OKÓLNIK
Okólnik 20/2019
16.08.2019
Spis treści:

Okólnik 20

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa
37. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 14 września 2019 r. pod hasłem „nieJESTEMsam”. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w pielgrzymce. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwóch grupach (dzieci i młodzież).W tym roku stworzonych jest 20 grup dziecięcych (uczniowie klas 1-7 Szkół Podstawowych). Przewodnikami grup są dekanalni duszpasterze służby liturgicznej.

Program Pielgrzymki Dzieci
Plac przed kościołem farnym w Przasnyszu
9.15 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby
10.00 – powitanie dzieci i opiekunów, zawiązanie wspólnoty
10.30 – piesza pielgrzymka do Rostkowa (ok. godziny marszu)
Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie
ok. 12.00 – przejście przez Bramę św. Stanisława Kostki i powitanie pielgrzymów
13.00 – Msza św. – przewodniczy J.E. Ksiądz Biskup Mirosław Milewski, kazanie wygłosi ks. Tomasz Dec
14.00 – zakończenie pielgrzymki dzieci

Program Pielgrzymki Młodzieży
Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie
15.30 – recepcja i objęcie dyżurów przez młodzież
16.00 – powitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty
16.20 – uroczyste wniesienie relikwii św. Stanisława Kostki
16.30 – konferencja „nie JESTEMsam” – Daniel Wojda SJ
17.00 – „Opowiem Ci o rachunku sumienia i spowiedzi” – ks. Jarosław Mokrzanowski (adoracja i spowiedź)
18.15 – Eucharystia – przewodniczy J.E. Ksiądz Biskup Mirosław Milewski
19.30 – koncert zespołu „Siewcy Lednicy”
21:00 – zakończenie pielgrzymki młodzieży

Informacje policji i służb porządkowych
• Pielgrzymi nie powinni zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów i dużych sum pieniędzy.
• Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie napojów tylko w plastikowych opakowaniach.
• Pielgrzymi zachowujący się nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów i zażywanie innych środków odurzających) będą pociągani do odpowiedzialności prawnej, np. przez skierowanie pism urzędowych do rodziców i szkół. Policja ma prawo również zatrzymać osoby niestosujące się do wskazań służb porządkowych.
• W czasie pielgrzymki na terenie Rostkowa obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania, posiadania i używania materiałów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.

Uwagi organizacyjne
• Za organizację i przebieg Pielgrzymki odpowiada Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”, Dekanalni Duszpasterze Młodzieży, Dekanalni Duszpasterze Służby Liturgicznej oraz poproszeni księża i katecheci do prowadzenia grup dziecięcych.
• Bardzo prosimy Księży Dziekanów o życzliwe zainteresowanie się i o pomoc, szczególnie przy organizacji wyjazdów z poszczególnych dekanatów.
• W dniu 4 września 2019 r. o godz. 17.00 w MCSW „Studnia” przy ul. Górnej 1A odbędzie się spotkanie J.E. Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego z Dekanalnymi Duszpasterzami Młodzieży i Dekanalnymi Duszpasterzami Służby Liturgicznej.
• Nad bezpieczeństwem pielgrzymów w Przasnyszu i Rostkowie czuwać będzie Policja oraz grupa umundurowanych pracowników ochrony.
• Do każdej parafii zostały przekazane po dwa plakaty zapowiadające tegoroczną pielgrzymkę (jeśli istnieje potrzeba większej ilości plakatów prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Duszpasterskiego).
• Zgłoszenia z poszczególnych parafii należy przekazać Dekanalnemu Duszpasterzowi Młodzieży, lub dostarczyć bezpośrednio do Wydziału Duszpasterskiego do dnia 11 września 2019 r.
• Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży prosimy o dostarczenie zgłoszeń do Wydziału Duszpasterskiego najpóźniej do dnia 12 września 2019 r. oraz odebranie materiałów pielgrzymkowych.
• Tegoroczne pamiątki pielgrzymkowe są do odebrania w Wydziale Duszpasterskim (w godzinach pracy Kurii).
• Koszt pielgrzymki pozostaje bez zmian – 3 zł od uczestnika.

Pielgrzymka dzieci
• Pielgrzymka dzieci obejmuje dzieci klas 1-7 Szkół Podstawowych.
• Prosimy Księży i Katechetów, aby wykorzystali czas dojazdu do Przasnysza na stworzenie w swojej grupie atmosfery pielgrzymowania i modlitwy.
• Uczestnicy przywożą ze sobą kanapki, które zabierają z autokarów już w Przasnyszu, ponieważ dostęp do autokarów w Rostkowie będzie utrudniony.
• Razem z dziećmi obowiązkowo powinni przyjechać dorośli opiekunowie w proporcji: jeden opiekun na 15 dzieci!
• Po przyjeździe do Przasnysza, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów). Natomiast sami uczestnicy udają się na plac za kościołem farnym.
• Czcigodnych Księży prosimy o posługę w konfesjonale w kościele św. Wojciecha w Przasnyszu (doświadczenie lat ubiegłych uczy, że duża liczba dzieci pragnie w tym dniu skorzystać z sakramentu pojednania).
• Ksiądz odpowiedzialny za prowadzenie grupy odpowiedzialny jest za przygotowanie nagłośnienia na czas pielgrzymki z Przasnysza do Rostkowa.

Pielgrzymka młodzieży
• Pielgrzymka młodzieży obejmuje uczniów klas 8 Szkół Podstawowych i młodzież ze Szkół Średnich.
• Po przyjeździe do Rostkowa, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów).
• Młodzież udaje się bezpośrednio na plac przy Sanktuarium św. Stanisława Kostki (teren spotkania będzie ogrodzony) i pozostaje na nim do końca trwania spotkania (prosimy wcześniej poinformować młodzież, że zakaz wychodzenia poza teren ogrodzenia będzie bezwzględnie egzekwowany przez pracowników ochrony).
• Grupy młodzieży pielgrzymujące w pieszej pielgrzymce z Ciechanowa i Przasnysza wchodzą od godz. 16.00.
• Dekanalni duszpasterze młodzieży odpowiedzialni są za zorganizowanie przynajmniej jednego autokaru z dekanatu. Istnieje również możliwość przyjazdu autokarami z poszczególnych parafii. Prosimy o zgłaszanie tych autokarów do dekanalnych duszpasterzy młodzieży.
• Młodzież zabiera ze sobą suchy prowiant.
• Podczas pielgrzymki będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty (prosimy kapłanów o nałożenie na siebie stuł, by młodzież miała pewność, że może u danego księdza skorzystać ze spowiedzi).

2. Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu
W piątek 20 września 2019 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego 1 w Przasnyszu odbędzie się 19. Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki. Jest turniejem otwartym (open) dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wpłacają 5 zł wpisowego. Tempo gry: 30 min. na każdego zawodnika. System rozgrywek: szwajcarski kontrolowany na dystansie siedmiu rund. Nagrody rzeczowe za pierwszych sześć miejsc. Pozostali uczestnicy otrzymują upominki. Organizatorzy zapewniają obiad. Zakończenie memoriału ok. godz. 17.00. Zgłoszenia uczestników przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej (tel.: /24/ 262-85-99) z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu, szkoły lub parafii do 7 września br. Nad organizacją i prowadzeniem Memoriału czuwają: ks. Józef Szczeciński i ks. Wojciech Paradowski.
Płock, dnia 9 sierpnia 2019 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Przekazuję do wiadomości zainteresowanych Księży Dziekanów, Proboszczów i Neoprezbiterów, program spotkań formacyjnych neoprezbiterów.
1) 17-18 września – spotkanie z ks. Piotrem Grzywaczewskim, kanclerzem Kurii. Kursowy dzień skupienia (ks. Roman Mosakowski);
2) 22-23 października – spotkanie formacyjne – warsztaty z psychologii (ks. Marek Jarosz).

Ramowy program spotkań:

Wtorek
19.00 – zjazd, kolacja;
20.00 – nabożeństwo wieczorne. Adoracja Najświętszego Sakramentu;
21.00 – błogosławieństwo;

Środa
7.30 – Eucharystia połączona z Jutrznią;
8.30 – śniadanie;
9.00 – 10.30 – cykl wykładowo-ćwiczeniowy;
10.30 – przerwa;
11.00 – 12.30 – cykl wykładowo-ćwiczeniowy;
12.30 – Obiad.

Uwagi:
(1) Spotkania odbywać się będą w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno- Wychowawczym „Studnia”, Płock, ul. Górna 1A
(2) Serdeczna prośba do Księży Proboszczów o niewyznaczanie Neoprezbiterom zajęć parafialnych w podanych terminach.

2. Informuję Czcigodnych Księży Wikariuszy, odbywających studia licencjackie w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku, o obowiązkowych spotkaniach formacyjnych, które będą miały miejsce w kaplicy Dobrego Pasterza Wyższego Seminarium Duchownego. W środę, 18 września br. od godz. 10.00 do ok. godz. 13.00 będziemy przeżywać modlitewne skupienie.

3. Otrzymaliśmy zaproszenie na pielgrzymkę i rekolekcje organizowane przez Unię Apostolską Kleru Najświętszego Serca Jezusa.
Przekazujemy pełną informację na ten temat:
„Zgromadzenie Krajowe i XXXIV Pielgrzymka Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa, Jasna Góra 11-12 listopada 2019 pod hasłem „Eucharystia największym darem dla Kościoła”. Program:
Poniedziałek - 11 listopada
11.00 – Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej – Ks. Bp Henryk Ciereszko
12.30 – Obiad
14.30 – Kaplica Różańcowa - Spotkanie Diecezjalnych Dyrektorów UAK – Zgromadzenie Krajowe.
16.00 – Kaplica Różańcowa - Rozważania Pielgrzymkowe
Wprowadzenie i wykłady:
- Obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie w kontekście współczesnych zdarzeń eucharystycznych o znamionach cudu – Ks. Włodzimierz Wołyniec, Wrocław
- Eucharystia i Serce Jezusa – Ks. Eugeniusz Ziemann SCJ, Kraków
- Dyskusja
18.30 – Kolacja
20.00 – Kaplica Różańcowa - Nieszpory
Konferencja duchowa – Rekolekcjonista
21.00 – Apel Jasnogórski w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej – Ks. Abp Wacław Depo

Wtorek – 12 listopada
7.00 – Jutrznia i medytacja w Kaplicy Różańcowej – Rekolekcjonista
8.00 – MSZA ŚWIĘTA w kaplicy Cudownego Obrazu - Przewodniczy Ks. Abp Grzegorz Ryś, Zawierzenie UAK NMP – Ks. Piotr Wadowski, Zielona Góra – Gorzów Wlkp.
9.00 - Śniadanie
9.45 – Wykład w Kaplicy Różańcowej:
Eucharystia wsparciem kapłana unionisty, którego Chrystus wzywa do dawania świadectwa - Ks. Tomasz Rusiecki, Kielce
- Dyskusja.
- Wolne wnioski.
11.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Różańcowej – Księża z archidiecezji Katowickiej
12.00 – Zasłonięcie Obrazu NMP i zakończenie Pielgrzymki
12.30 – Obiad

Rekolekcje dla księży należących do Unii Apostolskiej Kleru, dla sympatyków i kapłanów pragnących je przeżyć w duchu UAK rozpoczynają się pielgrzymką Unii Apostolskiej Kleru na Jasną Górę, dnia 11 listopada o godz. 11.00 (zgodnie z programem Pielgrzymki UAK) i będą trwać do 14 listopada br., w domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, (telefon: 34 361 52 28). Uczestnicy rekolekcji w tym domu rezerwują miejsce. Rekolekcje prowadzi ks. Wiesław Pietrzak SCJ z Krakowa.
Inne noclegi można zamawiać w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II, na Jasnej Górze, tel. (34) 37-77-564 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-20.00) lub w innych miejscach wokół Jasnej Góry. Gdyby były jakieś problemy w kwestiach związanych z pielgrzymką i rekolekcjami, proszę mnie informować: Ks. Zdzisław Lec, tel.: 696 693 170; e-mail: z.lec@wp.pl”.
Płock, dnia 12 sierpnia 2019 r.

Ks. Roman Mosakowski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 14 sierpnia 2019 r.
Nr 2029/2019

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x