OKÓLNIK
Okólnik 7/2017
Spis treści:

Okólnik 7

 

SŁOWO BISKUPA PIOTRA LIBERY W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH W PŁOCKU

I DOMU SENIORA W SIKORZU

 

Umiłowani Diecezjanie,

1. Ewangelista Mateusz, w którego Ewangelię wsłuchujemy się w tym roku, opowiada, jak na początku swojej działalności publicznej w Galilei Jezus Chrystus wygłosił słynne Kazanie na Górze, w którym przekazał nam konstytucję chrześcijaństwa. Na konstytucję tę składa się: Osiem Błogosławieństw, które rozważaliśmy w liturgii w minioną niedzielę oraz dzisiejsze wezwanie, abyśmy byli na co dzień solą ziemi i światłem świata, wreszcie nauka o tym, że postępowaniem chrześcijanina powinno kierować nie tyle posłuszeństwo prawu czy strach przed nim, ale prawe sumienie. Tylko wtedy – naucza św. Paweł - nasze życie nie opiera się na „mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”. W tym duchu uczniowie Chrystusa od początku wołali: My jesteśmy na ziemi światłem Twym!, a Kościół zakładał szkoły i uniwersytety.

Dosyć wspomnieć, że pierwsze szkoły powstawały w Europie przy kościołach i klasztorach, a pierwsze uniwersytety były dziełem chrześcijańskich władców i Stolicy Apostolskiej, która je zatwierdzała. W dzisiejszym świecie, w którym podważa się istnienie prawdy, w którym nie chce się wychowywać, a tylko uczyć, w którym nie liczy się już wiedza humanistyczna, zakorzenienie w dziejach ojczystych i wychowanie do prawości oraz do życia wiecznego, obowiązek ten staje się jeszcze bardziej palący.

2. Przed ponad stu laty bł. Biskup Męczennik Antoni Julian Nowowiejski założył w Płocku Liceum św. Stanisława Kostki. Szczytne tradycje tej szkoły, wielokrotnie przekształcanej i reorganizowanej, kontynuują – cieszące się wysokim poziomem i wieloma osiągnięciami – Niepubliczne Gimnazjum Katolickie i Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sikorzu.

W związku z aktualną reformą oświaty postanowiłem, aby 1 września 2017 roku liceum to przenieść do Płocka, do jego pierwotnej siedziby przy ulicy bł. Abp. Nowowiejskiego 2, oraz powołać w tym samym miejscu katolicką szkołę podstawową. W ten sposób powstanie w stolicy Diecezji koedukacyjny Zespół Szkół Katolickich Stanislaum, któremu jak przed stu laty patronował będzie, pochodzący z mazowieckiego Rostkowa, św. Stanisław Kostka.

Nie chcemy z nikim konkurować! Chcemy w imię dobrze pojętego pluralizmu dać rodzicom i młodzieży możliwość kształtowania serc i umysłów w świetle projektu edukacyjnego, który ma swój fundament w Kazaniu na Górze, a zarazem szeroko wykorzystuje wszystkie zdobycze kultury i nauki współczesnej oraz ceni sobie otwartość przez promowanie chrześcijańskiej wizji człowieka, kontakty z wielkimi zasobami instytucji katolickich na świecie i bogatą ofertę nauki języków obcych.  

3. Gorąco zachęcam wszystkich rodziców naszej diecezji, a zwłaszcza Płocka i jego okolic, do zainteresowania się projektem naszej szkoły diecezjalnej. Jak wiecie, szkoły katolickie, ze względu na swoją jednoznaczną tożsamość, poszanowanie wymiaru religijnego, wysokie wymagania etyczne i zakorzenienie w kulturze współczesnej, a jednocześnie krytyczny stosunek do takich jej przejawów jak relatywizm, pragmatyzm i podważanie roli rodziny, cieszą się dużym uznaniem rodziców i uczniów w wielu krajach demokratycznych, ich absolwenci zaś ze względu na solidny kręgosłup etyczny i  ugruntowaną w tradycji wiedzę są cenieni w wielu dziedzinach życia społecznego, ekonomicznego, kulturowego i naukowego.

4. Gmach dotychczasowej szkoły w Sikorzu, malowniczo położony nad rzeką Skrwą, na skraju Brwileńskiego Parku Krajobrazowego, chcemy natomiast przekształcić w placówkę opiekuńczo-leczniczą dla osób w podeszłym wieku. Był on wznoszony jako dom rekolekcyjny, dlatego dysponuje dużą liczbą jedno- i kilkuosobowych pokoi, a także piękną kaplicą, doskonale wyposażoną kuchnią i stołówką oraz przestronnymi salami, w których można urządzić: świetlice, sale rekreacyjne, oddziały rehabilitacyjne i sale terapii zajęciowej.

Dlatego postanowiłem stworzyć w nim – prawdopodobnie w połowie roku 2018 – wielofunkcyjny obiekt pod nazwą Dom Seniora Leonianum. Patronem Domu (stąd jego nazwa) byłby Bł. Bp Leon Wetmański, męczennik, aktywnie działający w Płocku na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i opuszczonych.

5. Już dzisiaj rozpoczynamy realizację naszych projektów. O jej przebiegu będziemy Was szczegółowo informować w kolejnych komunikatach, w audycjach Katolickiego Radia Diecezji Płockiej i na łamach „Gościa Niedzielnego”. Na wiosnę bieżącego roku w nowej szkole w Płocku zostanie zorganizowany dzień otwartych drzwi.

Mam nadzieję, że realizacja tych inicjatyw stanowić będzie konkretną formę pełnienia misji nauczycielskiej i charytatywnej Kościoła na progu Trzeciego Tysiąclecia, a także wotum wdzięczności Pani Jasnogórskiej za Jej Nawiedzenie wspólnot parafialnych Diecezji Płockiej w latach 2015-2016. Proszę Was, Umiłowani, o ich życzliwe przyjęcie i wsparcie. W realizacji tych szlachetnych zamierzeń niech nam towarzyszy błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

Płock, dnia 31 stycznia 2017 r.

 

Wasz Biskup Piotr 

 

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Płockiego proszę odczytać wiernym w niedzielę 5 lutego 2017 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach kazania.

Płock, dnia 31 stycznia 2017 r.

 

† Mirosław Milewski

Wikariusz Generalny

 

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 31 stycznia 2017 r.

Nr 277/2017 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x