OKÓLNIK
Okólnik 29/2019
21.11.2019
Spis treści:

Okólnik 29

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

W październiku i listopadzie odbyły się spotkania szkoleniowe dla katechetów szkół podstawowych, szkół specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Prowadzili je p. Elżbieta Brzeska-Walczak, ks. Zbigniew Olszewski oraz p. Michał Borkowski. Bardzo serdecznie dziękujemy Prowadzącym oraz katechetom duchownym i świeckim za zaangażowanie w ten rodzaj spotkań, ubogacających warsztat codziennej pracy dydaktycznej nauczycieli religii.

W sposób szczególny chcemy podziękować Księżom Proboszczom, którzy gościli katechetów na terenie swoich parafii i zadbali z wielką starannością o należyte przygotowanie sal i zaplecza spotkań:

- ks. inf. Markowi Smogorzewskiemu, proboszczowi parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie;

- ks. kan. Tadeuszowi Kowalczykowi, proboszczowi parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku;

- ks. kan. Zbigniewowi Adamkowskiemu, proboszczowi parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie,

- ks. kan. Zbigniewowi Sajewskiemu, proboszczowi parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.

Za okazaną otwartość serca i gościnność bardzo serdecznie dziękujemy.

Przypominamy o najbliższych terminach rekolekcji dla katechetów. Odbędą się one w dniach: 29 listopada– 1 grudnia w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku. Przypominamy, że katecheci Diecezji Płockiej, są zobowiązani do udziału w corocznych rekolekcjach, w tym przynajmniej raz na dwa lata powinni wziąć udział w tej formie formacji duchowej organizowanej przez Wydział Katechetyczny.

Organizatorzy tegorocznej edycji Olimpiady Teologii Katolickiej poinformowali o zmianie terminu etapu szkolnego tego konkursu. Został on przesunięty na dzień 4 grudnia br., na godzinę 11.00. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału katechetycznego, pod adresem:

http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/index.php/2019/11/12/uwaga-zmiana-terminu-etapu-szkolnego/

Płock, dnia 13 listopada 2019 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. 20. Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie

W II niedzielę Adwentu – 8 grudnia br. z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski będzie obchodzony w Kościele w Polsce i na placówkach polonijnych już po raz 20. Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. Szczegóły na plakatach i ulotkach dostarczonych do parafii.

2. Rok 2020 – Rokiem św. Jana Pawła II

Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, „naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu”. Warto w tym roku podejmować różnego rodzaju inicjatywy duszpasterskie, kulturalno-społeczne, które będą przypominały postać Papieża Polaka, a przede wszystkim jego nauczanie.

3. Pocztówka kolędowa z okazji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Od kilku lat Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej i Hurtownia Artykułów Liturgicznych SACERDOS, na prośbę Biskupa Płockiego, przygotowują „Folder kolędowy”, który przekazywany jest wiernym naszej diecezji podczas wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą. W tym roku z przygotowaliśmy „Pocztówkę kolędową” upamiętniającą sylwetkę Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, którego beatyfikacja odbędzie się w Warszawie 7 czerwca 2020 r. Na pocztówce znajdą się także słowa J.E Księdza Biskupa Piotra Libery. Chcemy nie tylko przypomnieć o tym wyjątkowym wydarzeniu, ale także zachęcić wiernych do udziału w tej historycznej dla Kościoła i naszej ojczyzny uroczystości.

Przewidziano 250 pocztówek na 1 000 mieszkańców (oczywiście istnieje możliwość zamówienia większej liczby). Cena jednej pocztówki to 14 gr. Dystrybucją będzie zajmowała się Hurtownia Artykułów Liturgicznych SACERDOS. Najpóźniej do 10 grudnia br. zostaną one dostarczone do wszystkich parafii naszej diecezji. Przy tej okazji będzie też można nabyć pomoce duszpasterskie przydatne w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia.

4. Uroczystość Objawienia Pańskiego w parafiach

W Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia 2020 r.) zachęcamy wspólnoty parafialne do organizowania Orszaków Trzech Króli, które – jak pokazuje doświadczenie – stają się ważnym elementem przeżywania tego dnia.

5. Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Rekolekcje nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Diecezji Płockiej odbędą się w terminie 28 lutego - 1 marca 2020 r. w Ośrodku Caritas w Popowie. Koszt rekolekcji wynosi 250 zł (wpłat dokonujemy najpóźniej po przybyciu na rekolekcje). Uczestnictwo w rekolekcjach jest obowiązkowe. Prosimy upewnić się, czy została wysłana prośba o przedłużenie misji. Termin mija 31 stycznia 2020 r.

6. Płockie Dni Pastoralne 2020

Już teraz informujemy, że w dniach 15-16 kwietnia 2020 r. odbędą się Płockie Dni Pastoralne. Miejsce: Katedra Płocka i NoveKino Przedwiośnie.

7. 25. Sacrosong Diecezji Płockiej - Nasielsk 2020

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej, Referat ds. muzyki kościelnej i spraw organistowskich i Parafia pw. św. Wojciecha w Nasielsku organizują Jubileuszowy 25. Sacrosong Diecezji Płockiej, którego finał odbędzie się 23 maja 2020 r. w Nasielsku. Celem sprawnego przeprowadzenia eliminacji i wyłonienia najlepszych scholi, zespołów muzycznych i chórów parafialnych z poszczególnych parafii zostały utworzone rejony i ustanowieni księża odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie eliminacji w swoich rejonach. Szczegóły na stronie www.

8. Program duszpasterski KEP 2019/2020

W pierwszą niedzielę Adwentu 2019 r. rozpoczynamy rok duszpasterski w Polsce, który będzie przebiegał pod hasłem „Wielka Tajemnica Wiary”, a jego motywem przewodnim będzie EUCHARYSTIA w życiu indywidulanym chrześcijanina i wspólnoty parafialnej. Zachęcamy Czcigodnych Księży do wykorzystywania w posłudze pięciu zeszytów, w których znajdują się praktyczne pomoce duszpasterskie.

9. Strona internetowa Komisji Duszpasterstwa KEP

Przypominamy, że w pierwszą niedzielę Adwentu ruszyła strona internetowa Komisji Duszpasterstwa KEP (duszpasterstwo.episkopat.pl). W jednej z zakładek dostępne są materiały duszpasterskie do pobrania według następującej tematyki: Materiały teologiczno-pastoralne; Materiały homiletyczne; Materiały liturgiczne; Materiały katechetyczne; Materiały o tematyce maryjnej itp.

10. Bieżące informacje

Bieżące informacje o działalności Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej można znaleźć na stronach www: duszpasterski.pl; facebook.com/duszpasterski; twitter.com/duszpasterski.

Płock, dnia 21 listopada 2019 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 

INFORMACJA WYDZIAŁU DS. NOWEJ EWANGELIZACJI 

W 2020 r. rekolekcje kerygmatyczne odbędą się w parafiach dekanatu żuromińskiego oraz w tych parafiach, w których rekolekcje, chociaż powinny, jeszcze nie zostały przeprowadzone. Informacje o terminach rekolekcji w poszczególnych parafiach zostaną, po konsultacji z Księżmi Proboszczami, umieszczone na stronie internetowej Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji ,w zakładce „rekolekcje kerygmatyczne”. Ks. Łukasz Zdunkiewicz, odpowiedzialny za rekolekcje ketygmatyczne w Diecezji Płockiej, będzie kontaktował się z Księżmi Proboszczami tych parafii, w celu ustalenia terminu rekolekcji.

Płock, dnia 18 listopada 2019 r.

Iwona Zielonka
Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA MISYJNEGO

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny był wyjątkową okazją do pobudzenia troski o misje i misjonarzy w naszych wspólnotach, szczególnie płockich kapłanów pracujących na misjach.  Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w tym czasie w promocję, spotkania, Msze św. i modlitwę w intencji misji i misjonarzy. Dziękuję za modlitwę różańcową w naszych wspólnotach parafialnych. Szczególne „Bóg zapłać” kieruję do tych, którzy również i materialnie w tych dniach wsparli płockich misjonarzy. Każdy gest modlitewnego i finansowego wsparcia jest bezcennym znakiem naszej solidarności i braterstwa.

W imieniu płockich misjonarzy „Bóg zapłać” każdemu za wsparcie i modlitwę. Bardzo proszę o przekazanie tych słów wdzięczności naszym wspólnotom parafialnym i wszystkim innym osobom zaangażowanym w promocję misji, szczególnie katechetom.

 

1. Serdecznie dziękuję za wszystkie ofiary na cele misyjne. Jednocześnie bardzo proszę o uzupełnienie zaległych wpłat z poszczególnych parafii przed końcem roku.

Obowiązkowe wpłaty w ciągu roku:

Wpłata za I, II, III, i IV kwartał

Taca z Objawienia  Pańskiego

Afryka (puszka II niedziela Wielkiego Postu)

Taca z Niedzieli Misyjnej

Wschód (puszka II niedziela Adwentu)

Środki za materiały misyjne po 50 zł od parafii.

Dodatkowe możliwe wpłaty:          

Akcja Św. Krzysztof - 1 grosz za 1 kilometr

Dzieci – kolędnicy misyjni

Dzieci – I komunia

Dzieci – składki PDMD

Ofiary przekazane bezpośrednio misjonarzom proszę zgłaszać z dołączonym  pokwitowaniem od misjonarza – będą się liczyć do rocznego współczynnika parafii. Przypominam, że wpłat należy dokonywać wyłącznie na konto Kurii Diecezjalnej lub kasie Kurii.   

2. Proszę Księży dziekanów, referentów misyjnych i  Księży proboszczów, o możliwie sprawne przekazywanie katechetom i animatorom materiałów i gazetek misyjnych.

Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski, w II niedzielę Adwentu – 8 grudnia 2019 r. w Polsce i wśród placówek polonijnych obchodzić będziemy: Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Ofiary zbierane tego dnia do puszek wpłacamy na konto Kurii Diecezjalnej lub w kasie Kurii.Więcej informacji na stronie: www.wschod.misje.pl

4. Dnia 9 stycznia 2020 r. w Płocku odbędzie się Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych. Szczegółowe informacje zostaną wkrótce przekazane.

5. Duszpasterzy i katechetów serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w corocznej akcji „Kolędnicy Misyjni”. W grudniu 2019 roku polscy kolędnicy misyjni wyruszą na pomoc rówieśnikom mieszkającym w Amazonii. Więcej informacji na stronie: www.dzieciom-misji.missio.org.pl

6. Do tradycji weszło uczestnictwo dzieci z kół misyjnych, PDMD, bądź grup wspierających misje w Orszaku Trzech Króli. Zachęcam do uczestnictwa w Orszaku tam gdzie są one organizowane lub w miejscu najbliższym swego zamieszkania.

Serdecznie pozdrawiam i życzę Bożego błogosławieństwa na Misyjnym Szlaku. 

Rokicie, dnia 15 listopada 2019 r.

Ks. Bogdan Zalewski
Diecezjalny Referent ds. misji

 

PERSONALIA

Nominacja

Ks. kan. mgr Janusz Rumiński, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, z dniem 15 listopada 2019 r., mianowany kapelanem Oddziału Zewnętrznego w Płońsku Zakładu Karnego w Płocku.

Zwolnienie

Ks. kan. dr Marek Krzysztof Zawadzki, z dniem 15 listopada 2019 r., zwolniony z funkcji kapelana Aresztu Śledczego w Płońsku (Oddział Zewnętrzny w Płońsku Zakładu Karnego w Płocku).

Płock, dnia 20 listopada 2019 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 21 listopada 2019 r.
Nr 2689/2019

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x