OKÓLNIK
Okólnik 6/2019
06.02.2019
Spis treści:

Okólnik 6

DEKRET POWOŁUJĄCY ZESPÓŁ REDAKCYJNY
JUBILEUSZOWEJ KSIĘGI DIECEZJI PŁOCKIEJ (1075 – 2025)

Mając na uwadze zbliżający się jubileusz 950-lecia Diecezji Płockiej przypadający w roku 2025, niniejszym powołuję Zespół Redakcyjny do przygotowania publikacji jubileuszowej poświęconej historii Diecezji Płockiej, w następującym składzie:

1. Ks. kan. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski – przewodniczący Zespołu,
2. Ks. prał. prof. dr hab. Daniel Brzeziński,
3. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski.

Członkom Zespołu zlecam opracowanie projektu księgi jubileuszowej naszego lokalnego Kościoła (Diecezja Płocka 1075-2025), a następnie, po akceptacji projektu, proszę o przedstawienie poszerzonego grona zaproszonych do współtworzenia księgi autorów.
Ufam, że członkowie Zespołu, poprzez swoje zaangażowanie i owocną współpracę przyczynią się godnego upamiętnienia wypracowaną publikacją jubileuszu 950 lat istnienia Diecezji Płockiej.
Niech światło Ducha Świętego, przez wstawiennictwo naszego patrona – św. Stanisława Kostki, wspiera wszelkie podejmowane przez Zespół działania. Zapewniam o mojej modlitwie i z serca błogosławię.
Płock, dnia 23 stycznia 2019 r.
Nr 183/2019


† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
NA SPOTKANIE KSIĘŻY WIKARIUSZY
I POZOSTAŁYCH KAPŁANÓW DIECEZJI PŁOCKIEJ

Czcigodni Księża!
Zapraszam Was na spotkanie wszystkich Księży Wikariuszy i pozostałych Kapłanów (oprócz Księży Emerytowanych) posługujących na różnych odcinkach w Diecezji Płockiej (księży z instytucji centralnych i Seminarium, którzy nie byli na spotkaniu proboszczów w Sikorzu w dniu 5.12.2018. i nie podpisali stosownego oświadczenia; kapelanów; rezydentów itp.), które odbędzie się w środę 27 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Katedrze i Kurii Diecezjalnej w Płocku. Spotkanie to będzie miało charakter szkoleniowy i dotyczyć będzie istotnych kwestii związanych z ochroną i troską o osoby małoletnie w pracy duszpasterskiej. Poniżej przedstawiam program naszego spotkania. Ponieważ szkolenie ma charakter obowiązkowy, ewentualną nieobecność proszę usprawiedliwić pisemnie.
Przekazuję moje pasterskie błogosławieństwo.
Płock, dnia 4 lutego 2019 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki


Program spotkania Księży Wikariuszy i pozostałych Kapłanów Diecezji Płockiej
Katedra i Kuria Diecezjalna w Płocku – Sala barokowa na II piętrze
Środa 27 lutego 2019 r., godz. 10.00

1. Katedra – Modlitwa w ciągu dnia Liturgii Godzin i konferencja ascetyczna – ks. Grzegorz Jendrzejewski.
2. Sala barokowa Opactwa Pobenedyktyńskiego – Słowo wprowadzenia – Biskup Płocki Piotr Libera.
3. Wystąpienie Przedstawiciela Kuratorium Oświaty – „Organizacji wyjazdów dla osób małoletnich – zmiany w ustawodawstwie”.
4. Wystąpienie ks. prał. dr. Marka Jarosza, Delegata Biskupa Płockiego ds. ochrony dzieci i młodzieży – „Normy ochrony osób małoletnich przed nadużyciami seksualnymi w Diecezji Płockiej”.
5. Zakończenie (ok. godz. 12.30) – Biskup Płocki Piotr Libera.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Dla Księży, którzy będą potrzebować usprawiedliwienia nieobecności w szkole, będą przygotowane stosowne dokumenty (będzie je można odebrać po szkoleniu).
W dniu 27 lutego br. miejsca parkingowe na ulicy dojazdowej do katedry będą dla Księży bezpłatne. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc parkingowych przy katedrze prosimy zaplanować parkowanie aut w miejscach znajdujących się na terenie miasta Płocka (w większości parkingi płatne), a zasadniczo na terenie Szkół Katolickich i Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, przybywając odpowiednio wcześniej, bez spóźnienia do katedry.
Płock, 4 lutego 2019 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii

APEL BISKUPA PŁOCKIEGO O WSPARCIE DZIEŁA ROZBUDOWY SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Umiłowani Diecezjanie!
Minęło już 80 lat od śmierci (5 października 1938 r.) niezwykłej mistyczki, Apostołki Bożego Miłosierdzia – świętej siostry Faustyny Kowalskiej, która w Płocku 22 lutego 1931 roku, miała wizję Jezusa Miłosiernego oraz otrzymała polecenie namalowania obrazu, a następnie polecenie ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Orędzie o Bożym Miłosierdziu, jako największym przymiocie Boga – jak objawił Jezus siostrze Faustynie - zdobyło serca wiernych na całym świecie. Dziś miejsca kultu związane z orędziem Jezusa Miłosiernego i z siostrą Faustyną cieszą się zainteresowaniem wielu pielgrzymów nie tylko z Polski, ale całego świata.
Mając na uwadze troskę, aby „płockie Betlejem Miłosierdzia” było miejscem, gdzie wierni będą mogli w godnych warunkach modlić się o Boże Miłosierdzie i go doświadczać, gorąco popieram prowadzone od kilku lat przez Siostry Matki Bożej Miłosierdzia dzieło rozbudowy diecezjalnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.
Dnia 19 kwietnia 2009 r., w święto Miłosierdzia Bożego, poświęciłem kamień węgielny z Golgoty i plac pod rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku 14/18 w Płocku. Dziś cieszę się widząc mury i wznoszącą się ku niebu wieżę Sanktuarium, zwaną wieżą Miłosierdzia, dokładnie w miejscu objawień Jezusa. Potrzeby są jeszcze ogromne. Obecnie trwają wysiłki, aby wykonać dach na świątyni. Zwracam się zatem z gorącą prośbą do wszystkich diecezjan, kapłanów i wiernych świeckich, o wielkoduszne wsparcie dzieła rozbudowy Sanktuarium, w najbliższą niedzielę 24 lutego br.
Niech pomoc Siostrom w tym dziele będzie znakiem naszej wielkoduszności. Obyśmy jak najszybciej, z Bożą pomocą, mogli uczestniczyć w poświęceniu nowej świątyni i posłużyć się słowami z wizji Faustyny: „Dziś widziałam (...) wielkie mnóstwo ludzi było na zewnątrz i w świątyni, a strumienie wychodzące z najlitościwszego Serca Jezusa spływały na wszystkich” (Dz. 1689).
Już teraz składam wszystkim serdeczne „Bóg zapłać!” za materialne wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.
Płock, dnia 5 lutego 2019 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

ZARZĄDZENIE: Apel Biskupa Płockiego należy odczytać w niedzielę 17 lutego br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich. Ponadto Biskup Płocki zarządza w niedzielę 24 lutego br. zbiórkę na tacę na cele rozbudowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Złożone środki należy wpłacać bezpośrednio w kasie Kurii lub na konto diecezjalne z dopiskiem „Sanktuarium Miłosierdzia”, najpóźniej do 15 marca br.
Płock, dnia 5 lutego 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH
W DIECEZJI PŁOCKIEJ W 2019 ROKU

STYCZEŃ
1 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi; 52. Światowy Dzień Pokoju
6 Uroczystość Objawienia Pańskiego
22. rocznica święceń biskupich J. E. Biskupa Płockiego Piotra Libery
Orszak Trzech Króli
9 Diecezjalne spotkanie kolędników misyjnych (Płock)
10 Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas z parafii płockich (Płock, ul. Sienkiewicza 54, godz. 16.00)
12 1. Spotkanie formacyjne dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej (Płock, CPP Metanoia)
15 Spotkanie Duszpasterstwa Nauczycieli (Płock, Fara, godz. 18.00)
17 22. Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce
19 2. Spotkanie formacyjne dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej (Płock, CPP Metanoia)
Msza Święta dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta (Płock, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, godz. 11.00)
18-20 Warsztaty muzyki liturgicznej (Płock, MCEW Studnia)
18-25 Tydzień modlitw o jedność chrześcijan
20 3. Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka (Płońsk, par. pw. św. Michała Archanioła, godz. 11.30)
22-27 ŚDM w Panamie
26 19. Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce
26 Diecezjalny Dzień Młodych Panama w Płocku (Płock)
3. Spotkanie formacyjne dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej (Płock, CPP Metanoia)
28-30 Rekolekcje dla maturzystów (Płock, MCEW Studnia)

LUTY
1-3 Szkoła animatora Ruchu Światło-Życie (Płock, MCEW Studnia)
2 Dzień Życia Konsekrowanego w Kościele (Płock, Bazylika Katedralna, godz. 10.30)
2-9 Rekolekcje na nartach organizowane przez RRN DP (Słowacja)
3-6 Rekolekcje dla młodzieży organizowane przez RRN DP (Popowo)
5-7 Warsztaty o podejmowaniu decyzji (Płock, MCEW Studnia)
8-9 Rekolekcje i posiedzenie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej (Płock)
9 Diecezjalny Dzień Skupienia RRN DP (Ciechanów)
11 27. Światowy Dzień Chorego; NMP z Lourdes
12 Spotkanie Duszpasterstwa Nauczycieli (Płock, Fara, godz. 18.00)
13-17 Szkoła kontaktu z Bogiem dla młodzieży (Płock, MCEW Studnia)
14 Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas z parafii płockich (Płock, ul. Sienkiewicza 54, godz. 16.00)
3. Diecezjalny Dzień Zakochanych, liturgiczne wspomnienie św. Walentego – (Płock, parafia św. Bartłomieja)
15 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III SP (Płock)
15-17 Kurs Ceremoniarza Służby Liturgicznej (Płock, Szkoły Katolickie)
16 Msza Święta dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta (Płock, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, godz. 11.00))
21 Wieczór skupienia dla animatorów RRN DP (Dąbrowa)
22 88. rocznica Objawień Jezusa Miłosiernego św. Faustynie w Płocku
22-24 Rekolekcje RRN DP (Płock, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia)
Kurs Nowe Życie organizowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji pw. św. Łukasza Ewangelisty (Płock, par. pw. św. Wojciecha)
27 3. rocznica święceń biskupich J. E. Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego
Etap diecezjalny XXIX Edycji Olimpiady Teologii Katolickiej (Bieżuń, ul. Warszawska 4)

MARZEC
1-3 Rekolekcje dla katechetów (Płock, MCEW Studnia)
2 Warsztat Trudne sytuacje na katechezie (Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 33)
3-9 52. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
4 Wiosenna sesja Dekanalnych Duszpasterzy Trzeźwości (Płock)
5 Spotkanie Duszpasterstwa Nauczycieli (Płock, Fara, godz. 18.00)
8-10 Rekolekcje dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej (Popowo, Ośrodek Caritas)
Rekolekcje dla studentów organizowane przez RRN DP (Dąbrowa)
9 Diecezjalny Dzień Skupienia dla Kobiet (Płock, par. pw. św. Wojciecha)
Diecezjalny Dzień Skupienia RRN (Ciechanów)
10 Liturgiczne ustanowienie nowych Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Diecezji Płockiej Świętej (Popowo, Ośrodek Caritas)
13 6. rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka na Stolicę Apostolską (Święto Papieskie)
14 Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas z parafii płockich (Płock, ul. Sienkiewicza 54, godz. 16.00)
15-17 Rekolekcje dla młodych małżeństw organizowane przez RRN (Popowo)
Rekolekcje dla Członków Parafialnych Zespołów Caritas i Parafialnych Zespołów Charytatywnych (Popowo, Ośrodek Caritas)
16 Msza Święta dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta (Płock, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, godz. 11.00)
21 Wieczór skupienia dla animatorów RRN DP (Dąbrowa)
21-24 Kurs Jan organizowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji pw. św. Łukasza Ewangelisty (Soczewka)
22-24 Oaza modlitwy (Płock, MCEW Studnia)
24 Narodowy Dzień Życia
25 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia; w parafiach diecezji Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
31 Msza św. z obrzędem udzielenia posług lektoratu i akolikatu (Płock, WSD, godz. 17.00)

KWIECIEŃ
5-6 Pielgrzymka maturzystów Diecezji Płockiej na Jasną Górę
6-7 Nowe Życie z Bogiem - rekolekcje ewangelizacyjne dla sołtysów i radnych organizowane przez Szkołę Nowej Ewangelizacji pw. św. Łukasza Ewangelisty (Maków Mazowiecki)
11 Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas z parafii płockich (Płock, ul. Sienkiewicza 54, godz. 16.00)
12 Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta (Płock)
13 34. rocznica święceń biskupich J. E. Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego
Diecezjalny Finał Piłki Nożnej Halowej Ministrantów (Płońsk)
Diecezjalny Dzień Skupienia RRN DP (Ciechanów)
14 Niedziela Palmowa – obchody 34. Światowego Dnia Młodzieży w diecezji i spotkanie młodzieży diecezji płockiej z Biskupem Płockim
16 Pielgrzymka pracowników Kurii i wszystkich urzędów centralnych Diecezji Płockiej do Działdowa z okazji 20. rocznicy beatyfikacji Męczenników abpa A.J. Nowowiejskiego i bpa L. Wetmańskiego (Działdowo)
21 Śniadanie Wielkanocne dla podopiecznych Caritas (Płock, ul. Sienkiewicza 54)
23 Spotkanie Duszpasterstwa Nauczycieli (Płock, Fara, godz. 18.00)
24-25 Płockie Dni Pastoralne (Płock, NoveKino Przedwiośnie)
26-28 Rekolekcje dla katechetów (Płock, MCEW Studnia)
27 Pielgrzymka do relikwii św. Joanny Beretty Molli (Płock, św. Jakuba)
Adoracja Najświętszego Sakramentu organizowana przez KSM DP (Płock, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia)
28 Niedziela Miłosierdzia Bożego – Święto Patronalne Caritas
28 IV-4 V Tydzień Miłosierdzia


MAJ
1-5 Szkoła kontaktu z Bogiem dla młodzieży (Płock, MCEW Studnia)
2 12. rocznica nominacji J.E. Biskupa Płockiego Piotra Libery na stolicę biskupią w Płocku
2-5 Kurs Mojżesz organizowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji pw. św. Łukasza Ewangelisty (Ratowo, Sanktuarium św. Antoniego)
5-12 Tydzień Biblijny
6 Spotkanie Rady Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Płockiej (Płock, Opactwo Pobenedyktyńskie, godz. 18.00)
9 Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas z parafii płockich (Płock, ul. Sienkiewicza 54, godz. 16.00)
10 Finał Diecezjalnego Konkursu Biblijnego dla uczniów kl. V-VIII SP i kl. III gimnazjum (Par. Grudusk)
Konkurs plastyczny dla uczniów kl. IV SP (Płock)
11 Dzień Ministranta, ustanowienie lektorów i ceremoniarzy (Płock, WSD)
Diecezjalny Dzień Skupienia RRN DP (Ciechanów)
16 Wieczór skupienia dla animatorów RRN DP (Dąbrowa)
17-19 Rekolekcje RRN DP (Płock, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia)
Oaza modlitwy (Płock, MCEW Studnia)
18 4. Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej DP (Czerwińsk nad Wisłą)
Msza Święta dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta (Płock, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, godz. 11.00)
21 Spotkanie Duszpasterstwa Nauczycieli (Płock, Fara, godz. 18.00)
24 Pielgrzymka młodzieży z Żuromina do Działdowa (Żuromin / Działdowo)
24-26 Rekolekcje dla animatorów młodzieżowych RRN DP (Dąbrowa)
25 Pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem (Płock, Cmentarz Katolicki, godz. 17.00)
Święcenia diakonatu (Płock, Bazylika Katedralna, godz. 11.00)
28 Modlitwa przy pomniku bł. abpa A.J. Nowowiejskiego organizowana przez Koło Naukowe WSD (Płock)

CZERWIEC
1 Wyjazd na Lednicę organizowany przez KSM (Lednica)
2 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Marsz dla Życia i Rodziny (Płock)
7-9 Rekolekcje dla katechetów (MCEW Studnia, Płock)
8 Diecezjalny Dzień Skupienia RRN DP (Ciechanów)
Ewangelizacja i czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego organizowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji pw. św. Łukasza Ewangelisty (Płock, Bazylika Katedralna)
11 Spotkanie Duszpasterstwa Nauczycieli (Płock, Fara, godz. 18.00)
12 Wspomnienie 108 Męczenników II Wojny Światowej
13 20. Rocznica beatyfikacji Płockich Biskupów Męczenników
Wieczór skupienia dla animatorów RRN (Dąbrowa)
Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas z parafii płockich (Płock, ul. Sienkiewicza 54, godz. 16.00)
15 Święcenia prezbiteratu (Płock, Bazylika Katedralna, godz. 11.00)
11. Piesza Pielgrzymka im. Bł. Abpa A.J. Nowowiejskiego z Płocka do Słupna organizowana przez Akcję Katolicką (Płock / Słupno)
Msza Święta dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta (Płock, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, godz. 11.00)
16 Diecezjalne uroczystości z okazji 20. rocznicy beatyfikacji Płockich Biskupów Męczenników (Ciechanów, parafia pw. Bł. Płockich Biskupów Męczenników)
21-23 Eucharystyczny Dzień Skupienia dla młodzieży organizowany przez RRN DP (Dąbrowa)
22 Mazowiecki Kongres Trzeźwości, 2. Kongres Trzeźwości DP, 10. Spotkania ze Sługą Bożym Mateuszem Talbotem (Biała)
28 Ewangelizacja Ciechanowa organizowana przez Szkołę Nowej Ewangelizacji pw. św. Łukasza Ewangelisty (Ciechanów)
26 VI-14 VII I turnus Oazy Żywego Kościoła (Gliczarów Górny)
29 VI-7 VII Letnie rekolekcje RRN DP (Bańska Wyżna)

LIPIEC
6-11 30. Piesza Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości Narodu z Bieżunia do Niepokalanowa
7-13 Rajd dla Życia z Rostkowa do Zabawy organizowany przez KSM (Rostkowo / Zabawa)
15-21 Akademia Służby i Rozwoju na Śnieżnicy organizowana przez KSM DP (Śnieżnica)
16 VII-1 VIII II turnus Oazy Żywego Kościoła (Gliczarów Górny)
18-21 Kurs Historia Zbawienia organizowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji pw. św. Łukasza Ewangelisty (Ratowo)
20-30 Oaza Dzieci Bożych (Swarzewo)

SIERPIEŃ
6-14 38. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
15 Koronacja koroną papieską obrazu Matki Bożej Smardzewskiej (Smardzewo)
15-18 Rekolekcje RRN DP (Płock, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia)
28 Spotkanie katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym 2019/2020 (Płock)
29 Spotkanie katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym 2019/2020 (Ciechanów)
30 Spotkanie katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym 2019/2020 (Pułtusk)

WRZESIEŃ
2-9 Wczasorekolekcje dla osób chorych i starszych (Popowo, Ośrodek Caritas)
7 Turniej KSM DP Piłki Siatkowej o Puchar Ks. Biskupa Piotra Libery
8-14 9. Tydzień Wychowania w Polsce
12 Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas z parafii płockich (Płock, ul. Sienkiewicza 54, godz. 16.00)
14 37. Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa pod hasłem: nieJESTEMsam
Sztafeta do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki - ku czci Męczenników stanu wojennego organizowana przez AK DP (Pułtusk)
Diecezjalny Dzień Skupienia RRN DP (Ciechanów)
15 Dożynki Diecezji Płockiej (Płońsk, par. pw. św. Ojca Pio)
18 Święto św. Stanisława Kostki, Głównego Patrona Diecezji Płockiej
19 Wieczór skupienia dla animatorów RRN (Dąbrowa)
20 19. Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki (Przasnysz, Szkoła Podstawowa nr 2)
21 Msza Święta dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta (Płock, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, godz. 11.00)
21-22 35. Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę
30 Jesienna Sesja Dekanalnych Duszpasterzy Trzeźwości (Zakroczym)

PAŹDZIERNIK
2-3 Kurs pastoralny dla fotografów i kamerzystów (Płock, CPP Metanoia)
4 Wieczór skupienia dla kobiet organizowany przez RRN DP (Mława)
4-5 Rekolekcje dla Doradców Życia Rodzinnego (Popowo)
10 Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas z parafii płockich (Płock, ul. Sienkiewicza 54, godz. 16.00)
Modlitwa przy pomniku bł. bpa Leona Wetmańskiego organizowana przez Leonianum – Piękne Życie i Wydział ds. Rodzin (Płock)
12 Diecezjalny Dzień Skupienia RRN DP (Ciechanów)
13 19. Dzień Papieski
15 Dzień Dziecka Utraconego – Msza św. w intencji rodziców po stracie dziecka (Płock, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, godz. 17.00)
16 41. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża
7. Bieg Papieski organizowany przez AK DP (Płock)
Wieczór skupienia dla animatorów RRN DP (Dąbrowa)
19 Msza Święta dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta (Płock, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, godz. 11.00)
20 Msza św. w intencji misji (Płock, Bazylika Katedralna)
20-26 93. Tydzień Misyjny
25 Wieczór skupienia dla mężczyzn organizowany przez RRN DP (Mława)

LISTOPAD
3 Msza św. w intencji zmarłych w hospicjach Caritas Diecezji Płockiej (Płock, Bazylika Katedralna)
8 875. rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Płocku
Msza św. ze spowiednikami posługującymi w katedrze (Płock, Bazylika Katedralna)
9 Diecezjalny Dzień Skupienia RRN DP (Ciechanów)
14 Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas z parafii płockich (Płock, ul. Sienkiewicza 54, godz. 16.00)
15-17 Rekolekcje RRN DP (Płock, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia)
16 Msza Święta dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta (Płock, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, godz. 11.00)
21 Wieczór skupienia dla animatorów RRN DP (Dąbrowa)
23 Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej
25 Sympozjum naukowe organizowane przez AK DP (Płock)
30 Adwentowy Dzień Skupienia RRN DP (Jasna Góra)

GRUDZIEŃ
7 Wieczór skupienia dla kobiet organizowany przez RRN DP (Mława)
12 Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas z parafii płockich (Płock, ul. Sienkiewicza 54, godz. 16.00)
19 Diecezjalny Dzień Skupienia RRN DP (Ciechanów)
21 Msza Święta dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta (Płock, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, godz. 11.00)
24 Wigilia dla Osób Bezdomnych (Płock, Caritas, ul. Sienkiewicza 54)
31 Bal sylwestrowy RRN DP (Mława).

Płock, dnia 4 lutego 2019 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

INFORMACJA KANCELARII KURII

Od dnia 19 stycznia 2019 r. funkcję sekretarki Eucharystycznego Ruchu Młodych pełni s. Jolanta Ziółkowska. Informację tę podajemy na prośbę m. Franciszki Sagun, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Jezusa Konającego.
Płock, dnia 5 lutego 2019 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii


PERSONALIA


Nominacje
1. Ks. mgr Rafał Krawczyk, duszpasterz w Armenii, wikariusz sądowy w Ordynariacie Ormiańsko-Katolickim w Armenii, Gruzji, Rosji i Europie Wschodniej, z dniem 20 listopada 2018 r., mianowany przez arcybiskupa Rafała Minassiana, Eparchę Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego w Armenii, Gruzji, Rosji i Europie Wschodniej, proboszczem nowo powołanej parafii pw. św. Krzyża w Soczi, z siedzibą w Adlerze w Rosji.
2. O. Wiesław Marek Wiśniewski CP, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu, po uprzednim zatwierdzeniu przez Biskupa Płockiego, został mianowany przez o. Janusza Soka CSsR – Przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, dnia 21 grudnia 2018 r., delegatem KWPZM ds. zakonów męskich w diecezji płockiej na drugą kadencję, do 31 grudnia 2021 r.

Odznaczenie
Ks. mgr Rafał Krawczyk, proboszcz parafii pw. św. Krzyża w Soczi, z siedzibą w Adlerze w Rosji, z dniem 9 stycznia 2019 r., odznaczony przez arcybiskupa Rafała Minassiana, Eparchę Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego w Armenii, Gruzji, Rosji i Europie Wschodniej, godnością prałata Ormiańskiego Kościoła Katolickiego.

Zwolnienie
Ks. mgr Tomasz Kolczyński, wikariusz parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie, z dniem 4 lutego 2019 r., zwolniony z pełnionej funkcji i skierowany na rekolekcje zamknięte.
Płock, dnia 5 lutego 2019 r.

Ks. Dariusz Rogowski
NotariuszKuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 5 lutego 2019 r.
Nr 301/2019

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x