OKÓLNIK
Okólnik 29/2018
21.09.2018
Spis treści:

Okólnik 29

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
NA UROCZYSTĄ MSZĘ ŚW. Z UDZIAŁEM EPISKOPATU POLSKI

Czcigodni Księża,
Kochani Diecezjanie!
Pragnę podzielić się z Wami radosną nowiną, że już niedługo, w dniach 25 i 26 września 2018 roku odbędzie się w stolicy naszej diecezji, w Płocku, 380. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Jest to historyczne wydarzenie, zważywszy na to, że Diecezja Płocka po raz pierwszy będzie gościła wszystkich polskich biskupów. Główną inspiracją dla obrad polskiego Episkopatu w Grodzie Krzywoustego jest przeżywany przez nas Rok Jubileuszowy – św. Stanisława Kostki. Jest on patronem dzieci i młodzieży oraz patronem naszej diecezji. Urodził się i wychowywał, jak wiemy, w Rostkowie k. Przasnysza. Wraz z całym Episkopatem pragniemy dziękować Bogu za tego wielkiego Świętego z Mazowsza, który jest wciąż aktualnym przykładem i inspiracją pięknego i szlachetnego życia, nie tylko dla osób młodych.
Serdecznie zapraszam Was na uroczystą Mszę św., która będzie celebrowana we wtorek 25 września br. o godz. 18.00 w bazylice katedralnej w Płocku z udziałem polskich księży biskupów. Będzie jej przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce, Ks. Arcybiskup Salvatore Pennacchio, zaś homilię wygłosi Ks. Kardynał Kazimierz Nycz. Moje zaproszenie kieruję do Kapłanów i Sióstr zakonnych, Osób życia konsekrowanego oraz do Wiernych świeckich. Będę się cieszył obecnością dzieci i młodzieży ze szkół i uczelni wyższych, organizacji młodzieżowych i grup formacyjnych, przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń naszej diecezji (Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Klubu Inteligencji Katolickiej i wielu innych).
Pragnę również poinformować, że drugi dzień obrad Konferencji Episkopatu Polski w Płocku, tj. 26 września br., rozpoczniemy z księżmi biskupami Eucharystią o godz. 7.30, celebrowaną w płockiej farze, czyli kolegiacie pw. św. Bartłomieja. Głównym celebransem będzie wówczas Przewodniczący Episkopatu Polski, Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, a homilię wygłosi Ks. Biskup Marek Solarczyk.
Mam nadzieję, drodzy Siostry i Bracia, na liczny udział naszych wiernych w uroczystej Mszy św. wieczorem we wtorek 25 września br. i na wspólną modlitwę z pasterzami Kościoła naszej Ojczyzny przeżywającej stulecie odzyskania swojej niepodległości. Przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia z Tumskiego Wzgórza i pasterskie błogosławieństwo.
Płock, dnia 14 września 2018 r.
We wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego na Mszę św. z udziałem polskiego Episkopatu, należy odczytać wiernym, w niedzielę 16 września 2018 r., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
Płock, dnia 13 września 2018 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO
W ZWIĄZKU Z CELEBRACJAMI EUCHARYSTII
Z UDZIAŁEM EPISKOPATU POLSKI
PŁOCK 25 i 26 WRZEŚNIA 2018 R.

1. Do koncelebrowania uroczystej Eucharystii w dniu 25 września br., o godz. 18.00 w katedrze, zaproszeni są wszyscy prezbiterzy diecezji płockiej. Koncelebransów proszę o zabranie alby, cingulum oraz ornatu okolicznościowego z wizerunkiem św. Stanisława Kostki (ewentualnie stuły do koncelebry ze św. Stanisławem Kostką). Księża koncelebransi będą ubierać się do Mszy św. w zakrystii koło kaplicy Najświętszego Sakramentu. Miejsca dla koncelebransów wskażą członkowie asysty biskupiej.
2. Księża prałaci i kanonicy gremialni trzech kapituł naszej diecezji uczestniczyć będą we Mszy św. w strojach chórowych. Miejsca dla nich wskażą członkowie asysty biskupiej.
3. Wszyscy księża, uczestniczący w wieczornej Eucharystii są zaproszeni na wspólny posiłek do Opactwa Pobenedyktyńskiego (sala biskupów, I piętro).
4. Dojazd do katedry będzie utrudniony, stąd sugeruje się zaparkowanie aut na terenie WSD w Płocku lub na parkingach miejskich.
5. Do koncelebrowania Mszy św. w dniu 26 września br. o godz. 7.30 w Kolegiacie pw. św. Bartłomieja w Płocku, zaproszeni są kapłani z dekanatu Płock-Zachód, kapłani z Wyższego Seminarium Duchownego, Szkół Katolickich oraz z centralnych urzędów diecezji. Koncelebransów proszę o zabranie alby, cingulum oraz ornatu okolicznościowego z wizerunkiem św. Stanisława Kostki lub białej stuły. Księża koncelebransi będą ubierać się do Mszy św. w kościele farnym, następnie zajmą miejsca wskazane przez członków asysty biskupiej.
6. Księża prałaci i kanonicy gremialni Kapituły Kolegiackiej św. Michała uczestniczą w porannej Mszy św. w strojach chórowych zajmując miejsca wskazane przez asystę. Pozostałych kapłanów, którzy nie będą koncelebrować proszę o ubranie na czas Mszy św. właściwego sobie stroju chórowego bądź komży. Miejsca wskażą członkowie asysty biskupiej.
Płock, dnia 13 września 2018 r.

Ks. Dariusz Malczyk
Ceremoniarz biskupi


KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA SŁUŻBY ZDROWIA

Zapraszam na diecezjalną uroczystość ku czci św. Łukasza - Patrona służby zdrowia, która odbędzie się w czwartek, 18 października 2018 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku przy ul. Medycznej 19.

Program uroczystości:

Godz. 18.00 - Referat pt.: „Służba zdrowia w perspektywie samorealizacji”.
Refleksja filozoficzna” - ks. kan. dr Bogdan Czupryn (sala konferencyjna);
Godz. 19.00 - Msza św. koncelebrowana (kaplica szpitalna);
Godz. 20.00 - Spotkanie przy wspólnym stole (sala konferencyjna).

Powyższe zaproszenie kieruję do Czcigodnych Księży Kapelanów szpitali oraz domów pomocy społecznej, jak również do wszystkich Księży związanych z duszpasterstwem służby zdrowia w naszej diecezji.
Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży o przekazanie mojego serdecznego zaproszenia stosownym osobom: Dyrekcjom, Lekarzom i Pielęgniarkom w Szpitalach, DPS i ośrodkach pomocy medycznej, gdzie duszpasterzują Czcigodni Księża, oraz o osobistą zachętę do wzięcia udziału w naszym diecezjalnym świętowaniu.
Proszę również o potwierdzenie przyjazdu (do 15 października) i podanie szacunkowej liczby osób Księdza delegacji. Owej liczby oczywiście nie ograniczam, ale pomoże mi ona w organizacji spotkania. Proszę również o zabranie ze sobą alby. Numer kom. 515 17 17 87.
Liczę na pozytywną odpowiedź, i udział w naszym wspólnym święcie.
Płock, dnia 14 września 2018 r.

Ks. Marcin Zboiński
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia


V DIECEZJALNA PIELGRZYMKA KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA
DO SMARDZEWA

Członków Kół Żywego Różańca oraz wszystkich czcicieli różańca świętego (w tym dzieci i młodzież) wraz ze swoimi Księżmi opiekunami zapraszamy na V Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca w sobotę 6 października 2018 r. do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie. W programie naszego spotkania, którego główną intencją jest modlitwa w intencji rodzin, o którą prosił Papież Franciszek w Dublinie, będzie Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Biskupa Piotra Libery, Biskupa Płockiego, świadectwo red. Doroty Łosiewicz, wspólna modlitwa różańcowa, śpiew i braterskie spotkanie.

Program:
Godz. 10.00 – zawiązanie wspólnoty i przywitanie uczestników pielgrzymki;
Godz. 10.15 – „Życie jest cudem” świadectwo red. Doroty Łosiewicz,
Tygodnik „Sieci”, TVP, TVP Info;
Godz. 11.15 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Biskupa Piotra Libery, Biskupa Płockiego;
Godz. 12.45 – przerwa na posiłek;
Godz. 13.15 – modlitwa różańcowa (tajemnice radosne) – przewodniczą:
ks. Michał Fordubiński i młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej;
Godz. 14.00 – zakończenie pielgrzymki.

Płock, dnia 14 września 2018 r.

Ks. Henry Dymek
Diecezjalny duszpasterz Kół Żywego Różańca

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego


KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej organizuje kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Księża proboszczowie, którzy mają kandydatów do tej zaszczytnej posługi mogą dokonywać zgłoszeń na kurs formacyjny najpóźniej do 14 grudnia 2018 r. na adres Wydziału Duszpasterskiego. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, jego adres zamieszkania i nr telefonu, a także załączyć pisemną opinię księdza proboszcza.
Terminy spotkań formacyjnych: 12, 19, 26 stycznia 2019 r. od godz. 10.00 (Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA przy ulicy Kobylińskiego 21a, Płock) oraz rekolekcje dla szafarzy 8-10 marca 2019 r. w Ośrodku Caritas w Popowie. Koszt kursu znany będzie dopiero po zamknięciu listy kandydatów (koszty kursu i zakup stroju liturgicznego dla szafarza ponosi parafia). Dokument upoważniający do pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej wręczy Biskup Płocki na zakończenie formacji, podczas rekolekcji dla wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Dokładny program, terminy spotkań, tematykę i nazwiska osób prowadzących kurs otrzymają uczestnicy w czasie pierwszego spotkania, czyli 12 stycznia 2019 r.
O tym, kto może zostać nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej mówią szczegółowo następujące dokumenty:
• Instrukcja KEP w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej;
• Modyfikacja instrukcji KEP w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z dnia 22 czerwca 1991 r.;
• Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej;
• 43. Synod Diecezji Płockiej: Instrukcja o przygotowaniu i posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej wraz z aneksem.
Normy ogólne stwierdzają, że nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej może być mężczyzna w wieku 25-65 1at. Kandydat musi:
• wyróżniać się dojrzałością w wierze, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym;
• odznaczać się wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu zawodowym, małżeńskim, rodzinnym i sąsiedzkim;
• posiadać przynajmniej wykształcenie średnie;
• aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym i cieszyć się poważaniem duchowieństwa i wiernych;
• odznaczać się sprawnością psychiczną i fizyczną oraz cechami ułatwiającymi nawiązywanie kontaktów z osobami chorymi i w podeszłym wieku;
• posiadać pozytywną rekomendację Księdza Proboszcza;
• mieć ukończony kurs przygotowawczy.
Czcigodnych Księży Proboszczów parafii, z których pochodzą kandydaci prosimy o poinformowanie zainteresowanych osób o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu.
Płock, dnia 14 września 2018 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Opiekun duchowy nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

 

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 14 września 2018 r.
Nr 2200/2018

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x