OKÓLNIK
Okólnik 28/2019
15.11.2019
Spis treści:

Okólnik 28

KOMUNIKAT KOMISJI DUCHOWIEŃSTWA KEP

Komisja Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski zaprasza do udziału w kolejnej sesji - sympozjum organizowanym pod patronatem tej Komisji, a przeznaczonym dla Ojców Duchownych Diecezjalnych i Dekanalnych, rekolekcjonistów, spowiedników oraz wszystkich zainteresowanych kapłanów - duszpasterzy.
Sesja odbędzie się tradycyjnie w Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze w dniach 27-30.01.2020 r. Ze względu na charakter modlitewny i formacyjny Sesji, kapłani mogą uzyskać zaświadczenie o odprawionych rekolekcjach kapłańskich.

XXIX SESJA FORMACYJNA
DLA KSIĘŻY REKOLEKCJONISTÓW, OJCÓW DUCHOWNYCH
I SPOWIEDNIKÓW KAPŁAŃSKICH oraz DUSZPASTERZY
Jasna Góra, 27-30.01.2020 r.

„Tajemnica wiary”

Poniedziałek 27 stycznia 2020 r.
16.30. Powitanie i otwarcie sesji – Ks. Abp Józef Górzyński, Komisja Duchowieństwa KEP
Komunikaty organizacyjne – Ks. Wojciech Rzeszowski - Sekretarz Komisji Duchowieństwa
17.00. Wykład inauguracyjny – Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski. Kapłan – człowiek Eucharystii
18.00. Kolacja
19.30. Liturgia Godzin – nieszpory z konferencją rekolekcyjną – ks. Paweł Kiejkowski
21.00. Apel Jasnogórski – ks. Paweł Kiejkowski
Wtorek 29 stycznia 2020 r.
7.15. Liturgia Godzin - jutrznia z konferencją rekolekcyjną
8.00. Śniadanie
9.15. Liturgia Godzin /przedpołudniowa/ z konferencją rekolekcyjną
11.00. Eucharystia z homilią – Ks. Abp Józef Górzyński
12.15. Obiad
14.45. Wykłady
1. Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut: Eucharystia uczestnictwem w „pełni Chrystusa” (Kol 2, 9)
2. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk: "Żywe poznanie" Chrystusa w Eucharystii
16.00. Przerwa
16.30. Wprowadzenie prelegentów (jw.) do wspólnej refleksji i dyskusja
17.45. Kolacja
19.30. Liturgia Godzin /nieszpory/ z nauką rekolekcyjną
21.00. Apel Jasnogórski – Ks. Wojciech Rzeszowski
Środa 29 stycznia 2020 r.
7.15. Liturgia Godzin - jutrznia z konferencją rekolekcyjną
8.00. Śniadanie
9.15. Liturgia Godzin /przedpołudniowa/ z konferencją rekolekcyjną
11.00. Eucharystia z homilią – Ks. Bp Paweł Socha
12.20. Obiad
14.45. Wykłady
1. Ks. dr Krystian Piechaczek: Eucharystia daje życie. Założenia, tematyka i cele programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019–2022.
2. Ks. dr Jan Bartoszek: Duchowość eucharystyczna
16.00. Przerwa
16.30. Wprowadzenie prelegentów (jw.) do wspólnej refleksji i dyskusja
17.45. Kolacja
19.00. Liturgia Pokutna. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Czas na spowiedź
21.00. Apel Jasnogórski – Ks. Bp Paweł Socha
Czwartek 30 stycznia 2020 r.
7.15. Liturgia Godzin - jutrznia z konferencją rekolekcyjną
8.00. Śniadanie
09.30 Eucharystia z homilią – Ks. Abp Wacław Depo
11.00 Zakończenie i rozjazd

PS.
W przypadku pytań czy wątpliwości proszę o kontakt.
Ks. Wojciech Rzeszowski, Gniezno, ul. Seminaryjna 2. Tel. 608 801 208
Mail: wojtas@gniezno.opoka.org.pl

Warszawa, dnia 14 listopada 2019 r.

Komisja Duchowieństwa
Konferencji Episkopatu Polski

42. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KOŁA NAUKOWEGO WSD W PŁOCKU

Zapraszamy serdecznie Czcigodnych Księży, Wielebne Siostry Zakonne, Szanownych Państwa Katechetów, a także wszystkich zainteresowanych do udziału w 42. Ogólnopolskim Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które odbędzie się dn. 22 listopada br. pod hasłem: „Światła Pontyfikału… Święte płockie średniowiecze” w gmachu płockiego Seminarium oraz w Bazylice Katedralnej w Płocku. Jest ono jednym z owoców prac zespołu ekspertów, działających w ramach grantu z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nad naukowym opracowaniem odzyskanego Pontyfikału Płockiego I.
Prosimy Księży Proboszczów, szczególnie miasta Płocka i okolicznych parafii, o ewentualne przekazanie zaproszenia parafianom podczas ogłoszeń duszpasterskich w jedną z listopadowych niedziel. Do wszystkich parafii dekanatów płockich oraz do płockich szkół średnich zostały dostarczone plakaty i zaproszenia na piśmie. Księży Katechetów, Państwa Katechetów, Nauczycieli i Wychowawców zapraszamy do przyjazdu do Płocka z uczniami.
Zapraszamy także do udziału w wieczornym dramacie liturgicznym w Bazylice Katedralnej, przygotowanym przez artystów Teatru Dramatycznego w Płocku. Zarówno poranną Mszę św., jak i wieczorny dramat liturgiczny uświetni śpiewami znana i ceniona Schola Gregoriana Silesiensis.
Program konferencji:

ŚWIATŁA PONTYFIKAŁU… ŚWIĘTE PŁOCKIE ŚREDNIOWIECZE
42. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KOŁA NAUKOWEGO WSD W PŁOCKU

22 listopada 2019 roku

Bazylika Katedralna w Płocku
07.00 Msza święta ku czci św. Cecylii, sprawowana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego coram Episcopo z udziałem i kazaniem bp. dr. Mirosława Milewskiego. Przewodniczy: ks. dr Wojciech Kućko. Śpiew: Schola Gregoriana Silesiensis pod dyr. Roberta Pożarskiego

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

08.30 Przerwa śniadaniowa

Sesja I
09.15 Wprowadzenie – ks. dr Marek Jarosz, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku; Kamil Mańkowski, prezes Koła Naukowego
09.30 Święte płockie średniowiecze. Ludzie i miejsca – prof. dr hab. Leszek Zygner, Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
10.00 Pontyfikał. Narodziny, średniowieczne wzrastanie i charakter niedocenianej księgi – ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
10.30 Pontificale Plocense I na tle płockiego skarbca świętych średniowiecznych ksiąg – ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk, UKSW, WSD w Płocku
10.50 Przerwa na kawę

Sesja II
11.20 Poświęcenie kościoła sakramentem? Marzenie o koronacji królewskiej w Płocku? Co z czyśćcem? Stwierdzenie niewinności przez przeprowadzanie po rozpalonych lemieszach? Czego dowiadujemy się z Pontyfikału Płockiego I o średniowieczu? – ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, UKSW, WSD w Płocku
11.40 Pergamin, atrament i rylec średniowiecznego skryby w Pontificale Plocense I – dr hab. Weronika Liszewska, prof. ASP w Warszawie i dr Jacek Tomaszewski, Pracownia Konserwacji Zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
12.10 Śpiewy i muzyka w katedrze średniowiecznego Płocka – prof. dr hab. Czesław Grajewski, UKSW
12.40 Modlitwa południowa tekstami Pontyfikału Płockiego I – ks. dr Jarosław Kwiatkowski, WSD w Płocku
13.15 Obiad

14.30-16.00 Wzgórze Tumskie – Katedra – Opactwo benedyktyńskie – Podgrodzie – Kolegiata św. Michała. Wędrówka średniowiecznymi śladami – dr Tomasz Kordala, zastępca dyrektora Muzeum Mazowieckiego, kierownik Działu Archeologii

Sesja III
16.30 Przerwa na kawę
17.00 Pontificale Plocense I. Tajemnice, odkrycia i perspektywy badań – panel z udziałem: dr hab. Weroniki Liszewskiej, prof. ASP, prof. dr. hab. Czesława Grajewskiego, ks. prof. dr. hab. Leszka Misiarczyka, dr. Jacka Tomaszewskiego. Prowadzi: ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
18.10 Kolacja

Bazylika Katedralna w Płocku

19.30 Mundi conditor, luminis auctor, sýderum fabricator… Dramat liturgiczny w Pontificale Plocense I. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, reż.: Marek Mokrowiecki, śpiewy: Schola Gregoriana Silesiensis pod dyr. Roberta Pożarskiego
20.30 Zamknięcie Sympozjum – ks. dr Wojciech Kućko, UKSW, Opiekun Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Wydarzenia towarzyszące:
Wystawa Prace konserwatorskie nad Pontificale Plocense I,
Wystawa Rzeczpospolita utracona z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie,
Sympozjalny numer Sursum Corda.

Płock, dnia 14 listopada 2019 r.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku

Ks. Wojciech Kućko
Opiekun Koła Naukowego WSD w Płocku

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA ZWIĄZKÓW NIEREGULARNYCH

W ramach adwentowych parafialnych spotkań rekolekcyjnych, zachęcam Czcigodnych Księży Proboszczów, do zaproszenia na modlitwę osoby żyjących w związkach nieregularnych.
Propozycja na niedzielę rekolekcyjną:
17.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo pokutne dla osób żyjących w związkach nieregularnych;
18.00 – Msza św. dla wiernych ze szczególnym udziałem osób żyjących w związkach nieregularnych.
Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 14 listopada 2019 r.

Ks. Andrzej Redmer
Diecezjalny duszpasterz związków nieregularnych

PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. mgr Robert Andrzej Mazurowski, z dniem 1 listopada 2019 r., skierowany do parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, z siedzibą w Woli Kiełpińskiej, do pomocy duszpasterskiej w charakterze rezydenta.
2. O. Piotr Sułkowski CP, z dniem 6 listopada 2019 r., mianowany spowiednikiem zwyczajnym Sióstr Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu, na okres jednego roku.

Płock, dnia 14 listopada 2019 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 14 listopada 2019 r.
Nr 2641/2019

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x