOTYCZĄCE 20. ROCZNICY BEATYFIKACJI
BŁ. ABP. A.J. NOWOWIEJSKIEGO I BŁ. BP. L. WETMAŃSKIEGO

13 czerwca 1999 r. podczas Mszy św. odprawianej w Warszawie św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 108. męczenników, którzy ponieśli śmierć w czasach II wojny światowej. Wśród nich byli dwaj płoccy pasterze – abp Antoni Julian Nowowiejski, Biskup Płocki, i jego biskup pomocniczy Leon Wetmański. W 2019 r. przypada 20. rocznica ich beatyfikacji. Chcąc godnie upamiętnić i przeżyć to ważne dla naszego Kościoła lokalnego wydarzenie, wskazuję inicjatywy, które upamiętnią naszych Płockich Męczenników oraz będą zachętą do troski o współczesnych chrześcijan, którzy w różnych częściach świata cierpią prześladowanie dla imienia Jezus.

1. 16 kwietnia 2019 r. (Wielki Wtorek) – pielgrzymka pracowników instytucji diecezjalnych do Działdowa, miejsca śmierci Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników.
2. 24 maja 2019 r. (piątek) – pielgrzymka młodzieży z Żuromina do Działdowa.
3. 28 maja 2019 r. (piątek), godz. 18.30 – modlitwa przy pomniku bł. abp. A.J. Nowowiejskiego w Płocku, animuje Koło Naukowe WSD w Płocku i Liceum Katolickie w Płocku.
4. 12 czerwca 2019 r. (środa) – wspomnienie liturgiczne 108. Błogosławionych Męczenników II wojny światowej.
5. 16 czerwca 2019 r., godz. 15.00 – obchody diecezjalne w Parafii Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie.
6. W czerwcu - pielgrzymka Akcji Katolickiej z Płocka do Słupna, miejsca internowania Biskupów Męczenników (włączają się ruchy i stowarzyszenia Diecezji Płockiej).
7. 10 października 2019 r. - modlitwa przy pomniku bł. bp. Leona Wetmańskiego w Płocku, animowana przez Dom Leonianum – Piękne życie! i Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej.
8. W listopadzie 2019 r. – sympozjum Akcji Katolickiej, poświęcone prześladowaniu chrześcijan, pod duchowym patronatem Biskupów Męczenników.
9. Dom Leonianum - Piękne życie! – spotkanie poświęcone bł. bp. Leonowi Wetmańskiemu.
10. Szkoły Katolickie w Płocku - wieczory o bł. abp. Antonim J. Nowowiejskim.
11. Płocki Instytut Wydawniczy - wznowienie wybranych publikacji, poświęconych osobom Biskupów Męczenników.
12. Wydział ds. Rodzin i Wydział Duszpasterski - przygotowanie kieszonkowego modlitewnika z modlitwami przez wstawiennictwo Biskupów Męczenników.
13. Wydział ds. Rodzin - przygotowanie tematycznych tzw. czytanek na nabożeństwa majowe.
14. Wydział Katechetyczny - przygotowanie tematycznych scenariuszy katechez o Biskupach Męczennikach dla wszystkich poziomów edukacyjnych.
15. Hurtownia Artykułów Liturgicznych „Sacerdos” - przygotowanie paramentów liturgicznych, materiałów duszpasterskich i różnego rodzaju pamiątek, związanych z osobami Biskupów Męczenników.
16. W czerwcu – List Pasterski Biskupa Płockiego w związku z 20. rocznicą beatyfikacji Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników.
17. Dni Kultury Chrześcijańskiej w Płocku (kilka punktów zostanie poświęconych Biskupom Męczennikom.
18. W Muzeum Diecezjalnym – stała ekspozycja, poświęcona Biskupom Męczennikom.
19. Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku – promowanie dzieła życia Biskupów Męczenników podczas Niedzieli Powołaniowych.
20. Rzecznik Kurii Diecezjalnej we współpracy z mediami diecezjalnymi, zwłaszcza Katolickim Radiem Diecezji Płockiej i edycją diecezjalną Gościa Niedzielnego, będą̨ na bieżąco zapowiadać́ oraz relacjonować wydarzenia dotyczące uczczenia pamięci Błogosławionych Biskupów Męczenników w Płocku i diecezji.
Płock, dnia 11 lutego 2019 r.
W 161. rocznicę urodzin bł. A.J. Nowowiejskiego

+ Piotr Libera
Biskup Płocki

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN


1. Spotkania rejonowe duszpasterstwa rodzin
Zapraszam do udziału w tegorocznych spotkaniach rejonowych duszpasterstwa rodzin diecezji płockiej, według wskazań Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin KEP z 2003 r. W tym roku odbędą się one w dwóch terminach:
• 28 marca br. (czwartek), w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. W programie: godz. 18.00 Msza św. w kościele parafialnym, od godz. 18.45 spotkanie w sali parafialnej.
• 4 kwietnia br. (czwartek). W programie: o godz. 18.00 Msza św. sanktuarium maryjnym w Osieku Rypińskim, a następnie o godz. 19.00 spotkanie w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie.
Proszę o przybycie na spotkanie: dekanalnych duszpasterzy rodzin, doradców życia rodzinnego oraz psychologów i pedagogów prowadzących spotkania. Można uczestniczyć w spotkaniu w wybranym przez siebie terminie. Do wszystkich dekanalnych duszpasterzy rodzin zostały wysłane zaproszenia listowne.
2. Kurs dla nowych doradców życia rodzinnego
Planujemy zorganizowanie Kursu dla nowych doradców życia rodzinnego, który odbędzie się według następującego harmonogramu:
• 4-5 października 2019 r. – rekolekcje dla doradców życia rodzinnego w Ośrodku Caritas w Popowie;
• oraz trzy spotkania w soboty: 12, 19 i 26 października br., w godz. 9.00-15.00 (z przerwą na obiad we własnym zakresie). Miejscem tych trzech spotkań będzie parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Koszt tych trzech spotkań to 150 zł.
Proszę o zgłaszanie kandydatów do Wydziału ds. Rodzin, do dnia 30 czerwca 2019 r. Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane kandydata: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania. Ponadto ksiądz proboszcz proszony jest o przedstawienie pisemnej opinii na temat osoby kandydata. Zapraszam do współpracy!
3. Instruktor rozpoznawania płodności według modelu Creighton
Przypominam, że w Płocku prowadzi działalność Pani Aleksandra Stupecka, pracownica CPP METANOIA, doradczyni życia rodzinnego na terenie diecezji płockiej oraz instruktor rozpoznawania płodności według Modelu Creighton. Oferuje ona swoją pomoc i specjalistyczne doradztwo dla małżeństw, które mają trudności z poczęciem dziecka, według zasad NaProTechnologii. W ubiegłym roku do każdej parafii trafił plakat informacyjny. Więcej informacji na temat Centrum Troski o Płodność Fertilita: tel. 502-559-252, e-mail: aleksandra.stupecka@plodnosc-plock.pl, www.plodnosc-plock.pl, www.facebook.com/centrum.fertilita.
4. Post w intencji rodzin i powołań kapłańskich
Dzięki wsparciu doradców życia rodzinnego i dekanalnych duszpasterzy rodzin, którzy szukają chętnych osób do podjęcia postu codziennie od dnia 1 marca 2018 r. jedna konkretna osoba w diecezji płockiej podejmuje tę pobożną praktykę o chlebie i wodzie w intencji małżeństw, rodzin i powołań kapłańskich. Pełną listę imion osób na każdy miesiąc zamieszczamy na stronie naszego Duszpasterstwa: www.plockierodziny.pl, w zakładce: Małżeństwo i Rodzina (http://plockierodziny.pl/post-dla-rodzin-i-powolan/).
5. Marsz dla Życia i Rodziny 2019
Tegoroczna ogólnopolska data Marszu dla Życia i Rodziny to 9 czerwca br. Zachęcam do organizowania marszów w naszych parafiach. Informacje na stronie: https://marsz.org.
6. Pomoce duszpasterskie

a) Uroczystość św. Józefa
Warto na Mszę św. 19 marca zaprosić szczególnie mężczyzn i wraz z nimi prosić o wstawiennictwo św. Józefa w ich życiu.
b) Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Dnia 24 marca, już po raz 15., będzie obchodzony Narodowy Dzień Życia, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który jest okazją do „narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych” (Uchwała Sejmu RP z dn. 27 sierpnia 2004 r.). Dzień później, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzony jest z inicjatywy św. Jana Pawła II Dzień Świętości Życia. Zachęcam Czcigodnych Księży do podjęcia problematyki obrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci w czasie kazań, szczególnie w niedzielę 24 marca (III Niedziela Wielkiego Postu) oraz w samą uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Warto w ogłoszeniach parafialnych tej niedzieli zapowiedzieć możliwość podjęcia przyrzeczenia Duchowej Adopcji w parafii. Akcja ta wydaje się bardzo istotna w kontekście dyskusji na temat życia poczętego. Każda parafia otrzyma karty do przeprowadzenia Duchowej Adopcji oraz plakaty informacyjne. Proszę o zamieszczenie ich w gablotach. Zachęcam do przeprowadzenia akcji Duchowej Adopcji w parafiach.
c) Nabożeństwa majowe
Tak jak w ostatnich latach, Wydział ds. Rodzin przygotowuje materiały na nabożeństwa majowe, które niebawem trafią do parafii diecezji. W tym roku będą dotyczyć wizerunków maryjnych z terenu diecezji.
Płock, dnia 19 lutego 2019 r.


Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA KOBIET

Diecezjalny Duszpasterz Kobiet zaprasza na 3. wielkopostny dzień skupienia dla kobiet diecezji płockiej. Spotkanie odbędzie się 9 marca 2019 r. (sobota) w parafii św. Wojciecha w Płocku na Podolszycach Południowych. Rozpocznie się o godz. 11.00, a zakończy około godz. 15.00.
Eucharystii będzie przewodniczył Biskup Płocki Piotr Libera. Gościem tegorocznego spotkania będzie p. Joanna Krupska, matka siedmiorga dzieci i prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.
Tegoroczne spotkanie przypada w roku 20. rocznicy beatyfikacji płockich biskupów męczenników abp. Nowowiejskiego i bp. Wetmańskiego. Będzie więc okazją, aby przybliżyć ich nauczanie i troskę o małżeństwo i rodzinę.

Program dnia skupienia:
11.00 – początek dnia skupienia;
11.15 – adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo pasyjne (ks. dr Łukasz Zdunkiewicz); możliwość spowiedzi;
12.00 – EUCHARYSTIA pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Piotra Libery;
13.00 – poczęstunek;
14.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i konferencja (p. Joanna Krupska);
15.00 – zakończenie dnia skupienia.
Gdyby z parafii był organizowany wspólny wyjazd, to proszę o wcześniejsze zgłoszenie liczby uczestników.
Płock, dnia 25 lutego 2019 r.

Ks. Łukasz Zdunkiewicz
Diecezjalny Duszpasterz Kobiet

KOMUNIKAT OPIEKUNA NADZWYCZAJANYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Uprzejmie informuję, że rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej diecezji płockiej odbędą się w terminie 8-10 marca 2019 r. w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego w Popowie-Letnisku (przy drodze krajowej nr 62 Serock – Wyszków). Uczestnictwo w rekolekcjach jest obowiązkowe dla pełniących posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej w Diecezji Płockiej oraz dla nowych kandydatów. Ćwiczenia rekolekcyjne rozpoczną się w piątek o godz. 18.00. Tegoroczne rekolekcje poprowadzi o. dr Piotr Zajączkowski OFM. Podczas Mszy św. w niedzielę, na zakończenie rekolekcji, Biskup Płocki Piotr Libera wręczy nadzwyczajnym szafarzom upoważnienia do kontynuowania posługi na najbliższy rok. Koszt rekolekcji wynosi 200 zł (wpłat dokonujemy najpóźniej po przybyciu na rekolekcje). Prosimy upewnić się, czy została wysłana prośba o przedłużenie misji.
Płock, dnia 18 lutego 2019 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Opiekun nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

KOMUNIKAT CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ


Caritas Diecezji Płockiej organizuje rekolekcje dla Członków Parafialnych Zespołów Caritas i Parafialnych Zespołów Charytatywnych. Odbędą się one w Ośrodku Charytatywno – Szkoleniowym Caritas w Popowie n/Bugiem, w dniach 15 – 17 marca 2019 r.
Bardzo proszę Księży Proboszczów o przekazanie informacji zainteresowanym osobom. Dodatkowe informacje i zapisy w sekretariacie Caritas w Płocku, ul. Sienkiewicza 34, Tel. (24) 267-82-40.
Płock, dnia 21 lutego 2019 r.

Ks. Szczepan Bugaj
Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej

PERSONALIA

Zwolnienie
Ks. kan. ppłk mgr Jarosław Antoszewski, rezydent w parafii wojskowej w Elblągu, kapelan Ośrodka Duszpasterskiego w Morągu oraz kapelan w Ordynariacie Polowym, decyzją Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, z dniem 31 stycznia 2019 r., w związku zakończeniem zawodowej służby wojskowej, zwolniony z pełnionych funkcji.
Płock, dnia 26 lutego 2019 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 26 lutego 2019 r.
Nr 480/2019

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x