OKÓLNIK
Okólnik 30/2017
Spis treści:

Okólnik 30

DEKRET

Stosownie do kan. 1218 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz mając na uwadze prośbę księdza proboszcza kan. Stanisława Górskiego i wspólnoty parafialnej parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku, niniejszym nadaję nowo wybudowanemu kościołowi tej parafii tytuł:

 

MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

 

Ponadto, zgodnie z przepisami kann. 934 - 944 KPK wyrażam zgodę na przechowywanie i kult Najświętszego Sakramentu w tym kościele.

Ufam, że wstawiennictwo i opieka Maryi - Najświętszej Matki naszego Zbawiciela, przyczyni się do umocnienia i rozwoju wiary parafian oraz innych osób gromadzących się w tym nowym płockim Domu Bożym.

Płock, 15 października 2017 r.

W 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie

Nr 2538/2017

 

† Piotr Libera
Biskup Płocki

 

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

 

 

 

UCHWAŁA NR 1/2017
POWOŁUJĄCA ZARZĄD FUNDACJI „LEONIANUM”

 

Z dniem 13 października 2017 r. powołuję Zarząd Fundacji „Leonianum”
w składzie:

 1. Ks. mgr Łukasz Nowak – prezes Zarządu,
 2. Ks. kan. mgr Roman Bagiński – wiceprezes Zarządu,
 3. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – sekretarz Zarządu.

Życząc Zarządowi owocnej pracy w koordynowaniu pracami Fundacji
i w bieżącym jej zarządzaniu, udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Płock, dnia 13 października 2017 r.

Nr 2694/2017

 

† Piotr Libera
Biskup Płocki

 

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

UCHWAŁA NR 2/2017
POWOŁUJĄCA RADĘ FUNDACJI „LEONIANUM”

 

 

Z dniem 13 października 2017 r. powołuję Radę Fundacji „Leonianum”
w składzie:

 1. Ks. kan. mgr Robert Banasiak – przewodniczący Rady,
 2. Ks. mgr Jarosław Mokrzanowski – wiceprzewodniczący Rady,
 3. Pani Renata Lewandowska – członek Rady, Księgowa KCF,
 4. Pan Konrad Wypych – członek Rady, adwokat.

Życząc Radzie Fundacji „Leonianum” owocnej pracy w inspirowaniu
i opiniowaniu prac Fundacji oraz w kontroli i nadzorze jej działań, udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Płock, dnia 13 października 2017 r.

Nr 2695/2017

 

† Piotr Libera
Biskup Płocki

 

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

 

 

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA RODZIN DIECEZJI PŁOCKIEJ

 

 1. Dnia 15 października br. (XXVIII niedziela zwykła) obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Na stronie www.plockierodziny.pl, w zakładce Pomoce duszpasterskie, do pobrania wprowadzenie do liturgii i modlitwa wiernych. W 13 parafiach naszej diecezji znajdują się groby dzieci zmarłych przed narodzeniem, gdzie tego dnia będą się odbywały stosowne modlitwy. Zachęcam do modlitwy w intencji tych dzieci oraz ich rodziców i rodzin we wszystkich parafiach naszej diecezji na niedzielnych Mszach św. Warto także poruszyć ten temat podczas niedzielnego kazania.
 2. W dn. 7 października – 15 listopada trwają Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej, koordynowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej oraz Wydział ds. Rodzin. Program na stronie diecezji, Stowarzyszenia oraz Wydziału ds. Rodzin.
 3. W Płocku, z uwagi na poświęcenie kościoła w parafii Matki Bożej Fatimskiej, Msza św. z okazji Dnia Dziecka Utraconego zostanie odprawiona dn. 16 października br. (poniedziałek), o godz. 17.00, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
 4. W sobotę, 21 października, w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku (ul. Tumska 3), Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej oraz Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej organizują sympozjum „Rodzina – Demografia – Płodność. Obawy i nadzieje”. Poruszone zostaną tematy NaProTechnologii i in vitro. Wstęp wolny. Początek o godz. 10.30. Poniżej szczegółowy program, a w załączeniu także plakat. Proszę uprzejmie o rozpowszechnienie tej informacji wśród wiernych.

 

„Rodzina – Demografia – Płodność. Obawy i nadzieje”

10.30        Powitanie uczestników i wprowadzenie w sympozjum – mgr Witold Wybult (Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego)

10.45        Utwór muzyczny – Zuzanna Majewska

10.55        Zagrożenia płodności – wymiar etyczny – dr n. med. Magdalena Szymańska, ginekolog/położnik, konsultant medyczny NaProTechnologii (Instytut Rodziny w Warszawie)

11.35        Poszanowanie walorów seksualności – ks. dr Szczepan Szpoton CM (Wyższe Seminarium Duchowne Księży Misjonarzy w Krakowie)

12.15        Utwór muzyczny – Zuzanna Majewska

12.30        NaProTechnologia a in vitro – Aleksandra Baryła, ginekolog/położnik, konsultant medyczny NaProTechnologii (Instytut Rodziny w Warszawie)

13.10        Dyskusja – przewodniczy ks. dr Wojciech Kućko (Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

13.30        Podsumowanie sympozjum – ks. dr Wojciech Kućko

Płock, dnia 12 października 2017 r.

 

Ks. Wojciech Kućko
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

 

ZAPROSZENIE NA 40. JUBILEUSZOWE OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM
KOŁA NAUKOWEGO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU

 

Zapraszamy serdecznie Czcigodnych Księży, Wielebne Siostry Zakonne, Szanownych Państwa Katechetów, a także wszystkich zainteresowanych do udziału w 40. Jubileuszowym Ogólnopolskim Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które odbędzie się dn. 15 listopada br., w gmachu płockiego Seminarium pod hasłem: „Bóg – Historia – Świat. W 100. rocznicę objawień fatimskich”.

Konferencji towarzyszyć będą: wystawa 40 lat sympozjów, kiermasz książek oraz loteria fantowa, której dochód zostanie przeznaczony na Dom Samotnej Matki w Starej Białej.

Prosimy Księży Proboszczów o przekazanie zaproszenia parafianom podczas ogłoszeń duszpasterskich w jedną z listopadowych niedziel. Księży Katechetów i Państwa Katechetów zapraszamy do przyjazdu do Płocka z uczniami. Do wszystkich parafii dekanatów płockich oraz do płockich szkół średnich zostaną dostarczone plakaty i zaproszenia na piśmie. Poniżej program konferencji.

 

„Bóg – Historia – Świat. W 100. rocznicę objawień fatimskich”

 

Sesja przedpołudniowa

07.30   Msza święta (kaplica Dobrego Pasterza);

08.30   Śniadanie;

09.00   Otwarcie sympozjum – ks. dr Marek Jarosz (Rektor WSD w Płocku);

09.15   Wprowadzenie w sympozjum – dk. Krzysztof Stawicki (Prezes KN WSD w Płocku);

09.30   Ikonografia maryjna w tradycjach chrześcijańskich – bp prof. dr hab. Michał Janocha (UW);

10.00   Fatima i los chrześcijan przełomu tysiącleci – ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło (UKSW);

10.30-11.15 – przerwa na kawę;

11.15   Rosja w 1917 r. w świetle objawień fatimskich – ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk (UKSW);

11.45   Aktualność Fatimy – red. Grzegorz Górny (Sieci);

12.15 Dyskusja panelowa z udziałem bpa prof. dra hab. Michała Janochy, ks. prof. dra hab. Waldemara Cisło, ks. prof. dra hab. Józefa Mandziuka i red. Grzegorza Górnego;

13.00   Obiad;

 

Sesja popołudniowa

16.00   Maryja w poezji Ojców Kościoła Wschodniego – ks. dr Janusz Lewandowicz (WSD w Łodzi);

16.30   Objawienie i objawienia – ks. dr hab. Przemysław Artemiuk (UKSW);

17.00   Fatimskie pytanie o obecność dziejów zbawienia w historii – red. Tomasz Rowiński (Christianitas);

17.30   Dyskusja panelowa z udziałem ks. dra Janusza Lewandowicza, ks. dra hab. Przemysława Artemiuka i red. Tomasza Rowińskiego;

18.15   Podsumowanie sympozjum – ks. dr Wojciech Kućko (opiekun KN WSD w Płocku);

18.30   Akatyst ku czci Bogarodzicy (kaplica Dobrego Pasterza);

19.00   Kolacja;

20.00   Czterdzieści lat minęło… Wieczór jubileuszowy. Sztuka Brat naszego Boga w wykonaniu Koła Teatralnego WSD w Płocku.

Płock, dnia 25 października 2017 r.

 

Ks. Marek Jarosz

Rektor WSD w Płocku

 

Ks. Wojciech Kućko

Opiekun KN WSD w Płocku

 

PERSONALIA

 

Nominacje

 1. Ks. prał. dr hab. Mirosław Kosek, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 12 października 2017 r., mianowany kuratorem dla duchownych, oskarżonych/skazanych w związku z przestępstwami seksualnymi wobec niepełnoletnich.
 2. Pani Elżbieta Kuminiarczyk, z dniem 23 października 2017 r., mianowana członkiem Rady Społecznej przy Biskupie Płockim.
 3. Ks. mgr Maciej Szostak, kapelan Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, z dniem 12 października 2017 r., mianowany duszpasterzem wspomagającym niepełnoletnie ofiary nadużyć seksualnych ze strony duchownych, ich najbliższych oraz ich wspólnoty parafialne. 
 4. Ks. mgr Jarosław Szumański, wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, z dniem 13 października 2017 r., włączony do zespołu kapłanów obejmujących troską duszpasterską nocną pielgrzymkę pokutną ze Skępego do Obór. 
 5. Ks. dr Grzegorz Zakrzewski, pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 13 października 2017 r., mianowany koordynatorem zespołu kapłanów obejmujących troską duszpasterską nocną pielgrzymkę pokutną ze Skępego do Obór.

 

Zwolnienia

 Pani Hanna Kajdas-Duda, z dniem 13 października 2017 r., na własną prośbę, zwolniona z członkostwa w Radzie Społecznej przy Biskupie Płockim.

 

Płock, dnia 27 października 2017 r.

 

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 27 października 2017 r.

Nr 2763/2017

 

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x