OKÓLNIK
Okólnik 21/2018
03.08.2018
Spis treści:

Okólnik 21

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
NA CENTRALNE UROCZYSTOŚCI DIECEZJALNE
W ROKU JUBILEUSZOWYM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Umiłowani Diecezjanie!
W tych gorących, wakacyjnych sierpniowych dniach serdecznie Was pozdrawiam z Tumskiego Wzgórza. Zgodnie z moją zapowiedzią z początku roku (por. Komunikat z dnia 1 stycznia br.), serdecznie zapraszam wszystkich wiernych naszej prastarej diecezji płockiej na centralne uroczystości Roku Jubileuszowego św. Stanisława Kostki. Uroczystościom w niedzielę po Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny - 19 sierpnia br. o godz. 15.00 przewodniczyć będzie Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. Godzinę przed Eucharystią będzie miał miejsce program ewangelizacyjny - „Powołani do świętości”.
Pragnę w tym dniu razem z Wami, Umiłowani, wyśpiewać Bogu hymn wdzięczności za ten niezwykły dar, jakim była i jest postać Młodzieniaszka z Rostkowa. Po 450 latach od jego śmierci powierzymy Mu ponownie nasz Kościół Płocki, a szczególnie młode pokolenie wyznawców Chrystusa. Ufam, że wraz z naszymi Kapłanami i Siostrami Zakonnymi licznie przybędziecie do miejsca urodzin św. Stanisława Kostki.
W oczekiwaniu na nasze spotkanie, przesyłam zapewnienie o mojej modlitwie
i z serca Wam błogosławię!

Płock, dnia 1 sierpnia 2018 r.


† Piotr Libera
Biskup Płocki


ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego należy odczytać w niedzielę 5 sierpnia 2018 r. podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
Płock, 2 sierpnia 2018 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO
DOTYCZĄCY DIECEZJALNYCH UROCZYSTOŚCI 450. ROCZNICY
NARODZIN DLA NIEBA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

1. Uroczystości w Rostkowie, w niedzielę 19 sierpnia 2018 r., rozpoczną się o godz. 14.00 programem ewangelizacyjnym „Powołani do świętości”.
2. Uroczystej liturgii Mszy św. o godz. 15.00, przewodniczy J. Em. ks. kard. Stanisław Dziwisz, w koncelebrze: ks. bp Piotr Libera, ks. bp Mirosław Milewski i ks. bp Roman Marcinkowski.
3. Do koncelebrowania Mszy św. zaproszeni są wszyscy Kapłani.
4. Prałaci i Kanonicy Gremialni wszystkich Kapituł uczestniczą w uroczystości w strojach chórowych. Zajmują przygotowane dla nich miejsca na minimum 15 minut przed rozpoczęciem Eucharystii.
5. Kapłani koncelebrujący przywożą dla siebie albę, pasek i okolicznościowy ornat ze św. Stanisławem Kostką. Zajmują przygotowane dla nich miejsca na minimum 15 minut przed Mszą św. Miejsca będą wskazane przez asystę biskupią.
6. Przypominamy, że zgodnie z ustaleniami z czerwcowej Konferencji Księży Dziekanów, Biskup Płocki zobowiązał Księży Dziekanów, aby z każdego dekanatu przyjechał na uroczystość jeden autokar z wiernymi (lub więcej). Uprzejmie prosimy zgłosić ten fakt do 16 sierpnia br. w Wydziale Duszpasterskim. Autokary będą kierowane przez służby porządkowe na parking na tzw. plac pielgrzymkowy, natomiast auta osobowe na boisko szkolne.
7. Dla uczestników uroczystości będzie zapewniona woda, otrzymają również okolicznościowe śpiewniki. Z racji na ograniczoną liczbę miejsc siedzących, prosimy wiernych o ewentualne zabranie ze sobą przenośnych krzeseł.
8. Kapłanów i zaproszonych imiennie gości zapraszamy po Mszy św. na poczęstunek w remizie strażackiej znajdującej się w sąsiedztwie kościoła.

Płock, dnia 1 sierpnia 2018 r.

Ks. Artur Janicki
Ceremoniarz Biskupi

KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO
DS. FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

Drodzy Księża, otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w rekolekcjach kapłańskich w Ośrodku w Rybakach. Oto jego treść:
„Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienie z Ośrodka Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach, w którym prowadzimy rekolekcje kapłańskie i zakonne, łączące formację duchową z możliwością skorzystania z zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w Centrum Zdrowia Rybaki.
Rekolekcje w warunkach Ośrodka położonego na półwyspie Jeziora Łańskiego, które przyciągało w te miejsca ks. Karola Wojtyłę – św. Jana Pawła II, to czas wyciszenia, pogłębienia relacji z Jezusem Chrystusem, doświadczenia uzdrowienia i odnowy życia duchowego. Program rekolekcji zakłada codzienne Msze św. z kazaniem, dwie konferencje każdego dnia, wspólne modlitwy brewiarzowe, adorację Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski.
Jednocześnie dla kapłanów i osób duchownych borykających się z chorobą, niepełnoprawnością lub przemęczeniem fizycznym Ośrodek ze swoim zapleczem oferuje zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne. Po przyjeździe lekarz specjalista określi program leczenia i rehabilitacji, umożliwiając dostęp do szerokiej bazy zabiegowej. Codziennie w godzinach przedpołudniowych do obiadu będzie istniała możliwość korzystania z profesjonalnych zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych.
Rekolekcje kapłańskie w tym roku odbędą się w trzech terminach: od 24 do 27 września nauki będzie prowadził ks. bp Stanisław Stefanek; od 5 do 8 listopada Ks. Wojciech Ignasiak odpowiedzialny za KWC i UKChS i od 3 do 6 grudnia ks. Hubert Tryk rektor WSD Hosianum.
Zapisy i więcej informacji na temat rekolekcji kapłańskich i zakonnych z turnusem leczniczo-rehabilitacyjnym na stronie centrumzdrowiarybaki.pl lub pod numerem telefonu +48 787 941 041 (ks. Krzysztof Laska).
Pozdrawiam łącząc wyrazy szacunku
Szczęść Boże

Ks. Piotr Hartkiewicz”

Przewodowo Poduchowne, dnia 30 lipca 2018 r.

Ks. Roman Mosakowski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwaOŚWIADCZENIE RADY SPOŁECZNEJ PRZY BISKUPIE PŁOCKIM

„Sekularyzacja młodych Polaków - wyzwania religijne i społeczne”

1. Przed dwoma laty Rada Społeczna przy Biskupie Płockim zwróciła uwagę na szanse duszpastersko-społeczne, jakie niosły Światowe Dni Młodzieży w Krakowie (oświadczenie pt. Religijny i społeczny wymiar Światowych Dni Młodzieży w Polsce z 2016 r.). Miały one stać się okazją do zbiorowego przeżycia wiary młodych Polaków, urodzonych po transformacji ustrojowej, korzystających tak samo z dobrodziejstw wolności, jak i poddawanych wpływom kultury masowej i sekularyzacji. W istocie Światowe Dni Młodzieży niosły nadzieję na wspólne przeżycie wiary, które powinno zapisać się w pamięci pokolenia.
2. Światowe Dni Młodzieży okazały się sukcesem organizacyjnym, religijnym i społecznym. Mimo to pokolenie Polaków urodzone na początku nowego stulecia ma silne poczucie zmienności i niestabilności świata, poszukuje sposobów przezwyciężenia lęku przed przyszłością, mierzy się z własnym kryzysem wiary. Zauważa się spadek liczby uczniów deklarujących uczęszczanie na lekcje religii (z 89 procent w 2013 r. do 75 procent w 2016 r.), natomiast odsetek deklaracji niewiary wzrósł odpowiednio z 5 do 13 procent.
3. W opisie współczesnego pokolenia młodzieży nie można pominąć wspólnych przeżyć pokoleniowych, chętnie opisywanych przez socjologów. W skutecznym przeciwdziałaniu kryzysom młodych Polaków należy pamiętać o ich cechach osobowościowych, formacji sumienia i charakteru, o ekspresji ich marzeń. Dotyczy to zarówno osób, jak i instytucji wspierających rozwój młodzieży.
4. Podstawową instytucją wspierającą dorastanie młodych jest rodzina. Kryzys współczesnej polskiej rodziny jest najczęstszą przyczyną niepowodzeń szkolnych, społecznych i psychicznych młodych Polaków. O ile polska młodzież ma duże poczucie odpowiedzialności za relacje z rodzicami i starszymi, to z drugiej strony cechuje ją niska samoocena oraz małe poczucie motywacji i entuzjazmu do działania. Niepokojąca jest liczba młodych ludzi cierpiących na depresję, a także podejmujących próby samobójcze. Polska młodzież szkolna deklaruje jednak, że chciałaby posiadać stabilną rodzinę i satysfakcjonującą pracę.
5. Najważniejszym zadaniem pozostaje wspieranie rodziców, wychowawców i katechetów w ich staraniach w przezwyciężaniu kryzysu tożsamości młodych oraz uczenie ich odporności na zniewalające i często szkodliwe oddziaływanie kultury popularnej. Wychowawcy nie powinni zapominać, że często za dbałością o wygląd kryje się poszukiwanie własnej tożsamości, za sięganiem po używki – ucieczka przed własną słabością, za ryzykownymi zachowaniami seksualnymi - poszukiwanie relacji i przyjaciół, za zachowaniami agresywnymi - potrzeba akceptacji oraz pokazania swojej samodzielności i niezależności.
6. W tym kontekście najważniejszym zadaniem wychowawczym w polskiej katechezie, w szkole i w pracy duszpasterskiej jest poszukiwanie sposobów towarzyszenia na drodze dorastania osobowościowego, religijnego i społecznego młodych ludzi. Konsekwentnie też radykalnej odnowy wymaga oddziaływanie edukacji religijnej, w której problemy młodzieży powinny stać się przedmiotem rozeznania w świetle wiary. Parafie muszą stawać się cierpliwymi i empatycznymi wspólnotami, w których młody człowiek będzie znajdował pomoc w przezwyciężania kryzysu wiary, cieszył się celebracją sakramentów oraz pomagał cierpiącym i ubogim.
7. Wydaje się, że najlepszą formą przeciwdziałania sekularyzacji młodego pokolenia jest rozumienie języka młodych, obecność w ich środowiskach życia, słuchanie tego co mówią i rozpoznawanie ich dążeń, lęków i pytań. W tym duchu należy analizować wpływ technologii informatycznych na życie młodego pokolenia. Internet jest podstawowym środowiskiem, w którym funkcjonuje współczesna młodzież (ponad 90 procent). Niesie on pewne znane już zagrożenia (anonimowość jako czynnik zwiększający nieodpowiedzialność, dostęp do pornografii, komunikacja traktowana jako rozrywka i ucieczka od własnych problemów, sztampowość i fikcyjność relacji społecznych). Warto jednak zauważyć, że najczęstszym przeznaczeniem serwisów społecznościowych pozostają rozmowy i rozrywka, a najczęstszymi grupami społecznościowymi są grupy szkolne i hobbystyczne.
8. Ucząc krytycyzmu i odpowiedzialności w korzystaniu z mediów społecznościowych, rodzice, katecheci i wychowawcy chrześcijańscy powinni uwzględnić fakt, że tylko połowa młodych ludzi spotkała się w mediach społecznościowych z treściami religijnymi. 92 procent młodych Polaków nie ma związku z żadną grupą religijną w internecie, a wielu uważa, że sposób prezentacji treści religijnych w internecie jest nieciekawy. Dotychczasowe działania Kościoła na tym polu spotykają się z dość słabym odzewem.
9. Poza tradycyjnymi i wciąż obecnymi w Kościele w Polsce formami oddziaływania duszpasterskiego na młodzież (parafialnym życiem sakramentalnym, pracą z ministrantami, formacją w katolickich ruchach i stowarzyszeniach młodzieżowych), poza inicjatywami związanymi z Rokiem św. Stanisława Kostki w Polsce, zintensyfikowanymi w kontekście przygotowania do poświęconego młodym Synodu Biskupów w październiku 2018 r. (Młodzież, wiara i rozeznanie powołania), ważnym zadaniem w przezwyciężaniu sekularyzacji jest rozbudzanie zainteresowania młodzieży wiarą i religią poprzez działania pozalekcyjne i pozaparafialne. W diecezji płockiej okazję ku temu stworzy drugi już Synod Młodych, który będzie miał miejsce pod koniec sierpnia 2018 r.
Żywimy nadzieję, że stanie się on impulsem do aktywnych działań młodych katolików diecezji płockiej, także w przestrzeni mediów społecznościowych. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby nowa ewangelizacja młodych katolików wykorzystywała nowe możliwości komunikacji społecznościowej.
Płock, dnia 11 lipca 2018 r.
Święto św. Benedykta patrona Europy

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski
Przewodniczący Rady Społecznej przy Biskupie Płockim

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA ROLNIKÓW

Dożynki Diecezji Płockiej odbędą się 16 września 2018 r. w Sierpcu, na terenie Skansenu. Połączone będą z Dożynkami Województwa Mazowieckiego i Powiatu Sierpeckiego. Święto dziękczynienia za zbiory rozpocznie się Mszą Św. sprawowaną przez Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego o godz. 10.30. Czcigodnych Księży zapraszamy do koncelebry (należy zabrać albę i pasek).
Zwracamy się z prośbą do Księży Dziekanów i Dekanalnych Duszpasterzy Rolników o zorganizowanie w ramach dekanatu wyjazdu autokarowego z wieńcem żniwnym i delegowanym kapłanem, w wymienione dekanaty o przygotowanie daru ofiarnego. Tradycją stało się, że podczas Mszy Św. dożynkowej niesione są dary z diecezji.
Prosimy o dar ofiarny dekanaty:
Dekanat Dobrzyń n. Wisłą - kosz kwiatów;
Dekanat Żuromiński - kosz pieczywa (niosą piekarze);
Dekanat Tłuchowski - kosz warzyw;
Dekanat Raciążski – słodki dar – miód i jego wyroby i zioła;
Dekanat Rypiński – kosz owoców;
Dekanat Bielski - kosz warzyw (z uwzględnieniem: ziemniaki, buraki).
Z Dekanatu Sierpeckiego – wieniec żniwny z każdej parafii. Z dekanatów położonych w sąsiedztwie Dekanatu Sierpeckiego – mile widziane delegacje z każdej parafii.
Organizatorzy proszą o zgłaszanie delegacji dożynkowych z dekanatów i parafii do Wydziału Duszpasterskiego. Pozwoli to zapewnić posiłek i ławki czy obdarowanie delegacji upominkiem. W sierpniu dotrą do parafii plakaty dożynkowe.
Zapraszamy rolnicze rodziny do uczestnictwa w diecezjalno-wojewódzkim święcie dziękczynienia za zbiory.
Płock, dnia 30 lipca 2018 r.

Ks. Krzysztof Biernat
Diecezjalny Duszpasterz Rolników


KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Ks. Dariusz Szczepaniuk, Kanclerz Kurii Biskupiej Diecezji Warszawsko-Praskiej, przekazał, że Ksiądz Biskup Romuald Kamiński, Biskup Warszawsko-Praski, dnia 9 lipca 2018 r. zawiesił do odwołania suspensę nałożoną na ks. Wojciecha Lemańskiego na obszarze podległym jurysdykcji Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego, a w zakresie posługi poza terytorium Archidiecezji Łódzkiej na zasadach ściśle określonych przez Metropolitę.
Płock, dnia 2 sierpnia 2018 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii

PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. mgr Marek Podsiadlik, proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, z dniem 1 sierpnia 2018 r., mianowany kapelanem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim oraz kapelanem Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.
2. Ks. kan. mgr Sławomir Andrzej Stefański, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku, z dniem 1 września 2018 r., mianowany moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła w diecezji płockiej.

Zwolnienia

1. Ks. mgr Krzysztof Biernat, proboszcz parafii pw. św. Tomasz Apostoła w Dzierżeninie, z dniem 31 lipca 2018 r., zwolniony z funkcji kapelana Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim oraz z funkcji kapelana Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.
2. Ks. mgr Andrzej Pieńdyk, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, z dniem 31 sierpnia 2018 r., na własną prośbę, zwolniony z funkcji moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła w diecezji płockiej.

Ekskardynacja i inkardynacja

Ks. mgr Dariusz Gudajczyk, duszpasterz pracujący we Włoszech, z dniem 5 lipca 2018 r., został ekskardynowany z diecezji płockiej i inkardynowany do diecezji Aleksandria we Włoszech.
Płock, dnia 2 sierpnia 2018 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 2 sierpnia 2018 r.
Nr 1880/2018

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x