OKÓLNIK
Okólnik 9/2017
Spis treści:

Okólnik 9

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO
DO KAPŁANÓW DIECEZJALNYCH I ZAKONNYCH

Czcigodni i Drodzy Księża!
Pragnę Was poinformować, że Konferencja Episkopatu Polski, odpowiadając na apel Papieża Franciszka, wyznaczyła pierwszy piątek tegorocznego Wielkiego Postu, we wszystkich diecezjach, jako Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Te grzeszne i zbrodnicze czyny głęboko nas wszystkich zawstydzają i upokarzają. Obrażają Boga i wyrządzają wielką krzywdę niewinnemu człowiekowi oraz podważają zaufanie do Kościoła. Nasza Wspólnota Diecezjalna swoją modlitwą i pokutą włącza się w tę inicjatywę wyznaczoną przez Ojca Świętego.
Dlatego w piątek, 3 marca 2017 r., o godzinie 17.00, będę przewodniczył w płockiej katedrze nabożeństwu Drogi Krzyżowej. Pragnę Was serdecznie zaprosić do udziału w tym nabożeństwie. Niosąc razem z Chrystusem krzyż, będziemy prosić Miłosiernego Pana o dar przebaczenia tych strasznych grzechów. Naszą serdeczną modlitwą szczególnie obejmiemy ofiary nadużyć i wszystkich, których z tego powodu dotknęło cierpienie.
Szczególnie liczę na obecność kapłanów pracujących w instytucjach diecezjalnych, Wyższym Seminarium Duchownym, księży emerytów oraz księży pracujących w parafiach Płocka i jego okolicach. Ufam, że mimo obowiązków w swoich wspólnotach parafialnych w naszej modlitwie uczestniczyć będą księża dziekani i dekanalni ojcowie duchowni (lub przedstawiciele poszczególnych dekanatów).
Drodzy Bracia Kapłani! Wsłuchujemy się w głos Następcy Świętego Piotra, który wzywa cały Kościół, „aby takie przestępstwa nigdy więcej się nie powtórzyły (…), aby chronić życie dzieci”. Nadzieją na przyszłość jest dla nas miłosierdzie i Boża sprawiedliwość, ale także pełne determinacji kroczenie drogą oczyszczenia Kościoła, której drogowskazem są słowa „zero tolerancji” w tej dziedzinie.
Licząc na Waszą obecność, zapewniam o mojej stałej modlitwie w Waszych intencjach.
Płock, 15 lutego 2017 r.
We wspomnienie bł. ks. Michała Sopoćki

Wasz biskup Piotr


KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

Komenda Główna Policji prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą uruchomienia aplikacji pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Komendant Główny Policji nadinspektor dr Jarosław Szymczyk zwrócił się do Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski ks. biskupa Artura G. Mizińskiego o pomoc w rozpropagowaniu tej kampanii. W związku z tym Biskup Płocki Piotr Libera wyraził zgodę, aby plakaty promujące tę akcję zostały rozwieszone w parafiach Diecezji Płockiej.
Po wcześniejszych uzgodnieniach z koordynatorami akcji z Wydziałów Prewencji w Komendach Wojewódzkich: Mazowieckiej w Radomiu, Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie oraz Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie, plakaty zostaną dostarczone do poszczególnych parafii osobiście przez funkcjonariuszy Policji. Do parafii znajdujących się na terenie podległym Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie) plakaty zostaną przekazane pocztą dziekańską.
Za pośrednictwem aplikacji pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy mogą anonimowo sygnalizować sytuacje, które występują w okolicy ich zamieszkania i jednocześnie negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html.
Płock, dnia 13 lutego 2017 r.

Ks. Łukasz Zdunkiewicz
Pracownik Wydział Duszpasterskiego

SPROSTOWANIE DOTYCZĄCE KOMUNIKATU
DUSZPASTERZA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚW.


W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego w Okólniku nr 8/2017 uprzejmie informuję, że ćwiczenia rekolekcyjne nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. rozpoczną się w piątek 10 marca o godz. 18.00, a zakończą się w niedzielę 12 marca o godz. 12.00 - Eucharystią pod przewodnictwem Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego.
Płock, dnia 15 lutego 2017 r.

Ks. Łukasz Zdunkiewicz
Duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
w diecezji płockiej

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. NOWEJ EWANGELIZACJI


1. Kurs „Jezus w Czterech Ewangeliach” - cykl Dabar (kurs biblijny) - 28 kwietnia – 1 maja 2017 r.
Jest to kurs dla ekip kerygmatycznych oraz osób po Kursach Nowe Życie i Emaus. Zgodnie z ustaleniami z dnia skupienia dla ekip kerygmatycznych Diecezji Płockiej, zapraszamy wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie rekolekcji kerygmatycznych w parafiach naszej diecezji. Jest to czas naszej wspólnej formacji, wzrastania i dzielenia doświadczeniem, abyśmy w radości służyli naszym braciom, zachęceni „Idzcie i głoście!”.
Rozpoczęcie kursu - w piątek Eucharystią o godz. 17.30 (recepcja od godz. 16.30), 18.15 – kolacja, 19.00 – konferencja. Zakończenie w poniedziałek o godz. 16.00.
Miejsce: Szkoły Katolickie Sikórz 83 A
Koszt: 220 zł
Zapisy do dnia 24 kwietnia przez formularz „Zapisy na kurs” na stronie: http://nowaewangelizacja.com.pl/kursy-i-rekolekcje/terminy-kursow


2. Ciąg dalszy rekolekcji kerygmatycznych

Od Adwentu 2014 r. trwają w naszej diecezji rekolekcje kerygmatyczne. Celem tych rekolekcji jest rozbudzenie na nowo wiary i doprowadzenie człowieka do osobistego spotkania z Panem Jezusem. Adresatami rekolekcji są przede wszystkim osoby dorosłe. W 2016 r. dekanatami objętymi rekolekcjami kerygmatycznymi były: dekanat pułtuski, raciążski i zakroczymski. Dziękuję Księżom Proboszczom parafii tych dekanatów, którzy umożliwili swoim wspólnotom parafialnym przeżycie takich rekolekcji. Dziękuję również wszystkim księżom i ekipom ewangelizacyjnym, które z zaangażowaniem włączyły się w ich przygotowanie i przeprowadzenie. Dotychczas rekolekcje kerygmatyczne odbyły się w 48 parafiach naszej diecezji i cieszyły się dobrym przyjęciem różnych form głoszenia Słowa Bożego, a zwłaszcza świadectw osób świeckich.
Rekolekcje kerygmatyczne zasadniczo odbywają się poza okresem Adwentu i Wielkiego Postu. Mają charakter spotkań popołudniowych lub wieczornych, w Kościele, bądź w innym miejscu. Mogą obyć się także w ramach rekolekcji adwentowych i wielkopostnych, jeżeli termin proponowany przez księdza proboszcza danej parafii odpowiada także ekipie prowadzącej rekolekcje. Rekolekcje kerygmatyczne powinny owocować włączeniem się uczestników rekolekcji w formację prowadzoną w małych wspólnotach kościelnych, gdzie będą mogli wzrastać w wierze. Ważne, aby księża proboszczowie w przygotowanie i przebieg rekolekcji włączali wspólnoty istniejące w parafiach. W ostatnim dniu omawiającym życie we wspólnocie, można zorganizować na przykład „Parafialny dzień wspólnoty”. Wszystkie wspólnoty istniejące w parafii mogą się wtedy zaprezentować, przedstawić swój program formacji, rozdać ulotki, aby uczestnicy rekolekcji wychodząc z kościoła mogli otrzymać, jakąś konkretną propozycję dalszego wzrastania w wierze. Jeśli w parafii nie ma takich wspólnot ksiądz proboszcz powinien się zobowiązać, że po rekolekcjach zatroszczy się o ich powstanie i formację.

Terminy rekolekcji w 2017 r.:

W roku 2017 rekolekcje kerygmatyczne odbędą się w dekanatach: ciechanowskim zachodnim, nasielskim i wyszogrodzkim.

DEKANAT CIECHANÓW ZACHÓD
1. Ciechanów, św. Piotra Apostoła, 26-28.02.2017 - Ks. J. Gołębiowski z ekipą
2. Ciechanów, Matki Bożej Fatimskiej, 12-14.03.2017 - ks. C. Siemiński z ekipą
3. Grudusk
4. Koziczynek, 17-19.03.2017 – w trakcie ustalania
5. Lekowo, 17-19.09.2017 - ks. R. Winnicki z ekipą
6. Łysakowo, 10-12.12.2017 - ks. J. Bukowski z ekipą
7. Malużyn, 26-28.03.2017 - ks. A. Pieńdyk z ekipą
8. Sulerzyż - odbyły się w 2016
9. Zeńbok, 8-10.10.2017 - ks. R. Winnicki z ekipą

DEKANAT NASIELSK
1. Cieksyn, 6-8.03.2017 - ks. J. Gołębiowski z ekipą
2. Joniec, 30.03-01.04.2017 - ks. J. Bukowski z ekipą
3. Klukowo, 08-10.05.2017 - ks. S. Zalewski z ekipą
4. Nasielsk, św. Katarzyny, 30.09-01.10.2017 - ks. A. Pieńdyk z ekipą
5. Nasielsk, św. Wojciecha, 14-16.05.2017 - ks. R. Pabich z ekipą
6. Nowe Miasto, 08-10.06.2017 - ks. R. Winnicki z ekipą
7. Nuna, 19-21.10.2017 - ks. P. Waruszewski z ekipą
8. Strzegocin, 14-16.05.2017 - ks. R.Winnicki z ekipą
9. Winnica - odbyły się w 2015
10. Wrona, 1-3.06.2017 - ks. R. Winnicki z ekipą

DEKANAT WYSZOGRÓD
1. Czerwińsk, 22-25.09.2017 - ks. G. Przybyłek/ks. J. Mackiewicz
2. Grodziec, 1-3.09.2017 - ks. G. Przybyłek/ks. J. Mackiewicz
3. Kobylniki, termin w trakcie ustalania - ks. Z. Maciejewski z ekipą
4. Mała Wieś, 16-18.06. 2017- ks. G. Przybyłek/ks. J. Mackiewicz
5. Orszymowo, 15-17.07.2017 - ks. G. Przybyłek/ks. J. Mackiewicz
6. Radzikowo, 1-3.09.2017 - ks. G. Przybyłek/ks. J. Mackiewicz
7. Rębowo, 28-30.09.2017 - ks. G. Przybyłek/ks. J. Mackiewicz
8. Wyszogród, 30.09-01.10.2017 - ks. J. Mackiewicz z ekipą
9. Żukowo - odbyły się w 2016

Lista ekip:

W prowadzenie rekolekcji jest obecnie zaangażowanych czternaście ekip

I ekipa- ks. Andrzej Janicki i ks. Artur Janicki
Elżbieta Kłodawska
Małgorzata Radomska
Katarzyna Pilichowska
Andrzej Turek
Ewa Popławska
Tomasz Popławski

II ekipa- ks. Andrzej Krasiński
Maryla Teska
Magdalena Teska
Monika Tydryszewska
Bożena Adamska
Jarosław Janiszewski
Małgorzata Rucińska
Edyta Leśniewska

III ekipa- ks. Wojciech Kruszewski
Wioletta Zakrzewska
Barbara Żółtowska
Bożena Zakrzewska
Andrzej Dołęga
Irena Dołęga

IV ekipa- ks. Marcin Lewandowski
Andrzej Głuchowski
Dorota Głuchowska
Henryka Wrześniewska
Stanisław Wrześniewski
Agnieszka Lorek
Krzysztof Lorek
Wioletta Jankowska

V ekipa- ks. Janusz Mackiewicz i ks. Grzegorz Przybyłek
Hubert Waśniewski
Karina Waśniewska
Tomasz Wojdat
Grażyna Wojdat
Agnieszka Wojdat

VI ekipa- ks. Rafał Pabich
Sławomira Pniewska
Agnieszka Dziak
Małgorzata Bekier
Paweł Ambroziak
Katarzyna Ambroziak

VII ekipa- ks. Andrzej Pieńdyk
Adam Ocicki
Teresa Ocicka
Barbara Klatka
Beata Strusińska
Joanna Raczkowska
Zbigniew Piwowarski

VIII ekipa- ks. Rafał Winnicki
Grażyna Kozłowska
Rafał Kilian
Urszula Bąkowska
Ewa Kołakowska
Małgorzata Szymańska

IX ekipa- ks. Sławomir Zalewski
Maria Jarzyńska
Irena Czubakowska
Ewa Górska
Kazimiera Depta
Anna Świetlicka
Piotr Świetlicki

X ekipa- ks. Jarosław Kamiński
Paweł Dąbrowski
Andrzej Lewandowski
Anna Liśkiewicz
Elżbieta Kobla
s. Marta Borkułak
Alicja Kleniewska
Monika Zaborowska

XI ekipa- ks. Paweł Waruszewski
Beata Karpińska
Agnieszka Krzętowska
Jan Gałka
Bożena Gałka
Wanda Sylwestrzak

XII ekipa- ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Zbigniew Tokarski
Marzenna Matkowska
Urszula Dzieżęcka
Ewa Kołodzińska
Barbara Misiun
Sabina Skotak

XIII ekipa- ks. Jarosław Bukowski
Jacek Bojanowski
Ewa Olszewska
Joanna Dobruk
Małgorzata Bieniewicz

XIV ekipa- ks. Cezary Siemiński
Małgorzata Leszczyńska
Mariusz Leszczyński
Joanna Przybysz
Jacek Przybysz
Anna Gawałko
Zbigniew Gawałko

Ekipy Młodzieżowe
ks. Jacek Gołębiewski- Laboratorium Wiary
ks. Krzysztof Ruciński- Oaza
ks. Leszek Piórkowski- Wojsko Gedeona

 

Informacje na www.nowaewangelizacja.com.pl
Płock, dnia 14 lutego 2017 r.


Iwona Zielonka
Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA RODZIN

Czcigodni Księża!
Publikujemy tekst adoracji na pierwszą niedzielę marca z cyklu „W drodze do Fatimy”, do duszpasterskiego wykorzystania także np. w pierwszą sobotę miesiąca (jeśli w niedzielę w czasie adoracji śpiewane są „Gorzkie żale”). Tekst można także wydrukować ze strony: www.plockierodziny.pl, z zakładki: Czytelnia – Pomoce duszpasterskie.
Płock, dnia 15 lutego 2017 r.

Ks. Wojciech Kućko
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin


PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA – 5 MARCA 2017 R.
Adoracja eucharystyczna – W drodze do Fatimy (3)

PIEŚŃ na wystawienie Najświętszego Sakramentu: Witam Cię, witam Przenajświętsze Ciało

ROZWAŻANIE
Rozpoczęliśmy Wielki Post, czterdziestodniową pokutę za nasze grzechy. Stajemy więc przed Jezusem, ukrytym pod postacią Chleba, by On uwolnił nasze serca od nieuporządkowanych przywiązań. To duchowe zmaganie dokonuje się na pustyni, gdzie jak sam Jezus, chcemy wejść w nasze wnętrze i zobaczyć stan naszego ducha. Św. Paweł przypomniał nam dzisiaj „Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi” (Rz 5, 19).
W czasie naszych adoracji odwołujemy się w tym roku do Objawień Fatimskich. W czasie trzeciego objawienia, dn. 13 czerwca 1917 r., Maryja prosiła dzieci: „Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”.
W minionym tygodniu modliliśmy się szczególnie o trzeźwość w naszym narodzie. Posłuszni wezwaniu Maryi z Fatimy, polecajmy więc dzisiaj Jezusowi szczególnie rodziny dotknięte problemem alkoholowym, aby dzięki Bożej łasce i pomocy ludzi mogły zmierzyć się z tym co trudne i bolesne, a przede wszystkim rozpocząć nowe życie. Polecajmy Jezusowi tych, którzy zmagają się z nałogiem alkoholizmu, aby odnaleźli nadzieję na wyjście z trudności. Módlmy się wreszcie za tych, którzy cierpią z powodu alkoholizmu swoich bliskich, aby Boża łaska umocniła ich walkę.

PIEŚŃ: Serce wielkie nam daj

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA
W Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa oddajmy Bogu wszystkie te sprawy, aby pokusy i nałogi były przez nas zwalczane mocą Bożej łaski na drodze życia w dobrych postanowieniach oraz wytrwałości.

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

PIEŚŃ: Przed tak wielkim Sakramentem (okadzenie)

MODLITWA
K. Módlmy się.
Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie, * spraw, abyśmy z tego Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem

PIEŚŃ: Z tej biednej ziemi


KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Przekazuję do wiadomości Czcigodnych Księży Proboszczów oraz Księży Neoprezbiterów terminy spotkań warsztatowo–formacyjnych w semestrze letnim:
25-26 kwietnia – Jak skutecznie przepowiadać słowo Boże? (ks. Zbigniew Paweł Maciejewski)
23-24 maja – warsztaty katechetyczne (ks. dyr. Marek Wilczewski)
25-27 czerwca – rekolekcje zamykające formację neoprezbiterów (ks. Zbigniew Kaniecki).
Za formację duchową podczas spotkań odpowiedzialny jest ks. Sławomir Zalewski.

2. Zapraszam Czcigodnych Księży Wikariuszy, którzy ukończyli czwarty posługi duszpasterskiej, na spotkanie formacyjne, które odbędzie się w dniu 29 kwiernia br. w Sali Biskupów WSD w Płocku. Spotkanie rozpoczniemy o g. 10.00, a zakończymy ok. g. 14.00. Kwietniowy dzień formacyjny poprowadzi ks. dr Leszek Woroniecki SAC, rekolekcjonista, duszpasterz hospicjum, wykładowca a obecnie duszpasterz akademicki we Fryburgu (Szwajcaria). Temat spotkania brzmi następująco: Milość, wiara i niewiara w życiu kapłana [„Wiara to przekonanie, że miłość Boga nie słabnie w obliczu moich niewierności, słabości, […] ale jest zdolna przekształcić wszelkie formy mojego zniewolenia, prowadząc mnie do zbawienia” (Benedykt XVI, Katecheza o wierze)]. Koszty spotkania wynoszą 30 zł (w tym: kawa, herbata, ciastka, opłata za salę, wynagrodzenie zaproszonemu gościowi). Zgodnie ze statutami 43. Synodu Diecezji Płockiej udział w spotkaniu jest obowiązkowy (Instrukcja o stałej formacji prezbiterów, nr 19).

3. Serdecznie zapraszam Czcigodnych Księży Biskupiego Miasta Płocka na wieczór skupienia, który odbędzie się dnia 28 kwietnia br. w kaplicy św. Stanisława Kostki w WSD. Nasze spotkanie rozpoczniemy o g. 19.30 Nieszporami, a zakończymy ok. g. 21.00 Apelem jasnogórskim. Wieczór skupienia poprowadzi ks. dr Leszek Woroniecki SAC, rekolekcjonista, duszpasterz hospicjum, wykładowca a obecnie duszpasterz akademicki we Fryburgu (Szwajcaria). Temat spotkania brzmi następująco: Miłość, wiara i niewiara w życiu kapłana [„Wiara to przekonanie, że miłość Boga nie słabnie w obliczu moich niewierności, słabości, […] ale jest zdolna przekształcić wszelkie formy mojego zniewolenia, prowadząc mnie do zbawienia” (Benedykt XVI, Katecheza o wierze)]. Przypominam, że zgodnie ze statutami 43. Synodu Diecezji Płockiej udział w spotkaniu jest obowiązkowy (Instrukcja o stałej formacji prezbiterów, nr 28).
Płock, dnia 14 lutego 2016 r.

Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

W świecie współczesnego katolicyzmu formacja ludzka i duchowa stała się jednym z najdonioślejszych zagadnień i problemów życia kościelnego. Dlatego tak wielką uwagę budzą wybitni kapłani minionego i obecnego wieku, którzy poprzez autentyzm i pozostawione zapiski duchowe dali wzór współczesnego przeżywania wiary i Kościoła. W Kościele w Polsce do takich księży należał z pewnością Franciszek Blachnicki (ur. 24.03.1921 – zm. 27.02.1987).
27 lutego br. mija 30. rocznica śmierci Księdza Franciszka Blachnickiego - Założyciela Ruchu Światło-Życie. Jako Oazowicze Diecezji Płockiej chcemy podziękować Bogu za osobę Sługi Bożego i pomodlić się o jego beatyfikację. W związku z tym, w sobotę 4 marca w płockiej Studni organizujemy dzień wspólnoty, który rozpocznie się o godz. 10:30 a zakończy o 14:00. Mszy św. koncelebrowanej o godz. 11:30 będzie przewodniczył Biskup Piotr Libera.
Serdecznie zapraszam Księży, Członków Domowego Kościoła, Animatorów i Uczestników Płockiej Oazy na Dzień Wspólnoty. Księży, którzy chcą koncelebrować Mszę świętą proszę o zabranie alby.

Program:
10:30 Konferencja „Przyjęliście wiarę, idźcie i czyńcie uczniów”;
11:00 liturgiczne przygotowanie do Mszy świętej;
11:30 Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Piotra Libery.
Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego;
12:45 Agapa. Konkursy o ks. Franciszku Blachnickim;
14:00 spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności.
Płock, dnia 15 lutego 2016 r.

Ks. Krzysztof Ruciński
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie

PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. dr Artur Janicki, ojciec duchowny Szkół Katolickich w Sikorzu, z dniem 10 lutego 2017 r., mianowany Koordynatorem ds. utworzenia Szkół Katolickich w Płocku.
2. Ks. mgr Łukasz Nowak, kieronik Ośrodka Caritas Diecezji Płockiej w Popowie, z dniem 11 lutego 2017 r., mianowany Koordynatorem ds. utworzenia placówki opiekuńczej Diecezji Płockiej w Sikorzu.
3. Ks. mgr Andrzej Pieńdyk, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, z dniem 10 lutego 2017 r., mianowany Diecezjalnym Referentem Duszpasterstwa Sanktuaryjnego.

Płock, dnia 15 lutego 2017 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 16 lutego 2017 r.
Nr 514/2017 Za zgodność

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x