OKÓLNIK
Okólnik 14/2019
28.05.2019
Spis treści:

Okólnik 14

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. NOWEJ EWANGELIZACJI


1. Książka „Zostań świętym jak on. Dla dzieci o św. Stanisławie Kostce”

Wydział ds. Nowej Ewangelizacji przygotował książkę pt. „Zostań świętym jak on. Dla dzieci o św. Stanisławie Kostce”, jako owoc Roku Jubileuszowego 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki (1568-2018) w Diecezji Płockiej.
Ks. biskup Piotr Libera we wstępie napisał: „Drogie Dzieci! Do Waszych rąk trafia książka, która zawiera opowiadanie o Patronie dzieci i młodzieży pochodzącym z Rostkowa. Pragnę, aby ten tekst przybliżył postać św. Stanisława Kostki i zachęcił Was, abyście w życiu starali się postępować tak jak On (…) W tej publikacji znajdziecie również listy Waszych rówieśników, które napisali do św. Stanisława w roku Jubileuszu 450. rocznicy jego odejścia do Nieba. Są także odpowiedzi, które otrzymali od swojego Patrona”.
W książce znajduje się także 26 nowych modlitw dla dzieci na różne okazje. Do każdej parafii zostanie przekazany jeden egzemplarz. W przypadku większego zapotrzebowania prosimy kontaktować się z Wydziałem ds. Nowej Ewangelizacji.

2. Czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 8 czerwca 2019 r. w katedrze płockiej

Znajdujemy się w ważnych momencie dla dzieła charyzmatycznej odnowy Kościoła i nowej ewangelizacji. Papież Franciszek powołał do istnienia CHARIS (Catholic Charismatic Renewal International Service), który ma służyć wszystkim środowiskom charyzmatycznym, aby budować jedność. Decyzją Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia jej statuty wejdą w życie w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 9 czerwca 2019 r. CHARIS (łaska) obejmie wszystkie formy Odnowy w Duchu Świętym, zrodzone po Soborze Watykańskim II, nazwane w komunikacie Dykasterii „strumieniem łaski”.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkie wspólnoty, które zrodziły się jako owoc działania Ducha Świętego w Kościele i odczytują swoją misję do głoszenia Ewangelii, do katedry płockiej 8 czerwca 2019 r.

Program:
19.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu (Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej).
20.00 Konferencja: Charyzmaty - dary Ducha Świętego dla Kościoła w misji (dr Iwona Zielonka, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji).
20.30 Modlitwa uwielbienia Boga z odnowieniem przyrzeczeń sakramentu chrztu świętego i bierzmowania (Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Płockiej).
21.00 Msza Święta pod przewodnictwem ks. prał. Marka Jarosza, rektora WSD w Płocku, homilia - ks. Andrzej Janicki, przewodniczący Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń.
Oprawa muzyczna: Zespół „Eleos 22.02”

Płock, dnia 23 maja 2019 r.

Iwona Zielonka
Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

PERSONALIA

I. Nominacje administratorów na proboszczów parafii (z dniem 1 lipca 2019 r.)
1. Ks. mgr Grzegorz Bednarczyk, administrator parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie, mianowany proboszczem tej parafii.
2. Ks. mgr Krzysztof Błaszczak, administrator parafii pw. św. Wawarzyńca w Rogotwórsku, mianowany proboszczem tej parafii.
3. Ks. mgr Adam Brzeziński, administrator parafii pw. św. Floriana w Chamsku, mianowany proboszczem tej parafii.
4. Ks. mgr Waldemar Dziewulski, administrator parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie, mianowany proboszczem tej parafii.
5. Ks. mgr Rafał Gutkowski, administrator parafii pw. św. Mikołaja w Duninowie, mianowany proboszczem tej parafii.
6. Ks. mgr Jerzy Jakubowski, administrator parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, mianowany proboszczem tej parafii.
7. Ks. mgr Grzegorz Mazurkiewicz, administrator parafii pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowie, mianowany proboszczem tej parafii.
8. Ks. mgr Rafał Michalak, administrator parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dziektarzewie, mianowany proboszczem tej parafii.
9. Ks. mgr Grzegorz Nowomiejski, administrator parafii pw. św. Stanisława Kostki w Wojnówce, mianowany proboszczem tej parafii.
10. Ks. mgr Sławomir Szumski, administrator parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze, mianowany proboszczem tej parafii.
11. Ks. mgr Bogdan Zalewski, administrator parafii pw. św. Małgorzaty w Rokiciu, mianowany proboszczem tej parafii.

II. Zmiany wikariuszowskie (z dniem 22 sierpnia 2019 r.)
1. Ks. mgr Łukasz Chruściel, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Rocha w Cieksynie.
2. Ks. mgr Krzysztof Cymerman, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku.
3. Ks. mgr Wojciech Czajkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku, mianowany wikariuszem parafii par. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.
4. Ks. mgr Arkadiusz Czubakowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Pomiechowie.
5. Ks. mgr Radosław Dąbrowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, z siedzibą w Woli Kiełpińskiej.
6. Ks. mgr Łukasz Gach, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu.
7. Ks. mgr Stanisław Gurzkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie.
8. Ks. mgr Michał Guzek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie, mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie.
9. Ks. mgr Damian Jabłoński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Pomiechowie.
10. Ks. mgr Rafał Kabelis, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Szreńsku.
11. Ks. mgr Jakub Kępczyński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni.
12. Ks. mgr Robert Józef Kępczyński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Żurominie.
13. Ks. mgr Tomasz Kolczyński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Marcina w Słupnie, otrzymuje przedłużenie nominacji na wikariusza tejże parafii.
14. Ks. mgr Artur Kowalczyk, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany wikariuszem parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu.
15. Ks. mgr Jarosław Kowalczyk, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Nowym Mieście.
16. Ks. mgr Adam Kowalski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim (Twierdza Modlin), mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.
17. Ks. mgr Paweł Kowalski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Marcina w Zielonej k. Mławy, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.
18. Ks. mgr Grzegorz Kubiński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Płocku.
19. Ks. mgr Paweł Mariusz Kułakowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Anny w Serocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy.
20. Ks. mgr Mariusz Marciniak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku, mianowany wikariuszem parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim.
21. Ks. mgr Wojciech Nikodymczuk, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku.
22. Ks. mgr Piotr Orliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Uniecku, mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie.
23. Ks. Andrzej Petrykowski, pomoc duszpasterska w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu.
24. Ks. mgr Piotr Pieczewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Rocha w Cieksynie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku.
25. Ks. mgr Michał Podgórski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie.
26. Ks. mgr Grzegorz Sieczka, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu nad Drwęcą, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu.
27. Ks. mgr Leszek Smoliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Gostyninie.
28. Ks. mgr Paweł Sobiecki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim (Twierdza Modlin).
29. Ks. mgr Paweł Solecki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie.
30. Ks. mgr Łukasz Szymański, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku.
31. Ks. mgr Paweł Szymański, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Anny w Nowym Mieście, mianowany wikariuszem parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku.
32. Ks. mgr Tomasz Tomczak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.
33. Ks. mgr Marek Tomasz Wiśniewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Serocku.
34. Ks. mgr Dariusz Żuławnik, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Anny w Pomiechowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu.
35. Ks. mgr Andrzej Żywiałowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, mianowany wikariuszem parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu.

III. Zmiana wikariuszowska (z dniem 1 lipca 2019 r.)
1. Ks. mgr Dawid Mazurowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie.

IV. Inne nominacje:
1. Ks. dr Grzegorz Adamiak, po powrocie z pracy duszpasterskiej w Islandii, z dniem 1 sierpnia 2019 r., mianowany dyrektorem ekonomicznym w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.
2. Ks. mgr Bartosz Leszkiewicz, pracownik Archiwum Diecezjalnego i Biblioteki WSD w Płocku, z dniem 1 lipca 2019 r., mianowany rezydentem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku i skierowany do pomocy duszpasterskiej w tejże parafii.
3. Ks. mgr Kamil Kowalski, wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, z siedzibą w Woli Kiełpińskiej, na własną prośbę, z dniem 1 września 2019 r., skierowany do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, przed wyjazdem do pracy misyjnej w Zambii.
4. Ks. mgr Wojciech Piórkowski, wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, z dniem 1 sierpnia 2019 r., mianowany Odpowiedzialnym za płocką grupę związaną z nadzwyczajną formą rytu rzymskiego.
5. Ks. mgr Marcin Sadowski, po powrocie ze studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, z dniem 1 września 2019 r., mianowany dyrektorem Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku, diecezjalnym referentem ds. muzyki kościelnej i spraw organistowskich oraz rezydentem w parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, skierowanym do pomocy duszpasterskiej w tejże parafii.
6. Ks. kan. mgr Andrzej Smoleń, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Płocku, z dniem 1 lipca 2019 r., mianowany diecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy.
7. Ks. mgr Krzysztof Szuliński, z dniem 1 lipca 2019 r. mianowany kapelanem Domu „Leonianum” w Sikorzu.

V. Skierowania na studia
1. Ks. mgr Paweł Dobies, wikariusz parafii pw. św. Anny w Pomiechowie, skierowany na studia specjalistyczne z teologii duchowości w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.
2. Ks. mgr Jacek Prusiński, ojciec duchowny w Szkołach Katolickich w Płocku, skierowany na zaoczne studia z historii Kościoła w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3. Ks. mgr Marcin Mateusz Kędzia, wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, skierowany na podyplomowe studium w Szkole Duszpasterzy Młodzieży przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

VI. Inne
1. Ks. mgr Paweł Niewinowski, wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, na własną prośbę, w dniach od 1 września 2019 r. do 23 lutego 2020 r., skierowany na urlop sabatyczny.

VII. Zwolnienia
1. Ks. kan. mgr Robert Banasiak, p.o. dyrektora ekonomicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, z dniem 31 lipca 2019 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
2. Ks. mgr Bartosz Leszkiewicz, kapelan Domu „Leonianum” w Sikorzu, na własną prośbę, z dniem 30 czerwca 2019 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
3. Ks. dr Wojciech Kućko, Odpowiedzialny za płocką grupę związaną z nadzwyczajną formą rytu rzymskiego, na własną prośbę, z dniem 31 lipca 2019 r., zwolniony z tej funkcji.
4. Ks. kan. dr Andrzej Leleń, z dniem 31 sierpnia 2019 r., zwolniony z funkcji dyrektora Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku oraz z funkcji diecezjalnego referenta ds. muzyki kościelnej i spraw organistowskich.
5. Ks. Tadeusz Łebkowski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku, z dniem 30 czerwca 2019 r., w związku z przejściem na emeryturę, zwolniony z funkcji diecezjalnego duszpasterza ludzi pracy.
6. Ks. mgr Krzysztof Szuliński, kapelan Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie i Hospicjum Płockim pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku, z dniem 30 czerwca 2019 r., zwolniony z pełnienia obowiązków w Hospicjum.
Płock, dnia 24 maja 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Przypominamy, że w dniu 29 maja (środa) 2019 r. o godz. 12.00 odbędzie się w Kurii Diecezjalnej w Płocku spotkanie Biskupa Płockiego i Biskupa Pomocniczego z kapłanami przechodzącymi na emeryturę oraz nowo mianowanymi księżmi proboszczami i administratorami. Na to spotkanie zapraszamy również księży administratorów, którzy zostali mianowani proboszczami. Będzie wtedy miało miejsce podziękowanie tegorocznym księżom emerytom, a także wręczenie nominacji.
Płock, dnia 24 maja 2019 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 27 maja 2019 r.
Nr 1305/2019

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x