OKÓLNIK
Okólnik 15/2019
12.06.2019
Spis treści:

Okólnik 15


DEKRET
POWOŁUJĄCY RADĘ PROGRAMOWĄ „WIECZORÓW DOBREJ MYŚLI”

Niniejszym powołuję Radę Programową „Wieczorów Dobrej Myśli”, w następującym składzie:

1. ks. kan. dr Dariusz Piskorski – dyrektor Ośrodka Naukowo-Badawczego UKSW z siedzibą w Płocku;
2. ks. dr Artur Janicki – dyrektor Szkół Katolickich w Płocku;
3. mgr Joanna Banasiak – dyrektor Książnicy Płockiej;
4. dr Renata Biernat – wicedyrektor Szkół Katolickich w Płocku;
5. ks. prał. dr Marek Jarosz – rektor WSD w Płocku;
6. ks. kan. dr Włodzimierz Piętka – dyrektor oddziału Edycji Płockiej „Gościa Niedzielnego”;
7. ks. dr Tomasz Brzeziński – rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

Ze swej strony zapewniam o modlitwie w intencjach pracy Rady Programowej i z serca błogosławię -
Płock, dnia 30 maja 2019 r.
Nr 1275/2019

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


SŁOWO ZACHĘTY BISKUPA PŁOCKIEGO
PRZED VIII MARSZEM DLA ŻYCIA I RODZINY W PŁOCKU
DO ODCZYTANIA DNIA 2 CZERWCA BR. W DEKANATACH PŁOCKIM WSCHODNIM I PŁOCKIM ZACHODNIM

Kochani Diecezjanie!
Zachęcam serdecznie wszystkich mieszkańców Płocka i okolic do udziału w VIII Marszu dla Życia i Rodziny w Płocku, który odbędzie się dnia 9 czerwca br. O godz. 11.30 będę przewodniczył Mszy św. w Bazylice Katedralnej, zaś po niej rozpoczniemy wspólną wędrówkę śladami miejsc, które w 1991 r. odwiedził w naszym mieście Papież Polak. W tym roku obchodzimy 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski, dlatego nasz Marsz rozpoczniemy przed pomnikiem Świętego Papieża przy katedrze. Następnie zatrzymamy się przy oknie Domu Biskupów Płockich, z którego przemawiał do zgromadzonych, potem przejdziemy obok Zakładu Karnego i Wyższego Seminarium Duchownego, by wspólną modlitwą zakończyć na Placu Celebry Papieskiej z 1991 r.
Liczę na obecność małżeństw, rodzin, dzieci, babć i dziadków naszego miasta, zapraszam kapłanów, kleryków, siostry zakonne i wszystkich ludzi dobrej woli do świętowania oraz wspólnego okazania naszego szacunku do wartości chrześcijańskich. Za te wartości 78 lat temu oddał życie bł. abp Antoni Julian Nowowiejski, Pasterz mazowiecki, beatyfikowany 20 lat temu w Warszawie. Pójdziemy drogą tych samych ponadczasowych wartości, których głoszenie 40 lat temu, w 1979 r., rozpoczął Papież Wojtyła podczas pięcioletniego cyklu słynnych katechez środowych pod tytułem „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Niech to będzie nasz hołd dla naszego Świętego Rodaka, Papieża Rodziny, który głosił: „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”.
Wszystkim Organizatorom i uczestnikom z serca błogosławię!

Wasz Biskup Piotr

Płock, dnia 28 maja 2019 r.
W 78. rocznicę śmierci bł. abpa A.J. Nowowiejskiego

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Piotra proszę odczytać wiernym w niedzielę 2 czerwca 2019 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych, w dekanatach płockim wschodnim, płockim zachodnim oraz parafiach Dobrzyków i Płock-Ciechomice.
Płock, dnia 28 maja 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI
20. ROCZNICY BEATYFIKACJI
BŁ. ABP. A. J. NOWOWIEJSKIEGO I BŁ. BP. L. WETMAŃSKIEGO
NIEDZIELA, 16 CZERWCA 2019 R., GODZ. 15.00 W CIECHANOWIE
W PARAFII PW. BŁOGOSŁAWIONYCH PŁOCKICH BISKUPÓW MĘCZENNIKÓW

1. Do koncelebry zaproszeni są wszyscy Księża, z wyjątkiem Księży Prałatów i Kanoników Gremialnych trzech kapituł naszej diecezji, którzy we Mszy św. uczestniczą w strojach chórowych i zajmują wskazane miejsca.
2. Księży koncelebransów proszę o zabranie ze sobą alby, cingulum oraz białej stuły. Koncelebransi ubierają się do Mszy św. w zakrystii kościoła, a następnie zajmują wskazane miejsca przed ołtarzem polowym. W procesji wejścia z zakrystii kościoła uczestniczą tylko Księża Biskupi z najbliższą asystą.
3. Księży, którzy nie będą koncelebrować, proszę o zabranie ze sobą komży.
4. Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i autokarów będą znajdować się na placu przed kościołem.
5. Po Mszy św. wszyscy kapłani są zaproszeni na posiłek do budynku plebanii.
Płock, dnia 8 czerwca 2019 r.

Ks. Dariusz Malczyk
Ceremoniarz Biskupi


INFORMACJE DOTYCZĄCE 38. PIESZEJ PIELGRZYMKI
DIECEZJI PŁOCKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ W 2019 R.


1) Tegoroczna 38. Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Mocni Bożym Duchem”. W tym roku nawiązujemy do programu duszpasterskiego w Kościele w Polsce. Rekolekcje w drodze będą okazją do pogłębienia przyjaźni z Duchem Świętym, katechezą o Trzeciej Osobie Trójcy Świętej.
2) Pielgrzymka wyruszy, w tym roku wyjątkowo z Płocka-Radziwia, z parafii św. Benedykta, 6 sierpnia 2019 r. po Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Biskupa Mirosława Milewskiego o godz. 6 00. Zapraszamy do koncelebry wszystkich Księży związanych z dziełem Pielgrzymki, Gości i sympatyków. Trasa Pielgrzymki została podzielona na 9 etapów (około 30 km dziennie). Wejście na Jasną Górę będzie 14 sierpnia 2019 r. w godzinach porannych (7.30-8.15).
3) Do zapisu na pielgrzymkę służy wyłącznie indywidualna Karta Uczestnictwa (wg wzoru przekazanego do parafii lub ze strony internetowej: www.pielgrzymka.com) zawierająca niezbędne dane osobowe pielgrzyma. W związku z powyższym prosimy o czytelne i rzetelne jej wypełnienie. Zapisy indywidualne i zbiorowe na Pielgrzymkę organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, a następnie zgłaszają pielgrzymów w punkcie zapisów mieszczącym się w Szkołach Katolickich przy ul. Nowowiejskiego 2 (zmiana w tym roku!) w dniach 2,3,5 sierpnia br. (w godz. od 10.00 do 17.00). Bardzo prosimy o przywożenie i pozostawienie w punkcie zapisu gotowych kart (wzory kart zostały przekazane księżom Dziekanom). Prosimy duszpasterzy, by wszystkim zapisującym się na pielgrzymkę (na wcześniej zorganizowanym spotkaniu) wyjaśnili, iż pielgrzymka ma charakter rekolekcji w drodze, a nie rajdu turystycznego.
4) Opłata pielgrzymkowa, wynosi: 100 zł od każdego uczestnika Pielgrzymki. Dzieci do 13 lat płacą 80 zł, rodziny (co najmniej trzy osoby z jednego domu) – 200 zł. Opłata ta przeznaczona jest na: przewóz bagażu, ubezpieczenia (OC i NW), leki i środki medyczne, sanitariaty /toi-toi/, funkcjonowanie kuchni pielgrzymkowej oraz innych służb /opłaty samochodów, które wynajmujemy/, identyfikatory pielgrzymkowe, koszulki w kolorze grupy, Książeczki Pielgrzyma i inne materiały organizacyjne. Z kierowcą samochodu bagażowego trzeba uzgodnić i dodatkowo opłacić przewóz bagażu z Częstochowy oraz materiałów nietypowych, np. butli gazowej (nie wolno pakować jej do plecaka, by nie narażać na niebezpieczeństwo samozapłonu!). Pielgrzymi uiszczają wpisowe i opłatę za bagaż przy zapisie. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu swojej grupy, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi. Kierowca samochodu bagażowego odpowiada za transport bagażu oddanego pod jego zarząd. Osoby, które zamierzają wziąć udział w niecałej Pielgrzymce (np. w weekend) i dołączają w trakcie Pielgrzymki zobowiązane są do zgłoszenia się do Służby Informacji po przybyciu na trasę.
5) Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Na pątniczym szlaku będziemy pamiętać o duchowych pielgrzymach, m.in. wysyłając pozdrowienia z trasy. Zapisy na Pielgrzymkę Duchową organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, sporządzając listę z danymi (nazwisko i imię, dokładny adres z kodem, parafia) i przekazując ją do Biura Informacji Pielgrzymkowej. Przy zapisie Duchowi Pielgrzymi składają dobrowolną ofiarę. Duchowi Pielgrzymi otrzymają specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień wraz z dokładną trasą pielgrzymki. Podczas dziewięciu dni pielgrzymki zachęcamy Duchowych Pielgrzymów do udziału w codziennej Mszy św. oraz w wieczornym Apelu Jasnogórskim w kościele parafialnym.
6) Zespół Odpowiedzialnych za służby:
– Przewodnik Pielgrzymki – ks. Jacek Prusiński
– Kierownictwo Trasy – ks. Łukasz Gach
– Liturgia – ks. Piotr Gadomski
– Kwatermistrz – ks. Andrzej Rutkowski
– Kuchnia – p. Piotr i Magda Poryzińscy
– Zaopatrzenie – p. Andrzej Jakubowski; p. Mirosław Sitek
– Służba Ekologiczna – p. Krzysztof i Irena Kinalscy
– Służba Techniczna – p. Piotr Bachman
– Służba Medialna – ks. Jacek Wichorowski
– Informacja – p. Agnieszka Czaplicka, p. Agnieszka Sitek
- Służba Zdrowia – p. doktor Adam Godlewski
- Kantor Pielgrzymki – p. Mateusz Lampkowski
- Katolickie Radio Diecezji Płockiej – ks. Krzysztof Świerczyński

GRUPA i PRZEWODNIK:
BIAŁO-CZERWONA – ks. Jarosław Szumański
BIAŁA – ks. Tomasz Dec
BŁĘKITNA – ks. Adam Kowalski
BRĄZOWA – ks. Paweł Sobiecki
GRANATOWA – ks. Wojciech Nikodymczuk
MIEDZIANA –ks. Mateusz Wilczyński
POMARAŃCZOWA – ks. Adam Węgrzyn SDB/ ks. Jarosław Stasiński SDB
SREBRNA – ks. Wojciech Czajkowski
ZIELONA – ks. Krzysztof Załęski
ZŁOTA – ks. Jakub Kępczyński
ŻÓŁTA – ks. Michał Guzek
7) Pielgrzymka będzie wędrowała w 11 grupach. Dekanaty zostały związane z określonymi kolorami grup. Przy zapisie pielgrzymów prosimy przestrzegać niżej podanej rejonizacji:

– biała (26 parafii) Ciechanów-Wsch. i Zach., Strzegowo
– biało-czerwona (38 parafii) Płock-Wsch., Płock-Zach, Bodzanów, Bielsk,
– błękitna (18 parafii) Nasielsk, Zakroczym,
– brązowa (32 parafii) Rypin, Dobrzyń n/Drwęcą, Żuromin,
– granatowa (34 parafii) Płońsk-Płd, Płońsk-Płn, Raciąż, Wyszogród,
– miedziana (16 parafii) Mława-Wsch, Mława-Zach,
– pomarańczowa grupa salezjańska,
– srebrna (19 parafii) Pułtusk, Serock,
– zielona (27 parafii) Sierpc, Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo,
– złota (24 parafii) Przasnysz, Maków Maz., Dzierzgowo,
– żółta (14 parafii) Gostynin, Gąbin.
8) Informujemy, że stałym miejscem udzielania sakramentu małżeństwa w czasie Pielgrzymki jest Głogowiec (7.08). Do dnia 31.07 należy zgłaszać ewentualne śluby do ks. Piotra Gadomskiego (tel. 608 362 481) – odpowiedzialnego za służbę liturgiczną. Formalności dotyczące zawarcia Sakramentu Małżeństwa załatwia się w swojej parafii.
9) Na Pielgrzymkę należy zabrać ze sobą namiot, gdyż możliwości noclegowe u gospodarzy są ograniczone. Na Pielgrzymkę nie powinno zabierać się rzeczy cennych, o dużej wartości.
10) Osoby niepełnoletnie powinny obowiązkowo posiadać: pisemną zgodę rodziców na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w razie konieczności (wyrażoną na karcie uczestnictwa, oraz książeczce pielgrzyma) oraz dorosłego opiekuna, którego imię i nazwisko musi być wymienione w/w karcie. Kto nie będzie spełniał powyższych warunków nie zostanie zapisany na Pielgrzymkę!
11) Ze względu na wysokie koszty leków i środków opatrunkowych bardzo prosimy, by Pielgrzymi zabrali ze sobą niezbędne środki opatrunkowe (bandaże, plastry, watę itp.) i leki, zwłaszcza osobiste!!! Wszystkich lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych, którzy pragną wesprzeć swoją wiedzą i pomocą Służbę Medyczną podczas Pielgrzymki, uprzejmie zapraszamy do współpracy.
12) Czcigodnych Księży Proboszczów gorąco prosimy o podanie w lipcu swoim Parafianom niezbędnych informacji dotyczących tegorocznej Pielgrzymki w krótkich ogłoszeniach parafialnych oraz o wywieszenie plakatu pielgrzymkowego, przekazanego wcześniej do każdej parafii naszej diecezji. Szczególnie prosimy o informacje o Pielgrzymce w niedzielę 7 lipca, kiedy będzie czytana zachęta Księdza Biskupa do pielgrzymowania. W tym dniu warto również w homiliach nawiązać do idei pielgrzymowania, uczynić w parafiach w miarę możliwości „niedzielę pielgrzymkową”.
Płock, dnia 5 czerwca 2019 r.

Ks. Jacek Prusiński
Główny Przewodnik
38. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej
na Jasną Górę


PERSONALIA Z DNIA 31 MAJA 2019 R.

I. Nominacje dziekańskie, w związku ze zmianami proboszczowskimi (z dniem 1 lipca 2019 r. - do końca obecnej kadencji):

Dekanat bodzanowski

1. Ks. mgr Zbigniew Cichewicz, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim, mianowany wicedziekanem dekanatu bodzanowskiego.

Dekanat ciechanowski zachodni

1. Ks. kan. mgr Jan Jóźwiak, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, mianowany dziekanem dekanatu ciechanowskiego zachodniego.
2. Ks. kan. mgr Sławomir Filipski, od 1 lipca 2019 r. proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany wicedziekanem dekanatu ciechanowskiego zachodniego.
3. Ks. prał. mgr Eugeniusz Graczyk, od 1 lipca 2019 r. kapłan emerytowany, mianowany ojcem duchownym księży dekanatu ciechanowskiego zachodniego.

Dekanat makowski

1. Ks. kan. mgr Krzysztof Dziadak, od 1 lipca 2019 r. proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, mianowany wicedziekanem dekanatu makowskiego.

Dekanat mławski wschodni

2. Ks. kan. mgr Sławomir Krasiński, od 1 lipca 2019 r. proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany dziekanem dekanatu mławskiego wschodniego.
3. Ks. kan. mgr Jacek Lubiński, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym, mianowany wicedziekanem dekanatu mławskiego wschodniego.
4. Ks. mgr Karol Kaniecki, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Stupsku, mianowany ojcem duchownym księży dekanatu mławskiego wschodniego.

Dekanat płoński południowy

1. Ks. kan. mgr Janusz Rumiński, od 1 lipca 2019 r. proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany dziekanem dekanatu płońskiego południowego.


II Zwolnienia z funkcji dziekana, wicedziekana i ojca duchownego, w związku ze zmianami proboszczowskimi (z dniem 30 czerwca 2019 r.):

Dekanat bodzanowski

1. Ks. mgr Krzysztof Jerzy Kosewski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zakrzewie, z siedzibą w Kępie Polskiej, zwolniony z funkcji wicedziekana dekanatu bodzanowskiego.

Dekanat ciechanowski zachodni

1. Ks. prał. mgr Eugeniusz Mieczysław Graczyk, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, w związku z przejściem na emeryturę, zwolniony z funkcji dziekana dekanatu ciechanowskiego zachodniego.
2. Ks. kan. mgr Jan Jóźwiak, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, zwolniony z funkcji wicedziekana dekanatu ciechanowskiego zachodniego.
3. Ks. kan. mgr Janusz Rumiński, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Sulerzyżu, zwolniony z funkcji ojca duchownego księży dekanatu ciechanowskiego zachodniego.

Dekanat makowski

1. Ks. kan. mgr Sławomir Piotr Filipski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, zwolniony z funkcji wicedziekana dekanatu makowskiego.

Dekanat mławski wschodni

1. Ks. prał. dr Ryszard Kamiński, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, w związku z przejściem na emeryturę, zwolniony z funkcji dziekana dekanatu mławskiego wschodniego.
2. Ks. kan. mgr Krzysztof Dziadak, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Leonarda w Grzebsku, zwolniony z funkcji wicedziekana dekanatu mławskiego wschodniego.
3. Ks. kan. mgr Sławomir Krasiński, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej, zwolniony z funkcji ojca duchownego księży dekanatu mławskiego wschodniego.

Dekanat płoński południowy

1. Ks. kan. dr Marek Krzysztof Zawadzki, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, w związku z przejściem na emeryturę, zwolniony z funkcji dziekana dekanatu płońskiego południowego.

Płock, dnia 31 maja 2019 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


PERSONALIA

Nominacja

Ks. kan. dr Tadeusz Kulesza, z dniem 1 lipca 2019 r. skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, w charakterze rezydenta.

Inne

Ks. biskup Romuald Kamiński, biskup diecezji warszawsko-praskiej, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia, mianował ks. kan. mgr. Mirosława Danielskiego, proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Zatorach, duszpasterzem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. 

Płock, dnia 11 czerwca 2019 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 11 czerwca 2019 r.
Nr 1480/2019

 

 

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x