OKÓLNIK
Okólnik 30/2019
19.12.2019
Spis treści:

OKÓLNIK 30

ŻYCZENIA KSIĘDZA BISKUPA MIROSŁAWA MILEWSKIEGO 
NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA I NOWY ROK

Kochani Bracia i Siostry!
W kończącym się roku, w którym w naszym Kościele przeżywaliśmy 20. rocznicę beatyfikacji Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników: abp. Nowowiejskiego i bp. Wetmańskiego, składamy głęboki pokłon przed Dzieciątkiem Jezus. 
Niech wielka tajemnica wiary o Synu Bożym, który przyniósł na świat miłość i pokój przenika Wasze życie, daje duchową siłę w przezwyciężaniu codziennych trudności i napełnia nadzieją. Z całego serca życzę Wam Kochani opieki oraz wstawiennictwa Świętej Rodziny. Niech życie Maryi i Józefa będzie najważniejszym drogowskazem każdego dnia. 
Zapewniam o mojej modlitwie i z serca błogosławię: w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego!
Płock, Narodzenie Pańskie A.D. 2019

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

ZARZĄDZENIE: Życzenia należy odczytać wiernym w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.
Płock, dnia 16 grudnia 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

LIST REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
NA ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA 2019 R.

Siostry i Bracia!
W drugi dzień oktawy Bożego Narodzenia nasze serce zwraca się ku Nowonarodzonemu Jezusowi – Słowu, które – jak czytamy w pięknym Prologu Ewangelii według św. Jana - stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Przez nie wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało (por. J 1,14.3). Słowo Boga przyjęło realia człowieczego losu, słabość ciała oraz ludzką śmiertelność. Syn Boży zrodzony z Maryi stał się dla jednych, jak zapowiadali prorocy, światłością oświecającą każdego człowieka, dla innych znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Słowo Boże czytane w dzisiejsze święto dobitnie wyraża ten sprzeciw. Odbija się on bolesnym echem w wydarzeniu śmierci pierwszego męczennika – św. Szczepana. Odczytany przed chwilą fragment Dziejów Apostolskich ukazuje porażającą skalę ludzkiego zła, na którą człowiek może się zdobyć: ferowanie fałszywych wyroków, wykorzystywanie innych do stworzenia intrygi przeciwko niewinnemu, przewrotne użycie Prawa. Ostatnie jednak słowo – uczy dzisiejsza Ewangelia - należy do Ducha Ojca, który uzdalnia do odważnej postawy w konfrontacji z siłami zła. Tą nadzieją żyły rzesze męczenników i wyznawców, a także niezliczone zastępy uczniów pragnących wyjść na spotkanie Pana. Z całą pewnością należał do nich święty Jan Paweł II. W zbliżającym się Nowym Roku będziemy obchodzić stulecie jego urodzin. Z tej racji Kościół w Polsce ogłosił rok 2020 Rokiem św. Jana Pawła II. 
Stojąc u progu tej rocznicy, uświadamiamy sobie, że mimo upływu blisko 15 lat od śmierci Ojca świętego, Jego postać jest nadal ważnym punktem odniesienia dla Kościoła w Polsce i na świecie. Umacniał nas prostą wiarą, gdy w pierwsze Boże Narodzenie spędzone w Watykanie w 1978 roku zdradził, że Jego wielkim pragnieniem było rozpocząć pontyfikat przy Grocie Narodzenia, albo gdy w 1982 r. prosił o ustawienie bożonarodzeniowej choinki i żłóbka na Placu św. Piotra. 
Dodawał odwagi w mierzeniu się ze złem, kiedy w grudniu 1981 roku po ogłoszeniu stanu wojennego, solidaryzując się z rodakami, stawiał świecę w oknie swego domu – wymowny symbol pamięci i nadziei. W przenikliwy sposób uczył widzenia dziejów świata. Duch Ojca pozwalał mu wyraźnie dostrzegać liczne zagrożenia, jakie pojawiały się na horyzoncie wolnej Polski. W 1991 r. w Płocku ostrzegał, że rozwój gospodarczy „prowadzi zarówno do wzbogacania się poszczególnych ludzi, jak i do ogólnego podniesienia społecznego dostatku. Wiele biedy można w ten sposób usunąć, również w wymiarze społecznym. Ale zarazem nigdy nie zapominajmy – mówił Ojciec święty – że pieniądz, bogactwo i różne wygody tego świata przemijają, a zatem nie mogą być naszym celem ostatecznym”. „Starajcie się – przestrzegał nas - żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę. I bardzo też uważajmy, żebyśmy się nie stali społeczeństwem, w którym wszyscy wszystkim czegoś zazdroszczą. (…). Nie osiągniemy szczęścia ani nawet zwyczajnej stabilizacji, nie licząc się z prawem Bożym. Dlatego całym sercem zaufajmy Bogu, że Jego przykazania są słuszne i że ich przestrzeganie zabezpiecza człowieka i przynosi mu radość i pokój już na tej ziemi”. Czy słowa te nie są dowodem prorockiej przenikliwości papieża Polaka? 
Swoim życiem i przykładem Jan Paweł II natchnął wielu młodych ludzi, aby weszli na drogę życia kapłańskiego i zakonnego. Miał niezwykłą zdolność do dodawania odwagi tym, którzy pragnęli realizować ewangeliczne ideały. W mądry sposób ukazywał świat nie tylko z jego zagrożeniami, ale pokazywał go jako dar Boga, którego z radością można doświadczyć każdy człowiek, o ile otworzy serce Chrystusowi i pozbędzie się lęku. Był wymagający w stosunku do kapłanów i tych, którzy decydowali się wejść na tę drogę. Ostrzegał ich: „Świadectwo waszego życia, życia autentycznie i bez reszty oddanego Bogu i braciom, jest niezbędne, aby uobecniać w świecie Chrystusa i docierać z jego Ewangelią do ludzi naszych czasów, którzy chętniej słuchają świadków niż nauczycieli i są bardziej wrażliwi na żywe przykłady niż słowa”. W książce „Dar i tajemnica” wyraźnie przypominał, że najważniejszym elementem posługi kapłańskiej jest głęboki i osobisty związek z Jezusem, a powołanie kapłańskie jest zasadniczo wezwaniem do świętości.
Siostry i Bracia! Seminarium duchowne jest miejscem wdrażania blisko 30 młodych mężczyzn w dawanie rzetelnej i głębokiej odpowiedzi na to wezwanie. Z tym zadaniem będziemy mogli się jednak uporać tylko wtedy, gdy będziemy otoczeni modlitwą, jaka może popłynąć z Waszych serc. Wiem, że czynicie to we wspólnotach parafialnych i rodzinach. Dziękuję również za wszelkie wsparcie materialne. Bóg zapłać! Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i osobom świeckim za szczególny dar, jakim jest post w intencji powołań. 
Siostry i Bracia! Uczyńmy nadchodzący rok czasem pokornego uczenia się świętości od Jana Pawła II i dawania odważnego świadectwa, że Nowonarodzony Jezus jest oczekiwanym Panem. W imieniu wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku życzę Wam, by Boże Dziecię było prawdziwym światłem na drogach Waszego życia, by dawało odwagę w wyznawaniu wiary i uzdalniało do prowadzenia świętego życia. 
Płock, dnia 19 grudnia 2019 r.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku

ZARZĄDZENIE: List Rektora WSD należy odczytać wiernym w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia br. w ramach kazania, podczas wszystkich Mszy św.
Płock, dnia19 grudnia 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN

1. Warsztaty dla spowiedników: „Jak spowiadać po «Amoris laetitia»?

Zapraszamy Czcigodnych Księży do udziału w warsztatach dla spowiedników, poświęconych zamyśleniu nad istotą sakramentu pokuty i pojednania. Podczas dwóch dni będzie możliwość praktycznego przyjrzenia się sprawowaniu sakramentu pokuty w świetle ostatnich dokumentów Magisterium Kościoła katolickiego, zwłaszcza w kwestiach: seksualności, antykoncepcji, spowiedzi osób żyjących w związkach nieregularnych, rozeznawania i towarzyszenia różnym osobom. Szczegółowe informacje poniżej.
Organizatorzy: Ośrodek Charytatywno-Szkoleniowy Caritas Diecezji Płockiej w Popowie-Letnisku i Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.
Miejsce: Ośrodek Caritas w Popowie-Letnisku, Aleja Centralna 6, 07-203 Popowo-Letnisko.
Termin: 14-15 lutego 2020 roku.
Prowadzący: 
• o. dr Kazimierz FRYZEŁ CSsR, redemptorysta, absolwent Akademii Alfonsiańskiej – Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, teolog, wykładowca teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie, rekolekcjonista, współpracownik kwartalnika „Homo Dei”. Zaangażowany od początku w krakowskiej Szkole Spowiedników, prowadzonej przez Braci Mniejszych Kapucynów.
• ks. dr Szczepan SZPOTON CM, misjonarz, absolwent Akademii Alfonsiańskiej – Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, wykładowca teologii moralnej i bioetyki na UPJPII i na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, wychowawca kleryków w Wyższym Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie.
Koszt: 150 zł (obejmuje: nocleg – pokój z łazienką, wyżywienie, koszty warsztatów).
Zapisy: mailowo (kontakt@caritaspopowo.pl) lub telefonicznie (665-655-696).
Plan:

14 lutego 2020 r. (piątek)
16.00-16.55 Wprowadzenie w kurs. Warsztaty (1)
17.00 Msza święta z nieszporami
18.00 Kolacja
19.00-20.30 Warsztaty (2)
20.30 Wieczór kapłański

15 lutego 2020 r. (sobota)
7.30 Jutrznia z konferencją ascetyczną
8.15 Śniadanie
9.00-11.00 Warsztaty (3)
11.00 Przerwa na kawę
11.30-13.00 Warsztaty (4)
13.00 Modlitwa w ciągu dnia
13.30 Obiad
14.30-16.00 Warsztaty (5). Podsumowanie

2. Prośba o stałą modlitwę w intencji ochrony życia

Publikujemy list bpa Wiesława Śmigla, przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Zachęcamy do wzmożenia modlitwy, by ludzkie życie było szanowane od poczęcia do naturalnej śmierci. Warto pomyśleć o włączeniu tej intencji w codzienne życie liturgiczne parafii, np. do mszalnej modlitwy wiernych.

Drodzy liderzy wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich!
Św. Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae napisał: „bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi” (EV 42).
Dostrzegamy, że w świecie współczesnym trwa potężna walka o ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego jako Przewodniczący Rady ds. Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski zwracam się z prośbą do wszystkich przedstawicieli wspólnot modlitewnych w Polsce o podjęcie stałej modlitwy w intencji ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Proszę także o modlitwę w intencji ludzi nauki, medycyny, kultury i polityki, którzy odważnie i zdecydowanie bronią życia ludzkiego! Nasza żarliwa i ufna modlitwa jest w stanie uratować wiele istnień ludzkich i przyczynić się do budowania cywilizacji miłości. Troska o każde poczęte życie to nie tylko powinność religijna, wyraz wrażliwości duchowej i chęć pomocy najbardziej bezbronnym, ale również przejaw miłości do Ojczyzny, która przeżywa zapaść demograficzną. Ufam, że modlitwa ta przyniesie swoje owoce i pozwoli chronić życie ludzkie w naszej Ojczyźnie od poczęcia do naturalnej śmierci zgodnie z Bożym zamysłem.
Z serca wszystkim błogosławię,Bp Wiesław Śmigiel
Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP

Płock, dnia 10 grudnia 2019 r.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

Katolicki Uniwersytet Lubelski, w związku z przypadającą w 2020 r. 100. rocznicą urodzin swojego Profesora i Patrona św. Jana Pawła II, przygotował kalendarz i plakaty pt. „Drogowskazy św. Jana Pawła II”. Powyższe materiały będą dostarczone nieodpłatnie do każdej parafii za pośrednictwem poczty dziekańskiej. Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o umieszczenie przekazywanych kwartalnie plakatów (jeden plakat na każdy miesiąc) w gablotach przykościelnych.
Płock, dnia 19 grudnia 2019 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego


KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO REFERENTA Ds. MISJI

Dnia 9 stycznia 2020 roku w Płocku odbędzie się Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych. Spotkanie dzieci z PDMD, które brały udział w kolędowaniu, jak również z Kół Misyjnych, czy innych grup dzieci i młodzieży wspierających misje, to radosne świadectwo Kościoła otwartego i wrażliwego na sprawy misji. Zapraszam również katechetów, animatorów grup misyjnych i opiekunów.
Program spotkania:
3. Przyjazd uczestników spotkania. Możliwość zwiedzenia wystawy misyjnej w Muzeum Diecezjalnym. Zawiązanie spotkania w Katedrze.
4. Godz. 10.00 Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego w Katedrze Płockiej. Słowo Boże wygłosi ks. Kamil Kowalski, przygotowujący się do wyjazdu na misje w Zambii. Po Mszy św. przemarsz do Kina Przedwiośnie.
5. Godz. 12.00 projekcja filmu. Po zakończonym seansie filmowym przejście wspólne do Wyższego Seminarium Duchownego.
6. Spotkanie w sali gimnastycznej Szkół Katolickich w Płocku. W programie słowo Pani Anny Sobiech, sekretarza krajowego PDMD, wręczenie nagród za konkurs misyjny „Dzień z życia misjonarza”, spotkanie z misjonarzem, skromny posiłek i wspólny śpiew. 
7. Przewidywane zakończenie spotkania i następnie wyjazd około godz. 16.00.

Uwagi:
1. Gorąco zachęcamy, aby dzieci zaprezentowały się w miarę możliwości w strojach kolędowych i z gwiazdą. Będzie to ciekawy element przeżycia tego dnia, jak również dobre świadectwo podczas wspólnego przemarszu z kina do Seminarium.
2. Prosimy księży o zgłaszanie grup najpóźniej do 6.01.2019 r. Wiąże się to z ograniczoną ilością miejsc w kinie. Zgłoszenia bogdanzalewski68@gmail.com Decyduje kolejność zgłoszeń. Bilety do kina i posiłek w Seminarium dla kolędników i opiekunów finansuje Diecezjalny Ośrodek Misyjny jako wyraz podziękowania za kolędowanie i wsparcie misji. 
3. Katecheci będą mogli otrzymać odpowiednie pismo do dyrekcji szkoły przygotowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku.
Płock, dnia 16 grudnia 2019 r.

Ks. Bogdan Zalewski
Diecezjalny referent ds. misji


KOMUNIKATY KANCELARII KURII

Na prośbę o. dr. Kazimierza Szymczychy SVD, Sekretarza Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, Delegata ds. Misjonarzy, przypominamy, że zgodnie z postanowieniem KEP, taca zbierana w Uroczystość Objawienia Pańskiego w dniu 6 stycznia 2020 r. w kościołach całej Polski przeznaczona będzie na Krajowy Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu Polski ds. Misji.
Płock, dnia 19 grudnia 2019 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

PERSONALIA

Nominacje
1. Ks. mgr Krzysztof Drzazgowski, wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, z dniem 26 listopada 2019 r., mianowany duszpasterzem młodzieży w dekanacie mławskim wschodnim. 
2. Ks. dr Jarosław Stanisław Kwiatkowski, pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 1 grudnia 2019 r., mianowany pracownikiem Archiwum Kurii Diecezjalnej Płockiej. 
3. Ks. mgr Bartosz Leszkiewicz, pracownik Archiwum Diecezjalnego i Biblioteki WSD w Płocku, z dniem 1 grudnia 2019 r., skierowany do parafii pw. św. Wojciecha w Płocku, w charakterze rezydenta. 
4. Ks. mgr Marcin Sadowski, dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Płocku, z dniem 7 października 2019 r., mianowany wiceprzewodniczącym Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej. 
5. Ks. mgr Radosław Zawadzki, prefekt Roku Propedeutycznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, z dniem 7 października 2019 r., mianowany diecezjalnym opiekunem Apostolatu Margaretka w Diecezji Płockiej.

Zwolnienia

Ks. dr Jarosław Stanisław Kwiatkowski, pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 30 listopada 2019 r., zwolniony z pełnionej funkcji.

Płock, dnia 19 grudnia 2019 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 19 grudnia 2019 r.
Nr 3013/2019

 

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x