OKÓLNIK
Okólnik 36/2018
Spis treści:

Okólnik 36

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
NA SPOTKANIE PROBOSZCZÓW I ADMINISTRATORÓW
PARAFII DIECEZJI PŁOCKIEJ

Czcigodni Księża Proboszczowie i Administratorzy parafii Diecezji Płockiej!

Pragnę zaprosić Was na spotkanie wszystkich proboszczów i administratorów parafii naszej Diecezji, które odbędzie się w środę 5 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w Domu „Leonianum” w Sikorzu. Spotkanie to będzie miało charakter szkoleniowy i dotyczyć będzie istotnych kwestii związanych z szeroko rozumianą ochroną zabytków sakralnych oraz z prezentacją ważnego dokumentu naszego lokalnego Kościoła, dotyczącego norm związanych z prewencją nadużyć seksualnych duchownych wobec osób małoletnich. Poniżej przedstawiam program naszego spotkania.
Ponieważ szkolenie ma charakter obowiązkowy, ewentualną nieobecność proszę usprawiedliwić pisemnie.
Korzystając z okazji przesyłam pasterzom wspólnot parafialnych serdeczne pozdrowienia i błogosławieństwo.
Płock, dnia 14 listopada 2018 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Program spotkania Księży Proboszczów i Administratorów
Sikórz (Leonianum) – środa 5 grudnia 2018 r. godz. 10.00

1. Słowo wprowadzenia - Biskup Płocki Piotr Libera.

2. Wystąpienie prof. Jakuba Lewickiego - Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
a. zadania i obowiązki Księży Proboszczów jako osób zarządzających obiektami zabytkowymi w świetle najnowszych przepisów i ustaw;
b. zasady współpracy w dziedzinie ochrony i remontów obiektów zabytkowych pomiędzy Księżmi Proboszczami a Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i jego przedstawicielami w terenie:
p. Jolanta Sobierajska - Delegatura w Płocku,
p. Wanda Gołębiewska - Delegatura w Ciechanowie,
p. Małgorzata Balcerzak - Delegatura w Ostrołęce,
c. zasady dofinansowania ze strony Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2019.

3. Wystąpienie dyrektor Jolanty Nowak - Union Investment TFI:
a. jak dobrze i bezpiecznie oszczędzać - oferta adresowana dla osób duchownych i pracowników kościelnych;
b. jak dobrze i bezpiecznie oszczędzać - oferta skierowana dla parafii.

4. Firma KAMO - Ławkowy system ogrzewania kościołów

5. Przerwa – kawa/herbata

6. Wystąpienie ks. prał. dr. Marka Jarosza, Delegata Biskupa Płockiego ds. ochrony dzieci i młodzieży:
a. normy ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Płockiej – prezentacja dokumentu;
b. zasady postępowania w sytuacji nadużyć wobec małoletnich.

7. Zakończenie - Biskup Płocki Piotr Libera.

8. Obiad (zakończenie przewidziane jest ok. godz. 13.30-14.00).


KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Na prośbę kard. Petera Kodwo Turksona, Prefekta Dykasterium ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski przekazał do wykorzystania duszpasterskiego tekst modlitwy o pomyślność szczytu klimatycznego COP24, który będzie miał miejsce w Katowicach w dniach 3-14 grudnia br. Prosimy, aby modlitwa ta była odmawiana w kościołach, kaplicach i ośrodkach duszpasterskich diecezji płockiej w dniach od 25 listopada br. do 14 grudnia br., po błogosławieństwie kończącym Mszę św., a przed śpiewem na zakończenie.

Wprowadzenie do modlitwy

Jan Paweł II w 1990 roku powiedział:
„Efekt cieplarniany osiągnął krytyczne rozmiary na skutek ciągłego rozwoju przemysłu, wielkich aglomeracji miejskich i zwiększonego zużycia energii. Odpady przemysłowe, gazy produkowane przy spalaniu kopalin, niekontrolowane wycinanie lasów - wszystko to, jak wiadomo, ma szkodliwy wpływ na atmosferę i na całe środowisko naturalne. Kryzys ekologiczny - powtarzam - jest problemem moralnym”.

TEKST MODLITWY

Prowadzący: Módlmy się tak, jak Papież Franciszek nauczał nas w encyklice Laudato Si'

Zgromadzenie: Boże ojcze, prowadź nas.
Pomóż nam działać z miłością i odwagą
W Twoje imię, O Panie,
Pomóż nam spełnić nasz obowiązek
ochrony Ziemi, naszego wspólnego domu.

Oto wołanie Ziemi i wołanie ubogich.
Boże Ojcze, otocz nas swoją mocą i światłością,
pomóż nam chronić każde życie
I przygotować się na lepszą przyszłość,
na nadejście Twojego Królestwa
równości, pokoju, miłości i piękna.

Amen.

Płock, dnia 20 listopada 2018 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii


KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

W ramach formacji stałej katechetów, w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno- Wychowawczym „Studnia” w Płocku odbędą się kolejne tury rekolekcji w następujących terminach:
- 16 – 18 listopada 2018;
- 23 – 25 listopada 2018 – turnus dla katechetów z małżonkami.
Rekolekcje prowadzi ks. Andrzej Janicki. Dziękujemy Księżom Proboszczom za wszelkie wsparcie ofiarowane katechetom przy okazji ich ćwiczeń rekolekcyjnych.
Przypominamy, że dnia 15 listopada 2018 r. należy przeprowadzić etap szkolny XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej „Św. Jacek wzór ewangelizacji.” Konieczne do tego materiały przygotowane przez Komitet Organizacyjny zostały rozesłane do zainteresowanych katechetów.
Dziękujemy za pozytywną odpowiedź na zaproszenie do zaangażowania się w pomoc uzdolnionej młodzieży z niezamożnych środowisk w ramach Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną osiągnęliśmy limit złożonych wniosków o środki stypendialne wyznaczony dla naszej Diecezji. O otwarciu kolejnej tury poinformujemy w odpowiednim komunikacie.
Przypominamy o konieczności składania Kwestionariuszy katechetycznych. Ponieważ niektórzy Księża Proboszczowie nie dopełnili swojego obowiązku w tym względzie, nie byliśmy w stanie udzielić właściwej odpowiedzi na zapytanie Biura Programowania Katechezy. Bardzo prosimy o jak najszybsze wypełnienie tego obowiązku.
Płock, dnia 13 listopada 2018 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO I HAL SACERDOS

Czcigodni Księża, od kilku lat trwa rozbudowa Diecezjalnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, w którym miały miejsce objawienia Jezusa Miłosiernego św. Faustynie Kowalskiej. Z tej okazji Biskup Płocki, na prośbę rektora sanktuarium i sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia polecił przygotować „Folder kolędowy”, w którym zostanie przybliżone wiernym świeckim dzieło rozbudowy sanktuarium. W folderze znajdą się m.in.: wizualizacja nowego sanktuarium, praktyczne informacje, modlitwa św. Faustyny za kapłanów i za Ojczyznę.
Przewidziano 250 folderów na 1 000 mieszkańców (oczywiście istnieje możliwość zamówienia większej liczby). Cena jednego folderu to 12 gr. Dystrybucją będzie zajmowała się Hurtownia Artykułów Liturgicznych SACERDOS. Najpóźniej do 10 grudnia br. zostaną one dostarczone do wszystkich parafii naszej diecezji. Przy tej okazji zostanie przekazany plakat o płockim sanktuarium, będzie też można nabyć pomoce duszpasterskie przydatne w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia.
Płock, 16 listopada 2018 r.

Ks. Roman Bagiński
Dyrektor HAL Sacerdos

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 

PERSONALIA

Nominacje
Ks. mgr Bogdan Zalewski, administrator parafii pw św. Małgorzaty w Rokiciu, z dniem 8 listopada 2018 r., mianowany dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Płockiej oraz diecezjalnym referentem duszpasterstwa misyjnego.

Zwolnienia
Ks. kan. mgr Grzegorz Mierzejewski, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Płockiej oraz diecezjalny referent duszpasterstwa misyjnego, z dniem 8 listopada 2018 r., na własną prośbę, zwolniony z pełnionych funkcji.
Płock, dnia 20 listopada 2018 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 20 listopada 2018 r.
Nr 2746/2018

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x