OKÓLNIK
Okólnik 14/2018
Spis treści:

Okólnik 14


PERSONALIA – MAJ 2018


I. Nominacje w Wyższym Seminarium Duchownym (z dniem 1 września 2018 r.)
1. Ks. mgr Andrzej Pieńdyk, dotychczasowy rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, mianowany prorektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
2. Ks. mgr Radosław Zawadzki, dotychczasowy misjonarz w Peru i wicerektor Seminarium Duchownego w Iquitos, mianowany prefektem Roku Propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i dyrektorem Centrum Powołaniowego w Płocku.
3. Ks. mgr Wojciech Paweł Kruszewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

II. Nominacje w instytucjach diecezjalnych
1. Ks. dr Grzegorz Kaczorowski, dotychczasowy pracownik Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, z dniem 1 lipca br., mianowany ojcem duchownym w Szkołach Katolickich w Płocku.
2. Pani mgr Katarzyna Kalińska, wicedyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i pracownik Archiwum Diecezjalnego w Płocku, z dniem 1 lipca br., mianowana dyrektorem Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i p.o. dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Płocku.
3. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku, z dniem 1 lipca br., mianowany opiekunem szafarzy nadzwyczajnych Komunii św. diecezji płockiej.
4. Ks. mgr Bartosz Leszkiewicz, po powrocie ze studiów, z dniem 1 lipca br., mianowany pracownikiem Archiwum Diecezjalnego w Płocku i Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz kapelanem Domu „Leonianum” w Sikorzu.
5. Ks. mgr Jarosław Mokrzanowski, sekretarz Biskupa Płockiego, z dniem 1 lipca br., mianowany dyrektorem Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku.
6. Ks. dr Dariusz Rogowski, notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 22 maja 2018 r., mianowany Diecezjalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
7. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, dotychczasowy pracownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku, z dniem 1 lipca br., mianowany wicedyrektorem Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” oraz z dniem 1 września br., mianowany duszpasterzem Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Łukasza Ewangelisty i odpowiedzialnym za rekolekcje kerygmatyczne w diecezji płockiej.

III. Inne nominacje
1. Ks. mgr Tomasz Brzeziński, dotychczasowy prefekt Roku Propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 1 września br., mianowany rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.
2. Ks. kan. dr Bogdan Czupryn, diecezjalny referent ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, z dniem 1 lipca br., mianowany opiekunem duchowym dziewic i wdów konsekrowanych diecezji płockiej.
3. Ks. mgr Marcin Mateusz Kędzia, z dniem 1 września br., mianowany moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie.
4. Ks. mgr Dariusz Malczyk, notariusz Sądu Biskupiego w Płocku i dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku, z dniem 1 września br., mianowany ceremoniarzem biskupim.

IV. Nominacje proboszczowskie
1. Ks. mgr Krzysztof Biernat, proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, z dniem 1 sierpnia br., mianowany proboszczem parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie.
2. Ks. kan. mgr Zbigniew Kaniecki, proboszcz parafii pw. św. Aleksego w Płocku – Trzepowie, z dniem 1 lipca br., mianowany proboszczem parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej.
3. Ks. mgr Jarosław Roman Kłosowski, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie, z dniem 1 lipca br., mianowany proboszczem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Szczawinie Kościelnym.
4. Ks. kan. mgr Grzegorz Mierzejewski, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Mochowie, z dniem 1 lipca br., mianowany proboszczem parafii pw. św. Achacjusza w Skołatowie.
5. Ks. kan. mgr Zbigniew Morawski, prefekt Szkół Katolickich w Płocku, z dniem 1 lipca br., mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem.
6. Ks. kan. dr Roman Mosakowski, ojciec duchowny Roku Propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 1 lipca br., mianowany proboszczem parafii pw. św. Rocha w Przewodowie.
7. Ks. kan. mgr Lech Robert Piórkowski, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, z dniem 1 lipca br., mianowany proboszczem parafii pw. św. Katarzyny w Gradzanowie.
8. Ks. mgr Marek Podsiadlik, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Rokiciu, z dniem 1 sierpnia br., mianowany proboszczem parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim.
9. Ks. Andrzej Rutkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze, z dniem 1 lipca br., mianowany proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.
10. Ks. kan. mgr Roman Tomaszewski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Gradzanowie, z dniem 1 lipca br., mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie.
11. Ks. mgr Paweł Waruszewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem, z dniem 1 lipca br., mianowany proboszczem parafii pw. św. Anny w Skrwilnie.
12. Ks. mgr Sławomir Wiśniewski, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, z dniem 1 lipca br., mianowany proboszczem parafii pw. św. Katarzyny w Nasielsku.

V. Nominacje na administratorów
1. Ks. mgr Grzegorz Bednarczyk, wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, z dniem 1 lipca br., mianowany administratorem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie.
2. Ks. mgr Krzysztof Błaszczak, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, z dniem 1 lipca br., mianowany administratorem parafii pw. św. Wawrzyńca w Rogotwórsku.
3. Ks. mgr Adam Brzeziński, wikariusz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie, z dniem 15 czerwca br., mianowany administratorem parafii pw. św. Floriana w Chamsku.
4. Ks. mgr Waldemar Dziewulski, wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, z dniem 1 lipca br., mianowany administratorem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie.
5. Ks. mgr Grzegorz Mazurkiewicz, rezydent w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, z dniem 1 lipca br., mianowany administratorem parafii pw. św. Aleksego w Płocku – Trzepowie.
6. Ks. mgr Krzysztof Wojciech Muzal, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Rogotwórsku, z dniem 1 lipca br., mianowany administratorem parafii pw. św. Marcina w Mochowie.
7. Ks. mgr Sławomir Szumski, rezydent w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku, z dniem 1 lipca br., mianowany administratorem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze.
8. Ks. mgr Bogdan Zalewski, wikariusz parafii pw. św. Anny w Skrwilnie, z dniem 1 sierpnia br., mianowany administratorem parafii pw. św. Małgorzaty w Rokiciu.

VI. Przejścia na emeryturę
1. Ks. kan. dr Jan Stanisław Cegłowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie, z dniem 30 czerwca br. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Mławie.
2. Ks. kan. Jan Deptuła, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej, z dniem 30 czerwca br. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Domu Księży Emerytów w Płocku.
3. Ks. kan. mgr Władysław Jagiełło, proboszcz parafii pw. św. Anny w Skrwilnie, z dniem 30 czerwca br. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Skrwilnie.
4. Ks. kan. Kazimierz Kozicki, proboszcz parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie, z dniem 31 lipca br. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Wyszkowie.
5. Ks. Zdzisław Kupiszewski, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie, z dniem 30 czerwca br. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Domu Księży Emerytów w Płocku.
6. Ks. Tadeusz Kwaśniewski, proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Szczawinie Kościelnym, z dniem 30 czerwca br. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Gąbinie.
7. Ks. kan. Jan Majewski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Nasielsku, z dniem 30 czerwca br. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Nasielsku.
8. Ks. kan. mgr Wiesław Malinowski, proboszcz parafii pw. św. Achacjusza w Skołatowie, z dniem 30 czerwca br. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Toruniu.
9. Ks. kan. Jan Romanowski, proboszcz parafii pw. św. Rocha w Przewodowie, z dniem 30 czerwca br. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Długosiodle.

VII. Zwolnienia
1. Ks. mgr Tomasz Brzeziński, prefekt Roku Propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i dyrektor Centrum Powołaniowego w Płocku, z dniem 31 sierpnia br., zwolniony z pełnionych funkcji; ojciec duchowny Szkół Katolickich w Płocku, z dniem 30 czerwca zwolniony z pełnionej funkcji.
2. Ks. Artur Cezary Ciuba, wikariusz parafialny parafii pw. św. Marcina w Gostyninie, z dniem 10 maja br., zwolniony z pełnionej funkcji.
3. Ks. dr Artur Janicki, ceremoniarz biskupi, z dniem 31 sierpnia br., zwolniony z pełnionej funkcji.
4. Ks. dr Grzegorz Kaczorowski, pracownik Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionej funkcji.
5. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński, dyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia”, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionej funkcji.
6. Ks. dr Wojciech Kućko, pracownik Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia”, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionej funkcji.
7. Ks. kan. dr Dariusz Piotr Majewski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Płocku i Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionych funkcji.
8. Ks. mgr Robert Andrzej Mazurowski, wikariusz parafialny parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, z dniem 14 maja br., zwolniony z pełnionej funkcji.
9. Ks. kan. mgr Zbigniew Morawski, prefekt Szkół Katolickich w Płocku, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionej funkcji.
10. Ks. kan. dr Roman Mosakowski, ojciec duchowny Roku Propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionej funkcji.
11. Ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, z dniem 30 czerwca br., zwolniony na własną prośbę z funkcji opiekuna duchowego dziewic i wdów konsekrowanych diecezji płockiej.
12. Ks. mgr Andrzej Pieńdyk, rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, z dniem 31 sierpnia br., zwolniony z pełnionej funkcji.
13. Ks. kan. mgr Lech Robert Piórkowski, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionej funkcji.
14. Ks. kan. dr Dariusz Marek Piskorski, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 31 sierpnia br., zwolniony z pełnionej funkcji.
15. Ks. mgr Krzysztof Ruciński, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, na własną prośbę z dniem 31 sierpnia br., zwolniony z pełnionej funkcji.
16. Ks. mgr Rafał Winnicki, duszpasterz Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Łukasza Ewangelisty, na własną prośbę z dniem 31 sierpnia br., zwolniony z pełnionej funkcji.
17. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, pracownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku i opiekun nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. diecezji płockiej, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionych funkcji.

VIII. Inne
Ks. Artur Adam Rogala, z dniem 14 czerwca br., z racji na stan zdrowia zwolniony z funkcji proboszcza parafii pw. św. Floriana w Chamsku, celem rekonwalescencji.

Informacja

W dniu 28 maja (poniedziałek) 2018 r. o godz. 12.00 odbędzie się w Kurii Diecezjalnej w Płocku spotkanie Biskupa Płockiego i Biskupa Pomocniczego z tymi, którym zostały powierzone nowe funkcje i zadania. W tym dniu będzie miało miejsce wręczenie nominacji i podziękowań, połączone z „Wyznaniem wiary” i złożeniem „Przysięgi wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła”.
Wszyscy nowo mianowani proboszczowie, administratorzy oraz kapłani przechodzący na emeryturę są zobowiązani do złożenia w kancelarii Kurii Diecezjalnej karty obiegowej, najpóźniej do dnia 28 maja br.
Płock, dnia 21 maja 2018 r.
W święto NMP, Matki Kościoła

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 21 maja 2018 r.
Nr 1225/2018

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x