OKÓLNIK
Okólnik 15/2018
Spis treści:

Okólnik 15


ANEKS
DO INSTRUKCJI O PRZYGOTOWANIU I POSŁUDZE
NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ W DIECEZJI PŁOCKIEJ, w: 43. Synod Diecezji Płockiej. Prawo partykularne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego, s. 554-556

Mając na uwadze miłość i szacunek, jakim w Kościele katolickim otacza się Najświętszy Sakrament, kierując się troską o godne pełnienie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej i dobrem duchowym wiernych Diecezji Płockiej, po wysłuchaniu opinii moich współpracowników, niniejszym zarządzam:
Nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej w diecezji płockiej nie może być osoba, która:
a) przynależy do jakiejkolwiek ugrupowania o charakterze politycznym lub partii politycznej;
b) pełni funkcje w strukturach samorządowych (gmina, miasto, powiat, województwo) i państwowych;
c) należy do stowarzyszeń, fundacji lub organizacji, których działalność sprzeczna jest z nauczaniem Kościoła katolickiego.
Jeśli w chwili promulgacji niniejszego aneksu dana osoba pełni już funkcję szafarza, a zaistnieją u niej wyżej wspomniane sytuacje, po konsultacji z kompetentną władzą i indywidualnym rozważeniu sprawy, nastąpi zawieszenie misji w pełnieniu posługi szafarza.
Płock, 16 maja 2018 r.
W uroczystość św. Andrzeja Boboli, Męczennika
Nr 1174/2018

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


SŁOWO ZACHĘTY BISKUPA PŁOCKIEGO
PRZED VII MARSZEM DLA ŻYCIA I RODZINY W PŁOCKU

Kochani Diecezjanie!
Zachęcam serdecznie wszystkich mieszkańców Płocka i okolic do udziału w VII Marszu dla Życia i Rodziny w Płocku, połączonym z XIII Pieszą Pielgrzymką do relikwii św. Joanny Beretty Molli, patronki małżonków i rodziców. Rozpocznie się on w niedzielę, 3 czerwca br., o godz. 10.30, przed kościołem parafii św. Wojciecha na Podolszycach Południowych, skąd wyruszy w kierunku parafii pw. św. Jakuba w Płocku-Imielnicy. O godz. 12.00 zostanie tam odprawiona pod przewodnictwem biskupa Mirosława Msza św. w intencji małżeństw, rodzin i życia, a po niej wspólny festyn.
Zapraszam wszystkie małżeństwa i rodziny naszego miasta, kapłanów, kleryków, siostry zakonne, wszystkich ludzi dobrej woli do świętowania oraz okazania szacunku dla wartości życia w roku naszego Świętego Patrona, Stanisława Kostki, a także w 100-lecie Niepodległości naszej Ojczyzny. Hasłem Marszu są słowa: „Polska Rodziną silna!”. Wszystkim Organizatorom i uczestnikom z serca błogosławię!
Płock, dnia 21 maja 2018 r.
W święto NMP, Matki Kościoła

Wasz Biskup Piotr


ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Płockiego Piotr Libery proszę odczytać wiernym w niedzielę, 27 maja 2018 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych, w dekanatach płockim wschodnim, płockim zachodnim oraz w parafiach Płock-Radziwie i Płock-Ciechomice.
Płock, dn. 21 maja 2018 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN

1. „Nabożeństwa majowe ze św. Stanisławem Kostką”
Bardzo dziękuję wszystkim Kapłanom za życzliwe przyjęcie książki „Nabożeństwa majowe ze św. Stanisławem Kostką” oraz wykorzystanie zawartych tam tekstów podczas nabożeństw majowych, odprawianych w parafiach naszej diecezji.
Wyrazy wdzięczności kieruję także do wszystkich Autorów, zaangażowanych w przygotowanie publikacji: ks. Tomasza Baranowskiego, ks. Pawła Czarneckiego, ks. Łukasza Gacha, ks. Grzegorza Kaczorowskiego, ks. Bartosza Leszkiewicza, ks. Jacka Prusińskiego, ks. Pawła Rokickiego, ks. Marcina Sadowskiego oraz do ks. Tomasza Lewickiego i ks. Krzysztofa Lewandowskiego z jak zawsze przyjaznego Płockiego Instytutu Wydawniczego.

2. Pogrzeb dzieci nienarodzonych w Płocku
Dnia 25 maja br. o godz. 17.00 w kaplicy cmentarza katolickiego przy ul. Kobylińskiego w Płocku odbędzie się Msza św., a następnie pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem. Modlitwom będzie przewodniczył bp Mirosław Milewski. Zapraszamy szczególnie Rodziców, a także wszystkich, którzy chcą się pomodlić w intencji tych zmarłych dzieci.
W Wydziale ds. Rodzin są do nabycia ulotki „Krok po kroku”, informujące o tym, co zrobić, kiedy rodzice stracą przedwcześnie dziecko.

3. Dzień Matki
Dnia 26 maja obchodzimy w Polsce Dzień Matki. Proszę zapowiedzieć to święto w ogłoszeniach parafialnych. Warto tego dnia np. nabożeństwo majowe odprawić w intencji matek, zapraszając je do wspólnej modlitwy. Na stronie www.plockierodziny.pl zostaną umieszczone do duszpasterskiego wykorzystania specjalne modlitwy za matki.

4. Dęby na 100. rocznicę odzyskania niepodległości
Jak to już zostało ogłoszone, każda z parafii naszej diecezji, jak i inne instytucje będą mogły otrzymać dąb z certyfikatem na 100. rocznicę odzyskania Niepodległości. Dęby zostaną przekazane do parafii jesienią, ale już teraz musimy zorganizować całe przedsięwzięcie.
Ponawiam prośbę do Księży Proboszczów, którzy chcieliby otrzymać taki dąb, o zgłaszanie do Wydziału ds. Rodzin, na adres mailowy: wojciechkucko@wp.pl lub telefonicznie: 513-135-757.

5. Rekolekcje dla małżeństw „Już nie są dwoje, lecz jedno...” (Mt 19,6)
W dniu 31 sierpnia - 2 września br. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej oraz Wydział ds. Rodzin organizują rekolekcje dla małżeństw w Ośrodku Caritas Diecezji Płockiej w Popowie-Letnisku. Poprowadzi je ks. dr Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego i CPP METANOIA. Koszt: 320 zł od pary (wyżywienie, zakwaterowanie, zapewniamy opiekę animatorki nad dziećmi). Zgłoszenia do dn. 30 lipca br., tel. 508-183-997, mail: srkplock@o2.pl. Szczegóły: http://srkplock.pl. Zapraszamy!

6. Marsz dla Życia i Rodziny
Czerwiec to miesiąc Marszów dla Życia i Rodziny, które są pięknymi manifestacjami przywiązania do tradycyjnych wartości, a także promocji wartości życia, małżeństwa i rodziny. (więcej informacji na stronie: http://marsz.org). W niedzielę 3 czerwca br. w Płocku odbędzie się VII Marsz dla Życia i Rodziny oraz XIII Piesza Pielgrzymka do św. Joanny Beretty Molli w Płocku-Imielnicy.

Program:
Start: godz. 10.30 – parafia pw. św. Wojciecha w Płocku (ul. Św. Wojciecha 2, Podolszyce Południowe)
Finał: parafia pw. św. Jakuba w Płocku-Imielnicy:
godz. 11.30 – różaniec ze św. Joanną;
godz. 12.00 – Msza św., przewodniczy Bp Mirosław Milewski;
godz. 13.00 – Festyn Rodzinny;
– występ zespołu Pieśni i Tańca „Kocierzewiacy”;
– spotkanie z Joanną i Norbertem Dawidczykami, autorami książki „Torcik małżeński”;
– rozstrzygnięcie konkursu genealogicznego;
– pokaz uczniów Płockiego Uniwersytetu Ludowego;
– park rozrywki dla dzieci;
– poczęstunek.
godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i zakończenie Festynu.
Zapraszamy do udziału!
Płock, dnia 21 maja 2018 r.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 24 maja 2018 r.
Nr 1255./2018

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x