OKÓLNIK
Okólnik 7/2018
13.03.2018
Spis treści:

Okólnik 7

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ 2018 R.

Drodzy Młodzi Diecezji Płockiej!
W tym roku przeżywamy w Kościele w Polsce 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. To czas szczególnej modlitwy za młode pokolenie, które dojrzewa w naszych domach, szkołach i parafiach. W październiku br. w Rzymie odbędzie się Synod Biskupów poświęcony młodzieży. Papież Franciszek o tym wydarzeniu powiedział: „To jest Synod Młodych i wszyscy chcemy słuchać siebie nawzajem. Każdy młody ma coś do powiedzenia innym, ma coś do powiedzenia dorosłym, ma coś do powiedzenia księżom, siostrom zakonnym, biskupom i papieżowi. Wszyscy musimy Was wysłuchać”.
Serdecznie zapraszam Was w Niedzielę Palmową 25 marca br. na godz. 15.00 do parafii św. Stanisława Kostki w Płocku. To zaproszenie kieruję szczególnie do tych, którzy w tym roku przyjmą sakrament bierzmowania i do młodzieży zaangażowanej w duszpasterstwo parafialne. Zapraszam młodzież związaną z Ruchem Światło-Życie, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Laboratorium Wiary, Wojskiem Gedeona oraz z innymi grupami formacyjnymi, zapraszam szczególnie młodzież szkół średnich i studentów. Proszę, żebyście dostępnymi wam środkami komunikacji przekazali to zaproszenie swoim rówieśnikom, by razem z nami tworzyli wspólnotę modlitwy młodego Kościoła, którego zadaniem jest iść i głosić Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela człowieka.
Do udziału w Diecezjalnym Dniu Młodzieży w parafii św. Stanisława Kostki, w tym do koncelebrowania Mszy św. o godz. 15.00 w intencji młodzieży, zapraszam księży proboszczów, katechetów i dekanalnych duszpasterzy młodzieży. Podczas Mszy św. przekażę delegacji młodzieży Obraz z relikwiami św. Stanisława Kostki, które będą nawiedzały parafie naszej diecezji. Po Mszy św. przejdziemy do hali sportowej Wyższej Uczelni im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Wasz Biskup Piotr


Płock, 7 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego, należy odczytać wiernym niedzielę 11 marca br., podczas wszystkich Mszy św. w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, 9 marca 2018 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Wielkopostne Zamyślenia Strażackie 2018
Serdecznie zapraszamy Druhny i Druhów – członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, weteranów służby pożarniczej oraz sympatyków pożarnictwa na Wielkopostne zamyślenia strażackie 2018 (miejsca i terminy spotkań na stronach www). Zachęcamy Czcigodnych Księży do organizowania tego typu spotkań dla braci strażackiej.

2. Droga Krzyżowa ulicami Płocka
W piątek 23 marca 2018 r., przed Niedzielą Palmową, odbędzie się ogólnomiejska Droga Krzyżowa ulicami Płocka. Drodze Krzyżowej przewodniczyć będzie J.E. Biskup Płocki Piotr Libera. O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w Bazylice Katedralnej, a następnie ok. godz. 18.40 rozpocznie się Droga Krzyżowa. W zadumie modlitewnej rozważając poszczególne stacje, przejdziemy do Płockiej Fary, gdzie nastąpi zakończenie nabożeństwa. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Płockiej Starówki i całego Miasta do licznego udziału w tym wielkopostnym nabożeństwie. Niech Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta będzie świadectwem wiary oraz błagalną modlitwą w intencji naszej Ojczyny, która w tym roku obchodzi 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

3. Płockie Dni Pastoralne 2018
Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży wraz ze świeckimi liderami ze swoich wspólnot parafialnych do obowiązkowego udziału w Płockich Dniach Pastoralnych, które odbędą się 4-5 kwietnia 2018 r. w NoveKino Przedwiośnie, które mieści się w Płocku przy ul. Tumskiej 5a. Będą one przebiegać pod hasłem: „Młodzież – Wiara - Powołanie”. Wśród zaproszonych gości będą: prof. Aleksander Nalaskowski, ks. Przemek „Kawa” Kawecki SDB, red. Dorota Łosiewicz i red. Monika Białkowska. Szczegółowy program i sprawy organizacyjne wkrótce.

4. Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne
W dniach 22-28 kwietnia 2018 r. pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” będzie obchodzony 55. Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Pakiet pomocy duszpasterskich przygotowanych na ten tydzień zawiera m.in. orędzie Ojca Świętego; propozycje katechez; teksty modlitwy wiernych na każdy dzień; rozważania różańcowe, świadectwa i plakat. Materiały stanowiące pomoc w przeżyciu tego czasu zostały przekazane do każdej parafii.

5. Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków
Zapraszamy: Druhów – członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, weteranów służby pożarniczej, kapelanów i duszpasterzy posługujących wśród strażaków oraz sympatyków pożarnictwa na 4. Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej w Świętym Miejscu, w sobotę 5 maja 2018 r. Pielgrzymka będzie przebiegała pod hasłem „Ad maiora natus sum”, a jej centralnym punktem będzie uroczysta Msza św. koncelebrowana (kapłanów zapraszamy do koncelebry), której przewodniczył będzie J.E. Ksiądz Biskup Mirosław Milewski. Szczegółowe informacje ukażą się w późniejszym czasie w Okólniku i na stronach www.

6. Procesja Eucharystyczna w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (31 maja br.) organizujemy w parafiach procesję Eucharystyczną. Wierni w naszych wspólnotach parafialnych wkładają wiele wysiłku w przygotowanie trasy procesji, dekoracji ołtarzy, oprawy muzycznej i liturgicznej. Procesja Bożego Ciała jest dobrą okazją, by wszystkim, którzy w niej uczestniczą przypomnieć postać św. Stanisława Kostki, który w swoim młodzieńczym życiu w sposób szczególny ukochał Eucharystię. Proponujemy następujące hasła do czterech ołtarzy wystawienia (zaczerpnięte z Litanii do św. Stanisława Kostki): (1) „Święty Stanisławie, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu Ołtarza”; (2) „Święty Stanisławie, któryś ojczyznę swoją z różnych przygód i niebezpieczeństw wyratował”; (3) „Święty Stanisławie, miłością Boską zawsze pałający”; (4) „Święty Stanisławie, którego aniołowie niebiescy Ciałem Najświętszym karmili”.

7. duszpasterstwo.episkopat.pl
Od stycznia br. na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski znajduje się zakładka pod adresem duszpasterstwo.episkopat.pl. Znaleźć tam można wiele cennych materiałów duszpasterskich, liturgicznych i homiletycznych, które z przyczyn objętościowych nie znalazły się w drukowanym programie duszpasterskim.

8. 1% dla CPP METANOIA
Od 2009 roku Organizacją Pożytku Publicznego jest Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA w Płocku. Dzięki temu może pozyskiwać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i firm. Dziękujemy wszystkim Czcigodnym Księżom za odpis na rzecz naszego Centrum i poinformowanie wiernych o takiej możliwości.
Płock, dnia 9 marca 2018 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego


KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN

1. „Polonia Restituta” dla pana Kazimierza Cieślika
Dnia 9 lutego 2018 r. w Pałacu Prezydenckim, Kazimierz Jan Cieślik, założyciel Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, odebrał z rąk Adama Kwiatkowskiego, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, „za wybitne zasługi w propagowaniu wartości i znaczenia rodziny we współczesnym społeczeństwie”. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele SRKDP z ks. Wojciechem Kućko.

2. Kurs dla nowych doradców życia rodzinnego
W dniach: 7, 14, 21 kwietnia 2018 r., w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Płońsku, zostanie przeprowadzony Kurs dla nowych doradców życia rodzinnego. Każde spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00, a zakończy ok. godz. 15.00 (przewidziana jest przerwa na obiad, który należy zorganizować we własnym zakresie). Koszt trzech spotkań to 150 zł. Na zakończenie nowi doradcy otrzymają misję kanoniczną na rok 2018. Proszę o zgłaszanie kandydatów do Wydziału ds. Rodzin, do dnia 25 marca 2018 r. Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane kandydata: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania. Ponadto ksiądz proboszcz proszony jest o przedstawienie pisemnej opinii na temat osoby kandydata. Zapraszam do współpracy!

3. Konkurs „Mała Ojczyzna – Duża Sprawa”
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Wydział ds. Rodzin oraz Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA w Płocku zapraszają do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie na videoreportaż, prezentujący dziedzictwo kulturowe w regionie („Mała Ojczyzna – Duża Sprawa”). Ideą konkursu jest zaproszenie dzieci i rodziców z Diecezji Płockiej do włączenia się we wspólne, rodzinne przeżywanie obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Ma on na celu promocję regionu poprzez ukazanie ciekawych miejsc, zwyczajów i tradycji. Zgłoszenia należy przesłać do dn. 30 października 2018 r. na adres: srkplock@o2.pl lub Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, ul. Tumska 3, 09-402 Płock. Szczegóły Konkursu oraz Regulamin znajdują się na stronie: www.srkplock.pl. Termin ogłoszenia wyników: 11 listopada 2018 r. Dla zwycięzców przewidziane cenne nagrody.

4. Instruktor rozpoznawania płodności według modelu Creighton
Do każdej parafii naszej diecezji trafił plakat, przygotowany przez Wydział ds. Rodzin i Centrum Troski o Płodność Fertilita. Pani Aleksandra Stupecka, pracownica CPP METANOIA, doradczyni życia rodzinnego na terenie diecezji płockiej oraz instruktor rozpoznawania płodności według Modelu Creighton oferuje swoją pomoc i specjalistyczne doradztwo dla małżeństw, które mają trudności z poczęciem dziecka, według zasad NaProTechnologii. Proszę uprzejmie Księży Proboszczów o umieszczenie przekazanych plakatów w gablotach parafialnych oraz pomoc w rozpropagowaniu działalności Pani Aleksandry Stupeckiej. Więcej informacji na temat Centrum Troski o Płodność Fertilita: tel. 502-559-252, e-mail: aleksandra.stupecka@plodnosc-plock.pl, www.plodnosc.pl, www.facebook.com/centrum.fertilita.

5. Post w intencji rodzin i powołań kapłańskich
Dzięki wsparciu doradców życia rodzinnego i dekanalnych duszpasterzy rodzin, którzy szukają chętnych osób do podjęcia postu, od 1 marca br., codziennie jedna konkretna osoba w diecezji płockiej podejmuje tę pobożną praktykę o chlebie i wodzie w intencji małżeństw, rodzin i powołań kapłańskich. Każdego tygodnia zamieszczać będziemy na naszym profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/duszpasterstwo.rodzin/) imiona osób podejmujących post. Będzie to widzialny znak i zapewnienie innych, że ktoś podejmuje tego dnia ten trud. Pełną listę imion osób na każdy miesiąc zamieszczamy na stronie naszego Duszpasterstwa: www.plockierodziny.pl, w zakładce: Małżeństwo i Rodzina (http://plockierodziny.pl/post-dla-rodzin-i-powolan/).

6. Pomoce duszpasterskie
a) Duchowa Adopcja
Każda parafia otrzymała karty do Duchowej Adopcji oraz modlitewnik „A z nich największa jest miłość. Dzień Świętości Życia w uroczystość Zwiastowania Pańskiego”, zawierający materiały na Zwiastowanie Pańskie (w tym roku z racji świąt paschalnych obchodzone będzie dn. 9 kwietnia), m.in. triduum przed Dniem Świętości Życia, ceremoniał uroczystości przyrzeczeń. Zachęcam do przeprowadzenia akcji Duchowej Adopcji w parafiach w liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego (9 kwietnia), jednak modlitwę w tej intencji należy rozpocząć 25 marca br.).
b) I niedziele miesiąca
Na stronie www.plockierodziny.pl w zakładce: Czytelnia – Pomoce duszpasterskie oraz w E-biuletynie zamieszczane są teksty adoracji na pierwsze niedziele miesiąca oparte na tekstach św. Stanisława Kostki, w intencji rodzin i powołań.
c) Nabożeństwa majowe
Tak jak w ubiegłym roku, Wydział ds. Rodzin przygotowuje materiały na nabożeństwa majowe, które niebawem trafią do parafii diecezji. W tym roku będziemy śpiewać „Litanię loretańską” ze św. Stanisławem Kostką.

7. Dęby Niepodległości
Biskup Płocki przychylił się do pomysłu, przedstawionego przez Nadleśnictwa i Lasy Państwowe z terenu naszej diecezji, aby Wydział ds. Rodzin oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej koordynowały akcję sadzenia Dębów Niepodległości. Każda z parafii naszej diecezji będzie mogła otrzymać dąb z certyfikatem, który będzie żywym pomnikiem na 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na Konferencji Księży Dziekanów dnia 15 marca br. Księży Proboszczów, którzy chcieliby otrzymać taki dąb, proszę o zgłaszanie do Wydziału ds. Rodzin, na adres mailowy: wojciechkucko@wp.pl lub telefonicznie: 24 262 43 23.

8. Pierwsze spotkania rejonowe dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych
Dnia 15 lutego 2018 roku w Sali Biskupów Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku, na zaproszenie Biskupa Płockiego Piotra Libery, odbyło się spotkanie formacyjne rejonowych duszpasterzy związków niesakramentalnych. W obradach, którym przewodniczył ks. Andrzej Redmer, diecezjalny duszpasterz związków niesakramentalnych, wzięło udział siedmiu rejonowych duszpasterzy związków niesakramentalnych, ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, ks. dr Jarosław Kamiński, ks. dr Wojciech Kućko i pani dr Iwona Zielonka. Ustalono, że wizerunek Matki Bożej Rozwiązującej Węzły będzie w naszej diecezji znakiem duszpasterstwa osób żyjących w związkach niesakramentalnych.
Dotychczas odbyły się następujące pierwsze spotkania rejonowe:
a) 18 lutego 2018 r., niedziela, godz. 18.00, parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim (spotkanie dla rejonu nowodworskiego, dekanaty: serocki, wyszogrodzki, zakroczymski) – ks. kan. Andrzej Redmer;
b) 24 lutego 2018 r., sobota, godz. 19.00, parafia pw. św. Józefa w Pułtusku (spotkanie dla rejonu pułtuskiego, dekanaty: makowski, nasielski, pułtuski) – ks. kan. dr Janusz Kochański;
c) 25 lutego 2018 r., niedziela, godz. 17.15, parafia pw. św. Ojca Pio w Płońsku (Spotkanie dla rejonu płońskiego, dekanaty: bodzanowski, płoński, raciążski) – ks. Tomasz Markowicz.
W imieniu Wydziału ds. Rodzin oraz ks. kan. Andrzeja Redmera zwracam się do Księży Proboszczów z prośbą o ogłoszenie w parafiach w odpowiednim czasie terminów rejonowych spotkań dla związków niesakramentalnych, jak również zaproszenie osób żyjących w tych związkach do udziału w nich. Miejsca i terminy kolejnych spotkań są następujące:
d) 18 marca 2018 r., niedziela, godz. 18.00, parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie (Spotkanie rejonu ciechanowskiego, dekanaty: ciechanowski wschodni, ciechanowski zachodni, przasnyski) – ks. kan. Jan Jóźwiak;
e) 13 kwietnia 2018 r., piątek, godz. 18.00, parafia pw. Świętej Rodziny w Mławie (Spotkanie dla rejonu mławskiego, dekanaty: dzierzgowski, mławski, strzegowski) – ks. kan. Sławomir Kowalski;
f) 19 kwietnia 2018 r., czwartek, godz. 18.00, parafia pw. św. Bartłomieja w Płocku (Spotkanie dla rejonu płockiego, dekanaty: bielski, dobrzyński n. Wisłą, gąbiński, gostyniński, płocki zachodni, płocki wschodni) – ks. prał. Wiesław Gutowski;
g) 21 kwietnia 2018 r., sobota, parafia pw. św. Benedykta w Sierpcu, godz. 10.00 (Spotkanie dla rejonu sierpeckiego, dekanaty: dobrzyński n. Drwęcą, rypiński, sierpecki, tłuchowski, żuromiński) – ks. Andrzej Misiun SAC.
Każde spotkanie oparte jest na następujących punktach:
a) Msza św. lub nabożeństwo Słowa Bożego.
b) Konferencja rejonowego duszpasterza związków niesakramentalnych.
c) Modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem.
d) Możliwość indywidualnej rozmowy.
e) Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

9. Inicjatywy Duszpasterstwa Rodzin w najbliższych miesiącach 2018 r.:
a) 6-7 marca, Płock, Spotkania rejonowe diecezjalnych duszpasterstw rodzin (archidiecezja częstochowska, archidiecezja warszawska, diecezja łowicka, archidiecezja łódzka, diecezja płocka, diecezja radomska, diecezja warszawsko-praska).
b) 8 marca, II Diecezjalny Dzień Kobiet – Płock, parafia pw. Świętego Krzyża, godz. 18.00.
c) 25 marca (9 kwietnia), Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – każda parafia otrzymała materiały do jej przeprowadzenia.

Płock, dnia 1 marca 2018 r.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY LITURGICZNEJ
DIECEZJI PŁOCKIEJ

1. Diecezjalny etap Mistrzostw Polski Liturgicznej Służby Ołtarza o puchar „KNC”
Diecezjalny etap Mistrzostw Polski Liturgicznej Służby Ołtarza o puchar „KNC” w Halowej Piłce Nożnej 2017-2018 zostanie rozstrzygnięty podczas finału w Płońsku w sobotę 7 kwietnia br. Regulamin rozgrywek i harmonogram znajduje się na stronie www.dsldp.pl zakładka SPORT.

2. Dzień Skupienia dla lektorów
„Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68) – pod tym hasłem odbędzie się II Diecezjalny Dzień Skupienia dla lektorów w sobotę 21 kwietnia 2018 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Więcej informacji i zapisy przez formularz na stronie www.dsldp.pl.

3. Kurs Animatora
W dniach 20-22 kwietnia 2018 r.; w Szkołach Katolickich w Płocku przy ul. Nowowiejskiego 2 (09-400 Płock) odbędzie się Kurs Animatora. Jest on adresowany do młodzieży męskiej od I klasy szkoły średniej. Zapisy trwają do 15 kwietnia br., koszt 60 zł. Organizatorem jest koordynator ds. formacji ks. Mariusz Przybysz, kontakt: 665-385-052, ksmp@wp.eu.

4. Dzień otwarty w WSD w Płocku
Tradycyjnie już promocja nowych animatorów i lektorów odbędzie się podczas “Dnia otwartego” w Wyższym Seminarium Duchownego w Płocku w sobotę 19 maja br.

5. III Pielgrzymka Ministrantów do Czerwińska
Wzorem lat ubiegłych zapraszamy na pielgrzymkę Służby Liturgicznej do Czerwińska, której w tym roku przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup Piotr Libera. Spotykamy się w sobotę 16 czerwca br. w klasztorze księży salezjanów. Koszt uczestnictwa to 5 złotych (opiekunowie są zwolnieni z opłaty) – jest to opłata za obiad, pamiątkowy gadżet oraz koszty organizacji. Wśród przewidzianych atrakcji będą m.in.: pokazy walk rycerskich, koncert, konkurencje sportowe, grupy rekonstrukcyjne, zabawy dla dzieci, strzelnica paintball i ASG. Przewidujemy wiele nagród dla zwycięzców w konkurencjach sportowych, a spośród wszystkich uczestników na koniec zostanie rozlosowana nagroda główna, czyli „Twój szczęśliwy numerek”. Grupy na pielgrzymkę prosimy zgłaszać przez formularz na stronie www.dsldp.pl. Rejestracja na miejscu będzie czynna od godziny 9.30. Księży, którzy pragną odprawić Eucharystię, prosimy o zabranie ze sobą alb i stuł koloru białego z św. Stanisławem Kostką.

Program pielgrzymki:
10:00-11:00 zawiązanie wspólnoty, powitanie przybywających grup;
11:00 Msza św.;
12:15 wydawanie obiadu (w grupach wg harmonogramu);
konkurencje sportowo-sprawnościowe i inne atrakcje towarzyszące;
16.00 zakończenie pielgrzymki.

6. Medal „Ad maiora natus sum”
Duszpasterstwo SLDP w Roku św. Stanisława Kostki pragnie odznaczyć ministrantów naszej diecezji okolicznościowymi medalami, w dwóch kategoriach:
• Ministrant z najdłuższym stażem. Proboszczowie delegują jednego ministranta z parafii. Odznaczenie jednorazowe z okazji 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki.
• Ministrant Roku. Proboszczowie delegują jednego ministranta z parafii. Odznaczenie będzie wręczane raz w roku.
Medale wręczy Ksiądz Biskup Piotr Libera podczas III Pielgrzymki Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej w sobotę 16 czerwca 2018 r. w Czerwińsku.
Zgłoszenia kandydatów do odznaczenia przyjmujemy przez formularz na stronie www.dsldp.pl do 15 maja.

7. Rekolekcje wakacyjne
Trwają zapisy na wakacyjne rekolekcje dla ministrantów:
Turnus 1 w górach: termin: 25 czerwca – 30 czerwca 2018 r.; miejsce: Poronin k. Zakopanego; zakwaterowanie: Willa Leśny Potok (pokoje 2-5 os.); koszt: 600 zł; zapisy: przez formularz na stronie www.dsldp.pl.
Turnus 2 nad morzem: termin: 30 lipca – 6 sierpnia 2018 r.; miejsce: Mikoszewo; zakwaterowanie: Ośrodek Oskar (domki 8-13 os.); koszt: 650 zł; zapisy: dkmarcin@op.pl.

8. Diecezjalna pielgrzymka ministrantów do Rzymu
Trwają zapisy na autokarową pielgrzymkę ministrantów do grobu św. Stanisława Kostki w Rzymie. Pielgrzymkę planujemy w dniach 29 lipca – 3 sierpnia. Koszt 1600 zł. Zapisy do 30 marca 2018 r. Plan pielgrzymki i zapisy poprzez formularz na stronie www.dsldp.pl.

9. Księga Służby Liturgicznej
Staraniem Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej została wydana Księga Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej. „Pragniemy, by nowa księga, Księga Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej, (…) stała się w Roku Świętego Stanisława Kostki – patrona służby liturgicznej, świadectwem wiary nie tylko wpisanych doń osób, ale także całej parafialnej wspólnoty. Niech będzie wyrazem entuzjazmu przeżywanej wiary dzieci i młodzieży zaangażowanych w służbę liturgiczną naszej diecezji” (bp Piotr Libera).
Księga zawiera dane personalne członków parafialnych grup Służby Liturgicznej (ministrantów, lektorów, szafarzy, scholi). Posiada format A4, 300 stron, ma twardą okładkę w kolorze bordowym. W odpowiedzi na pytania o kolportaż księgi informujemy, że Księga SLDP dotrze do każdej parafii pocztą dziekańską, jej koszt to 35 zł. Czcigodnych Księży Dziekanów prosimy o zebranie opłat i wpłatę do 30 marca 2018 r. na konto Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej podany w pkt. XI, w tytule wpisując: np. Dekanat Bielski – Księga.
W celu zamówienia dodatkowych egzemplarzy prosimy o kontakt z ks. Łukaszem Chruścielem 519-101-770 lub e-mail: lukaszchrusciel@wp.pl.

 

10. Legitymacje ministranta
Duszpasterstwo wydało już około 500 legitymacji. Dokument jest wielkości karty kredytowej. Legitymacja idealnie nadaje się do włożenia do portfela czy legitymacji szkolnej. Jest nowoczesna, wydrukowana na specjalnej plastikowej karcie. Jest spersonalizowana, czyli zawiera dane konkretnego ministranta, znajdującego się na zdjęciu. Posiada unikalny kod RFID, który pozwala na dodatkowe użytkowanie karty poprzez czytniki komputerowe (np. automatyczne zliczanie punktów).
Dokument ten jest potwierdzeniem tożsamości członka służby liturgicznej poza swoim miejscem zamieszkania, będzie też potrzebny do okazania np. podczas turniejów w piłkę nożną. Jeśli ministrant został ustanowiony lektorem, ceremoniarzem lub animatorem - na legitymację naklejone zostaną specjalne hologramy. Aby je uzyskać, do wniosku, który można pobrać ze strony www.dsldp.pl należy załączyć kserokopię dokumentu.

11. Miesięcznik „KNC”
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej od stycznia 2017 r. redaguje płocki dodatek „KNC Króluj nam Chryste”. Gazeta w ilości 3 szt. na każdą parafię rozprowadzana jest pocztą dziekańską. Od kwietnia 2017 r. istnieje możliwość zwiększenia nakładu do poszczególnych parafii, zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail: knc@dsldp.pl.
Dziękujemy kapłanom i ministrantom oraz Wydziałowi Duszpasterskiemu za roczną współpracę przy redagowaniu i dystrybucji pisma w naszej diecezji, czekamy na sugestie i konstruktywne uwagi. Jednocześnie przepraszamy za wszelkie niedociągnięcia.
Poniżej zamieszczamy dane zebrane z ankiet, które wpłynęły do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej:
Parafie: 142 egz.
• Ciechanów Wschód dodatkowo 8 egz.;
• Ciechanów Zachód dodatkowo 27 egz.;
• Nasielsk dodatkowo 10 egz. (par. św. Wojciecha);
• Płock Wschód dodatkowo 7 egz. (par. MBF);
• Płoński dodatkowo 34 egz.(par. pw. św. Michała 27 egz.; par. pw. św. Maksymiliana 7 egz.);
• Sierpecki dodatkowo 49 egz.;
• Żuromiński dodatkowo 7 egz.;

Urzędy centralne: 15 egz.;
• Bp Piotr Libera, bp Roman Marcinkowski, bp Mirosław Milewski;
• Kuria: ks. Jarosław Kamiński, ks. Roman Bagiński;
• WSD, Biblioteka WSD;
• Szkoły Katolickie;
• Redakcja (5 egz.);
• Książnica Płocka.

12. Konto bankowe
W związku z licznymi inicjatywami DSLDP zostało założone konto duszpasterstwa, na które prosimy wpłacać opłaty za rekolekcje, pielgrzymki itp.
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej
ul. Tumska 3, 09-402 Płock

Bank Pekao S.A. ul. Kolegialna 14 a, 09-402 Płock
Numer rachunku 21 1240 3174 1111 0010 7377 1107

Płock, 4 marca 2018 r.


Ks. Artur Janicki
Diecezjalny Duszpasterz
Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej

KOMUNIKAT DUSZPASTERZA STRAŻAKÓW

Serdecznie zapraszamy: Druhów – członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, weteranów służby pożarniczej, kapelanów i duszpasterzy posługujących wśród strażaków oraz sympatyków pożarnictwa na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Matki Boskiej Bartnickiej w Świętym Miejscu k. Przasnysza w sobotę 5 maja 2018 r. Centralnym punktem naszego świętowania będzie uroczysta Msza św. koncelebrowana (kapłanów zapraszamy do koncelebry) o godz. 11.00, której przewodniczył będzie Ksiądz Biskup Mirosław Milewski.

Program pielgrzymki:
• godz. 9.00 – zjazd i rejestracja uczestników;
• godz. 10.00 – występ regionalnego zespołu pieśni i tańca „Młode Kurpie”
z Jednorożca;
• godz. 10.35 – występ orkiestry strażackiej OSP Stara Krępa;
• godz. 10.50 – zapoznanie z historią Świętego Miejsca;
• godz. 11.00 – Msza św. z obrzędem poświęcenia nowych pojazdów strażackiej;
godz. 12.30 – posiłek dla strażaków i zaproszonych gości.

Uroczystość odbędzie się zgodnie z ceremoniałem strażackim. Poczty sztandarowe zajmują miejsca przed polowym ołtarzem.
Płock, dnia 27 lutego 2018 r.

Ks. Andrzej Zakrzewski
Diecezjalny Duszpasterz Strażaków

Ks. Jacek Daszkowski
Proboszcz parafii Święte Miejsce

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

PERSONALIA

Nominacje w Kapitule Kolegiackiej Pułtuskiej

1. Ks. prał. dr Ireneusz Wrzesiński, z dniem 7 marca 2018 r., mianowany prałatem archidiakonem Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej.
2. Ks. prał. mgr Franciszek Różański, z dniem 7 marca 2018 r., mianowany prałatem dziekanem Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej.
3. Ks. prał. Władysław Stradza, z dniem 7 marca 2018 r., mianowany prałatem kustoszem Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej.

Nominacje inne

1. Ks. mgr Michał Gołębiewski, wikariusz parafii pw. św. Katarzyny w Nasielsku, z dniem 1 marca 2018 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie nasielskim.
2. Ks. mgr Mariusz Majczak, wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Płocku, z dniem 1 marca 2018 r., mianowany diecezjalnym duszpasterzem harcerzy i harcerek.
3. Ks. mgr Piotr Pieczewski, wikariusz parafii pw. św. Rocha w Cieksynie, z dniem 1 marca 2018 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie nasielskim.

Zwolnienia

1. Ks. mgr Łukasz Turbak, wikariusz parafii pw. św. Anny w Nowym Mieście, z dniem 28 lutego 2018 r., na własną prośbę, zwolniony z funkcji dekanalnego duszpasterza młodzieży w dekanacie nasielskim.
2. Ks. mgr Krzysztof Świerczyński, dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, z dniem 28 lutego 2018 r., na własną prośbę, zwolniony z funkcji diecezjalnego duszpasterza harcerzy i harcerek.

Płock, dnia 13 marca, 2018 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 13 marca 2018 r.
Nr 491/2018

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x