OKÓLNIK
Okólnik 36/2017
Spis treści:

Okólnik 36

SŁOWO ZACHĘTY BISKUPA PIOTRA
PRZED UROCZYSTOŚCIĄ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO I ORSZAKIEM TRZECH KRÓLI

1. Dla Dekanatów Płockiego Wschodniego i Płockiego Zachodniego:

Kochani Bracia i Siostry!
W sobotę, 6 stycznia, będziemy obchodzili uroczystość Objawienia Pańskiego. Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Płocka do włączenia się w VII Orszak Trzech Króli, który tego dnia przejdzie ulicami naszego miasta. Rozpoczniemy go o godz. 11.00 na terenie Wyższego Seminarium Duchownego i Szkół Katolickich w Płocku, skąd ulicami: Abpa Nowowiejskiego, Kwiatka, Bielską i Jachowicza przejdziemy do parafii św. Stanisława Kostki. Te dwa miejsca łączy postać ich Patrona, św. Stanisława Kostki. Podczas uroczystej Mszy św. otworzymy Rok św. Stanisława Kostki, który jest patronem dzieci i młodzieży oraz naszej diecezji płockiej, w 450. rocznicę jego śmierci. Nasze rodzinne świętowanie wpisze się także w obchody stulecia Niepodległości Polski.
Drodzy Bracia i Siostry! Przyjdźcie z całymi rodzinami na te piękne jasełka po ulicach Płocka! Zapraszam serdecznie wszystkich kapłanów miasta Płocka i okolic do udziału w Orszaku i do koncelebrowania Mszy św. Proszę o przybycie kleryków, osoby konsekrowane i Siostry Zakonne! Niech nasz barwny, radosny korowód, ze śpiewem pięknych polskich kolęd i uśmiechem na ustach będzie znakiem wdzięczności dla Boga, który – jak głosi tegoroczne hasło – „jest dla wszystkich”.
Na czas przygotowań do Orszaku jego Organizatorom i Wam wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Płock, dnia 25 grudnia 2017 r.
W uroczystość Narodzenia Pańskiego

Wasz Biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Piotra proszę odczytać wiernym w niedzielę 31 grudnia 2017 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.
Płock, dnia 25 grudnia 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

2. Dla pozostałych dekanatów Diecezji Płockiej:

Kochani Bracia i Siostry!
W sobotę, 6 stycznia, będziemy obchodzili uroczystość Objawienia Pańskiego. W wielu miastach i miejscowościach naszej diecezji odbędą się piękne Orszaki Trzech Króli. Zachęcam Was serdecznie do włączenia się w te inicjatywy. Tego dnia, podczas uroczystych Mszy świętych, otworzymy Rok św. Stanisława Kostki, który jest patronem dzieci i młodzieży oraz naszej diecezji płockiej, w 450. rocznicę jego śmierci. Nasze rodzinne świętowanie wpisze się także w obchody stulecia Niepodległości Polski.
Drodzy Bracia i Siostry! Przyjdźcie z całymi rodzinami na te piękne jasełka po ulicach Waszych miast i wsi! Niech nasze barwne, radosne, korowody, ze śpiewem pięknych polskich kolęd i uśmiechem na ustach będą znakiem wdzięczności dla Boga, który – jak głosi tegoroczne hasło – „jest dla wszystkich”.
Na czas przygotowań do Orszaku jego Organizatorom i Wam wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Płock, dnia 25 grudnia 2017 r.
W uroczystość Narodzenia Pańskiego

Wasz Biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Piotra proszę odczytać wiernym w niedzielę 31 grudnia 2017 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.
Płock, dnia 25 grudnia 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


NABOŻEŃSTWO INAUGURACJI ROKU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W PARAFIACH
6 STYCZNIA 2018 R.

1. Nabożeństwo powinno odbyć się na zakończenie Mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży albo na zakończenie najbardziej licznej Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego.
2. Należy przeprowadzić je przed żłóbkiem w kościele. Jeśli to możliwe, w pobliżu żłóbka można umieścić obraz lub figurę św. Stanisława Kostki, jak również relikwie Świętego (jeśli parafia takowe przedmioty kultu posiada). Warto ozdobić to miejsce kwiatami czy też światłem, by było widoczne dla wiernych przez cały dzień 6 stycznia.
3. Po Modlitwie po Komunii podczas Mszy św. celebrans wraz z usługującymi oraz z odpowiednio wyznaczonymi osobami udają się do żłóbka i klękają tam, odmawiając modlitwy.
4. W czasie przejścia do żłóbka należy wykonać pieśń: Witaj, Kostko Stanisławie (1 i 2 zwrotkę). Jeśli nie jest znana, należy odpowiednio wcześniej wprowadzić ją do repertuaru i nauczyć wiernych.
5. Przebieg nabożeństwa:


PROCESJA DO ŻŁÓBKA. ŚPIEW: Witaj, Kostko Stanisławie
1. Witaj, Kostko Stanisławie, Młodzieniaszku święty w niebie:
Śpiewam pieśń tę ku Twej sławie, bo serdecznie kocham Ciebie,
Ty w Aniołów jasnym gronie, dla przedziwnej niewinności,
Przy Maryi stoisz tronie, nucąc dla Niej pieśń miłości.
2. Nieskalane serce czyste, toć i lica promieniste,
O, bo duch Twój płonie cały dla Jezusa świętej chwały.
Dla skromności i pokory, dla świętości Twej nadobny;
Zostawiłeś cnoty wzory, śnieżnej lilii Tyś podobny.

KAPŁAN
Panie Jezu! Tobie dziś oddają pokłon wszystkie ludy i narody. Wraz z Mędrcami przychodzimy do Twojego żłóbka, by uznać w Tobie Tego, który rządzi niebem i ziemią, któremu poddane są Słońce i Księżyc, na którego rozkaz krążą planety. Uznajemy w Tobie naszego Zbawiciela. W tym nowym roku 2018 czynimy to w całej Polsce wraz z naszym Orędownikiem, św. Stanisławem Kostką. Dzisiejszy dzień jest szczególny dla Kościoła w Diecezji Płockiej, w której rozpoczynamy uroczyście obchody ku czci Świętego Młodzieńca z Rostkowa. On jest patronem naszej diecezji, ale także szczególnym orędownikiem dzieci i młodzieży. Wpatrując się w jego wizerunek, chcemy odnowić pamięć tego wielkiego Świętego, który nieustannie wstawia się za naszą Ojczyzną. Czynił to w czasie wojen i najazdów w XVII w., a dziś ufamy, że pomoże nam walczyć z pokusami i trudnościami, których doświadczamy każdego dnia.

CHŁOPIEC ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Święty Stanisławie Kostko
Opisany w książkach
Żyłeś krótko Jezusem przejęty
Jak mało nieraz czasu żeby zostać świętym

DZIEWCZYNKA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Dzieci! Złóżcie rączki,
Tak jak ten Święty!
On się modli,
Aby lilia w trawie
Wyrosła
I aby była biała
I pachniała.
On kornie wargami porusza,
Aby tą lilią była jego dusza
Bez grzechu,
W uśmiechu
Pełna niebiańskiej harmonii
I woni.
Złóżcie ręce, klęknijcie,
Słucha nas Jezus mały.
Zmieńmy się wszyscy
W jeden ogród biały.
Nie będzie wiedział nikt,
Żeśmy dzieci, ani też czyje
Będziemy w Bożym ogrodzie
Pachnące wysmukłe lilie .

PRZEDSTAWICIEL GIMNAZJUM
Święty Stanisławie Kostko! Pomóż mi stawiać sobie wysokie wymagania, abym przekraczając własne słabości, rozwijał swój umysł, wolę i serce na miarę planu, jaki Bóg ma wobec mnie. Nie chcę życia „byle jakiego”. Jestem młody, przebudź we mnie tęsknotę za tym, co piękne i szlachetne. Uproś mi mądrość rozpoznawania Bożej woli i męstwo życia zgodnego z Ewangelią. Pragnę być wolny duchem, otwarty na dobro innych i zdolny do obrony chrześcijańskich wartości w środowisku, w którym przebywam. Twoje zawołanie: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony”, niech będzie i moim zawołaniem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

PRZEDSTAWICIEL SZKOŁY ŚREDNIEJ
Święty Stanisławie Kostko! Nadchodzi czas, w którym będę podejmował decyzję o mojej przyszłości. Nie jest łatwo zdecydować o wyborze kierunku studiów, o podjęciu pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej. O ile jednak trudniej jest dzisiaj podjąć decyzję o wyborze powołania – przez zawarcie sakramentu małżeństwa albo podjęcie drogi kapłańskiej czy zakonnej. Dziś proszę Cię, św. Stanisławie, o pomoc i wsparcie dla mnie w tych wyborach życiowych. Ty byłeś bardzo konsekwentny w realizacji wybranej przez Ciebie drogi. Uproś mi u Boga taką pewność o wyborze mojej drogi na przyszłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

PRZEDSTAWICIEL LUDZI STARSZYCH
Wysłuchaj, Panie prośby nasze, które za przyczyną Świętego Stanisława Kostki, patrona umierających, zanosimy do Ciebie. Użycz nam łaski szczęśliwego przejścia do wieczności i radosnego spotkania z Tobą. Wzmocnij w nas wiarę, że po zmartwychwstaniu żyć będziemy w chwale wśród Twoich wybranych świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

ŚPIEW: Witaj, Kostko Stanisławie (zwrotki 3 i 4)
Jeśli są wystawione relikwie, można je okadzić
3. Złóż Twe dłonie i proś Boga, powiedz, że tu ciężka droga.
Dla Twej prośby i wstawienia Bóg udzieli przebaczenia.
Bożej Matce powiedz w niebie, że jesteśmy tu w potrzebie,
że tu żalów łez kraina, Niech nas wspiera jej przyczyna.
4. A w ostatniej życia chwili spraw abyśmy zasłużyli
Tak umierać jak Ty święcie w Matki Bożej Wniebowzięcie.
O Ty, Polski nasz patronie, Marię proś niepokalaną,
Niech od złego nam osłoni Polską młodzież ukochaną.

KAPŁAN
Panie Jezu, który stałeś się dzieckiem i uczysz nas, że mamy jako dzieci wejść do Twojego Królestwa. Prosimy Cię o dobre owoce rozpoczynającego się Roku św. Stanisława Kostki. Niech on uprosi nam u Boga czystość obyczajów w życiu naszych dzieci i naszej młodzieży. Niech św. Stanisław pomoże wybrać właściwe powołanie życiowe chłopcom i dziewczętom. Niech szczególnie wyprosi liczne i piękne powołania do życia kapłańskiego dla naszego Seminarium, zwłaszcza z naszej parafii.
Św. Stanisławie Kostko, módl się za nami! (3 razy)

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

ŚPIEW NA ZAKOŃCZENIE: Podnieś rękę, Boże Dziecię

Modlitwa wiernych podczas Mszy św.

K. Bogu, który pozwala słabym ludziom osiągać wielkie rzeczy, przez wstawiennictwo Trzech Świętych Mędrców oraz św. Stanisława Kostki, przedstawmy prośby, płynące z naszych serc:

1. Za papieża Franciszka, za biskupów, kapłanów i diakonów oraz za wszystkich głoszących Ewangelię na krańcach świata, szczególnie za misjonarzy z naszej diecezji, aby towarzyszyło im przekonanie o mocy Słowa, które przepowiadają. Ciebie prosimy.

2. Za naszego biskupa Piotra w 21. rocznicę jego święceń biskupich, by Pan strzegł go w zdrowiu i dodawał mu sił w posłudze powierzonej owczarni. Ciebie prosimy.

3. Za wszystkich ludzi, którzy nie znają jeszcze prawdy Ewangelii oraz za tych, którzy porzucili praktykowanie wiary, aby ich serca i umysły obudziły się dzięki działaniu Bożej łaski. Ciebie prosimy.

4. Za dzieci i młodzież, którym patronuje św. Stanisław Kostka, aby potrafili odkryć swoje życiowe powołanie oraz chętnie oddawali się na służbę Kościołowi i drugiemu człowiekowi w kapłaństwie lub życiu zakonnym. Ciebie prosimy.

5. Za naszych bliskich zmarłych, w tej Mszy św. szczególnie za …, aby stali się współuczestnikami obietnicy, objawionej dzisiaj w Jezusie i w Jego Słowie. Ciebie prosimy.

6. Za nas, tutaj zgromadzonych, aby świętować Objawienie naszego Króla i rozpocząć uroczyście Rok św. Stanisława Kostki, za wszystkich uczestniczących w dzisiejszych Orszakach Trzech Króli, abyśmy zawsze szukali prawdy i dobra, idąc za głosem Jezusa. Ciebie prosimy.

K. Boże, z wdzięcznością za dar Objawienia naszego Pana składamy modlitwy na Twoim ołtarzu, wysłuchaj nas łaskawie; daj nam także godnie i owocnie przeżyć rozpoczęty Rok św. Stanisława Kostki, patrona naszej diecezji. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Opracował: ks. Wojciech Kućko


KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA RODZIN DIECEZJI PŁOCKIEJ

1. Pokłosie spotkania z dn. 10 listopada br.
W czasie spotkania, zorganizowanego przez Wydział ds. Rodzin dla dekanalnych duszpasterzy rodzin oraz rejonowych duszpasterzy związków niesakramentalnych, z udziałem Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego, odbyła się ożywiona dyskusja na temat projektów dwóch dokumentów: Instrukcji o sprawowaniu sakramentu małżeństwa w Diecezji Płockiej oraz Vademecum duszpasterstwa związków niesakramentalnych w Diecezji Płockiej. Na temat pierwszego wypowiedziała się już Diecezjalna Komisja Liturgiczna. Po naniesieniu poprawek i wskazówek, uzyskanych w procesie konsultacji z różnymi osobami, zostaną one niebawem przekazane Księdzu Biskupowi, który w ich sprawie podejmie stosowne decyzje.

2. Niektóre statystyki z Ankiety dziekańskiej z 2016 r.
W 2016 r. w diecezji płockiej udzielono 7124 chrztówy (dane z 24 dekanatów). Procent chrztów dzieci rodziców:
a) sakramentalnych – 71,5% (5094);
b) niesakramentalnych – 12% (860);
c) rodziców bez związku – 16,5% (1170).
Najwięcej chrztów dzieci rodziców sakramentalnych w dekanatach: dzierzgowskim (82,4%), przasnyskim (82,3%), pułtuskim (80,2%), makowskim (80,1%).
Najmniej chrztów dzieci rodziców sakramentalnych w dekanatach: dobrzyńskim
n. Drwęcą (61%), płockim zachodnim (62%), zakroczymskim (64%), tłuchowskim (65%).

3. Nowe publikacje
Wydawnictwo Pallottinum wydało „Mszał ślubny”, Poznań 2017.

4. Inicjatywy Duszpasterstwa Rodzin w najbliższych miesiącach 2018 r.:
a) 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego, Orszaki Trzech Króli pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich”.
b) 21-22 stycznia, II Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka – 21 stycznia, Płock, parafia pw. św. Jadwigi, godz. 11.00.
c) 13 lutego, Walentynki (14 lutego wypada Środa Popielcowa).
d) 8 marca, II Diecezjalny Dzień Kobiet – Płońsk, parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, godz. 18.00.
e) 6-7 marca, Płock, Spotkania rejonowe diecezjalnych duszpasterstw rodzin (archidiecezja częstochowska, archidiecezja warszawska, diecezja kaliska, diecezja łowicka, archidiecezja łódzka, diecezja płocka, diecezja radomska, diecezja warszawsko-praska).
f) 25 marca (9 kwietnia), Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – każda parafia otrzyma materiały do jej przeprowadzenia.
g) 7, 14, 21 kwietnia 2018 r., Płońsk, Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego – Kurs dla nowych doradców życia rodzinnego w Płońsku – prosimy o zgłaszanie kandydatów (do Wydziału ds. Rodzin, do dn. 1 marca 2018 r.).

5. Rejony duszpasterstwa związków niesakramentalnych
Decyzją Biskupa Płockiego z dn. 10 listopada br. zostało utworzonych siedem rejonów duszpasterstwa związków niesakramentalnych, z siedmioma księżmi proboszczami, na czele z mianowanym wcześniej ks. kan. Andrzejem Redmerem, diecezjalnym duszpasterzem związków niesakramentalnych.

6. Spotkania rejonowe w 2018 r. dla związków niesakramentalnych
Po konsultacji z ks. kan. Andrzejem Redmerem zwracamy się do Księży Proboszczów z prośbą, aby wykorzystać najbliższą wizytę duszpasterską do zaproszenia osób żyjących w związkach niesakramentalnych na spotkania w poszczególnych rejonach. Miejsca i terminy tych spotkań są następujące:

a) 18 lutego 2018 r., niedziela, godz. 18.00, parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim (Msza św. i spotkanie dla rejonu nowodworskiego, dekanaty: serocki, wyszogrodzki, zakroczymski) – ks. kan. Andrzej Redmer;
b) 24 lutego 2018 r., sobota, godz. 19.00, parafia pw. św. Józefa w Pułtusku (spotkanie dla rejonu pułtuskiego, dekanaty: makowski, nasielski, pułtuski) – ks. kan. dr Janusz Kochański;
c) 25 lutego 2018 r., niedziela, godz. 17.15, parafia pw. św. Ojca Pio w Płońsku (Msza św. i spotkanie dla rejonu płońskiego, dekanaty: bodzanowski, płoński, raciążski) – ks. Tomasz Markowicz;
d) 18 marca 2018 r., niedziela, godz. 18.00, parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie (Msza św. i spotkanie rejonu ciechanowskiego, dekanaty: ciechanowski wschodni, ciechanowski zachodni, przasnyski) – ks. kan. Jan Jóźwiak;
e) 13 kwietnia 2018 r., piątek, godz. 18.00, parafia pw. Świętej Rodziny w Mławie (Msza św. i spotkanie dla rejonu mławskiego, dekanaty: dzierzgowski, mławski, strzegowski) – ks. kan. Sławomir Kowalski;
f) 19 kwietnia 2018 r., czwartek, godz. 18.00, parafia pw. św. Bartłomieja w Płocku (Msza św. i spotkanie dla rejonu płockiego, dekanaty: bielski, dobrzyński n. Wisłą, gąbiński, gostyniński, płocki zachodni, płocki wschodni) – ks. prał. Wiesław Gutowski;
g) 21 kwietnia 2018 r., sobota, parafia pw. św. Benedykta w Sierpcu, godz. 18.00 (Msza św. i spotkanie dla rejonu sierpeckiego, dekanaty: dobrzyński n. Drwęcą, rypiński, sierpecki, tłuchowski, żuromiński) – ks. Andrzej Misiun SAC.

Płock, dnia 19 grudnia 2017 r.

Ks. Wojciech Kućko
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

KOMUNIKATY DIECEZJALNEGO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY

Drodzy Księża Proboszczowie i Dekanalni Duszpasterze Młodzieży, chciałbym przekazać Wam dwie ważne informacje związane z diecezjalnym duszpasterstwem młodzieży i zaprosić do współpracy:

1. Są już do nabycia materiały formacyjne dla młodzieży solidnie przygotowane przez Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży. Jest to pierwsza trzymiesięczna część programu formacyjnego pt. „Oto ja” (konspekt dla Animatora prowadzącego spotkanie i dzienniczek duchowy dla uczestnika). Materiały mogą być istotną pomocą w pracy z nieco młodszą młodzieżą, a zwłaszcza z kandydatami do bierzmowania i grupami młodzieży świeżo po bierzmowaniu. Formy nowego programu są także dostosowane dla młodych dorosłych (młodzież licealna lub studencka). Materiały można odebrać osobiście w MCEW Studnia w Płocku na ul. Górnej 1 A lub możemy je wysłać na wskazany adres. Koszt: Konspekt dla Animatora – 15 zł, Dzienniczek dla uczestnika – 12 zł.
Kontakt w sprawie materiałów: ks. Krzysztof Ruciński – 501 648 484.

2. Jako diecezjalny duszpasterz młodzieży chcę zaproponować Szkołę Kontaktu z Bogiem dla młodzieży od 16 do 25 roku życia. Szkoła Kontaktu z Bogiem to rekolekcje w milczeniu, które trwają trzy i pół dnia. Są intensywną szkołą modlitwy, opartej na duchowości św. Ignacego z Loyoli. Każdego dnia planowane są cztery medytacje (po 45 minut), Msza święta oraz krótkie wprowadzenia, podczas których usłyszysz różne wskazówki na temat modlitwy. Oprócz tego, będziesz mieć okazję spotkać się z jednym z prowadzących, żeby przez ok. 20 minut podzielić się Twoim doświadczeniem modlitwy i tego, w jaki sposób Bóg Cię prowadzi na tych rekolekcjach. W chwilach wolnych będzie czas na spacer, sen i dobrą lekturę.

Prowadzący: Jezuici z Prowincji Mazowieckiej i Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży.
Termin: I stopień: 17 – 21 stycznia 2018; II stopień: 16 – 21 stycznia (osoby po I st. SKB).
Ważne godziny: Rozpoczynamy zakwaterowaniem w godzinach 16.30 - 17.30, a kończymy obiadem o 12.30 w dzień wyjazdu.
Koszt rekolekcji: Rekolekcje w milczeniu nie są dla nas formą zarobku, dlatego płacisz tyle ile możesz.
Chcesz wiedzieć ile nas to kosztuje?
200 zł - 4 doby noclegowe wraz z wyżywieniem
40 zł - koszty dojazdu i mieszkania twojego opiekuna duchowego
10 zł - koszty druku materiałów i utrzymania zaplecza technicznego
Razem: 250 zł.

Jeśli możesz pokryć całą kwotę będziemy wdzięczni. Jeśli nie stać Cię - nie może to być przeszkodą w udziale w rekolekcjach - zapłacisz tyle ile możesz. Jeśli chcesz zapłacić więcej będziemy wdzięczni i w całości wykorzystamy te pieniądze na pokrycie kosztów osób, które nie są w stanie pokryć całych kosztów. Dziękujemy.
Zgłoszenia: przez formularz: http://szkolakontaktu.pl/formularz,1333 lub przez e-maila: dom@rekolekcje-studnia.pl.
Płock, dnia 15 grudnia 2017 r.

Ks. Krzysztof Ruciński
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

INFORMACJA O REKOLEKCJACH KAPŁAŃSKICH W POPOWIE

„Iść, budować, wyznawać: współczesne wyzwania duszpasterskie” – te słowa, zaczerpnięte z homilii papieża Franciszka na zakończenie konklawe w 2013 r., będą tematem trzydniowych rekolekcji kapłańskich, które po raz drugi odbędą się w Ośrodku w Popowie, położonym na terenie Puszczy Białej.
Rekolekcje poprowadzi ks. Adam Parszywka SDB, przełożony krakowskiej inspektorii salezjanów, a wcześniej nauczyciel, wychowawca i opiekun Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego.
Ćwiczenia duchowe rozpoczną się dn. 30 stycznia 2018 r. o godz. 12.00, a zakończą się dn. 1 lutego 2018 r. o godz. 13.00.
Całkowity koszt, obejmujący noclegi, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), przerwy kawowe oraz ofiarę dla Rekolekcjonisty wynosi: w pokoju jednoosobowym – 380 zł, a w pokoju dwuosobowym – 280 zł. Śniadanie i kolacja są podawane w formie bufetu. Zapewniamy pobyt w pokojach o wysokim standardzie, z których każdy posiada własną łazienkę z prysznicem. Nie trzeba zabierać ręczników. Na terenie Ośrodka znajduje się również strzeżony parking.
Prosimy o zabranie ze sobą własnej alby, stuły oraz cingulum. Każdy kapłan po zakończonych rekolekcjach otrzyma zaświadczenie o odbytych rekolekcjach kapłańskich. Ponadto każdy ksiądz nauczający katechezy w szkole otrzyma zaświadczenie o szkoleniu do przedstawienia w placówce. Istnieje również możliwość przesłania zaproszenia do szkoły, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu takiej potrzeby.
Zgłoszenia proszę kierować do ks. Pawła Rokickiego, e-mail: kontakt@caritaspopowo.pl lub tel. 665 655 696; 22 782 75 90. W ciągu trzech dni od zgłoszenia proszę wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł na konto: Ośrodek Charytatywno-Szkoleniowy Caritas, Popowo-Letnisko, al. Centralna 6, 07-203 Somianka, PKO Bank Polski S.A. 67 1020 1592 0000 2002 0272 5927.
Popowo, dnia 15 grudnia 2017 r.

Ks. Paweł Rokicki
Kierownik Ośrodka Caritas w Popowie

 

PERSONALIA

Nominacje
1. Ks. Andrzej Misiun SAC, proboszcz parafii pw. św. Benedykta w Sierpcu, z dniem 15 grudnia 2017 r., mianowany duszpasterzem związków niesakramentalnych w rejonie sierpeckim.
2. Pani Małgorzata Roman, z dniem 20 grudnia 2017 r., mianowana na kolejną 2-letnią kadencję, prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej.

Płock, dnia 22 grudnia 2017 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 22 grudnia 2017 r.
Nr 3199/2017

 

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x