OKÓLNIK
Okólnik 27/2019
Spis treści:

Okólnik 27

ZACHĘTA DO WSPARCIA DUCHOWEGO I MATERIALNEGO MISJONARZY

Z woli Ojca Świętego Franciszka miesiąc październik 2019 roku został ogłoszony Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Jego hasłem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.
Spośród duchowieństwa diecezji płockiej dziewięciu kapłanów pracuje w krajach i na terenach misyjnych. Trzech z nich działa w Peru – są to: ks. Marek Bruliński, ks. Zbigniew Rembała i ks. Paweł Sprusiński, dwóch w Brazylii: ks. Marek Figurski i ks. Wiesław Morawski, ponadto ks. Krzysztof Krawczak pracuje w Kazachstanie, ks. Rafał Krawczyk w Rosji, ks. Adam Marek Pergół w Zambii, zaś ks. Jarosław Tomaszewski w Urugwaju. Natomiast ks. Kamil Kowalski przygotowuje się do pracy misyjnej w Zambii. Dobrą Nowinę ofiarnie głosi również słowem i świadectwem życia w krajach misyjnych wiele sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń z terenu naszej diecezji oraz osób świeckich.
Z okazji miesiąca misyjnego pięknym gestem solidarności kapłańskiej byłoby wsparcie duchowe i materialne, szczególnie naszych braci kapłanów, którzy trudzą się na misjach. Pamiętajmy o wszystkich misjonarzach szczególnie w codziennej modlitwie różańcowej w naszych parafiach.
Ponadto zachęcam każdego z Was, drodzy Bracia Kapłani, pracujący w duszpasterstwie lub w różnych instytucjach diecezjalnych, aby każdy z nas ofiarował misjonarzom przynajmniej jedną intencję mszalną do odprawienia w najbliższych miesiącach. Stypendia mszalne proszę przekazywać w miesiącu październiku br. do ks. Bogdana Zalewskiego, diecezjalnego referenta duszpasterstwa misyjnego, który zajmie się rozdzieleniem ich wśród misjonarzy płockich i przygotowujących się do tego zadania. Ofiary można też przekazywać bezpośrednio na konto Ośrodka Misyjnego naszej diecezji (Bank Pekao S. A., II O. w Płocku, ul. Kolegialna 14 A – nr konta: 22 1240 1721 1111 0000 0726 1785) z odpowiednią adnotacją w tytule przelewu.
Mam nadzieję, że nasz wspólny dar serc kapłańskich będzie znakiem jedności prezbiterium płockiego wokół ołtarza Pana, który hojnie obdarzy nas nowymi powołaniami misyjnymi i kapłańskimi.
Płock, dnia 1 października 2019 r.
We wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
patronki misji świętych

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN

1. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w XXXV Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę w dniach 21-22 września 2019 r. do Wydziału ds. Rodzin zostały zgłoszone następujące grupy zorganizowane, w łącznej liczbie 210 osób:
a) z parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie – 50 osób z ks. prał. E. Graczykiem;
b) z parafii pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowie – 60 osób (Płock, Gostynin);
c) z parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku – 50 osób;
d) z parafii pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu – 50 osób.
Pierwsze trzy grupy pielgrzymkowe zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, czwartą doradczyni życia rodzinnego Alina Kraśniewska. Dodatkowym punktem pielgrzymki była Droga Krzyżowa dla diecezjan płockich, która odbywa się na Wałach Jasnogórskich w niedzielę 22 września. Bóg zapłać także wszystkim pielgrzymom indywidualnym.

2. Rocznica Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Dnia 28 września 2019 r. w Domu Leonianum – Piękne życie w Sikorzu odbył się jubileusz 30. rocznicy powstania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. W uroczystości wzięło udział ok. 150 osób oraz czterdziestoosobowy Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Dziękujemy za obecność przybyłym księżom, świeckim i gościom.

3. Podstawowe Studium Życia Rodzinnego
Przedstawiamy program trzech spotkań szkoleniowych, po których zakończeniu kandydaci na doradców życia rodzinnego otrzymają stosowne dyplomy oraz misje kanoniczne. Spotkania odbywać się będą w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, ul. Ks. Jaworskiego 1, 09-100 Płońsk, w godz. 9.00-15.00. W czasie spotkań kandydaci otrzymają stosowne materiały do dalszej pracy. Program tematyczny:
a) 12 października – dr Katarzyna Olszewska (CPP METANOIA w Płocku), „Naturalne metody rozpoznawania płodności”
b) 19 października – ks. dr Wojciech Kućko (Dyrektor Wydziału ds. Rodzin, UKSW w Warszawie), „Współczesne dylematy bioetyczne w pracy doradcy życia rodzinnego”
c) 26 października – mgr Aleksandra Stupecka (Instruktor Modelu Creighton, CPP METANOIA w Płocku), „Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie”; – mgr Witold Wybult (Pracownik Wydziału ds. Rodzin, prawnik), „Misja kanoniczna doradcy życia rodzinnego w świetle prawa kanonicznego”.

4. Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej
Od 38 lat organizowane są w Płocku Dni Kultury Chrześcijańskiej. W tym roku odbywają się w terminie 10-22 października pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”. Wydarzenia koordynowane są przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej i Wydział ds. Rodzin. Program:

10 października
9.00 Bazylika Katedralna. Msza św. wotywna ku czci bł. Leona Wetmańskiego, biskupa i męczennika. Homilia: ks. dr Wojciech Kućko. Modlitwa przy pomniku Błogosławionego: ks. Łukasz Nowak. Organizatorzy: Dom Leonianum – Piękne życie, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Parafia Katedralna w Płocku.

11 października
19.00 Sala koncertowa PSM (ul. Kolegialna 23). Koncert „Perła klasyki”. Program: L. van Beethoven: Uwertura do baletu „Twory Prometeusza” op. 43, I Koncert fortepianowy C-dur op. 15, V Symfonia c-moll op. 67. Wykonawcy: Ilya Maximov – fortepian, Michał Dworzyński – dyrygent. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w kasie POS lub na www.bilety24.pl. Organizator: Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego w Płocku.

12 października
8.30 Szkoły Katolickie w Płocku (ul. Nowowiejskiego 2). Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej. Organizator: Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
16.30 Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku. Koncert zespołu „Mocni w Duchu” w ramach Forum Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Płockiej. Organizatorzy: Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej.

13 października, XIX Dzień Papieski „Wstańcie, chodźmy!”
10.00 Bazylika Katedralna. Msza św. inaugurująca rok akademicki wyższych uczelni z Diecezji Płockiej. Przewodniczy biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski. Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II.
17.30 Bazylika Katedralna. Różaniec fatimski i Msza św. w 102. rocznicę zakończenia objawień fatimskich.
19.00 Bazylika Katedralna. XVII Międzynarodowy Festiwal „Płockie Dni Muzyki Chóralnej”. Chór Mieszany „Dzwon” Wydziału Sztuki im. Anatolija Awdijewskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanova w Kijowie, Galina Sawczuk – dyrygent. W programie utwory dawnych i współczesnych kompozytorów ukraińskich, m.in.: D. Bortanianskiego, K. Stetsenki i M. Łeontowycza. Organizatorzy: Chór Pueri et Puellae Cantores Plocences, Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses, Parafia Katedralna w Płocku.
20.15 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku w Płocku. Nabożeństwo Fatimskie. Organizatorzy: Ks. rektor Tomasz Brzeziński, Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku.

15 października
17.00 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Msza św. w Dniu Dziecka Utraconego. Przewodniczy: ks. dr Wojciech Kućko. Organizatorzy: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

16 października
11.00 VII Bieg Papieski od Placu Celebry do pomnika św. Jana Pawła II w 41. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Organizator: Akcja Katolicka Diecezji Płockiej.
15.00 Dom Leonianum – Piękne życie (Sikórz 83A, 09-413 Sikórz). Dzień Służby Zdrowia. Wykład „Nieznani Patroni Służby Zdrowia”: ks. dr Wojciech Kućko. Organizatorzy: Dom Leonianum – Piękne życie, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.
17.00 Książnica Płocka (Płock, ul. Kościuszki 6). Promocja książki biograficznej autorstwa Witolda Wybulta „Dziennik indyjski” o ks. Marianie Batogowskim (1916-1982), kapłanie i misjonarzu diecezji płockiej, z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Organizator: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

17 października
17.00 Towarzystwo Naukowe Płockie (Płock, Pl. Narutowicza 8). Spotkanie z cyklu „Ludzie dialogu w Płocku po 1989 r.” poświęcone ks. prof. Lechowi Grabowskiemu – więźniowi Dachau i twórcy Muzeum Diecezjalnego. W dyskusji uczestniczą: ks. Stefan Cegłowski, ks. Tadeusz Kozłowski, Ewa Jaszczak, Włodzimierz Szafrański. Prowadzenie: ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, Przewodniczący Sekcji Dialogu TNP. Organizator: Sekcja Dialogu Towarzystwa Naukowego Płockiego.

18 października
9.00 Wojskowa Komenda Uzupełnień (ul. Kilińskiego 12 w Płocku). Akcja krwiodawstwa „Niepodległą mamy we krwi”. Organizator: Klub Honorowych Dawców Krwi Legion Oddział Płock.
18.00 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku (ul. Medyczna 19). Święto św. Łukasza, Ewangelisty – Dzień Służby Zdrowia. Referat ks. dr. Łukasza Zdunkiewicza „Św. Łukasz Ewangelista i przesłanie Jezusa, które zawarł w swoich pismach”. Msza św. w kaplicy szpitalnej. Organizatorzy: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy w Płocku, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

19 października
15.00 Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku. Msza św. z okazji 35. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przewodniczy: ks. inf. prof. Wojciech Góralski. Po Mszy św. wyjazd autokarami na tamę do Włocławka – miejsca męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Organizator: Klub Inteligencji Katolickiej.

20 października
12.30 Parafia pw. św. Józefa w Płocku. Wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Organizatorzy: Parafia pw. św. Józefa w Płocku, Zarząd NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego.

21 października
18.30 Kolegiata św. Bartłomieja w Płocku. Prelekcja prof. Grzegorza Łęcickiego „Miłość i szczęście w nietrwałym świecie. Drogi i bezdroża miłości małżeńskiej i rodzinnej”. Promocja książek prelegenta. Organizatorzy: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.
18.30 Bazylika Katedralna w Płocku. „Śpiewy gregoriańskie ku czci Najświętszej Maryi Panny” w wykonaniu Gliwickiego Zespołu Chorałowego pod dyrekcją ks. Adama Kozaka. Organizator: Klub Inteligencji Katolickiej.

22 października
18.00 Parafia pw. św. Wojciecha w Płocku. Świętowanie wspólnot parafialnych Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty. Organizator: Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej.

5. Dzień Dziecka Utraconego
15 października to tradycyjnie od wielu lat Dzień Dziecka Utraconego. Zachęcam do organizowania tego dnia modlitw w intencji rodziców zmarłych przedwcześnie dzieci oraz ich bliskich. Ofiarowana modlitwa różańcowa może być wartościowym gestem jałmużny duchowej.
Diecezjalna modlitwa w tej intencji odbędzie się dn. 15 października br. (wtorek) o godz. 17.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Homilię wygłosi ks. dr Wojciech Kućko. Na stronie internetowej www.plockierodziny.pl umieszczone są materiały liturgiczne na ten dzień do wykorzystania duszpasterskiego.
Płock, dnia 10 października 2019 r.


Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin


KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

Czcigodni Księża, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił program przewidujący dofinansowanie obiektów zabytkowych na 2020 r.
Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Kluczowe dla realizacji celów programu są zadania prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, w ramach programu dofinansowania nie mogą zaś uzyskać projekty zakładające adaptację, przebudowę obiektów zabytkowych lub ich znaczącą rekonstrukcję.
Duży nacisk kładziony będzie na dofinansowanie prac przy obiektach najbardziej zagrożonych oraz zabytkach najcenniejszych – wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznanych za Pomniki Historii oraz tych, posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Istotnym celem programu jest również zwrócenie uwagi na obiekty, mające szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego – zarówno w kontekście ogólnoświatowym, jak lokalnym, gdzie pełnią ważną rolę nośnika historii i tradycji.
Wnioski należy składać do 31 października 2019 r.
Szczegółowe informacje:

DOFINANSOWANIE - PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2020 OCHRONA ZABYTKÓW
1. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
1)prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;
2)prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych);
3)prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków);
4)prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych).
2.Do programu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich.
O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty posiadające osobowość prawną oraz siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.
W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach:
1)do 31 października 2019 roku, dla zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2;
2)do 31 marca 2020 roku dla wszystkich rodzajów zadań określonych w § 2 ust.1.
2.W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do programu.
3.W przypadku pozostawienia wolnych środków lub uzyskania dodatkowych środków finansowych po zakończeniu II naboru minister może ogłosić dodatkowy nabór do programu.

Wykaz kosztów kwalifikowanych
Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:
1.sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich
2.przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; 3.wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4.opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5.wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6.sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7.zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8.stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9.odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10.odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11.odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12.modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13.wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14.uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15.działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16.zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7–15;
17.zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

UWAGA – sporządzenie ekspertyz, badań, dokumentacji, programów lub projektów może stanowić koszty kwalifikowane jedynie w przypadku, gdy są one częścią prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z prowadzonych prac i są wykonywane po dacie podpisania umowy o dotację.
Koszty niekwalifikowane stanowi m.in. doposażenie zabytku w nowe instalacje np. centralnego ogrzewania lub remont istniejących (z wyłączeniem wskazanych w art. 77 ustawy), doposażenie w nowe urządzenia techniczne (np. windy), docieplenie zabytku.
Wnioski są rozpatrywane nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia I naboru oraz nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia II naboru.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20191001_Regulamin%20Ochrona%20zabytk%C3%B3w%202020.pdf
Płock, dnia 8 października 2019 r.


Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

 

KOMUNIKATY REFERENTA DS. MUZYKI KOŚCIELNEJ I SPRAW ORGANISTOWSKICH

1. W sobotę 5 października 2019 roku rozpoczęły się zajęcia w Diecezjalnym Studium Organistowskim im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku. Na pierwszym roku naukę podjęło siedem osób. Dziękuję Czcigodnym Księżom Proboszczom i Wikariuszom za zachęcenie młodzieży w swoich parafiach do podjęcia nauki w Studium. Studium jest otwarte na nowych uczniów przez cały rok szkolny. Księży Proboszczów zainteresowanych dokształcaniem grającego w parafii organisty lub nowej osoby, np. spośród młodzieży, która w przyszłości mogłaby pełnić posługę organisty, proszę o kontakt. Zajęcia odbywają się w soboty.
2. Przypominam, że zgodnie z instrukcją Kongregacji Kultu Bożego o koncertach w kościołach z 1987 roku na zorganizowanie koncertu w kościele należy uzyskać zgodę Księdza Biskupa. W piśmie skierowanym do Księdza Biskupa z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem należy zawrzeć informacje o miejscu i terminie koncertu, artystach lub zespołach, które będą występować, a także szczegółowy repertuar planowanych utworów, z podaniem tytułów i kompozytorów (w przypadku śpiewów także autorów tekstów).
3. Księża Proboszczowie, którzy planują remont organów piszczałkowych, budowę nowego instrumentu, sprowadzenie z zagranicy organów używanych lub zakup organów elektronicznych proszeni są o wcześniejszy kontakt z referatem muzyki kościelnej i spraw organistowskich Kurii Diecezjalnej. Na prowadzenie prac remontowych lub zakup organów piszczałkowych, jak również elektronicznych należy uzyskać zgodę Kurii Diecezjalnej Płockiej.
4. Referat ds. muzyki kościelnej i spraw organistowskich zaprasza interesantów w środy od 9.30 do 11.30 (w pomieszczeniach Wydziału Duszpasterskiego). Proszę o uprzedni kontakt telefoniczny: 602-884-111.
Płock, dnia 14 października 2019 r.


Ks. Marcin Sadowski
Diecezjalny referent
ds. muzyki kościelnej i spraw organistowskich


KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA ZWIĄZKÓW NIEREGULARNYCH

W dniu 23 listopada 2019 r., w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin Twierdza) odbędzie się II Diecezjalny Dzień Skupienia dla osób żyjących w Związkach Nieregularnych. Zaproszenie kieruję do Rejonowych Duszpasterzy, prosząc o powiadomienie wszystkich zainteresowanych. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 20 listopada pod numerem tel. 601 359 021 – ks. Andrzej Redmer.

Program dnia skupienia
10.00 – Msza św. – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin ks. dr Wojciech Kućko;
11.00 - 11.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu;
11.30 – konferencja na podstawie Amoris Laetitia i świadectwo osób żyjących w związkach nieregularnych;
12.00 – poczęstunek z możliwością rozmowy indywidualnej.
Płock, dnia 3 października 2019 r.

Ks. Andrzej Redmer
Diecezjalny Duszpasterz Związków Nieregularnych

INFORMACJE O 25. SACROSONGU DIECEZJI PŁOCKIEJ
NASIELSK 2020

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej, Referat ds. muzyki kościelnej i spraw organistowskich i Parafia pw. św. Wojciecha w Nasielsku organizują Jubileuszowy 25. Sacrosong Diecezji Płockiej, którego finał odbędzie się 23 maja 2020 r. w Nasielsku. Celem sprawnego przeprowadzenia eliminacji i wyłonienia najlepszych scholi, zespołów muzycznych i chórów parafialnych z poszczególnych parafii zostały utworzone rejony i ustanowieni księża odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie eliminacji w swoich rejonach.

REGULAMIN

1. W Sacrosongu występują trzy kategorie wykonawców:
• parafialne schole dziecięce (uczniowie szkół podstawowych),
• młodzieżowe zespoły muzyczne (uczniowie szkół średnich, studenci, młodzież pracująca),
• chóry parafialne (osoby dorosłe).
2. Sacrosong przeznaczony jest dla grup działających przy parafiach Diecezji Płockiej, które biorą czynny i systematyczny udział w liturgii.
3. Zgłaszając do eliminacji rejonowych podajemy: nazwę grupy, parafię pochodzenia, krótką historię powstania i ogólną prezentację oraz wymagania sprzętowe tzw. rider (załącznik). Zgłoszenia kierujemy do kapłana odpowiedzialnego za eliminacje rejonowe (patrz pkt. 5).
4. Odpowiedzialny w rejonie kapłan w porozumieniu z księżmi danego rejonu przeprowadza w dowolnym czasie eliminacje rejonowe i do dnia 31 marca 2020 r. (termin nieprzekraczalny) zgłasza do Wydziału Duszpasterskiego zwycięzców rejonowych (1 schola dziecięca, 1 zespół młodzieżowy oraz 1 chór). Nie ma możliwości zgłoszenia dwóch pierwszych miejsc w jednej kategorii.
5. Rejony (9), w których przeprowadza się eliminacje oraz księża odpowiedzialni:
• Rejon sierpecki (dekanaty: Sierpc, Tłuchowo, Dobrzyń n. Wisłą) – ks. Mateusz Stępka
• Rejon zakroczymski (dekanaty: Zakroczym, Nasielsk, Serock) – ks. Arkadiusz Czubakowski
• Rejon rypiński (dekanaty: Rypin, Dobrzyń n. Drwęcą) – ks. Marcin Durzyński
• Rejon raciążski (dekanaty: Bielsk, Bodzanów, Raciąż) – ks. Grzegorz Sieczka
• Rejon płocki (dekanaty: Płock-Wschód, Płock-Zachód, Gąbin, Gostynin) – ks. Łukasz Kubisak
• Rejon makowski (dekanaty: Maków Mazowiecki, Pułtusk) – ks. Mariusz Marciniak
• Rejon mławski (dekanaty: Mława Wschód, Mława Zachód, Dzierzgowo, Żuromin) – ks. Krzysztof Drzazgowski
• Rejon płoński (dekanaty: Płońsk-Północ, Płońsk-Południe, Wyszogród, Strzegowo) – ks. Dawid Witkowski
• Rejon ciechanowski (dekanaty: Ciechanów-Wschód, Ciechanów-Zachód, Przasnysz) – ks. Tomasz Dec
6. Eliminacje w kategorii schole i zespoły dotyczą 1 pieśni liturgicznej oraz 1 piosenki religijnej. Dla chórów są to 2 pieśni liturgiczne.
7. Wyboru pieśni należy dokonać w oparciu o następujące źródła: „Śpiewnik liturgiczny”, red. Ks. K. Mrowiec, Lublin 1997; „Śpiewnik Exultate Deo” (dowolne wydanie); Ks. J. Siedlecki, „Śpiewnik Kościelny” (dowolne wydanie); Ks. H. Chamski, „Śpiewnik Kościelny” (dowolne wydanie).
8. Łączny czas prezentacji utworów nie może przekroczyć 10 min.
9. Jury etapu rejonowego powinno być złożone przynajmniej z 3 osób, reprezentujących wszystkie dekanaty z rejonu (polonista, muzyk, ksiądz z rejonu, w którym odbywają się eliminacje itp.).
10. Księża Dziekani z poszczególnych rejonów proszeni są o pomoc organizacyjną i materialną dla godnego i sprawnego przebiegu etapu rejonowego.
11. Finał diecezjalny odbędzie się dnia 23 maja 2020 r. (sobota) w parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku.
12. Wykonawcy finału będą oceniane wg następujących kryteriów:
• dobór tekstu (0-5 pkt),
• wartość muzyczna kompozycji (0-5 pkt),
• interpretacja (0-5 pkt),
• aranżacja (0-5 pkt),
• dykcja (0-5 pkt),
• ogólna prezentacja (0-5 pkt).
13. Najlepsze grupy zostaną nagrodzone.
14. Organizatorzy zapewniają uczestnikom finału:
• sprzęt nagłaśniający (6-8 mikrofonów),
• perkusję (pozostałe instrumenty we własnym zakresie),
• poczęstunek,
• nie ma możliwości noclegów.
15. Eliminacje i przebieg 25. Sacrosongu koordynuje Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej (koordynator ks. Marcin Sadowski) wraz z parafią pw. św. Wojciecha w Nasielsku (koordynator ks. Rafał Winnicki).
16. Szczegółowy program Finału Diecezjalnego Sacrosongu będzie podany w Okólniku, na stronach Wydziału Duszpasterskiego oraz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku (miesiąc przed wydarzeniem).
Płock, dnia 9 października 2019 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Ks. Tadeusz Pepłoński
Proboszcz parafii św. Wojciecha w Nasielsku

KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Prezydium Rady Krajowej organizuje w dniach 21-24 października 2019 r. rekolekcje kapłańskie w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach. Zaproszenie skierowane jest dla księży zainteresowanych Stowarzyszeniem, księży pełniących funkcje asystentów oddziałów i kół KSM oraz pracujących z młodzieżą. Rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Baran, asystent diecezjalny KSM i dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży w diecezji tarnowskiej.
Całkowity koszt wynosi 450 zł (pokój jednoosobowy z dopłatą 100 zł). Zgłoszenia należy przesyłać do 16 października r. na adres meilowy biura prezydium: biuro@ksm.org.pl (z zaznaczeniem ewentualnego zapotrzebowania na pokój jednoosobowy). Uczestnicy powinni zabrać ze sobą Biblię Jerozolimską.
Płock, dnia 7 października 2019 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


PERSONALIA

Nominacje
1. Ks. mgr Bogdan Kołodziejski, wikariusz parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku, z dniem 1 października 2019 r., mianowany duszpasterzem Głuchoniemych i Słabosłyszących diecezji płockiej.
2. Ks. ppłk. Marcin Kwiatkowski, decyzją Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, z dniem 1 października 2019 r., mianowany proboszczem parafii wojskowej pw. św. Gabriela Archanioła w Zegrzu.

Zwolnienia
Ks. kpt. Krzysztof Ziobro, decyzją Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, z dniem 30 września 2019 r., w związku z powierzeniem mu urzędu kapelana XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego RSM Afganistan, został zwolniony z urzędu proboszcza parafii wojskowej pw. św. Gabriela Archanioła w Zegrzu.
Płock, dnia 14 października 2019 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 15 października 2019 r.
Nr 2433/2019

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x