OKÓLNIK
Okólnik 10/2019
12.04.2019
Spis treści:

Okólnik 10

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ 2019 R.

Drodzy Młodzi Diecezji Płockiej,
przed kilku dniami papież Franciszek podpisał adhortację „Christus vivit” – owoc pracy październikowego synodu biskupów poświęconego młodzieży. Poprzedził go płocki synod młodych, zakończony „Przesłaniem”, w którym o Kościele wypowiedzieli się młodzi Mazowsza. Te dwa spotkania i dwa teksty nie mogą pozostać tylko wydarzeniami medialnymi i papierowymi dokumentami – mają pomóc w odnowie duszpasterstwa młodzieży naszej diecezji. Przynagla do tego również przeżywana w tym roku w Kościele 20. rocznica beatyfikacji płockich Biskupów Męczenników, Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego. Te trzy okazje, to wezwanie do szczególnej modlitwy za Kościół płocki, jego Pasterzy, duchowieństwo oraz o powołania do kapłaństwa. Serdecznie zapraszam Was do włączenia się w tę modlitwę.
My biskupi, księża potrzebujemy waszego wsparcia i modlitewnego towarzyszenia. Potrzebują go szczególnie wasi rówieśnicy, którzy studiują w naszym seminarium lub dopiero zamierzają do niego wstąpić. Pamiętajcie, proszę, że świętość waszych duszpasterzy zależy także od waszej modlitwy.
Wyraźmy zatem Ojcu świętemu wdzięczność za troskę i stałe zainteresowanie o ludzi młodych w Kościele XXI wieku. Módlmy się o realizację pomysłów i postulatów II płockiego synodu młodych Diecezji Płockiej oraz synodu biskupów w naszych parafiach, wspólnotach i duszpasterstwach. Dobrą okazją do tego będzie Niedziela Palmowa Młodych, którą będziemy świętować 14 kwietnia w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Zachęcam Was do uczestnictwa w tym radosnym spotkaniu młodych. Zachętę tę kieruję zwłaszcza do tych, którzy w tym roku przyjmą sakrament bierzmowania i do młodzieży zaangażowanej w duszpasterstwo parafialne.
Do udziału w Niedzieli Palmowej Młodych, w tym do koncelebrowania Mszy św. o godz. 15.00 w intencji młodzieży, zapraszam księży proboszczów, katechetów i dekanalnych duszpasterzy młodzieży. Po Mszy św. przejdziemy do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, by razem z zespołem „niemaGotu” przeżywać początek Wielkiego Tygodnia i przygotować się do Triduum Paschalnego.
Z serdecznymi pozdrowieniami i modlitwą.

Płock, dnia 25 marca 2019 r.
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Wasz Biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego na Niedzielę Palmową Młodych należy odczytać w ramach ogłoszeń parafialnych podczas wszystkich Mszy św., w niedzielę 31 marca br.
Płock, dnia 25 marca 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
NA LITURGIĘ MSZY KRZYŻMA W WIELKI CZWARTEK 2019 R.

Czcigodni i drodzy Bracia Kapłani!
Już tylko kilka dni dzieli nas od wspaniałego czasu Świąt Paschalnych. Z Bożej łaski kolejny raz poprzez liturgię przejdziemy z naszym Mistrzem przez Jego Godzinę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania odnawiając naszą wiarę, nadzieję i miłość. I mimo, że zewnętrznie zapracowani, ufam, że umocnimy najgłębszy wymiar naszej kapłańskiej tożsamości wracając m.in. do Wieczernika i do samej Paschy Pana.
Serdecznie Was zapraszam w Wielki Czwartek, 18 kwietnia br., do Płockiej Bazyliki Katedralnej – naszego diecezjalnego Wieczernika, na uroczystą Mszę Krzyżma, która rozpocznie się o godzinie 10.00. Moje zaproszenie kieruję do wszystkich Prezbiterów Diecezji Płockiej: Prałatów i Kanoników naszych trzech Kapituł, Dziekanów i Wicedziekanów, Proboszczów i Wikariuszy, Pracowników Kurii, Seminarium Duchownego, wszystkich instytucji diecezjalnych, Kapłanów Zakonnych, Czcigodnych Księży Seniorów oraz pozostałych Kapłanów.
Jak co roku, Wielki Czwartek to szczególna okazja, by dziękować Panu za łaskę kapłaństwa i każdy dar otrzymany od Boga. Wpatrując się w heroiczny przykład naszych Płockich Biskupów Męczenników w 20. rocznicę ich beatyfikacji, pragniemy prosić Pana żniwa o nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Będę wdzięczny za Waszą pozytywną odpowiedź na apel ks. Rektora naszego Seminarium w Płocku, aby podobnie jak w ubiegłym roku podjąć dzień postu i modlitwy w intencji powołań. Przywieźmy w Wielki Czwartek nasze deklaracje, które złożymy Bogu w procesji z darami, jako wielkoczwartkowy duchowy dar ołtarza Kapłanów Diecezji Płockiej.
Przypomnę ponadto, że przeżywamy już drugi rok duszpasterski poświęcony w naszej Ojczyźnie zgłębianiu tajemnicy obecności Ducha Świętego działającego w nas od momentu naszego chrztu, objawiającego się również w naszej kapłańskiej posłudze. W tym kontekście Biskupi Polscy skierowali do kapłanów specjalny list pasterski na Wielki Czwartek. Zachęcam Was do lektury tego listu.
Po liturgii Mszy Krzyżma zapraszam na braterskie spotkanie do Opactwa Pobenedyktyńskiego, gdzie złożymy sobie świąteczne życzenia i spotkamy się na braterskiej agapie.
Drodzy Bracia – liczę, że nikogo z Was nie zabraknie! Oczekując wspólnego spotkania przesyłam słowa pozdrowień w Chrystusie Panu, a na trud wielkopostnej posługi duszpasterskiej z serca błogosławię – w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
Płock, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Wasz Biskup Piotr

KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO
DOTYCZĄCY CELEBRACJI MSZY KRZYŻMA W WIELKI CZWARTEK 2019 R.

1. Do koncelebrowania Mszy św. zaproszeni są wszyscy prezbiterzy.
2. Prałaci i Kanonicy Gremialni trzech Kapituł oraz Księża pracujący w Kurii i w innych instytucjach diecezjalnych ubierają szaty mszalne, podobnie jak w latach ubiegłych, w Kapitularzu.
3. Księża Dziekani, Wicedziekani, Emeryci oraz Kapłani, obchodzący w tym roku złote i srebrne jubileusze święceń przywożą ze sobą albę i cingulum. W zakrystii obok kaplicy Najświętszego Sakramentu zakładają przygotowane dla nich ornaty.
4. Pozostali prezbiterzy przywożą ze sobą albę, cingulum oraz białą stułę i ubierają się do Mszy św. w zakrystii obok kaplicy Najświętszego Sakramentu.
5. Prałaci i Kanonicy Gremialni trzech Kapituł, Księża Profesorowie, Kapłani, pracujący w Kurii oraz w pozostałych instytucjach diecezjalnych, Księża Dziekani oraz Kapłani, obchodzący w tym roku złote i srebrne jubileusze kapłańskie, zajmują miejsca w prezbiterium.
6. Pozostali koncelebransi zajmują miejsca wskazane przez asystę biskupią.
7. Po zakończeniu Mszy św. Księża Dziekani będą mogli odebrać oleje święte w kruchcie (wejściu głównym) bazyliki katedralnej.
8. Pięć minut przed rozpoczęciem Mszy św., klerycy zbiorą od księży dar ołtarza – deklaracje dnia modlitwy i postu w intencji powołań.

Płock, dnia 11 kwietnia 2019 r.

ks. Dariusz Malczyk
Ceremoniarz Biskupi


APEL BISKUPA PŁOCKIEGO
O WSPARCIE ZBIÓRKI NA RZECZ CHRZEŚCIJAN W ZIEMI ŚWIĘTEJ I NA BLISKIM WSCHODZIE

Kochani Diecezjanie,
w 1974 r. św. papież Paweł VI ustanowił w całym Kościele katolickim Wielki Piątek dniem wsparcia modlitewnego oraz jałmużny na rzecz chrześcijan w Ziemi Świętej. Każdego roku także nasza diecezja włącza się w to ważne dzieło ochrony miejsc naznaczonych ziemskim życiem Zbawiciela, ale także żywych „kamieni”, którymi są nasi bracia i siostry w wierze tam mieszkający. W 2018 r. Kongregacja Kościołów Wschodnich zebrała w całym świecie na ten cel 8,6 mln euro. Jest w tym także i nasza cząstka.
Proszę Was, Kochani Diecezjanie, byście wsparli swoją ofiarą, złożoną w Wielki Piątek, różnego rodzaju dzieła duszpasterskie, edukacyjne i medyczne w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Niech rozmyślanie Męki i Zmartwychwstania naszego Pana oraz przemierzanie w czasie liturgii Triduum Paschalnego Jego wędrówki po świętym mieście Jeruzalem pobudzą nas do solidarności z rodzinami i dziećmi tam mieszkającymi.
Papież Franciszek w czasie wizyty ekumenicznej w Bari w ubiegłym roku mówił: „Na Bliskim Wschodzie od lat przerażająco wiele maleństw opłakuje gwałtowną śmierć członków rodziny i widzi ojczyznę osaczoną, mając często jedynie perspektywę konieczności ucieczki. To jest śmierć nadziei. Oczy nazbyt wielu dzieci przez większość życia widzą gruzy, zamiast szkół, słyszą grzmot ryku bomb, a nie świąteczny harmider zabaw. Proszę was, niech ludzkość usłyszy wołanie dzieci, których usta głoszą chwałę Boga (por. Ps 8,3). Ocierając ich łzy świat na nowo odnajdzie godność”.
Niech Pan wynagrodzi Wasze gesty chrześcijańskiej jałmużny!
Płock, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Wasz Biskup Piotr


ZARZĄDZENIE: Czcigodni Księża, Apel Biskupa Płockiego proszę odczytać w kościołach naszej diecezji w niedzielę 14 kwietnia br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych. Ofiary zebrane na rzecz Bazyliki Grobu Pańskiego i chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej, należy wpłacać na konto Kurii z dopiskiem „Ziemia Święta 2019” lub bezpośrednio w kasie Kurii.
Płock, dnia 3 kwietnia 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

ZAPROSZENIE NA PŁOCKIE DNI PASTORALNE 2019

Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży wraz z wybranymi przez siebie liderami świeckimi ze swoich wspólnot parafialnych do obowiązkowego udziału w Płockich Dniach Pastoralnych, które odbędą się 24-25 kwietnia 2019 r. w „NoveKino Przedwiośnie” (ul. Tumska5a). Będą one przebiegać pod hasłem: Osoby starsze w Kościele. „Dzielenie się mądrością czasu”. Poniżej szczegółowy program spotkań oraz ważne informacje organizacyjne.

PROGRAM

9.30 – Nabożeństwo – Bazylika Katedralna w Płocku
– ks. mgr Łukasz NOWAK (Płock)

(Sala nr 1 NoveKino Przedwiośnie, ul. Tumska 5a)

10.15 – Słowo wprowadzenia
– J.E bp Piotr Libera / J.E. bp Mirosław Milewski
10.30 – „Psychologiczny wymiar starzenia się i starości”
– prof. dr hab. Stanisława STEUDEN (Lublin)
11.00 – „Wyzwania duszpasterskie wobec osób w podeszłym wieku”
– ks. prof. dr hab. Wiesław PRZYGODA (Lublin)
11.30-12.00 – Przerwa kawowa
12.00 – „Nie zestarzeć się mimo upływającego czasu” - świadectwo
– Katarzyna ŁANIEWSKA (Warszawa)
12.30 – Dyskusja
13.00 – Podsumowanie i zakończenie obrad

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
• W Płockich Dniach Pastoralnych obowiązkowo biorą udział wszyscy księża i przedstawiciele katolików świeckich. Prosimy, aby każdy duszpasterz (Proboszcz i Wikariusz) wybrał i zabrał ze sobą do Płocka jedną osobę z parafii, w której pracuje (w tym roku zachęcamy, aby byli to liderzy działający w wolontariacie lub parafialnych zespołach charytatywnych);
• Księży, którzy katechizują prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do Wydziału Duszpasterskiego (przygotujemy stosowne zaświadczenia do placówek oświatowych o obowiązkowym udziale w Płockich Dniach Pastoralnych);
• Nabożeństwo rozpoczynające Płockie Dni Pastoralne odbędzie się w Bazylice Katedralnej w Płocku o godz. 9.30. W nabożeństwie uczestniczą księża i katolicy świeccy;
• Po nabożeństwie wszyscy (księża i świeccy) udają się na obrady do Sali nr 1 w NovymKinie Przedwiośnie, ul. Tumska 5a;
• Ze względu na konieczność zachowania jednakowej liczby uczestników w poszczególne dni, prosimy o przyjazd według następującego porządku: środa (24 kwietnia) wszyscy Księża Wikariusze oraz Księża Proboszczowie z dekanatów: Bodzanów, Dobrzyń n. Wisłą; czwartek (25 kwietnia) Księża Proboszczowie z pozostałych dekanatów;
• Księża pracujący w Kurii, WSD, Caritas, mediach, duszpasterstwie pozaparafialnym oraz Księża Emeryci biorą udział w dowolnym dniu;
• Prosimy, aby wszyscy uczestnicy zgłosili swoją obecność w recepcji. Recepcja dla księży będzie czynna od godz. 9.00 w sali kinowej nr 1;
• Każdy ksiądz, Proboszcz i Wikariusz, uiszcza opłatę w wysokości 70 zł (za siebie i za osobę świecką). Opłata obejmuje: wynagrodzenie dla prelegentów, wynajem sali kinowej, materiały szkoleniowe, bufet kawowy oraz inne koszty organizacyjne;
• Parking dla samochodów w miejscach dostępnych na terenie miasta;
• Planowane zakończenie Płockich Dni Pastoralnych ok. godz. 13.30.
Płock, dnia 1 kwietnia 2019 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

INFORMACJA KANCELARII KURII

Na prośbę ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Pawliny, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie - Collegium Joanneum informujemy, że uczelnia ta kształci studentów w następujących kierunkach: Teologia ogólna, Teologia duchowości, Teologia dla zabieganych, Katechetyka, e-Learning, Instytut Szkolenia Organistów, Akademia Dziennikarstwa, Studium Animacji Małżeńskiej, Studium Małżeństwa i Rodziny. Na uczelni otworzono także nowatorską Szkołę Duszpasterzy Młodzieży. Informacje na ten temat zostały przekazane do parafii.
Szczegółowe informacje o PWTW znajdują się na stronie: www.pwtw.pl
Płock, dnia 10 kwietnia 2019 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


PERSONALIA

Ekskardynacja i inkardynacja

Ks. dr Sławomir Leszek Fijałkowski, duszpasterz w Niemczech, został ekskardynowany z diecezji płockiej i z dniem 1 kwietnia 2019 r., inkardynowany do Archidiecezji Monachium i Freising w Niemczech.

Nominacje

1. Ks. mgr Ryszard Błaszkowski, wikariusz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku, z dniem 21 marca 2019 r., mianowany członkiem Zarządu Funduszu Bratniej Pomocy Kapłanów Diecezji Płockiej.
2. Ks. kan. Jan Deptuła, emeryt, z dniem 21 marca 2019 r., mianowany członkiem Zarządu Funduszu Bratniej Pomocy Kapłanów Diecezji Płockiej.
3. Ks. kan. dr Cezary Siemiński, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem, z dniem 28 marca 2019 r., mianowany diecezjalnym moderatorem Stowarzyszenia Ruchu Rodzin Nazaretańskich, na kolejną 5-letnią kadencję.
4. Ks. kan. mgr Roman Tomaszewski, proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie, z dniem 28 marca 2019 r., mianowany kapelanem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie (z siedzibą na ul. Piekiełko 66).

Zwolnienia

1. Ks. mgr Krzysztof Mariusz Dobucki, wikariusz par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku, z dniem 8 kwietnia 2019 r., zwolniony z funkcji wikariusza parafialnego tejże parafii.
2. Ks. mgr Rafał Gutkowski, administrator parafii pw. św. Mikołaja w Duninowie, z dniem 21 marca 2019 r., zwolniony z funkcji członka Zarządu Funduszu Bratniej Pomocy Kapłanów Diecezji Płockiej, w związku z nominacją na administratora parafii.
3. Ks. mgr Mariusz Majczak, wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Płocku, z dniem 23 marca 2019 r., na własną prośbę, zwolniony z funkcji wikariusza i skierowany na roczny urlop szabatowy.


Płock, dnia 10 kwietnia 2019 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 10 kwietnia 2019 r.
Nr 925/2019

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x