OKÓLNIK
Okólnik 4/2018
24.01.2018
Spis treści:

Okólnik 4

Terminarz posług biskupich i uroczystości w roku 2018

LITURGIA MSZY KRZYŻMA I TRIDUUM PASCHALNEGO W KATEDRZE PŁOCKIEJ

• Wielki Czwartek, godz. 10.00 – Msza Krzyżma - bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski, bp Roman Marcinkowski
• Wielki Czwartek, godz. 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej - bp Mirosław Milewski
• Wielki Piątek, godz. 9.00 – Celebracja Liturgii Godzin
• Wielki Piątek, godz.18.00 – Liturgia Męki Pańskiej - bp Mirosław Milewski
• Wielka Sobota, godz. 9.00 – Celebracja Liturgii Godzin
• Liturgia Wigilii Paschalnej, godz. 20.00 – bp Piotr Libera
• Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, godz. 6.00 – Rezurekcja - bp Roman Marcinkowski

WYDARZENIA OGÓLNOPOLSKIE

• 14 sierpnia – Msza św. na zakończenie Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę – Jasna Góra – bp Mirosław Milewski
• 29 kwietnia – Uroczystości ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie – bp Mirosław Milewski
• 13 maja – Uroczystości ku czci św. Stanisława BM w Krakowie – bp Mirosław Milewski
• 17 maja – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Konkordaty polski. Historia i teraźniejszość’ – Ośrodek Caritas Diecezji Płockiej w Popowie Letnisku – bp Piotr Libera
• 16 czerwca – Zakończenie Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji warszawsko-praskiej – bp Mirosław Milewski
• 30 lipca – Dzień Wspólnoty Oazy w Poroninie – bp Mirosław Milewski
• 1 września – Rozpoczęcie Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji bydgoskiej – bp Roman Marcinkowski
• 8 września - Ogólnopolska Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę - bp Roman Marcinkowski
• 25-26 września – Zebranie Plenarne KEP w Płocku - bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski, bp Roman Marcinkowski

WYDARZENIA OGÓLNODIECEZJALNE

• 2 lutego – Dzień Życia Konsekrowanego, Płock (Katedra), godz. 10.00 – bp Piotr Libera
• 11 lutego – Dzień Chorego, par. Obory – bp Piotr Libera
• 22 lutego – 87. rocznica Objawień Jezusa Miłosiernego, Płock (Katedra) – bp Mirosław Milewski
• 14 lutego – Środa Popielcowa, par. Ostrowite - bp Mirosław Milewski
• 14 lutego – Środa Popielcowa, Płock (Katedra), godz. 18.00 – bp Piotr Libera
• 18 lutego , godz. 12.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w Ośrodku Caritas Diecezji Płockiej w Popowie Letnisku (20 lat od ustanowienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. w diecezji płockiej) - bp Mirosław Milewski
• 7 marca - Spotkanie Rejonowych Duszpasterstw Rodzin, Płock - bp Piotr Libera
• 8 marca – II Diecezjalny Dzień Kobiet, Płock - bp Mirosław Milewski
• 11 marca – Udzielenie posług lektoratu i akolitatu alumnom – WSD w Płocku - bp Mirosław Milewski
• 16 - 17 marca – Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Płockiej na Jasną Górę - bp Piotr Libera
• 25 marca – Niedziela Palmowa, Płock (Katedra) - bp Mirosław Milewski
• 25 marca – Niedziela Palmowa Młodych, par. pw. św. Stanisława Kostki, Płock - bp Piotr Libera
• 8 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia, Płock (Katedra) - bp Roman Marcinkowski
• 14 kwietnia, godz. 11.30 – Diecezjalny Dzień Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym – par. pw. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu - bp Piotr Libera
• 4-5 kwietnia - Płockie Dni Pastoralne, Kino Przedwiośnie w Płocku – bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski
• 26 kwietnia – Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich – bp Piotr Libera
• 2 maja – Diecezjalne Forum Charyzmatyczne – par. pw. św. Stanisława Kostki, Płock – bp Piotr Libera
• 5 maja – III Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków – par. Święte Miejsce - bp Mirosław Milewski
• 25 maja – Pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem, Płock (cmentarz katolicki) – bp Mirosław Milewski
• 31 maja – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) w Płocku – bp Piotr Libera
• 2 czerwca – Święcenia diakonatu, Płock (Katedra), godz. 11.00 – bp Mirosław Milewski
• 9 czerwca – Święcenia prezbiteratu, Płock (Katedra), godz. 11.00 – bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski
• 16 czerwca – III Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej, Czerwińsk - bp Piotr Libera
• 22 czerwca - Rozpoczęcie Diecezjalnych Dni Młodych, Płock – bp Mirosław Milewski
• 6 sierpnia – Msza św. na rozpoczęcie Pieszej Diecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę, Płock (Katedra) - bp Piotr Libera
• 19 sierpnia – Diecezjalna Uroczystość ku czci św. Stanisława Kostki w Rostkowie - bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski, bp Roman Marcinkowski
• 29 sierpnia – Dni Katechetyczne w Płocku – bp Mirosław Milewski
• 30 sierpnia – Dni Katechetyczne w Ciechanowie – bp Piotr Libera
• 31 sierpnia – Dni Katechetyczne w Pułtusku – bp Piotr Libera
• 1 września – Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, MCEW Studnia, Płock – bp Piotr Libera
• 15 września (sobota) - Diecezjalna Pielgrzymka Młodzieży do Rostkowa - bp Mirosław Milewski
• 6 października – V Diecezjalna Pielgrzymka Kół Różańcowych do Smardzewa – bp Piotr Libera
• 14 października – Inauguracja Roku Akademickiego w diecezji płockiej – bp Piotr Libera
• 16 października – Inauguracja Roku Akademickiego w WSD w Płocku – bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski
• 11 listopada – Diecezjalne Uroczystości 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Płock (Katedra) - bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski
• 11 listopada – Ogólnomławskie Uroczystości 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Mława - bp Roman Marcinkowski
• 16 listopada – Sympozjum Naukowe w WSD w Płocku – bp Piotr Libera
• 25 listopada (Uroczystość Chrystusa Króla) – liturgiczne zakończenie Roku św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej – par. pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie – bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski

DIECEZJALNA RADA KAPŁAŃSKA
• 8 marca, godz. 10.00 (Sala Biskupów – Opactwo)
• 10 października, godz. 10.00 (Sala Biskupów – Opactwo)

DIECEZJALNA RADA DUSZPASTRSKA
• 19 maja, godz. 10.00 (Sala Barokowa – Opactwo)
• 20 października, godz. 10.00 (Sala Barokowa – Opactwo)

KONFERENCJE DZIEKAŃSKIE
• 15 marca, godz. 10.00 (Sikórz - Leonianum)
• 11 czerwca, godz. 10.00 (Płock, Sala Barokowa – Opactwo)
• 11 września, godz. 10.00 (Płock, Sala Barokowa – Opactwo)
• 27 listopada, godz. 10.00 (Płock, Sala Barokowa – Opactwo)

SPOTKANIE RADY SPOŁECZNEJ PRZY BISKUPIE PŁOCKIM
• 28 maja (Dom Biskupi)

SPOTKANIE Z WIKARIUSZAMI PO TRANSLOKATACH 2018
• 29 listopada, godz. 10.00 (WSD Płock) – bp Piotr Libera, bp Mirosław Milewski

SPOTKANIE BISKUPA PŁOCKIEGO Z DZIENNIKARZAMI
• 9 października, godz. 16.00 (Opactwo)

DZIEŃ SKUPIENIA KURII
• 27 marca, godz. 10.00 – Wielkopostny Dzień Skupienia Kurii
• 18 grudnia, godz. 10.00 – Adwentowy Dzień Skupienia Kurii

IMIENINY KSIĘŻY BISKUPÓW
• 27 lutego - bp Mirosław Milewski
• 25 czerwca - bp Piotr Libera

WIZYTACJE PASTERSKIE

DEKANAT DOBRZYŃ N. WISŁĄ
Par. Bądkowo - 22 marca - bp Mirosław Milewski
Par. Dobrzyń n. Wisłą - 21 września - bp Mirosław Milewski
Par. Mokowo - 28 października - bp Mirosław Milewski
Par. Rokicie - 10 kwietnia - bp Mirosław Milewski
Par. Siecień - 2 października - bp Mirosław Milewski
Par. Sikórz - 5 października - bp Mirosław Milewski
Par. Sobowo - 11 października - bp Mirosław Milewski

DEKANAT NASIELSKI
Par. Cieksyn - 23 października - bp Piotr Libera
Par. Joniec - 4 października - bp Piotr Libera
Par. Klukowo - 11 października - bp Piotr Libera
Par. Nasielsk, pw. św. Katarzyny - 10 kwietnia - bp Piotr Libera
Par. Nasielsk, pw. św. Wojciecha - 28 kwietnia - bp Piotr Libera
Par. Nowe Miasto - 17 kwietnia - bp Piotr Libera
Par. Nuna - 24 kwietnia - bp Piotr Libera
Par. Strzegocin - 30 października - bp Piotr Libera
Par. Winnica - 27 października - bp Piotr Libera
Par. Wrona - 13 kwietnia - bp Piotr Libera

DEKANAT PRZASNYSKI
Par. Czernice - 18 września - bp Mirosław Milewski
Par. Pawłowo - 13 czerwca - bp Mirosław Milewski
Par. Przasnysz, pw. Chrystusa Zbawiciela - 5 czerwca - bp Mirosław Milewski
Par. Przasnysz, pw. św. Stanisława Kostki - 16 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Przasnysz, pw. św. Wojciecha - 8 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Rostkowo - 10 czerwca - bp Mirosław Milewski
Par. Święte Miejsce - 12 września - bp Mirosław Milewski
Par. Węgra - 10 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Zielona k. Ciechanowa - 29 maja - bp Mirosław Milewski

DEKANAT TŁUCHOWSKI
Par. Bożewo - 25 października - bp Piotr Libera
Par. Ligowo - 30 kwietnia - bp Piotr Libera
Par. Mochowo - 29 maja - bp Piotr Libera
Par. Skępe, pw. Miłosierdzia Bożego - 5 marca - bp Piotr Libera
Par. Skępe, pw. Zwiastowania NMP - 22 marca - bp Piotr Libera
Par. Sudragi - 5 czerwca - bp Piotr Libera
Par. Tłuchowo - 7 kwietnia - bp Piotr Libera

DEKANAT CIECHANOWSKI WSCHODNI
Par. Ciechanów, pw. św. Franciszka - 2 marca - bp Piotr Libera

BIERZMOWANIA


DEKANAT BIELSKI
Par. Bielsk - 6 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Ciachcin - 19 czerwca - bp Roman Marcinkowski
Par. Gozdowo - 15 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Łęg - 7 maja - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Proboszczewice - 5 maja - bp Piotr Libera
Par. Słupia - 19 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Staroźreby - 16 maja - bp Roman Marcinkowski

DEKANAT BODZANOWSKI
Par. Blichowo - 30 września - bp Roman Marcinkowski
Par. Miszewko Strzałkowskie - 2 października - bp Piotr Libera


DEKANAT CIECHANOWSKI WSCHODNI
Par. Ciechanów, pw. św. Józefa - 25 kwietnia - bp Roman Marcinkowski
Par. Ciechanów, pw. św. Tekli - 19 kwietnia - bp Piotr Libera
Par. Ciechanów, pw. Bł. Płockich BM - 27 maja - bp Mirosław Milewski

DEKANAT CIECHANOWSKI ZACHODNI
Par. Ciechanów, pw. św. Piotra Ap. - 6 kwietnia - bp Mirosław Milewski
Par. Ciechanów, pw. Matki Bożej Fatimskiej - 9 maja - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Grudusk - 23 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Lekowo - 12 czerwca - bp Roman Marcinkowski

DEKANAT DOBRZYŃ N. DRWĘCĄ
Par. Chrostkowo - 7 października - bp Roman Marcinkowski
Par. Dobrzyń n. Drwęcą - 6 czerwca - bp Roman Marcinkowski
Par. Płonne - 18 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Trąbin - 13 czerwca - bp Roman Marcinkowski

DEKANAT GĄBIŃSKI
Par. Gąbin - 1 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Płock-Ciechomice, pw. św. Maksymiliana K. - 11 marca - bp Roman Marcinkowski
Par. Płock-Radziwie, pw. św. Benedykta - 22 maja - bp Mirosław Milewski

DEKANAT GOSTYNIŃSKI
Par. Gostynin, pw. Miłosierdzia Bożego - 21 kwietnia - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Gostynin, pw. św. Marcina - 21 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Sokołów - 13 października - bp Piotr Libera

DEKANAT MAKOWSKI
Par. Karniewo - 25 lutego - bp Mirosław Milewski

DEKANAT MŁAWSKI
Par. Mława, pw. św. Jana Kantego - 22 maja - bp Roman Marcinkowski
Par. Mława, pw. MB Królowej Polski - 17 marca - bp Mirosław Milewski
Par. Mława, pw. Świętej Rodziny - 9 maja - bp Roman Marcinkowski
Par. Mława, pw. św. Stanisława BM - 5 czerwca - bp Roman Marcinkowski
Par. Szydłowo - 18 czerwca - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Wieczfnia - 3 czerwca - bp Mirosław Milewski

DEKANAT PŁOCKI WSCHODNI
Par. Płock, pw. MB Fatimskiej - 10 kwietnia - bp Roman Marcinkowski
Par. Płock, pw. św. Jakuba - 26 marca - bp Mirosław Milewski
Par. Płock, pw. św. Józefa - 23 marca - bp Mirosław Milewski
Par. Płock, pw. Świętego Krzyża - 13 kwietnia - bp Mirosław Milewski
Par. Płock, pw. św. Stanisława Kostki - 10 maja - bp Piotr Libera
Par. Płock, pw. św. Wojciecha - 23 kwietnia - bp Roman Marcinkowski
Par. Słupno - 8 marca - bp Roman Marcinkowski

DEKANAT PŁOCKI ZACHODNI
Par. Biała - 26 kwietnia - bp Roman Marcinkowski
Par. Brwilno - 29 maja - bp Roman Marcinkowski
Par. Płock, pw. Ducha Świętego - 7 kwietnia - bp Roman Marcinkowski
Par. Płock-Trzepowo, pw. św. Aleksego - 17 kwietnia - bp Roman Marcinkowski
Par. Płock, pw. św. Bartłomieja - 11 czerwca - bp Roman Marcinkowski
Par. Płock, pw. św. Jadwigi Królowej - 24 kwietnia - bp Roman Marcinkowski
Par. Płock, pw. św. Jana Chrzciciela - 11 kwietnia - bp Roman Marcinkowski
Szkoły Katolickie w Płocku - 14 czerwca - bp Piotr Libera
Par. Płock, pw. św. Maksymiliana Kolbego - 17 maja - bp Roman Marcinkowski
Par. Płock, pw. św. Zygmunta - 12 czerwca - bp Mirosław Milewski

DEKANAT PŁOŃSKI
Par. Krysk - 21 kwietnia - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Płońsk, pw. św. Maksymiliana Kolbego- 16 maja - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Płońsk, pw. św. Michała Archanioła - 30 maja - bp Mirosław Milewski

DEKANAT PUŁTUSKI
Par. Pułtusk, pw. św. Jana Pawła II - 14 maja - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Pułtusk, pw. Miłosierdzia Bożego - 12 czerwca - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Pułtuska pw. św. Józefa - 13 czerwca - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Pułtusk, pw. św. Mateusza - 16 maja - ks. inf. Marek Smogorzewski
Par. Zambski - 27 kwietnia - bp Mirosław Milewski

DEKANAT RACIĄSKI
Par. Drobin - 8 maja - bp Roman Marcinkowski
Par. Gradzanowo - 19 października - bp Piotr Libera
Par. Koziebrody - 3 listopada - bp Piotr Libera
Par. Raciąż - 20 września - bp Piotr Libera
Par. Unieck - 24 maja - bp Roman Marcinkowski

DEKANAT RYPIŃSKI
Par. Okalewo - 19 czerwca - bp Piotr Libera
Par. Osiek - 15 czerwca - bp Mirosław Milewski
Par. Radziki - 16 kwietnia - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Rogowo - 11 czerwca - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Rypin, pw. św. Stanisława Kostki - 24 marca - bp Mirosław Milewski
Par. Rypin, pw. Świętej Trójcy - 12 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Sadłowo - 4 czerwca - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Strzygi - 28 maja - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Świedziebnia - 29 maja - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Żałe - 19 czerwca - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT SEROCKI
Par. Pokrzywnica - 10 października - bp Roman Marcinkowski
Par. Serock - 14 czerwca - bp Mirosław Milewski
Par. Zatory - 6 października - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Zegrze - 26 kwietnia - bp Mirosław Milewski

DEKANAT SIERPECKI
Par. Sierpc, pw. św. Benedykta - 10 maja - bp Roman Marcinkowski Par. Sierpc, pw. św. Maksymiliana Kolbego - 26 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Sierpc, pw. św. Wita, Modesta i Krescencji – 9 czerwca - bp Roman Marcinkowski
Par. Zawidz - 18 kwietnia - bp Roman Marcinkowski

DEKANAT STRZEGOWSKI
Par. Radzanów n. Wkrą - 22 kwietnia - bp Roman Marcinkowski
DEKANAT WYSZOGRODZKI
Par. Czerwińsk - 26 maja - bp Piotr Libera
Par. Orszymowo - 14 czerwca - bp Roman Marcinkowski
Par. Wyszogród - 10 czerwca - bp Roman Marcinkowski
Par. Żukowo - 21 kwietnia - bp Piotr Libera

DEKANAT ZAKROCZYMSKI
Par. Kroczewo - 3 czerwca - bp Roman Marcinkowski
Par. Nowy Dwór Maz., pw. św. Maksymiliana Kolbego- 6 czerwca - bp Mirosław Milewski
Par. Nowy Dwór Maz., pw. św. Barbary - 16 czerwca - ks. inf. Wojciech Góralski
Par. Pomiechowo - 20 maja - bp Mirosław Milewski
Par. Zakroczym - 7 czerwca - bp Roman Marcinkowski

DEKANAT ŻUROMIŃSKI
Par. Bieżuń - 29 kwietnia - bp Roman Marcinkowski
Par. Żuromin - 22 kwietnia - bp Piotr Libera


INNE POSŁUGI

DEKANAT DOBRZYŃ N. DRWĘCĄ
Par. Dobrzyń n. Drwęcą
• 8 kwietnia - Poświęcenie domu parafialnego – bp Piotr Libera
Par. Obory
• 11 lutego, godz. 11.30 - Poświęcenie odnowionego ołtarza – bp Piotr Libera

DEKANAT GOSTYNIŃSKI
Par. Gostynin, pw. św. Marcina
• 17 września – Jubileusz 40-lecia konsekracji kościoła – bp Piotr Libera

DEKANAT MAKOWSKI
Par. Maków Mazowiecki, pw. św. Brata Alberta
• 17 czerwca – Jubileusz 20-lecia parafii – bp Piotr Libera
Par. Maków Mazowiecki, pw. św. Józefa
• 25 maja – Msza św. z okazji 100-lecia Powstania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Makowie Mazowieckim - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT MŁAWSKI
Par. Stupsk
• 30 maja – Nadanie imienia szkole - ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT NASIELSKI
Par. Nuna
• 17 czerwca – Uroczystości patriotyczne w Popowie Borowym - bp Mirosław Milewski
DEKANAT PŁOCKI WSCHODNI
Par. Płock, pw. św. Stanisława Kostki
• 28 stycznia – Odpust parafialny ku czci św. Jana Bosko – bp Mirosław Milewski
Par. Płock, pw. św. Wojciecha
• 28 października - Msza św. ku czci św. Huberta – bp Piotr Libera

DEKANAT PŁOCKI ZACHODNI
Par. Płock, pw. Ducha Świętego
• 21 czerwca – Jubileusz 45-lecia Szpitala na Winiarach – bp Piotr Libera
Par. Płock, pw. św. Jadwigi Królowej
• 21 stycznia – II Diecezjalny Dzień Babci i Dziadków – bp Mirosław Milewski
Par. Płock, pw. św. Bartłomieja
• 31 marca – Liturgia Wigilii Paschalnej - bp Roman Marcinkowski
• 6 września - 167. Piesza Pielgrzymka do Skępego – wyjście do Skępego – bp Piotr Libera
• 8 września - Udział w Apelu Jasnogórskim w Sanktuarium w Skępem – bp Andrzej Suski
• 10 września - 167. Piesza Pielgrzymka ze Skępego – przyjście do Płocka – ks. inf. Wojciech Góralski

Par. Płock, pw. św. Zygmunta (Katedra)
• 3 maja – Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – bp Mirosław Milewski
• 5 maja – Nieszpory ku czci św. Zygmunta – bp Mirosław Milewski
6 maja – Msza św. ku czci św. Zygmunta - – bp Mirosław Milewski
• 15 sierpnia – Odpust parafialny ku czci Wniebowzięcia NMP – bp Roman Marcinkowski
• 8 listopada – Rocznica poświęcenia Bazyliki Katedralnej i Msza św. dla spowiedników - bp Mirosław Milewski

DEKANAT PŁOŃSKI
Par. Sochocin
• 24 czerwca – Uroczystość 100-lecia konsekracji kościoła - bp Mirosław Milewski

DEKANAT PRZASNYSKI
Par. Przasnysz, pw. św. Wojciecha
• 29 kwietnia, godz. 12.00 – Wprowadzenie relikwii św. Wojciecha – bp Piotr Libera
• 16 września – Umieszczenie Ikony Jasnogórskiej w kościele – abp Wacław Depo

DEKANAT PUŁTUSKI
Par. Pułtusk, pw. św. Jana Pawła II
• 21 października – Uroczystość 300-lecia konsekracji kościoła – bp Piotr Libera

DEKANAT RACIĄSKI
Par. Koziebrody
• 8 września - Odpust parafialny ku czci Narodzenia NMP - bp Piotr Libera

DEKANAT RYPIŃSKI
Par. Rypin, pw. Świętej Trójcy
• 24 czerwca – Uroczystości z okazji Dnia Patrona Miasta św. Jana Chrzciciela - bp Piotr Libera
DEKANAT STRZEGOWSKI
Ratowo
• 13 czerwca – Odpust parafialny ku czci św. Antoniego – ks. inf. Wojciech Góralski

DEKANAT TŁUCHOWSKI
Tłuchowo
• 15 sierpnia - Odpust parafialny ku czci Wniebowzięcia NMP – bp Mirosław Milewski

DEKANAT ZAKROCZYMSKI
Par. Nowy Dwór Mazowiecki, pw. św. Maksymiliana Kolbego
• 29 marca – Msza Wieczerzy Pańskiej, godz. 18.00 - bp Piotr Libera
Par. Nowy Dwór Mazowiecki, pw. św. Barbary
• 9 listopada – Uroczystości 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, godz. 15.00 - bp Piotr Libera

DEKANAT ŻUROMIŃSKI
Par. Żuromin
• 9 września - Odpust parafialny ku czci Matki Bożej Siewnej, godz. 12.00 - bp Roman Marcinkowski

Płock, dnia 24 stycznia 2018 r.
Nr 166/2018

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x