OKÓLNIK
Okólnik 21/2019
Spis treści:

Okólnik 21

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Spotkania przed rozpoczęciem roku szkolnego
Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020 tradycyjnie odbędą się spotkania dla katechetów duchownych i świeckich. W spotkaniach tych mają obowiązek uczestnictwa również wszyscy Księża Proboszczowie i Administratorzy Parafii, nawet jeśli sami nie katechizują. W tym roku spotkania odbędą się:
- 28 sierpnia 2019 r. (środa) w Sikorzu k/Płocka w parafii pw. św. Barbary (Sikórz 83) oraz w Fundacji LEONIANUM – Piękne życie (Sikórz 83A)
- 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) w Ciechanowie w parafii pw. św. Piotra (przy ul. Wyspiańskiego 25) i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (przy ul. Wojska Polskiego 51)
- 30 sierpnia 2019 r. (piątek) w Pułtusku w parafii pw. Miłosierdzia Bożego (przy ul. Piaskowej 16)
Spotkania rozpoczynają się o godz. 10.00 Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa, po której nastąpi część szkoleniowo- informacyjna.
2. Spotkania dla katechetów rozpoczynających pracę
Księży neoprezbiterów oraz katechetów zakonnych i świeckich rozpoczynających w tym roku pracę w szkole, zapraszamy na obowiązkowe spotkanie szkoleniowe. Spotkanie odbędzie 21 września 2019 r. (sobota) w Płocku, o godz. 10.00, w Opactwie Pobenedyktyńskim przy ul. Tumskiej 3 w Płocku. Temat spotkania: „Formacja katechetów w Diecezji Płockiej”. W ramach spotkania przeprowadzony zostanie warsz¬tat (obowiązkowy): „Podręcznik do nauki religii – pomoc czy zbyteczny środek dydaktyczny?”.
3. Informator katechetyczny
Księża Proboszczowie otrzymali za pośrednictwem Księży Dziekanów Informator dla katechetów Diecezji Płockiej 2019/2020. Bardzo prosimy o przekazanie Informatorów katechetom pracującym na terenie parafii. Tak, jak w roku ubiegłym, koszt jednego egzemplarza wynosi 12 zł. Opłatę, zgodną z rozdzielnikiem, prosimy przekazać do Sekretariatu Wydziału Katechetycznego za pośrednictwem Księży Dziekanów.
4. Misje kanoniczne
Przypominamy o sprawdzeniu ważności krótkoterminowych misji kanonicznych. Jeśli katecheta spełnia oczekiwania Proboszcza, należy poprosić Biskupa Płockiego o przedłużenie misji kanonicznej. Jeśli katecheta kończy pracę, zwracamy się z prośbą
o wycofanie misji kanonicznej, z wyjątkiem przypadku czasowych misji. One wygasają w sposób naturalny. Wzór prośby znajduje się na stronie Wydziału Katechetycznego. O nowe misje należy wystąpić także w przypadku zmiany nazwy placówki edukacyjnej.
5. Rekolekcje dla katechetów
Zgodnie z postanowieniami 43 Synodu Płockiego, katecheci, którzy w kończącym się roku szkolnym 2018/2019 uczestniczyli w rekolekcjach nie organizowanych przez Wydział Katechetyczny, zobowiązani są do dostarczenia stosownych zaświadczeń do sekretariatu Wydziału.
6. Podręczniki
Wykaz podręczników obowiązujących na terenie naszej Diecezji, zatwierdzonych do użytku przez Biskupa Płockiego, znajduje się na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.
7. Pamiątki niedzielne i różańcowe
Jak co roku Wydział Katechetyczny we współpracy z Hurtownią „Sacerdos” opracował pamiątki uczestnictwa dzieci w niedzielnej Eucharystii oraz w październikowych nabożeństwach różańcowych. Tematem przewodnim obrazków niedzielnych są postaci świętych i błogosławionych Kościoła, zaś obrazki różańcowe prowadzą w misyjną wyprawę po sanktuariach maryjnych świata. Pamiątkom towarzyszą książki z propozycjami homilii dla dzieci. Mogą one funkcjonować jako element uzupełniający pamiątki, ale mogą także służyć jako niezależna pomoc katechetyczna i homiletyczna.
Płock, dnia 22 sierpnia 2019 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

PERSONALIA

Nominacje na Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży (z dniem 22 sierpnia br.):
1. Ksiądz mgr Kamil Marcin Kozakowski, wikariusz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie bielskim;
2. Ksiądz mgr Michał Gołębiewski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie bodzanowskim;
3. Ksiądz mgr Michał Podgórski, wikariusz par. pw. św. Józefa w Ciechanowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie ciechanowskim wschodnim;
4. Ksiądz mgr Dawid Łukasz Kamiński, wikariusz par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie ciechanowskim zachodnim;
5. Ksiądz mgr Tomasz Gerek, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dobrzyńskim n. Drwęcą;
6. Ksiądz mgr Paweł Perdion, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dobrzyńskim n. Wisłą;
7. Ksiądz mgr Michał Guzek, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dzierzgowskim;
8. Ksiądz mgr Patryk Zawadzki, wikariusz par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie gąbińskim;
9. Ksiądz mgr Mateusz Molak, wikariusz par. pw. św. Marcina w Gostyninie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie gostynińskim;
10. Ksiądz mgr Tomasz Bartczak, wikariusz par. pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie makowskim;
11. Ksiądz mgr Mateusz Wilczyński, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie mławskim wschodnim;
12. Ksiądz mgr Marcin Niesłuchowski, wikariusz par. pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie mławskim zachodnim;
13. Ksiądz mgr Rafał Winnicki, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie nasielskim;
14. Ksiądz mgr Łukasz Szymański, wikariusz par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płockim wschodnim;
15. Ksiądz mgr Marcin Lipiński, wikariusz par. pw. św. Zygmunta w Płocku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płockim zachodnim
16. Ksiądz mgr Michał Fordubiński, wikariusz par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płońskim południowym;
17. Ksiądz mgr Wojciech Czajkowski, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płońskim północnym;
18. Ksiądz mgr Dariusz Roliński, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Przasnyszu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie przasnyskim;
19. Ksiądz mgr Krzysztof Stawicki, wikariusz par. pw. św. Józefa w Pułtusku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie pułtuskim
20. Ksiądz mgr Grzegorz Sieczka, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Raciążu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie raciąskim;
21. Ksiądz mgr Marcin Durzyński, wikariusz par. pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie rypińskim;
22. Ksiądz mgr Michał Piekarski, wikariusz par. pw. św. Antoniego w Zegrzu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie serockim;
23. Ksiądz mgr Mateusz Stępka, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie sierpeckim;
24. Ksiądz mgr Robert Kamiński, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Glinojecku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie strzegowskim;
25. Ksiądz mgr Marek Czarciński, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie tłuchowskim;
26. Ksiądz mgr Michał Łuczka, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie wyszogrodzkim;
27. Ksiądz mgr Sławomir Ambroziak, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie zakroczymskim;
28. Ksiądz mgr Damian Klimkowski, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie żuromińskim.

Nominacje na Dekanalnych Duszpasterzy Służby Liturgicznej (z dniem 22 sierpnia br.):
1. Ksiądz mgr Dawid Gołębiewski, wikariusz par. pw. św. Floriana w Proboszczewicach, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie bielskim;
2. Ksiądz mgr Michał Gołębiewski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie bodzanowskim;
3. Ksiądz mgr Piotr Smoliński, wikariusz par. pw. Bł. Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie ciechanowskim wschodnim;
4. Ksiądz mgr Tomasz Dec, wikariusz par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie ciechanowskim zachodnim;
5. Ksiądz mgr Tomasz Kaszanek, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie dobrzyńskim n. Drwęcą;
6. Ksiądz mgr Paweł Perdion, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie dobrzyńskim n. Wisłą;
7. Ksiądz mgr Marcin Stankiewicz, wikariusz par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie dzierzgowskim;
8. Ksiądz mgr Patryk Zawadzki, wikariusz par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie gąbińskim;
9. Ksiądz mgr Robert Piątkowski, wikariusz par. pw. Marcina w Gostyninie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie gostynińskim;
10. Ksiądz mgr Jacek Darmofalski, wikariusz par. pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie makowskim;
11. Ksiądz mgr Mariusz Przybysz, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie mławskim wschodnim;
12. Ksiądz mgr Mateusz Jesień, wikariusz par. pw. św. Jana Kantego w Mławie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie mławskim zachodnim;
13. Ksiądz dr Piotr Wilkowski, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie nasielskim;
14. Ksiądz mgr Paweł Kułakowski, wikariusz par. pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie płockim wschodnim;
15. Ksiądz mgr Wiesław Jóźwiak, wikariusz par. pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie płockim zachodnim
16. Ksiądz mgr Dawid Witkowski, wikariusz par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie płońskim południowym;
17. Ksiądz mgr Tomasz Baranowski, wikariusz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie płońskim północnym;
18. Ksiądz mgr Artur Kowalczyk, wikariusz par. pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie przasnyskim;
19. Ksiądz mgr Dariusz Witkowski, wikariusz par. pw. św. Mateusza w Pułtusku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie pułtuskim
20. Ksiądz mgr Łukasz Gach, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Raciążu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie raciąskim;
21. Ksiądz mgr Piotr Oszczyk, wikariusz par. pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie rypińskim;
22. Ksiądz mgr Marek Wiśniewski, wikariusz par. pw. św. Anny w Serocku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie serockim;
23. Ksiądz mgr Mateusz Kawczyński, wikariusz par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie sierpeckim;
24. Ksiądz mgr Przemysław Krysztofiak, wikariusz par. pw. św. Rocha w Radzanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie strzegowskim;
25. Ksiądz mgr Jarosław Jakubowski, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie tłuchowskim;
26. Ksiądz mgr Michał Łuczka, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie wyszogrodzkim;
27. Ksiądz mgr Jacek Zakrzewski, wikariusz par. pw. św. Józefa w Zakroczymiu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie zakroczymskim;
28. Ksiądz mgr Krystian Bartnicki, wikariusz par. pw. św. Floriana w Poniatowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie żuromińskim.

Oficjalnego wręczenia nominacji nowo powołanym DDM i DDSL dokona J.E. Ksiądz Biskup Mirosław Milewski na spotkaniu 4 września br. (środa) o godz. 17.00. Spotkanie, którego celem będzie omówienie planów pracy z młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem 37. Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Rostkowa odbędzie się w MCEW STUDNIA, ul. Górna 1A w Płocku.
Płock, dnia 22 sierpnia 2019 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 22 sierpnia 2019 r.
Nr 2063/2019

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x