OKÓLNIK
Okólnik 35/2018
08.11.2018
Spis treści:

Okólnik 35

ZALECENIA BISKUPA PŁOCKIEGO W ZWIĄZKU Z UROCZYSTOŚCIĄ 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 

1. Na prośbę Prezydenta RP, uzgodnioną z ks. arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, polecam, aby we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji płockiej, w niedzielę 11 listopada 2018 r. o godz. 12.00, zabiły dzwony.

Kancelaria Pana Prezydenta argumentuje powyższą inicjatywę w następujący sposób: „Część tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które odbywa się w stulecie odrodzenia Państwa Polskiego, stanowi wspólne odśpiewanie Hymnu Rzeczypospolitej. W tym wyjątkowym dniu hymn będzie wykonywany w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie punktualnie o godzinie 12.00. Bicie dzwonów jako podniosły symbol, towarzyszący szczególnym chwilom, stanowiłoby jednocześnie uroczysty i wyraźny sygnał do rozpoczęcia wspólnego odśpiewania Hymnu Rzeczypospolitej, który - do czego zachęca Prezydent Andrzej Duda - będzie wykonywany jako hołd oddany Niepodległej Ojczyźnie, oznaka naszej narodowej przynależności oraz trwały element jednoczący wszystkich Polaków”.

2. Podczas wszystkich Mszy św. w niedzielę, 11 listopada 2018 r. na zakończenie Mszy św., tuż po błogosławieństwie, należy odczytać Modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi, zaś przed Modlitwą po Komunii należy odśpiewać hymn dziękczynny Ciebie Boga wysławiamy. Wyrazem dziękczynienia za sto lat niepodległości naszej Ojczyzny, będzie także bicie wszystkich dzwonów w czasie śpiewu hymnu.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,

błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,

chwałę przynosiła Imieniowi Twemu

a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,

spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom

i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,

byśmy jej i ludowi Twemu,

swoich pożytków zapomniawszy,

mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,

rządy kraju naszego sprawujące,

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym

mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Płock, dnia 5 listopada 2018 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

PRO MEMORIA DOTYCZĄCE MSZY ZA OJCZYZNĘ W DNIU 11 LISTOPADA 2018 R.

W roku 2018 Święto Niepodległości wypada w 32. Niedzielę Zwykłą. 

1. Zgodnie z prawem liturgicznym, aby tego dnia sprawować Mszę z formularza „Msza za Ojczyznę lub Miasto”, potrzebne jest polecenie lub zgoda biskupa diecezjalnego (zob. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 374).

2. Odnośnie do Mszy za Ojczyznę należy zastosować Kolektę z „Mszy za Ojczyznę lub Miasto” (Mszał Rzymski dla diecezji polskich, s. 145”'). 

 Pozostałe części formularza należy dobrać zgodnie z istniejącymi możliwościami, które są następujące: 

a) Można dostosować teksty tematycznie, a więc dobrać Modlitwę nad Darami i Modlitwę po Komunii np. z „Mszy o Zachowanie Pokoju i Sprawiedliwości” (Mszał Rzymski, s. 149’’). W tym przypadku prefacja powinna być dobrana tematycznie, np. „O Jedności Kościoła” (nr 85).

b) Można zachować pozostałe teksty z 32. Niedzieli Zwykłej (Modlitwa nad Darami, antyfony, Modlitwa po Komunii). Wtedy wybiera się prefację na niedziele zwykłe.

3. Odnośnie do czytań mszalnych istnieją dwie możliwości: 

a) Dla jedności formularza mszalnego można wybrać czytania tematycznie z „Mszy o Zachowanie Pokoju i Sprawiedliwości” (Lekcjonarz Mszalny, t. VII, s. 298nn).

b) Dla zachowania ciągłości czytań niedzielnych, można wziąć czytania z 32. Niedzieli Zwykłej (zob. Ogólne Wprowadzenie do Lekcjonarza Mszalnego, nr 78).

4. Odnośnie do koloru szat: 

a) Zgodnie z normami ogólnymi zasadniczo stosuje się kolor dnia (okresu), czyli zielony (zob. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 347).

b) W liturgii istnieje możliwość, aby w dni bardziej uroczyste, użyć innego koloru okazałych szat liturgicznych (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 346g). Należy jednak pamiętać, że Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyjaśniła w 2004 r., iż przepis ten „dotyczy właściwie szat wykonanych przed wielu laty” i „dla zachowania dziedzictwa Kościoła” (Instrukcja Redemptionis Sacramentum, nr 127). Stąd jeśli zmienia się kolor szat, powinno się pamiętać, że chodzi o okazałe szaty o wartości historycznej „koloru złotego lub srebrnego” (tamże).

Świdnica, dnia 7 listopada 2018 r.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący
Komisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

KOMUNIKAT WIKARIUSZA BISKUPIEGO DS. SAKRAMENTALNYCH

Biskup Płocki Piotr Libera udzielił zgody, aby w niedzielę 11 listopada 2018 r., sprawować Mszę św. z formularza „Msza za Ojczyznę lub Miasto”. Należy przy takiej ewentualności przestrzegać wskazań „Pro memoria” Przewodniczącego Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 7 listopada 2018 r.

Płock, dnia 7 listopada 2018 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Wikariusz Biskupi
ds. sakramentalnych

DIECEZJALNE UROCZYSTOŚCI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Biskup Płocki Piotr Libera i Burmistrz miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jacek Kowalski zapraszają w dniu 9 listopada 2018 roku (piątek) na Diecezjalne Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Kapłani planujący uczestnictwo w uroczystości zaproszeni są do koncelebrowania Mszy św. W związku z tym proszeni są o zabranie ze sobą alby i stuły koloru białego.

Program uroczystości:

Godz. 14.00 – Msza św. w kościele parafii pw. św. Barbary w Modlinie Twierdzy, pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery.

Godz. 15.00 – Uroczysty przemarsz na Cmentarz Forteczny w Modlinie Twierdzy.

Godz. 15.30 – Apel poległych. Przemówienia gości. Modlitwa za poległych. Złożenie kwiatów.

Godz. 16.30 – Przejście do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Bema 312 (hala sportowa).

Godz. 17.00 – Przedstawienie teatralne.

Płock - Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 29 października 2018 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii 

Ks. Andrzej Redmer
Proboszcz parafii pw. św. Maksymliana Kolbego
w Nowym Dworze Mazowieckim
Dziekan dekanatu zakroczymskiego

Ks. Janusz Nawrocki
Proboszcz parafii pw. św. Barbary
w Nowym Dworze Mazowieckim

 

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA DIECEZJALNE DZIĘKCZYNIENIE I LITURGICZNE ZAKOŃCZENIE ROKU JUBILEUSZOWEGO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 

Drodzy Księża, Umiłowani Diecezjanie!

W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, w niedzielę 25 listopada 2018 r., serdecznie zapraszam kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, szczególnie przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich, do udziału w diecezjalnym zakończeniu Roku św. Stanisława Kostki, które odbędzie w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 15.00 Mszą św. koncelebrowaną, którą będę sprawował w intencji całej wspólnoty diecezjalnej. Będziemy dziękować w niej Bogu, przez wstawiennictwo Świętego z Rostkowa, za wszelkie łaski jakie spłynęły na nasz Kościół lokalny w tym świętym, jubileuszowym Roku. Natomiast o godz. 16.30 odbędzie się koncert niepodległościowy w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam płockich diecezjan do wspólnego świętowania i z serca wszystkim błogosławię.

Płock, dnia 6 listopada 2018 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego należy odczytać wiernym w niedzielę 18 listopada br., w ramach ogłoszeń parafialnych, podczas wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 6 listopada 2018 r.

† Mirosław Milewski 
Wikariusz Generalny

 

KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO W ZWIĄZKU Z MSZĄ ŚW. NA ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW ROKU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI RYPIN, NIEDZIELA 25 LISTOPADA 2018 R.

1. Do koncelebrowania Mszy św. zaproszeni są wszyscy prezbiterzy diecezji płockiej. Koncelebransów proszę o zabranie alby, cingulum oraz ornatu okolicznościowego z wizerunkiem św. Stanisława Kostki (ewentualnie stuły do koncelebry ze św. Stanisławem Kostką). Księża koncelebransi będą ubierać się do Mszy św. w domu parafialnym przy kościele. Miejsca dla koncelebransów wskażą członkowie asysty biskupiej.

2. Księża prałaci i kanonicy gremialni trzech kapituł naszej diecezji uczestniczyć będą we Mszy św. w strojach chórowych. Miejsca dla nich wskażą członkowie asysty biskupiej.

3. Kapłanów, którzy nie będą koncelebrować proszę o założenie komży lub właściwego sobie stroju chórowego i zajęcie miejsc wyznaczonych przez asystę biskupią.

4. Wszyscy księża po Mszy św. i koncercie są zaproszeni na posiłek do restauracji „Modrzewiowa” w Starorypinie Rządowym.

Płock, dnia 6 listopada 2018 r.

Ks. Dariusz Malczyk
Ceremoniarz biskupi

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej organizuje kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Księża proboszczowie, którzy mają kandydatów do tej zaszczytnej posługi mogą dokonywać zgłoszeń na kurs formacyjny najpóźniej do 14 grudnia 2018 r. na adres Wydziału Duszpasterskiego. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, jego adres zamieszkania i nr telefonu, a także załączyć pisemną opinię księdza proboszcza.

Terminy spotkań formacyjnych: 12, 19, 26 stycznia 2019 r.od godz. 10.00 (Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA przy ulicy Kobylińskiego 21a, Płock) oraz rekolekcje dla szafarzy 8-10 marca 2019 r. w Ośrodku Caritas w Popowie. Koszt kursu znany będzie dopiero po zamknięciu listy kandydatów (koszty kursu i zakup stroju liturgicznego dla szafarza ponosi parafia). Dokument upoważniający do pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej wręczy Biskup Płocki na zakończenie formacji, podczas rekolekcji dla wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Dokładny program, terminy spotkań, tematykę i nazwiska osób prowadzących kurs otrzymają uczestnicy w czasie pierwszego spotkania, czyli 12 stycznia 2019 r.

O tym, kto może zostać nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej mówią szczegółowo następujące dokumenty:

 • Instrukcja KEP w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej;
 • Modyfikacja instrukcji KEP w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z dnia 22 czerwca 1991 r.;
 • Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej;
 • 43. Synod Diecezji Płockiej: Instrukcja o przygotowaniu i posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej;
 • Aneks do Instrukcji o przygotowaniu i posłudze nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej w diecezji płockiej, w: 43. Synod Diecezji Płockiej. Prawo partykularne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego, s. 554-556 (Okólnik nr 15/2018).

Normy ogólne stwierdzają, że nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej może być mężczyzna w wieku 25-65 1at. Kandydat musi:

 • wyróżniać się dojrzałością w wierze, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym;
 • odznaczać się wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu zawodowym, małżeńskim, rodzinnym i sąsiedzkim;
 • posiadać przynajmniej wykształcenie średnie;
 • aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym i cieszyć się poważaniem duchowieństwa i wiernych;
 • odznaczać się sprawnością psychiczną i fizyczną oraz cechami ułatwiającymi nawiązywanie kontaktów z osobami chorymi i w podeszłym wieku;
 • posiadać pozytywną rekomendację Księdza Proboszcza;
 • mieć ukończony kurs przygotowawczy.

Czcigodnych Księży Proboszczów parafii, z których pochodzą kandydaci prosimy o poinformowanie zainteresowanych osób o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu.

Płock, dnia 31 października 2018 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Opiekun duchowy nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej 

41. MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM  KOŁA NAUKOWEGO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU

Zapraszamy serdecznie Czcigodnych Księży, Wielebne Siostry Zakonne, Szanownych Państwa Katechetów, a także wszystkich zainteresowanych do udziału w 41. Międzynarodowym Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które odbędzie się dn. 15 listopada br., w gmachu płockiego Seminarium, pod hasłem: „Św. Stanisław Kostka, patron Polski. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości”.

Prosimy Księży Proboszczów, szczególnie miasta Płocka i okolic, o ewentualne przekazanie zaproszenia parafianom podczas ogłoszeń duszpasterskich w jedną z listopadowych niedziel. Do wszystkich parafii dekanatów płockich oraz do płockich szkół średnich zostały dostarczone plakaty i zaproszenia na piśmie. Księży Katechetów, Państwa Katechetów, Nauczycieli i Wychowawców zapraszamy do przyjazdu do Płocka z uczniami. Do zobaczenia w Płocku – oddajmy hołd naszemu Świętemu Rodakowi z Rostkowa!

Program konferencji:

Sesja przedpołudniowa

07.30   Msza święta. Przewodniczenie i kazanie: bp dr Piotr Libera (Biskup Płocki)

08.30   Przerwa śniadaniowa

09.00   Otwarcie sympozjum – bp dr Piotr Libera

09.10   Wprowadzenie w sympozjum – ks. dr Marek Jarosz (Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku), kl. Kamil Mańkowski (Prezes Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku)

09.20   Święty z Rostkowa w literaturze staropolskiej – bp dr Piotr Libera

09.50   Św. Stanisław Kostka w świetle dokumentów Rzymskiego Archiwum Towarzystwa Jezusowego – o. dr Robert Danieluk SJ (Archiwum Kurii Generalnej Jezuitów w Rzymie)

10.20   Korespondencja królów polskich ze Stolicą Apostolską w sprawie kanonizacji Stanisława Kostki – ks. prof. dr hab. Waldemar Turek (Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej)

10.50-11.20 Przerwa kawowa

11.20   Sulle tracce dell’iconografia di San Stanislao Kostka a Roma (Śladami ikonografii św. Stanisława Kostki w Rzymie) – prof. Roberto Fusco (Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej)

11.50   Rola jezuitów w kulturze staropolskiej – prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

12.20   Dyskusja panelowa z udziałem bpa dra Piotra Libery, ks. dra hab. Waldemara Turka, o. dra Roberta Danieluka SJ, dra Roberto Fusco i prof. dra hab. Kazimierza Maliszewskiego. Prowadzi: ks. dr Wojciech Kućko (Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku)

13.10   Modlitwa południowa. Aureola aktualna na różnych kontynentach. Stanisław Kostka: święty znany na świecie – ks. dr Janusz Cegłowski

13.30   Przerwa obiadowa

Sesja popołudniowa

15.30   Postrzeganie roli św. Stanisława Kostki w kształtowaniu postawy patriotyzmu – dr hab. Radosław Lolo, prof. AH (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)

16.00   Św. Stanisław Kostka w malarstwie polskim ­– mgr Karolina Chomiczewska (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie)

16.30-17.00 Przerwa kawowa          

17.00   Do czego stworzył nas Bóg? Dyskusja o wierze, młodych i rozeznawaniu powołania. Przewodniczy bp dr Mirosław Milewski (Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej, Asystent Krajowy Akcji Katolickiej). Biorą udział: red. Dawid Gospodarek (Katolicka Agencja Informacyjna – Portal Aleteia.pl), ks. mgr Emil Parafiniuk (Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży), ks. mgr Krzysztof Ruciński (Duszpasterz Młodzieży Diecezji Płockiej)

18.15   Podsumowanie sympozjum – ks. dr Wojciech Kućko (opiekun Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku)

18.30   Nieszpory ku czci św. Stanisława Kostki – przewodniczenie: ks. dr Marek Jarosz (Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku), kazanie:
ks. dr Jarosław Kwiatkowski (Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku)

19.15   Przerwa wieczorna

20.00   Perché un italiano ha amato San Stanislao Kostka? (Dlaczego pewien Włoch pokochał św. Stanisława Kostkę?) – Alberto Macchi (reżyser, dramaturg włoski)

Św. Stanisław Kostka. Jednoaktowasztuka Alberto Macchiego w wykonaniu Koła Teatralnego WSD w Płocku  

Konferencji towarzyszyć będą:

Kostka znaczy więcej – kult św. Stanisława Kostki. Wystawa w Muzeum Diecezjalnym w Płocku w ramach obchodów Roku św. Stanisława Kostki;

Wystawa obrazków ze św. Stanisławem Kostką z kolekcji dra Waldemara Krzyżewskiego;

Sympozjalny specjalny numer czasopisma kleryckiego Sursum Corda;

Loteria fantowa. Dochód przeznaczony na Dom Samotnej Matki w Starej Białej;

Promocja nowości wydawniczych o św. Stanisławie Kostce i kiermasz książek;

Stoisko Poczty Polskiej S.A. z materiałami filatelistycznymi o św. Stanisławie Kostce.

Płock, dnia 30 października 2018 r.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku 

Ks. Wojciech Kućko
Opiekun Koła Naukowego WSD w Płocku

XI. SYMPOZJUM NAUKOWE AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI PŁOCKIEJ

W dniu 17 listopada br. (sobota) odbędzie się XI. Sympozjum Naukowe Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej. Przedstawiamy jego program:

8.00-8.45 Zapisy uczestników – Recepcja, Opactwo  Pobenedyktyńskie.

9.00-10.00 Eucharystia inaugurująca XI. Sympozjum Naukowe AKDP, przewodniczy J. E. Ks. Bp dr Piotr Libera Biskup Płocki, Katedra Płocka.

Obrady sympozjalne
Sala Barokowa - Opactwo Pobenedyktyńskie

10.20 Słowo wprowadzające i powitanie gości - Wiesława Winiarska, prezes AKDP;

Słowo Jego Ekscelencji ks. Bpa Piotra Libery Biskupa Płockiego.

10.40 Weterani walk o niepodległość Polski w II i III Rzeczypospolitej - prof. Krzysztof Szwagrzyk -  zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pełniący obowiązki Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji.

11.00 Ludzie i miejsca - świadkowie Niepodległej - senator Anna Maria Anders -  przewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, sekretarz stanu w KPRM; Mirosław Koźlakiewicz -  poseł na Sejm III, V, VI i VII kadencji, były sekretarz stanu w KPRM.

11.20 „Ci co nigdy nie zdradzili....” - Jacek Pawłowicz - dyr. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

11.40 Dziedzictwo naszej Niepodległości - dyskusja panelowa udział biorą: senator Anna Maria Anders, prof. Krzysztof Szwagrzyk, dyr. Jacek Pawłowicz, dyskusję moderuje ks. Krzysztof W. Jończyk -  asystent AKDP.

12.10 „Myśląc Ojczyzna...” - montaż słowno-muzyczny w wykonaniu rodzeństwa Klaudii i Oskara Kuźmińskich.

12.30 Tradycje kulinarne w służbie Niepodległej - Michał Kisiel, dyrektor Hotel Zamek Pułtusk Dom Polonii.

12.50 Poczęstunek.

 13.20 Podsumowanie konkursu „Świadkowie Niepodległej”, Barbara Wątkowska - wiceprezes AKDP.

13.40 Słowo zamykające XI. Sympozjum Naukowe Akcji Katolickiej. 

Płock, dnia 29 października 2018 r. 

Ks. Krzysztof W. Jończyk
Asystent kościelny AKDP

Mgr Wiesława Winiarska
Prezes AKDP

KOMUNIKAT KANCELARII KURII 

Na prośbę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II informujemy, że od października 2019 r. w tejże uczelni, w ramach studiów licencjackich stacjonarnych, zostanie uruchomiony kierunek „antropologia stosowana”.

Płock, dnia 7 listopada 2018 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii

PERSONALIA

Nominacje

 1. Ks. mgr Michał Fordubiński, wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej, z dniem 29 października 2018 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
 2. Ks. dr Grzegorz Kaczorowski, asystent kościelny Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku, z dniem 29 października 2018 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
 3. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej, duszpasterz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, z dniem 29 października 2018 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
 4. Ks. mgra Marcin Mateusz Kędzia, wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej, z dniem 29 października 2018 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
 5. Ks. mgr Krzysztof Stawicki, wikariusz parafii pw. św. Józefa w Pułtusku, z dniem 1 stycznia 2019 r., mianowany redaktorem edycji płockiej miesięcznika „Króluj nam Chryste”.
 6. Ks. kan. mgr Sławomir Andrzej Stefański, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku, moderator diecezjalny Domowego Kościoła, z dniem 29 października 2018 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
 7. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, wicedyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku, duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej im. św. Łukasza Ewangelisty, z dniem 29 października 2018 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

Zwolnienia

Ks. mgr Łukasz Chruściel, wikariusz parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu, z dniem 31 października 2018 r., na własną prośbę, zwolniony z funkcji koordynatora ds. rekolekcji Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Płockiej oraz z dniem 31 grudnia 2018 r., zwolniony z funkcji redaktora edycji płockiej miesięcznika „Króluj nam Chryste”. 

Płock, dnia 7 listopada 2018 r.

Ks Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 7 listopada 2018 r.

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x