OKÓLNIK
Okólnik 18/2018
Spis treści:

Okólnik 18

ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO PRZED WYRUSZENIEM
37. PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI PŁOCKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

Umiłowani Diecezjanie! Drodzy Jasnogórscy Pielgrzymi!
Za kilka tygodni, po raz trzydziesty siódmy wyruszy z Płocka na Jasną Górę Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej. Ten rok obchodzimy jako Rok św. Stanisława Kostki, w związku z okrągłą 450. rocznicą jego śmierci. Wśród wielu ciekawych i godnych naśladowania cech Świętego z Rostkowa, warto zwrócić uwagę na to, że jego życiu ważną rolę odegrało piesze pielgrzymowanie. Aby osiągnąć swoje życiowe cele i marzenia, wyruszał w drogę. Uczy nas Stanisław, że do osiągnięcia pragnień potrzeba nieraz dużego wysiłku, także fizycznego, trzeba pokonania własnych słabości.
Ta wspomniana cecha św. Stanisława niech stanie się zachętą do podjęcia trudu tegorocznego pielgrzymowania na Jasną Górę. Niech towarzyszy nam myśl, że do wielkich rzeczy w życiu dochodzi się przez wysiłek, trud, czasem ból. Cieszy mnie, jako Biskupa Płockiego fakt, że co roku są chętni do podejmowania dzieła pieszej wędrówki. Wierzę, że ten trud jest nagradzany duchowymi łaskami dla samych pielgrzymów, ich rodzin i całej diecezji. Mam nadzieję, że przykład Pielgrzyma - świętego Stanisława, zachęci kolejnych ludzi, zwłaszcza młodych, do wędrówki na Jasną Górę.
Pielgrzymowanie do naszego narodowego Sanktuarium to podróż do Maryi, naszej Matki. Będą nam w niej towarzyszyły relikwie św. Stanisława Kostki, wielkiego czciciela Matki Bożej. Do Niej można zanieść to wszystko, co jest w naszych sercach - troski i radości - Jej zawierzyć, Jej pozostawić. Pielgrzymka uczy zaufania, miłości do Matki Bożej. Nie lękajmy się podjąć tego duchowego i fizycznego wysiłku.
Wszystkim pielgrzymom wędrującym na Jasną Górę oraz wspierającym ich pielgrzymom duchowym, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa i zapewniam
o mojej modlitwie.
Płock, dnia 11 czerwca 2018 r.

Wasz Biskup Piotr

 

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Płockiego należy odczytać wiernym w niedzielę
8 lipca br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.
Płock, dnia 7 czerwca 2018 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE 37. PIESZEJ PIELGRZYMKI
DIECEZJI PŁOCKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ W 2018 R.

 

1) Tegoroczna 37. Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Stworzeni do wielkości”. W tym roku mija czterysta pięćdziesiąt lat od śmierci Św. Stanisława Kostki. Obchodzimy Rok Świętego z Rostkowa, patrona dzieci i młodzieży. Jego słowa: „do wyższych rzeczy zostałem stworzony” stały się inspiracją do hasła tegorocznej Pielgrzymki. Wpatrując się w jego postać i prosząc o jego wstawiennictwo chcemy owocnie przeżyć czas rekolekcji w drodze.
2) Pielgrzymka wyruszy ze Wzgórza Tumskiego 6 sierpnia 2018 r. po Mszy Świętej koncelebrowanej w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Biskupa Płockiego o godz. 6 00. Zapraszamy do koncelebry wszystkich Księży związanych z dziełem Pielgrzymki, Gości i sympatyków. Trasa Pielgrzymki została podzielona na 9 etapów (około 30 km dziennie). Wejście na Jasną Górę będzie 14 sierpnia 2018 r. w godzinach porannych (7.30-8.15), pod przewodnictwem Biskupa Mirosława Milewskiego.
3) Do zapisu na pielgrzymkę służy wyłącznie indywidualna Karta Uczestnictwa (wg wzoru przekazanego do parafii lub ze strony internetowej: www.pielgrzymka.com) zawierająca niezbędne dane osobowe pielgrzyma. W związku z powyższym prosimy o czytelne i rzetelne jej wypełnienie. Zapisy indywidualne i zbiorowe na Pielgrzymkę organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, a następnie zgłaszają pielgrzymów w punkcie zapisów mieszczącym się w budynku Kurii Diecezjalnej Płockiej i Muzeum Diecezjalnego przy płockiej Katedrze w dniach 2,3,4 sierpnia br. (w godz. od 10.00 do 17.00). Bardzo prosimy o przywożenie i pozostawienie w punkcie zapisu gotowych kart (wzory kart zostały przekazane księżom Dziekanom). Prosimy duszpasterzy, by wszystkim zapisującym się na pielgrzymkę (na wcześniej zorganizowanym spotkaniu) wyjaśnili, iż pielgrzymka ma charakter rekolekcji w drodze, a nie rajdu turystycznego.
4) Opłata pielgrzymkowa, wynosi: 100 zł od każdego uczestnika Pielgrzymki. Dzieci do 13 lat płacą 80 zł, rodziny (co najmniej trzy osoby z jednego domu) – 200 zł. Opłata ta przeznaczona jest na: przewóz bagażu, ubezpieczenia (OC i NW), leki i środki medyczne, sanitariaty /toi-toi/, funkcjonowanie kuchni pielgrzymkowej oraz innych służb /opłaty samochodów, które wynajmujemy/, identyfikatory pielgrzymkowe, koszulki w kolorze grupy, Książeczki Pielgrzyma i inne materiały organizacyjne. Z kierowcą samochodu bagażowego trzeba uzgodnić i dodatkowo opłacić przewóz bagażu z Częstochowy oraz materiałów nietypowych, np. butli gazowej (nie wolno pakować jej do plecaka, by nie narażać na niebezpieczeństwo samozapłonu!). Pielgrzymi uiszczają wpisowe i opłatę za bagaż przy zapisie. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu swojej grupy, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi. Kierowca samochodu bagażowego odpowiada za transport bagażu oddanego pod jego zarząd. Osoby, które zamierzają wziąć udział w niecałej Pielgrzymce (np. w weekend) i dołączają w trakcie Pielgrzymki zobowiązane są do zgłoszenia się do Służby Informacji po przybyciu na trasę.
5) Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Na pątniczym szlaku będziemy pamiętać o duchowych pielgrzymach, m.in. wysyłając pozdrowienia z trasy. Zapisy na Pielgrzymkę Duchową organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, sporządzając listę z danymi (nazwisko i imię, dokładny adres z kodem, parafia) i przekazując ją do Biura Informacji Pielgrzymkowej. Przy zapisie Duchowi Pielgrzymi składają dobrowolną ofiarę. Duchowi Pielgrzymi otrzymają specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień wraz z dokładną trasą pielgrzymki. Podczas dziewięciu dni pielgrzymki zachęcamy Duchowych Pielgrzymów do udziału w codziennej Mszy św. oraz w wieczornym Apelu Jasnogórskim w kościele parafialnym.
6) Zespół Odpowiedzialnych za służby:
– Przewodnik Pielgrzymki – ks. Jacek Prusiński
– Kierownictwo Trasy – ks. Łukasz Gach
– Liturgia – ks. Piotr Gadomski
– Kwatermistrz – ks. Andrzej Rutkowski
– Kuchnia – p. Piotr i Magda Poryzińscy
– Zaopatrzenie – p. Andrzej Jakubowski; p. Mirosław Sitek
– Służba Ekologiczna – p. Krzysztof i Irena Kinalscy
– Służba Techniczna – p. Piotr Bachman
– Służba Medialna – ks. Jacek Wichorowski
– Informacja – p. Agnieszka Czaplicka, p. Agnieszka Sitek
- Służba Zdrowia – p. doktor Adam Godlewski
- Kantor Pielgrzymki – p. Mateusz Lampkowski
- Katolickie Radio Diecezji Płockiej – ks. Krzysztof Świerczyński

GRUPA i PRZEWODNIK:
BIAŁO-CZERWONA – ks. Jarosław Szumański
BIAŁA – ks. Tomasz Dec
BŁĘKITNA – ks. Marcin Niesłuchowski
BRĄZOWA – ks. Paweł Sobiecki
GRANATOWA – ks. Wojciech Nikodymczuk
MIEDZIANA –ks. Sławomir Grzela
POMARAŃCZOWA – ks. Adam Węgrzyn SDB
SREBRNA – ks. Wojciech Czajkowski
ZIELONA – ks. Krzysztof Załęski
ZŁOTA – ks. Arkadiusz Czubakowski
ŻÓŁTA – ks. Grzegorz Makowski
7) Pielgrzymka będzie wędrowała w 11 grupach. Dekanaty zostały związane z określonymi kolorami grup. Przy zapisie pielgrzymów prosimy przestrzegać niżej podanej rejonizacji:

– biała 26 (parafii) Ciechanów-Wsch. i Zach., Strzegowo
– biało-czerwona 38 (parafii) Płock-Wsch., Płock-Zach, Bodzanów, Bielsk,
– błękitna 16 (parafii) Nasielsk, Zakroczym,
– brązowa 32 (parafii) Rypin, Dobrzyń n/Drwęcą, Żuromin,
– granatowa 33 (parafii) Płońsk, Raciąż, Wyszogród,
– miedziana 14 (parafii) Mława,
– pomarańczowa grupa salezjańska,
– srebrna 18 (parafii) Pułtusk, Serock,
– zielona 27 (parafii) Sierpc, Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo,
– złota 25 (parafii) Przasnysz, Maków Maz., Dzierzgowo,
– żółta 15 (parafii) Gostynin, Gąbin.
8) Informujemy, że stałym miejscem udzielania sakramentu małżeństwa w czasie Pielgrzymki jest Głogowiec (7.08). Do dnia 31.07 należy zgłaszać ewentualne śluby do ks. Piotra Gadomskiego (tel. 608 362 481) – odpowiedzialnego za służbę liturgiczną. Formalności dotyczące zawarcia Sakramentu Małżeństwa załatwia się w swojej parafii.
9) Na Pielgrzymkę należy zabrać ze sobą namiot, gdyż możliwości noclegowe u gospodarzy są ograniczone. Na Pielgrzymkę nie powinno zabierać się rzeczy cennych, o dużej wartości.
10) Osoby niepełnoletnie powinny obowiązkowo posiadać: pisemną zgodę rodziców na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w razie konieczności (wyrażoną na karcie uczestnictwa, oraz książeczce pielgrzyma) oraz dorosłego opiekuna, którego imię i nazwisko musi być wymienione w/w karcie. Kto nie będzie spełniał powyższych warunków nie zostanie zapisany na Pielgrzymkę!
11) Ze względu na wysokie koszty leków i środków opatrunkowych bardzo prosimy, by Pielgrzymi zabrali ze sobą niezbędne środki opatrunkowe (bandaże, plastry, watę itp.) i leki, zwłaszcza osobiste!!! Wszystkich lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych, którzy pragną wesprzeć swoją wiedzą i pomocą Służbę Medyczną podczas Pielgrzymki, uprzejmie zapraszamy do współpracy.
12) Czcigodnych Księży Proboszczów gorąco prosimy o podanie w lipcu swoim Parafianom niezbędnych informacji dotyczących tegorocznej Pielgrzymki w krótkich ogłoszeniach parafialnych oraz o wywieszenie plakatu pielgrzymkowego, przekazanego wcześniej do każdej parafii naszej diecezji. Szczególnie prosimy o informacje o Pielgrzymce w niedzielę 8 lipca, kiedy będzie czytana zachęta Biskupa Płockiego do pielgrzymowania. W tym dniu warto również w homiliach nawiązać do idei pielgrzymowania, uczynić w parafiach w miarę możliwości „niedzielę pielgrzymkową”.
Płock, dnia 5 czerwca 2018 r.
Ks. Jacek Prusiński
Przewodnik Główny 37. Pieszej Pielgrzymki
Diecezji Płockiej na Jasną Górę

 

KOMUNIKAT DUSZPASTERZA
NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Dnia 16 czerwca 2018 r. już po raz dziewiąty odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Tegoroczna pielgrzymka będzie do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. Zapraszam wszystkich Szafarzy Diecezji Płockiej. Pielgrzymkę organizuje Podkomisja ds. Służby Liturgicznej, która działa w ramach Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Program:

Godz. 10:00 – recepcja
Godz. 11:00 – zawiązanie wspólnoty i prezentacja sanktuarium
Godz. 11:30 – konferencja
Godz. 12:30 – posiłek
Godz. 14:00 – nabożeństwo czerwcowe i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi
Godz. 15:00 – EUCHARYSTIA
ok. godz. 16:30 – rozesłanie.
Płock, dnia 11 czerwca 2018 r.

Ks. Łukasz Zdunkiewicz
Diecezjalny Duszpasterz
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej


KOMUNIKATY REFERATU DS. MUZYKI KOŚCIELNEJ

1. W dniach 18 i 25 czerwca br. w godz. 9-13 w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego przy ul Abpa A. J. Nowowiejskiego 2, odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na muzyków kościelnych.

2. Zgodnie z Regulaminem Muzyków Kościelnych, który jest częścią postanowień 43. Synodu Diecezji Płockiej, a także według ostatnio wydanej Instrukcji o Muzyce Kościelnej Episkopatu Polski, funkcję organisty może pełnić osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje muzyczno-liturgiczne. Dlatego uprasza się Czcigodnych Księży Proboszczów, aby zatrudniali organistów z odpowiednimi kwalifikacjami, a tych którzy takich kwalifikacji nie posiadają zachęcili do podjęcia nauki.

3. Zgodnie z powyższymi dokumentami jedynym instrumentem liturgicznym Kościoła są organy piszczałkowe, które należy otoczyć odpowiednią troską. Instrument elektroniczny dopuszczony jest do użytku liturgicznego tylko tymczasowo. Nie ma sensu dokładać do niego sztucznego prospektu, ale dążyć do wybudowania organów piszczałkowych (Instr. Ep. Polski VIII nr 37, a i b).

4. W dniach 28-29 czerwca 2018 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno- Wychowawczym „Studnia” odbędą się doroczne rekolekcje organistowskie. Rekolekcje prowadzi ks. dr Artur Janicki - Dyrektor Szkół Katolickich w Płocku. Organizatorzy rekolekcji uprzejmie proszą Czcigodnych Księży Proboszczów o umożliwienie organistom udziału w tym wydarzeniu oraz o dopilnowanie, aby wyznaczeni muzycy kościelni rzeczywiście wzięli w nich udział. Lista uczestników tegorocznych rekolekcji została opublikowana przed trzema tygodniami. Każdy ze zobowiązanych uczestników otrzymał też imienne zaproszenie. Informacja została również wysłana listownie do zainteresowanych księży proboszczów.

5. W ramach rekolekcji prowadzona będzie także nauka nowego repertuaru pieśni kościelnych. W tym roku będą to pieśni o św. Stanisławie Kostce związane z 450. rocznicą śmierci patrona dzieci i młodzieży oraz wielogłosowe kompozycje religijno-patriotyczne z racji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Płock, dnia 11 czerwca 2018 r.

Ks. Andrzej Leleń
Diecezjalny Referent ds. Muzyki Kościelnej

 


PERSONALIA – CZERWIEC 2018

Nominacje neoprezbiterów (z dniem 23 sierpnia 2018 r.)

1. Ks. mgr Sławomir Ambroziak, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Ks. mgr Damian Klimkowski, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu.
3. Ks. mgr Adam Kowalski, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim.
4. Ks. mgr Łukasz Kiciński, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem.
5. Ks. mgr Krzysztof Stawicki, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Pułtusku.
6. Ks. mgr Mateusz Wilczyński, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie.

Zastępstwa wakacyjne neoprezbiterów

1. Ks. mgr Sławomir Ambroziak
23.06 - 16.07. 2018 r. - parafia pw. św. Antoniego w Żurominie;
3 - 22.08.2018 r. – parafia pw. św. Tekli w Ciechanowie.

2. Ks. mgr Łukasz Kiciński
23.06 - 15.07.2018 r. – parafia pw. Świętej Rodziny w Mławie;
3-22.08.2018 r. – parafia pw. św. Józefa w Pułtusku.

3. Ks. mgr Damian Klimkowski
1.07 – 22.08.2018 r. – parafia pw. św. Wojciecha w Nasielsku.

4.Ks. mgr Adam Kowalski
23.06 – 6.07.2018 r. oraz 16 – 31.07.2018 r. – parafia pw. św. Bartłomieja w Płocku;
1 - 15.08.2018 r. – parafia pw. Świętej Trójcy w Rypinie.

5. Ks. mgr Krzysztof Stawicki
23.06 – 14.07.2018 r. – parafia pw. św. Barbary w Chrostkowie;
15 - 24.07.2018 r. – parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Strzegocinie;
26.07 – 22.08.2018 r. – Ośrodek Charytatywno-Szkoleniowy im. bł. abp. A.J. Nowowiejskiego w Popowie.

6. Ks. mgr Mateusz Wilczyński
23.06 – 16.07.2018 r. – parafia pw. św. Stanisława BM w Drobinie;
3 – 22.08.2018 r. – parafia pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku.

Inne zastępstwa wakacyjne

Ks. mgr Krzysztof Mariusz Dobucki
23.06 – 15.07.2018 r. – parafia pw. Świętego Krzyża w Płocku;
16.07 – 14.08.2018 r. – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku.

Inne nominacje

Ks. mgr Sławomir Grzela, wikariusz parafii św. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, z dniem 11 czerwca 2018 r., mianowany kapelanem Szczepu ZHR „Sumatra” w Mławie.
Płock, dnia 13 czerwca 2018 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 13 czerwca 2018 r.
Nr 1427/2018

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x