OKÓLNIK
Okólnik 6/2018
23.02.2018
Spis treści:


Okólnik 6

DEKRET
POWOŁUJĄCY MŁODZIEŻOWĄ RADĘ DUSZPASTERSKĄ DIECEZJI PŁOCKIEJ

Kierując się troską o dobro duchowe młodzieży naszego Kościoła lokalnego oraz mając na uwadze wskazania zawarte w dokumencie Konferencji Episkopatu Polski
pt. „Młodość z Chrystusem" z dnia 6 marca 2008 r., niniejszym powołuję Młodzieżową Radę Duszpasterską Diecezji Płockiej na okres 3 lat, w następującym składzie:

1. Ks. mgr Krzysztof Ruciński – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży – przewodniczący
2. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej
3. Ks. kan. dr Marek Wilczewski – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej
4. Ks. mgr Jacek Prusiński – wikariusz par. pw. św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej
5. Ks. mgr Dawid Witkowski – wikariusz par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku
6. Ks. dr Adam Węgrzyn – moderator Salezjańskiego Duszpasterstwa Akademickiego "Petroklezja"
7. Pani Małgorzata Roman – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
8. Pan Jakub Rososiński – Liturgiczna Służba Ołtarza
9. Pan Dawid Czaplak – Laboratorium Wiary RRN
10. Pani Karolina Glegocińska – „Wojsko Gedeona”
11. Pani Eliza Ciemnicka – Ruch „Światło-Życie”
12. Pani Joanna Pawlak – Ruch „Światło-Życie”
13. Pani Magdalena Misiak – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
14. Pani Joanna Bartnicka – przedstawicielka Młodzieży Akademickiej
15. Pan Eryk Ubysz – przedstawiciel Młodzieży Licealnej.

Głównym zadaniem tego gremium będzie koordynacja różnych inicjatyw ewangelizacyjnych, które są adresowane do młodzieży. Ufam, że działalność Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej przyczyni się do rozbudzenia zapału apostolskiego wśród młodego pokolenia.
Podejmowane inicjatywy Rady powierzam szczególnemu wstawiennictwu
św. Stanisława Kostki, patrona naszej diecezji i naszej młodzieży.
Płock, dnia 10 lutego 2018 r.
Nr 266/2018

† Piotr Libera
Biskupa Płocki


Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO DO KAPŁANÓW
NA WIELKI POST 2018 ROKU – ROKU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Czcigodni Bracia,

Rozpoczął się Wielki Post, który w naszych wspólnotach parafialnych jest także szczególnym czasem rekolekcyjnym. Zachowanie tej tradycji - tradycji rekolekcji parafialnych jest wspaniałym dziełem polskiego Kościoła i wielką Waszą zasługą. Wiem, jak bardzo troszczycie się o dobór właściwych rekolekcjonistów, o modlitwę o godne przeżycie przez wszystkich parafian tego świętego czasu, o zaproszenie i ugoszczenie odpowiedniej liczby spowiedników.
Dbajcie, proszę, o atmosferę skupienia podczas świętych rekolekcji, o pomoc wiernym w odbyciu rachunku sumienia przez przygotowanie odpowiednich tekstów, o zapewnienie dyskrecji i ciszy podczas sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, co może zapewnić odbywanie spowiedzi na przykład godzinę przed Mszą świętą i nauką rekolekcyjną.
W tym roku zwracam się do Was z jeszcze jedną serdeczną prośbą - abyście tematem rekolekcji, a przynajmniej ich części czynili osobę, wzór życia i aktualność świadectwa św. Stanisława Kostki, patrona Polski, patrona naszej Diecezji i patrona młodzieży. Jeśli - jak się z radością i satysfakcją dowiedziałem - w Pałacu Prezydenta Rzeczpospolitej, w dniach 14-16 lutego br. odbyły się rekolekcje o św. Stanisławie Kostce, to tym bardziej nie może być inaczej w naszej Diecezji. To nasz obowiązek, skoro w Roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę obchodzimy Rok naszego Świętego Diecezjanina! Odkrywajmy sami i pomóżmy odkrywać swoim parafianom wciąż aktualne cechy duchowości tego młodego Polaka i Mazowszanina czasów renesansu: dążenie do czystości motywów i szlachetności serca, odkrywanie głębi i piękna modlitwy i medytacji, wreszcie radykalizm ucieczki od grzechu, iluzji, struktur zła, od konformizmu i aspiracji, od czerpania korzyści z układów tego świata.
O co prosząc, z serca Wam na cały wielkopostny trud błogosławię –

Wasz Biskup Piotr

Stoczek Klasztorny - Sanktuarium Maryi Matki Pokoju
(gdzie w latach 1953/54 uwięziony był Prymas Tysiąclecia)
Dnia 23 lutego 2018 r.

KOMUNIKAT WIKARIUSZA GENERALNEGO

W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, zwrócił się do biskupów w Polsce z prośbą, aby dzień 23 lutego 2018 r. był całej Polsce dniem modlitwy i postu w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym Sudanie.
Odpowiadając na tę prośbę zachęcam Czcigodnych Księży, aby piątek 23 lutego br. był dniem, w którym w świątyniach naszej diecezji odprawione zostaną Msze św. lub nabożeństwa we wspomnianej intencji. Prośmy dobrego Boga, poprzez modlitwę i post o to, aby w Demokratycznej Republice Konga i Południowym Sudanie nastał tak bardzo potrzebny pokój.
Płock, dnia 15 lutego 2018 r.


† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

INFORMACJE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Uprzejmie informujemy Czcigodnych Księży, że w dniach 24-26 stycznia w MCEW „Studnia” w Płocku odbyły się rekolekcje dla maturzystów. Prowadzili je ks. Marcin Kędzia i ks. Grzegorz Zakrzewski. W rekolekcjach wzięły udział 62 osoby ze szkół znajdujących się na terenie następujących parafii:
- św. Piotra w Ciechanowie – katecheci: p. Agnieszka Boniakowska i p. Łukasz Gąsiorowski;
- św. Stanisława B.M. w Mławie – katechetka: s. Sabina Pruszyńska;
- św. Wojciecha w Nasielsku – katecheta: ks. Grzegorz Bednarczyk;
- św. Michała Archanioła w Płońsku – katecheci: p. Sławomir Kowalski; ks. Łukasz Chruściel;
- św. Stanisława Kostki w Przasnyszu oraz św. Wojciecha w Przasnyszu – katecheta: p. Bogusław Brykała;
Serdecznie dziękujemy pracującym na co dzień z młodzieżą maturalną Kapłanom i Katechetom świeckim za ich zaangażowanie i współpracę.
Dziękujemy również Księżom Proboszczom parafii pochodzenia maturzystów za pomoc finansową, dzięki której ich młodzież mogła uczestniczyć w rekolekcyjnym spotkaniu.
2. Na dzień 1 marca 2018 r. została ustalona data przeprowadzenia etapów dekanalnych konkursu „Benedictus” oraz Konkursu biblijnego. Zestawy z pytaniami zostaną rozesłane do Księży Dziekanów, których uprzejmie prosimy o przeprowadzenie tej fazy konkursów.
3. W dniach 2-4 marca 2018 r. odbędzie się kolejny turnus rekolekcji dla katechetów. Po rekolekcjach o charakterze kontemplacyjnym, tym razem przeżyjemy czas skupienia skierowany szczególnie do katechetów z małżonkami. Rekolekcje odbędą się w MCEW Studnia w Płocku. Prowadzić je będzie ks. Andrzej Pieńdyk, Rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku i Moderator Diecezjalny Wspólnoty Domowego Kościoła.
4. Dnia 7 marca 2018 r. odbędzie się etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej. Spotkanie konkursowe będzie miało miejsce w Szkołach Katolickich w Płocku, przy ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2. Zainteresowani katecheci otrzymają zaproszenie ze szczegółowymi informacjami.
5. Przypominamy o zbliżającej się Pielgrzymce dla Maturzystów Diecezji Płockiej na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 16-17 marca 2018 r. Znaczki i śpiewniki na pielgrzymkę można odebrać w Wydziale Katechetycznym. Koszt zestawu dla jednej osoby (znaczek + śpiewnik) wynosi 2 zł.
6. W związku z Rokiem św. Stanisława Kostki Wydział Katechetyczny we współpracy z zespołem katechetów, metodyków oraz Płockim Oddziałem KSM, opracował katechezy okolicznościowe związane z postacią i przesłaniem świętego Patrona Dzieci i Młodzieży. Publikacja zatytułowana „Święty Stanisław Kostka na nowo odkryty” zawiera materiały do katechez na każdym poziomie edukacyjnym, z uwzględnieniem różnych typów szkół, ze szkołami specjalnymi włącznie. Uzupełnieniem katechez są materiały multimedialne, dostępne do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej. Katechezy zostaną do Czcigodnych Księży dostarczone pocztą dziekańską.
7. Informujemy również o możliwości zgłaszania młodzieży do programu stypendialnego Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Szczegółowe informacje o kryteriach przyznawania stypendium znajdują się na stronie www.dzielo.pl w zakładce Stypendium/Program stypendialny/Jak zostać stypendystą. Przy zgłoszeniu kandydata do koordynatora diecezjalnego należy podać następujące dane: imię i nazwisko kandydata, pesel, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Na dzień dzisiejszy Fundacja dysponuje jeszcze środkami do dyspozycji młodzieży z naszej Diecezji.
Płock, dnia 19 lutego 2018 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego


KOMUNIKAT KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
ROKU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI

W związku z licznymi pytaniami Czcigodnych Księży Proboszczów dotyczących pomocy duszpasterskich przewidzianych na Rok Jubileuszowy św. Stanisława Kostki, chciałbym przypomnieć, że zgodnie z postanowieniami Komitetu Organizacyjnego Roku Świętego Stanisława Kostki, w najbliższym czasie zostaną dostarczone do wszystkich parafii naszej diecezji następujące pomoce:
1. Tablica z wizerunkiem św. Stanisława Kostki o wymiarach 100 cm x 70 cm – 1 szt. na parafię;
2. Ornat z wizerunkiem św. Stanisława Kostki – 1 szt. na parafię;
3. Stuła z wizerunkiem św. Stanisława Kostki – 1 szt. dla każdego Kapłana czynnego duszpastersko;
4. Pocztówki z logo i modlitwą Roku Jubileuszowego – 100 szt. na parafię;
5. Komplet bielizny kielichowej – 1 szt. na parafię;
6. Album o św. Stanisławie Kostce (obecnie w przygotowaniu – ilość i czas dostawy zostaną przekazane w późniejszym czasie).
Gdyby, któryś z Księży chciał zamówić większą ilość któregokolwiek z podanych wyżej produktów, proszę o osobisty kontakt z kasą Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Roku Świętego Stanisława Kostki

KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

Przekazuję Czcigodnym Księżom informację o rekolekcjach dla kapłanów diecezjalnych organizowanych przez Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża, ściśle związane z Prałaturą personalną Opus Dei. Od ponad 20 lat, Stowarzyszenie organizuje trzydniowe rekolekcje zamknięte w domu rekolekcyjnym „Dworek”, w Bożej Woli, koło Mińska Mazowieckiego.
Do końca tego roku terminy są następujące:
• od Poniedziałku Wielkanocnego 2 kwietnia (godz. 19:00) do piątku 6 kwietnia (godz. 9:30);
• od poniedziałku 15 października (godz. 13:00) do piątku 19 października (godz. 9:30);
• od poniedziałku 19 listopada (godz. 13:00) do piątku 23 listopada (godz. 9:30).

Zapisy: ksieza@dworek.org.pl lub telefonicznie: 503 960 256. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.dworek.org.pl.
Płock, dnia 19 lutego 2018 r.

Ks. Roman Mosakowski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

KOMUNIKAT WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Diecezjalne Centrum Powołaniowe i Klerycka Grupa Powołaniowa pragną serdecznie zaprosić młodzież męską (od III klasy gimnazjalnej) do naszego seminarium w dniach 2-4 marca 2018 r. na wielkopostne rekolekcje powołaniowe pod hasłem. „Kostka znaczy więcej”. Zjazd uczestników do godziny 18:00. Koszt rekolekcji: 25 zł. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodziców. Zgłoszenia: tombrzez@2com.pl lub 501 222 912.
Płock, dnia 23 lutego 2018 r.

Ks. Tomasz Brzeziński
wraz z Klerycką Grupą Powołaniową

KOMUNIKAT DYREKTORA MCEW „STUDNIA”

Ksiądz Józef Tischner powiedział kiedyś, że nie lubi się spowiadać. To chyba częste doświadczenie, bowiem nikt z nas nie lubi opowiadać o własnych grzechach i słabościach. Wyznanie grzechów czyni Sakrament Pojednania najtrudniejszym z pomiędzy wszystkich spotkań z Bogiem, Kościołem i wreszcie sobą samym. Czy jednak trudność ta nie jest spotęgowana przez szereg nieporozumień dotyczących istotnych aspektów tego sakramentu? Niektóre z tych trudności spróbujemy wyjaśnić w trakcie dnia skupienia. Być może nie usuną one wszelkich trudności związanych z Sakramentem Pokuty i Pojednania, ale może uczynią go bardziej zrozumiałym i nieco łatwiejszym w naszym przeżywaniu.
Sesja odbędzie się w dniach 9-11 marca 2018 r. pt. „Spowiedź - 5 problemów dużych i 5 problemów małych”. Prowadzi: o. Piotr Jordan Śliwiński OFM Cap.
Podstawowe informacje:
Sesje w naszym domu odbywają się w klimacie skupienia i modlitwy. Rozpoczynają się w piątek Mszą św. o 17:00, a kończą w niedzielę Mszą św. o 11:00 i obiadem. Prosimy o nieplanowanie wyjazdu w trakcie lub przed zakończeniem sesji. Wyżywienie na miejscu. Zakwaterowanie rozpoczyna się od 14:00. Pierwszym posiłkiem będzie kolacja o 18:00 w dniu rozpoczęcia. Należy zabrać ze sobą Pismo św., notatnik i budzik i obuwie do chodzenia w budynku. Koszty pobytu za zakwaterowanie i wyżywienie: w pokoju 1-os. – 200 zł/os., w pokoju 2-os. – 150 zł/os. Pisząc do nas prosimy zaznaczyć, jaki pokój Państwo wybieracie. Z wdzięcznością przyjmiemy ofiary złożone przez osoby o większych możliwościach materialnych na utrzymanie domu rekolekcyjnego oraz dofinansowanie osób, które nie są w stanie zapłacić całej sumy.
Zgłoszenia na sesje należy wysłać e-mailem: dom@studnia-rekolekcje.pl. Po zgłoszeniu w ciągu 2 dni wysyłamy potwierdzenie na meila.
Płock, dnia 23 lutego 2018 r.


Ks. Krzysztof Ruciński
Dyrektor MCEW „Studnia”

INFORMACJA KANCELARII KURII

Watykańska Kongregacja ds. Kościołów Wschodnich przekazała informację, że diecezja płocka w ramach zbiórki prowadzonej w kościołach w Wielki Piątek 2017 roku, przekazała na rzecz Ziemi Świętej oraz chrześcijan żyjących w krajach Bliskiego Wschodu kwotę 90 tys. zł. W ten sposób ofiarnie wsparła braci i siostry, żyjących w ziemskiej ojczyźnie Jezusa oraz w krajach będących kolebką chrześcijaństwa. Podziękowanie skierowane na ręce Biskupa Płockiego Piotra Libery wystosował ks. kardynał Leonardo Sandri, Prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.
Płock, dnia 23 lutego 2018 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii

PERSONALIA

Nominacje wicedziekańskie

1. Ks. mgr Adam Łach, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Duninowie, z dniem 1 marca 2018 r., mianowany wicedziekanem dekanatu gostynińskiego, do końca obecnej kadencji.
2. Ks. mgr Grzegorz Mierzejewski, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Mochowie, z dniem 1 marca 2018 r., mianowany wicedziekanem dekanatu tłuchowskiego, do końca obecnej kadencji.

Nominacje proboszczowskie

1. Ks. mgr Marek Kardasz, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce, z dniem 1 marca 2018 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Bożewie.
2. Ks. kan. dr Andrzej Feliks Świderski, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Bożewie, z dniem 1 marca 2018 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie.

Nominacja na administratora

Ks. mgr Jerzy Jakubowski, wikariusz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, z dniem 1 marca 2018 r., mianowany administratorem parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce.

Emerytura

Ks. kan. mgr Józef Szczeciński, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie, z dniem 28 lutego 2018 r. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Domu Księży Emerytów w Płocku.

Płock, dnia 23 lutego 2018 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 23 lutego 2018 r.
Nr 416/2018

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x