OKÓLNIK
Okólnik 24/2018
23.08.2018
Spis treści:

Okólnik 24 

ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGODO MODLITWY PRZED ROZPOCZĘCIEM II SYNODU MŁODYCH DIECEZJI PŁOCKIEJ

Drodzy Diecezjanie,

Kochani Młodzi Przyjaciele!

Kilka dni temu, w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, w 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki, Ojciec święty Franciszek w specjalnym przesłaniu adresowanym do Biskupa Płockiego, skierował do ludzi młodych następujące słowa: „ I was przynagla miłość Chrystusa i umacnia Jego łaska. Miejcie odwagę! Świat potrzebuje Waszej wolności ducha, waszego ufnego patrzenia w przyszłość, Waszego pragnienia prawdy, dobra i piękna”. 

31 sierpnia i 1 września br. przedstawiciele młodzieży naszej diecezji zgromadzą się w Płocku na II Synodzie Młodych. Będzie to doskonała okazja, aby niejako bezpośrednio odpowiedzieć na papieskie wezwanie. Przez dwa dni nasza młodzież będzie się zastanawiać nad przekazywaniem żywego Jezusa i Jego Ewangelii współczesnemu człowiekowi, szczególnie młodemu.

Wszyscy wiemy, jak ważna jest troska o ewangelizację i chrześcijańską formację młodego pokolenia. Z pewnością zdajemy sobie też sprawę, jak trudne jest to zadanie i jak wiele wymaga wysiłku oraz cierpliwości.

Zapraszam raz jeszcze przedstawicieli naszej młodzieży do Płocka, a Was – Drodzy Diecezjanie proszę serdecznie o modlitwę w intencji Synodu. Niech połączy nas wspólna odpowiedzialność! Niech wspólna modlitwa otworzy serca i umysły młodzieży na natchnienia Ducha Świętego i uczyni owocnymi synodalne obrady.

Płock, dnia 22 sierpnia 2018 r.
We wspomnienie NMP Królowej

† Piotr Libera
Biskup Płocki

ZARZĄDZENIE: Zachętę Biskupa Płockiego należy odczytać wiernym w niedzielę 26 sierpnia br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.

 Płock, 22 sierpnia 2018 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA MŁODZIEŻY

W dniach 31 sierpnia – 1 września br. na terenie WSD w Płocku odbędzie się II Synod Młodych. Synodowi będzie patronował św. Stanisław Kostka, ponieważ w tym roku, 15 sierpnia minęło 450 lat jego od śmierci. Ksiądz Biskup Piotr Libera w Słowie przed Synodem napisał: „nie może być lepszej sposobności niż Rok św. Stanisława Kostki, aby młodzi chrześcijanie Diecezji przeżyli takie Zamyślenie. Dlatego właśnie postanowiłem zaprosić do naszego seminarium duchownego około dwustu liderów młodzieży diecezji wraz z ich duszpasterzami”.

Synod to czas spotkania i dialogu o kondycji duszpasterstwa młodzieży w naszej diecezji, a także szansa, by tchnąć nowego ducha we wspólnoty parafialne. Nie da się tego zrobić inaczej jak przez Ludzi, którzy przyjęli miłość Boga i poprzez to doświadczenie czynią wspólnoty bardziej konkretne, braterskie i miłujące się.

Na synod zostali zaproszeni przedstawiciele młodzieży z dekanatów, ruchów i wspólnot. Młodzież będzie pracować w grupach nad 12 tematami synodalnymi. To, co zostanie wypracowane, będzie prezentowane na sesjach plenarnych.

22 sierpnia rozpoczęliśmy nowennę do św. Stanisława Kostki. Modlimy się przez wstawiennictwo Patrona Młodzieży o światło Ducha Świętego, by to, co będzie działo się na Synodzie było na większą chwałę Bożą.

Program II Synodu Młodych Diecezji Płockiej:

Piątek, 31 sierpnia

08:30 – 09:45 Zjazd i rejestracja uczestników synodu (WSD)

10:00 Msza św. rozpoczynająca II Synod Młodych (Kaplica św. Stanisława Kostki)

11:00 Wprowadzenie w II Synod Młodych

11:30 Praca w grupach (I blok tematyczny)

13:00 Przerwa/Spotkanie moderatorów i animatorów

13:30 Obiad (jadalnia WSD)

15:00 Praca w grupach (II blok tematyczny)

16:30 Przerwa/Spotkanie moderatorów i animatorów

17:00 Sesja plenarna

18:30 Kolacja (jadalnia WSD)

19:30 Wieczór z Panem Ireneuszem Krosnym

21:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (Kaplica św. Stanisława Kostki)

Sobota, 1 września

08:00 Śniadanie (jadalnia WSD)

09:00 Praca w grupach (III blok tematyczny)

10:30 Przerwa/Spotkanie moderatorów i animatorów

11:00 Sesja plenarna

12:30 Obiad (jadalnia WSD)

15:00 Msza św. na zakończenie II Synodu Młodych (Kaplica św. Stanisława Kostki)

Ważne informacje:

W imieniu Komitetu Organizacyjnego II Synod Młodych chciałbym przekazać Księżom oraz poprosić o przekazanie Waszej młodzieży praktycznych informacji związanych z przyjazdem na synod:

1.

- należy zapoznać się z „Materiałami do pracy w grupach synodalnych”, które zostały przekazane przez Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży i Odpowiedzialnych za wspólnoty młodzieżowe;

- „Materiały” należy koniecznie zabrać ze sobą na synod. Proszę też pamiętać o notatnikach i długopisach;

- tych, którzy są ministrantami zachęcamy do wzięcia komż lub alb i służenia do Mszy św.;

- będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, zachęcamy jednak do zrobienia tego wcześniej.

2.

- wszyscy muszą obowiązkowo zgłosić się w punkcie rejestracji, który będzie zorganizowany przy wejściu głównym Szkół katolickich (dawne parlatorium WSD) od godz. 08:30 do 09:45.

- usilnie zachęcamy do noclegu w WSD i MCEW Studnia. Organizatorzy Synodu zapewniają bezpłatne wyżywienie i nocleg;

- młodzież zostanie zakwaterowana w WSD i MCEW Studnia w Płocku. Dokładne miejsce kwaterunku będzie przekazane w czasie rejestracji;

- osoby mieszkające w Studni będą miały zapewniony transport do WSD;

- proszę zabrać ze sobą: przybory higieny osobistej, śpiwór, ręczniki i strój odświętny (Msza św. na zakończenie synodu).

3.

- księży prosimy o zabranie alb, pasków i białych stuł do koncelebry;

- zachęcamy do odpowiadania na prośbę młodzieży i podejmowania posługi spowiednika w czasie wolnym od obowiązkowych punktów programu.

Płock, dnia 21 sierpnia 2018 r.

Komitet Organizacyjny II Synodu Młodych

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Spotkania sierpniowe

Spotkania katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym 2018/2019 odbędą się:

- 29 sierpnia 2018 r. (środa) w Płocku, w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego (przy ul. Kościuszki 16) oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego (przy ul. Kolegialnej 23);

- 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) w Ciechanowie, w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu (przy ul. Batalionów Chłopskich 10) i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (przy ul. Wojska Polskiego 51);

- 31 sierpnia 2018 r. (piątek) w Pułtusku, w parafii pw. Miłosierdzia Bożego (przy ul. Piaskowej 16).

Spotkania rozpoczynają się o godz. 10.00 Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa, po której nastąpi część szkoleniowo – informacyjna. Do udziału w spotkaniach zobowiązani są wszyscy katecheci oraz księża proboszczowie z diecezji płockiej.

2. Informator dla katechetów Diecezji Płockiej na rok szkolny 2018/2019

Wzorem lat ubiegłych Wydział Katechetyczny przygotował Informator dla katechetów Diecezji Płockiej na rok szkolny 2018/2019. Uprzejmie prosimy Księży Dziekanów o przekazanie Informatora Księżom Proboszczom poszczególnych parafii, tak, aby mogli je dostarczyć swoim katechetom.

3. Kwestionariusz katechetyczny

W związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na pytania Biura Programowania Katechezy przy Konferencji Episkopatu Polski, bardzo serdecznie prosimy Księży Dziekanów o przekazanie Księżom Proboszczom Kwestionariuszy katechetycznych. Po wypełnieniu należy je przekazać do Sekretariatu Wydziału Katechetycznego w nieprzekraczalnym terminiedo 30 września 2018 r.

4. Misje i skierowania

Reforma edukacji spowodowała szereg zmian formalnych w funkcjonowaniu szkół. W wielu przypadkach uległy zmianie nazwy placówek oświatowych. Z tego względu bardzo prosimy, aby Księża Proboszczowie złożyli do Wydziału Katechetycznego pismo z prośbą o wycofanie bądź skierowanie katechety do pracy w szkole uwzględniając zmiany nazwy szkół.

O nową misję należy wystąpić także wtedy, gdy ksiądz lub katecheta nie zmienia miejsca pracy, ale w szkole,  w której pracuje, zaszły zmiany związane z reformą szkolnictwa. 

Płock, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

36. PIELGRZYMKA DZIECI I MŁODZIEŻY DO PRZASNYSZA I ROSTKOWA

36. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 15 września 2018 r. pod hasłem „KOSTKA znaczy WIĘCEJ”. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w pielgrzymce. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwóch grupach (dzieci i młodzież).W tym roku stworzonych jest 20 grup dziecięcych (uczniowie klas 1-6 szkół podstawowych). Przewodnikami grup są dekanalni duszpasterze służby liturgicznej. 

Program Pielgrzymki Dzieci

Plac przed kościołem farnym w Przasnyszu

  9.15 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby

10.00 – powitanie dzieci i opiekunów, zawiązanie wspólnoty

10.30 – piesza pielgrzymka do Rostkowa (ok. godziny marszu)

Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie

ok. 12.00 – przejście przez Bramę św. Stanisława Kostki i powitanie pielgrzymów

13.00 – Msza św. – przewodniczy J.E. Ksiądz Biskup Mirosław Milewski, kazanie wygłosi ks. Kamil Kowalski

14.00 – zakończenie pielgrzymki dzieci

Program Pielgrzymki Młodzieży

Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie

16.00 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby

16.30 – powitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty

17.00 – program ewangelizacyjny „KOSTKA znaczy więcej”

18.00 – Msza św. – przewodniczy J. E. Ksiądz Biskup Mirosław Milewski, kazanie wygłosi ks. Krzysztof Ruciński

19.30 – koncert zespołu FRAGUA

ok. 21.00 – zakończenie pielgrzymki młodzieży

Informacje policji i służb porządkowych

 • Pielgrzymi nie powinni zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów i dużych sum pieniędzy.
 • Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie napojów tylko w plastikowych opakowaniach.
 • Pielgrzymi zachowujący się nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów i zażywanie innych środków odurzających) będą pociągani do odpowiedzialności prawnej, np. przez skierowanie pism urzędowych do rodziców i szkół. Policja ma prawo również zatrzymać osoby niestosujące się do wskazań służb porządkowych.
 • W czasie pielgrzymki na terenie Rostkowa obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania, posiadania i używania materiałów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.

Uwagi organizacyjne

 • Za organizację i przebieg Pielgrzymki odpowiada Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”, Dekanalni Duszpasterze Młodzieży, Dekanalni Duszpasterze Służby Liturgicznej oraz poproszeni księża i katecheci do prowadzenia grup dziecięcych.
 • Bardzo prosimy Księży Dziekanów o życzliwe zainteresowanie się i o pomoc, szczególnie przy organizacji wyjazdów z poszczególnych dekanatów.
 • W dniu 5 września 2018 r. o godz. 17.00 w MCSW „Studnia” przy ul. Górnej 1A odbędzie się spotkanie J.E. Piotra Libery Biskupa Płockiego z Dekanalnymi Duszpasterzami Młodzieży i Dekanalnymi Duszpasterzami Służby Liturgicznej.
 • Nad bezpieczeństwem pielgrzymów w Przasnyszu i Rostkowie czuwać będzie Policja oraz grupa umundurowanych pracowników ochrony.
 • Do każdej parafii zostały przekazane po dwa plakaty zapowiadające tegoroczną pielgrzymkę (jeśli istnieje potrzeba większej ilości plakatów prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Duszpasterskiego).
 • Zgłoszenia z poszczególnych parafii należy przekazać Dekanalnemu Duszpasterzowi Młodzieży, lub dostarczyć bezpośrednio do Wydziału Duszpasterskiego do dnia 13 września 2018 r.
 • Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży prosimy o dostarczenie zgłoszeń do Wydziału Duszpasterskiego najpóźniej do dnia 13 września 2018 r. oraz odebranie materiałów pielgrzymkowych.
 • Tegoroczne pamiątki pielgrzymkowe są do odebrania w Wydziale Duszpasterskim (w godzinach pracy Kurii).
 • Koszt pielgrzymki pozostaje bez zmian – 3 zł od uczestnika.

Pielgrzymka dzieci

 • Pielgrzymka dzieci obejmuje dzieci klas 1-6 szkół podstawowych.
 • Prosimy Księży i Katechetów, aby wykorzystali czas dojazdu do Przasnysza na stworzenie w swojej grupie atmosfery pielgrzymowania i modlitwy.
 • Uczestnicy przywożą ze sobą kanapki, które zabierają z autokarów już w Przasnyszu, ponieważ dostęp do autokarów w Rostkowie będzie utrudniony.
 • Razem z dziećmi obowiązkowo powinni przyjechać dorośli opiekunowie w proporcji: jeden opiekun na 15 dzieci!
 • Po przyjeździe do Przasnysza, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów). Natomiast sami uczestnicy udają się na plac za kościołem farnym.
 • Czcigodnych Księży prosimy o posługę w konfesjonale w kościele św. Wojciecha w Przasnyszu (doświadczenie lat ubiegłych uczy, że duża liczba dzieci pragnie w tym dniu skorzystać z sakramentu pojednania).
 • Ksiądz odpowiedzialny za prowadzenie grupy odpowiedzialny jest za przygotowanie nagłośnienia na czas pielgrzymki z Przasnysza do Rostkowa.

Pielgrzymka młodzieży

 • Pielgrzymka młodzieży obejmuje uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, 3 klas gimnazjum i młodzież ze szkół średnich.
 • Po przyjeździe do Rostkowa, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów).
 • Młodzież udaje się bezpośrednio na plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki (teren spotkania będzie ogrodzony) i pozostaje na nim do końca trwania spotkania (prosimy wcześniej poinformować młodzież, że zakaz wychodzenia poza teren ogrodzenia będzie bezwzględnie egzekwowany przez pracowników ochrony).
 • Grupy młodzieży pielgrzymujące w pieszej pielgrzymce z Ciechanowa i Przasnysza wchodzą od godz. 16.00.
 • Dekanalni duszpasterze młodzieży odpowiedzialni są za zorganizowanie przynajmniej jednego autokaru z dekanatu. Istnieje również możliwość przyjazdu autokarami z poszczególnych parafii. Prosimy o zgłaszanie tych autokarów do dekanalnych duszpasterzy młodzieży.
 • Młodzież zabiera ze sobą suchy prowiant.
 • Podczas pielgrzymki będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty (prosimy kapłanów o nałożenie na siebie stuł, by młodzież miała pewność, że może u danego księdza skorzystać ze spowiedzi).

18. Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

W piątek 14 września 2018 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego 1 w Przasnyszu odbędzie się 18. Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki. Jest turniejem otwartym (open) dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wpłacają 5 zł wpisowego. Tempo gry: 30 min. na każdego zawodnika. System rozgrywek: szwajcarski kontrolowany na dystansie siedmiu rund. Nagrody rzeczowe za pierwszych sześć miejsc. Pozostali uczestnicy otrzymują upominki. Organizatorzy zapewniają obiad. Zakończenie memoriału ok. godz. 17.00. Zgłoszenia uczestników przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej (tel.: /24/ 262-85-99) z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu, szkoły lub parafii do 7 września br. Nad organizacją i prowadzeniem Memoriału czuwają ks. Józef Szczeciński i ks. Wojciech Paradowski.

Płock, dnia 20 sierpnia 2018 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN

1. Modlitwy dziękczynne za „Cud nad Wisłą” przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki (15 sierpnia)

Za pomocą E-biuletynu oraz na stronie www.plockierodziny.pl został udostępniony program nabożeństwa dziękczynnego na dzień 15 sierpnia br., 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki i 98. rocznicę zwycięstwa Polaków w czasie wojny z bolszewikami. Cudowną ochronę Płocka przypisywano wstawiennictwu św. Stanisława Kostki.

2. Spotkanie rodzin w Dublinie

„Bądźmy rodziną, mówmy o rodzinie” – pod takim hasłem w dn. 22-26 sierpnia 2018 r. w Dublinie odbędzie się Światowe Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym Franciszkiem. Naszą diecezję będzie reprezentowała delegacja, w skład której wchodzi m.in. zespół „Moja Rodzina”. Na to wydarzenie Wydział ds. Rodzin przygotował folder w języku angielskim o św. Stanisławie Kostce. Gdyby ktoś z księży potrzebował takiego folderu, proszę o kontakt z Wydziałem ds. Rodzin.

3. Dęby na 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Jak już wielokrotnie było to ogłaszane, decyzją Biskupa Płockiego Wydział ds. Rodzin oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej koordynują akcję sadzenia Dębów Niepodległości. Każda z parafii naszej diecezji może otrzymać dąb z certyfikatem, który będzie pomnikiem na 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Do dn. 10 sierpnia br. otrzymaliśmy zgłoszenia od 27 parafii i instytucji: Bieżuń, Chociszewo, Czernice Borowe, Gołymin, Gumino, Karniewo (2 sztuki), ks. Hieronim Chamski, Kucice, Łopacin, Malużyn, Mława (Matki Bożej Królowej Polski), Mława (św. Jana Kantego), Płock (Imielnica), Płock (św. Jadwigi), Pomiechowo, Przewodowo, Radomin, Rogowo, Sierpc (św. św. Wita, Modesta i Krescencji), Sochocin, Sońsk, Sulerzyż, Szyszki, Unieck, Wieczfnia Kościelna, Zieluń. Ponownie zapraszamy do zainteresowania i zamawiania dębów – telefonicznie lub mailowo w Wydziale ds. Rodzin. Ostateczny termin to 31 sierpnia br.

4. XXXIV Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

Podczas spotkań rejonowych duszpasterstwa rodzin wiosną br. został podjęty temat corocznej ogólnopolskiej pielgrzymki małżeństw i rodzin na Jasną Górę. W tym roku odbędzie się ona po raz 34., w dn. 22-23 września br.  pod hasłem: „Rodzina Bogiem silna mocą swojego narodu” (kard. S. Wyszyński). Zachęcamy wszystkich dekanalnych duszpasterzy rodzin oraz doradców życia rodzinnego do zorganizowania wyjazdu autokarem z każdego dekanatu na to spotkanie, w formie jednodniowej lub dwudniowej. Prosimy o zgłaszanie do Wydziału ds. Rodzin takich grup. Poniżej program pielgrzymki. Każda parafia otrzymała plakat informacyjny.

Sobota, 22 września 2018 r.

15.30 Msza św. w intencji ojczyzny w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej

16.45 Rodzina w służbie życiu – wystawa o rodzinie Ulmów

19.30 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich

21.00 Apel Jasnogórski

Niedziela, 23 września 2018 r.

9.00 Spotkanie w Auli o. A. Kordeckiego

- Wymagająca miłość. Opowieść o adopcji – Beata i Antoni Dzierżanowscy

- Przekaz wiary dzieciom – Piotr Wołochowicz

- Radość miłości. Świadectwo z udziału w Światowym Spotkaniu Rodzin w Dublinie – Marta i Henryk Kuczajowie

11.00 Msza św. na Wałach Jasnogórskich

- Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

- Ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego

- Zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.

 5. Rekolekcje dla doradców życia rodzinnego

 W tym roku rekolekcje te odbędą się w dniach 5-6 października 2018 r. w Ośrodku Caritas Diecezji Płockiej w Popowie-Letnisku. Jeśli doradca w ubiegłym roku uczestniczył w rekolekcjach dla katechetów, w tym roku bierze udział w rekolekcjach dla doradców życia rodzinnego (i odwrotnie). Zapisy u Pana Witolda Wybulta telefonicznie (505-079-260) lub mailowo (witoldwybult@op.pl) do dn. 21 września br.

Do dniu 21 września br. proszę dostarczyć do Wydziału ds. Rodzin pisemną prośbę od Księdza Proboszcza o misję kanoniczną, podpisaną także przez doradcę (formularz do pobrania na stronie: www.plockierodziny.pl, w zakładce: Wydział – Doradcy Życia Rodzinnego).

Płock, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. Czcigodni Księża, informuję uprzejmie, że w najbliższych dniach zostaną przekazane do każdej parafii diecezji płockiej materiały pamiątkowe Roku św. Stanisława Kostki, wydane przez Pocztę Polską S. A. Będzie to znaczek pocztowy z serii „Patroni Polski”, koperta FDC oraz okolicznościowa karta pocztowa. Mogą być one przeznaczone do umieszczenia w kronice parafialnej lub innym właściwym miejscu. Dystrybucją tych materiałów zajmie się Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

2. Kuria Biskupia w Kiszyniowie w Mołdawii informuje, że ks. Felix Malciuc (ur. 1959) jest suspendowanym kapłanem diecezji kiszynowskiej - za „uporczywe (…) trwanie w nieposłuszeństwie Ordynariuszowi oraz nauczanie niezgodne z zasadami wiary katolickiej przyjęte ze wspólnot neoprotestanckich”. W Kongregacji ds. Duchowieństwa w Rzymie toczy się obecnie proces o przeniesienie tego kapłana do stanu świeckiego (ad laicatum)”.

Płock, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii

PERSONALIA

Nominacje

 1. Ks. mgr Michał Fordubiński, wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, z dniem 15 sierpnia 2018 r., mianowany asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej.
 2. Ks. mgr Michał Guzek, wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej, z dniem 27 sierpnia 2018 r., mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Gostyninie.
 3. Ks. mgr Kamil Kowalski, wikariusz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie, z dniem 27 sierpnia 2018 r., mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej.
 4. Ks. mgr Marcin Lipiński, wikariusz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, z dniem 27 sierpnia 2018 r., mianowany wikariuszem parafii pw. św. Zygmunta w Płocku.
 5. Ks. mgr Robert Andrzej Mazurowski, z dniem 23 sierpnia 2018 r., mianowany wikariuszem parafialnym parafii pw. św. Onufrego w Staroźrebach.
 6. Ks. mgr Jacek Prusiński, wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej, z dniem 1 września 2018 r., mianowany ojcem duchownym w Szkołach Katolickich w Płocku.
 7. Ks. mgr Andrzej Rutkowski, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, z dniem 1 września 2018 r., mianowany kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, Filia w Gostyninie oraz kapelanem Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. 

Zwolnienia

Ks. mgr Sławomir Wiśniewski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Nasielsku, z dniem 31 sierpnia 2018 r., zwolniony z funkcji kapelana Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, Filia w Gostyninie oraz kapelana Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. 

Inkardynacja

Ks. mgr Grzegorz Kubiński, dekretem Biskupa Płockiego z dnia 4 sierpnia 2018 r., w myśl kan. 267 KPK, inkardynowany do diecezji płockiej.

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 22 sierpnia 2018 r.
Nr 2004/2018

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x