OKÓLNIK
Okólnik 23/2017
18.08.2017
Spis treści:

Okólnik 23

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
KSIĘDZA ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO
W ZWIĄZKU Z NAWAŁNICAMI, JAKIE NAWIEDZIŁY POLSKĘ

     W nawiązaniu do wiadomości, jakie napływają z miejscowości zniszczonych przez nawałnice dnia 11 sierpnia br., składam moje kondolencje wszystkim, którzy przeżywają dotkliwą stratę swoich bliskich. Słowa mojej solidarności i zapewnienia o modlitwie kieruję również do tych poszkodowanych, którzy ucierpieli i ponieśli dotkliwe szkody materialne.
     Zwracam się z apelem do wszystkich Polaków, prosząc o wsparcie dla dotkniętych skutkami nawałnic. Proszę tak o modlitwę, jak i pomoc materialną, której można udzielić w ramach akcji organizowanej przez Caritas Polska.

     Aby pomóc należy wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 – z dopiskiem WICHURA.
     Bliższe informacje dotyczące sposobów pomocy można odnaleźć na stronie internetowej www. caritas.pl
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i z serca błogosławię,
Warszawa, dnia 15 sierpnia 2017 roku

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy CCEE


ZARZĄDZENIE: Apel Przewodniczącego KEP należy odczytać podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich, w niedzielę 20 sierpnia br.
Płock, dnia 16 sierpnia 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA DOŻYNKI DIECEZJI PŁOCKIEJ
I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Umiłowani Rolnicy, Siostry i Bracia!
Od Święta Matki Boskiej Zielnej gospodarze i gospodynie niosą do świątyń żniwne wieńce i kwiaty, warzywa i owoce, chleby i zioła. Czynią to zawsze w postawie dziękczynienia Stwórcy za to, że pobłogosławił ich pracy i ziemia wydała plon.
Dożynki to najpiękniejszy obrzęd związany z rolniczą pracą. Są ukoronowaniem żniwnego trudu wielu ludzi, a zwłaszcza rolników. W bieżącym roku dziękczynienie za zbiory wpisuje się w 100 rocznicę objawień fatimskich i w Rok św. Brata Alberta. Ten nasz święty Rodak, zostawił nam piękne przesłanie: „Powinno się być dobrym jak chleb, który dla każdego leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”. Jakże te słowa są dzisiaj aktualne.
Gorąco zapraszam Was – Kochani – na Dożynki Diecezji Płockiej, które odbędą się w Sierakowie k. Przasnysza, w niedzielę 27 sierpnia br. Połączone one będą z dożynkami Województwa Mazowieckiego i Ziemi Przasnyskiej. Przybądźcie na godz. 11.00 na płytę lotniska. Uroczystość rozpocznie się poświęceniem wieńców żniwnych i Mszą Świętą dziękczynną.
Wiem, że tegorocznym żniwom towarzyszyła niepogoda, a niekiedy nawet różne nawałnice. Serca wielu rolników przepełnia lęk o utrzymanie gospodarstw i opłacalność pracy, o to gdzie sprzedacie swoje produkty. Tym bardziej nie możemy ustawać w modlitwie i szukać oparcia w Bogu. Liczę, jak zawsze, na obecność Czcigodnych Księży oraz Rolników z wieńcami dożynkowymi. Zapraszam także ludzi miast i wszystkich pracujących na rzecz rolnictwa. Polecam Was opiece Maryi Pani Równin Mazowsza i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej.
Z wyrazami pasterskiej miłości w Chrystusie Panu -
Płock, dnia 16 sierpnia 2017 r.


† Piotr Libera
Biskup Płocki

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego należy odczytać podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich, w niedzielę 20 sierpnia br.
Płock, dnia 16 sierpnia 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT: Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznych Dożynek Diecezji Płockiej, Województwa Mazowieckiego i Ziemi Przasnyskiej znajdują się w Komunikacie Diecezjalnego Duszpasterza Rolników w Okólniku nr 20/2017 z 27 czerwca br.
Płock, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

INFORMACJE O 35. PIELGRZYMCE DZIECI I MŁODZIEŻY
DO PRZASNYSZA I ROSTKOWA

1. 35. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa
Tegoroczna 35. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 16 września pod hasłem „I poszli za NIM”. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w pielgrzymce. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwóch grupach (dzieci i młodzież).

Program Pielgrzymki Dzieci
Plac przed kościołem farnym w Przasnyszu
9.15 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby
10.00 – powitanie dzieci i opiekunów, zawiązanie wspólnoty
10.30 – piesza pielgrzymka do Rostkowa (ok. godziny marszu)
Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie
ok. 12.00 – przejście przez Bramę św. Stanisława Kostki i powitanie pielgrzymów
13.00 – Msza św. – przewodniczy J. E. Ksiądz Biskup Mirosław Milewski, kazanie wygłosi ks. Wojciech Kruszewski
14.00 – zakończenie pielgrzymki dzieci

Program Pielgrzymki Młodzieży
Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie
16.00 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby
16.30 – powitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty
17.00 – program ewangelizacyjny „Hyde Park Młodych”
18.00 – Msza św. – przewodniczy J. E. Ksiądz Biskup Mirosław Milewski, kazanie wygłosi ks. Przemek Kawa Kawecki SDB
19.30 – koncert zespołu „Rock and Fire”
ok. 21.00 – zakończenie pielgrzymki młodzieży

Uwagi organizacyjne:
• Za organizację i przebieg Pielgrzymki odpowiada Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”, Dekanalni Duszpasterze Młodzieży, Dekanalni Duszpasterze Służby Liturgicznej oraz poproszeni księża i katecheci do poprowadzenia grup dziecięcych.
• Bardzo prosimy Księży Dziekanów o życzliwe zainteresowanie się i o pomoc, szczególnie przy organizacji wyjazdów z poszczególnych dekanatów.
• W dniu 6 września 2017 r. o godz. 17.00 w MCSW „Studnia” przy ul. Górnej 1 odbędzie się spotkanie J.E. Piotra Libery Biskupa Płockiego z Dekanalnymi Duszpasterzami Młodzieży i Dekanalnymi Duszpasterzami Służby Liturgicznej.
• Nad bezpieczeństwem pielgrzymów w Przasnyszu i Rostkowie czuwać będzie Policja oraz grupa umundurowanych pracowników ochrony.
• Do każdej parafii zostały przekazane po dwa plakaty zapowiadające tegoroczną pielgrzymkę (jeśli istnieje potrzeba większej ilości plakatów prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Duszpasterskiego).
• Zgłoszenia z poszczególnych parafii należy przekazać Dekanalnemu Duszpasterzowi Młodzieży, lub dostarczyć bezpośrednio do Wydziału Duszpasterskiego do dnia 14 września 2017 r.
• Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży prosimy o dostarczenie zgłoszeń do Wydziału Duszpasterskiego najpóźniej do 14 września 2017 r. oraz odebranie materiałów pielgrzymkowych.
• Tegoroczne pamiątki pielgrzymkowe są do odebrania w Wydziale Duszpasterskim (w godzinach pracy kurii).
• Koszt pielgrzymki pozostaje bez zmian - 3 zł od uczestnika.

Pielgrzymka dzieci:
• Prosimy Księży i Katechetów, aby wykorzystali czas dojazdu do Przasnysza na stworzenie w swojej grupie atmosfery pielgrzymowania i modlitwy.
• Uczestnicy przywożą ze sobą kanapki, które zabierają z autokarów już w Przasnyszu, ponieważ dostęp do autokarów w Rostkowie będzie utrudniony.
• Razem z dziećmi obowiązkowo powinni przyjechać dorośli opiekunowie w proporcji: jeden opiekun na 15 dzieci.
• Po przyjeździe do Przasnysza, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów). Natomiast sami uczestnicy udają się na plac za kościołem farnym.
• Czcigodnych Księży prosimy o posługę w konfesjonale w kościele św. Wojciecha w Przasnyszu (doświadczenie lat ubiegłych uczy, że duża liczba dzieci pragnie w tym dniu skorzystać z sakramentu pojednania).
• Ksiądz odpowiedzialny za prowadzenie grupy odpowiedzialny jest za przygotowanie nagłośnienia na czas pielgrzymki z Przasnysza do Rostkowa.

Dzieci będą szły do Rostkowa w 20 grupach:
1. Tłuchowski, Goście I (diec. Łomżyńska – dekanat Myszyniec)
2. Gostyniński, Goście II (diec. łomżyńska – dekanat Kadzidło)
3. Płocki Zach., Goście III (diec. łomżyńska– pozostałe parafie oraz goście
z pozostałych diecezji)
4. Przasnysz I (parafia św. Wojciecha)
5. Przasnysz II (parafia Chrystusa Zbawiciela i parafie dek. przasnyskiego)
6. Przasnysz III (parafia o. Pasjonistów)
7. Ciechanowski Wsch.
8. Ciechanowski Zach.
9. Płock Wsch., Bodzanowski
10. Mławski
11. Płoński
12. Raciąski
13. Wyszogrodzki, Zakroczymski
14. Żuromiński, Sierpecki
15. Bielski, Gąbiński, Dzierzgowski
16. Nasielski
17. Makowski
18. Dobrzyński n. Drwęcą, Dobrzyński n. Wisłą
19. Rypiński, Pułtuski
20. Strzegowski, Serocki

Pielgrzymka młodzieży:
• Po przyjeździe do Rostkowa, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów).
• Młodzież udaje się bezpośrednio na plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki (teren spotkania będzie ogrodzony) i pozostaje na nim do końca trwania spotkania (prosimy wcześniej poinformować młodzież, że zakaz wychodzenia poza teren ogrodzenia będzie bezwzględnie egzekwowany przez pracowników ochrony).
• Grupy młodzieży pielgrzymujące w pieszej pielgrzymce z Ciechanowa i Przasnysza wchodzą od godz. 16.00.
• Dekanalni duszpasterze młodzieży odpowiedzialni są za zorganizowanie przynajmniej jednego autokaru z dekanatu. Istnieje również możliwość przyjazdu autokarami z poszczególnych parafii. Prosimy o zgłaszanie tych autokarów do dekanalnych duszpasterzy młodzieży.
• Młodzież zabiera ze sobą suchy prowiant.
• Podczas Pielgrzymki będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty (prosimy kapłanów o nałożenie na siebie stuł, by młodzież miała pewność, że może u danego księdza skorzystać ze spowiedzi).

Informacje policji i służb porządkowych:
• Pielgrzymi nie powinni zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów i dużych sum pieniędzy.
• Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie napojów tylko w plastikowych opakowaniach.
• Pielgrzymi zachowujący się nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów i innych środków odurzających) będą pociągani do odpowiedzialności prawnej, np. przez skierowanie pism urzędowych do rodziców i szkół. Policja ma prawo również zatrzymać osoby niestosujące się do wskazań służb porządkowych.
• W czasie pielgrzymki, na terenie Rostkowa, obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania, posiadania i używania materiałów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.

2. XVII Diecezjalny Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu
W piątek 15 września 2017 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego 1 w Przasnyszu odbędzie się XVII Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki. Tradycyjnie rozgrywany jest w przeddzień Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Memoriał jest turniejem otwartym (open) dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wpłacają 5 zł wpisowego. Tempo gry: po 30 min na każdego zawodnika. System rozgrywek: szwajcarski kontrolowany (kojarzenie komputerowe) na dystansie siedmiu rund. Nagrody rzeczowe za pierwszych sześć miejsc (bez podziału na kategorię wiekową). Pozostali uczestnicy otrzymują upominki. Organizatorzy zapewniają obiad. Zakończenie memoriału ok. godz. 17.00. Zgłoszenia uczestników przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej (tel.: /24/ 262-85-99, centrex 116) z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu, szkoły lub parafii. Wszystkich zainteresowanych udziałem w memoriale prosimy o zgłoszenia do 8 września br.
Płock, dnia 10 sierpnia 2017 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKAT KANCELARII KURII

1. Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp Salvatore Pennacchio przekazał informację oraz podziękowanie za to, że dnia 1 lipca br., została wpłacona na konto Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z diecezji płockiej kwota 90.000 zł, stanowiąca ofiary wiernych, zebrane w Wielki Piątek br. na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

2. Na prośbę o. prof. UKSW dr. hab. Grzegorza Bartosika OFMConv informuję o możliwości odbycia studiów z mariologii w Niepokalanowie. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskać można w Sekretariacie Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum”, tel. 664-158-928 (pn.–pt. w godz. 8.00-16.00), e-mail: kolbianum@gmail.com
Płock, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

PERSONALIA


Nominacja proboszczowska
Ks. mgr Karol Kaniecki, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Skierkowiźnie, z dniem 17 sierpnia 2017 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Wojciecha w Stupsku.

Nominacja na administratora
Ks. mgr Sławomir Wądołek, z dniem 17 sierpnia 2017 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Skierkowiźnie.

Nominacje inne
1. Ks. Marcin Markiewicz, kapelan Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany kapelanem Szpitala w Gorzewie.
2. Ks. mgr Paweł Rokicki, pracownik Ośrodka Charytatywno-Szkoleniowego Caritas Diecezji Płockiej im. Bł. Abpa. A.J. Nowowiejskiego w Popowie, z dniem 1 września 2017 r., mianowany kierownikiem tegoż Ośrodka.

Zwolnienia

1. Ks. mgr Łukasz Nowak, kierownik Ośrodka Charytatywno-Szkoleniowego Caritas Diecezji Płockiej im. Bł. Abpa. A.J. Nowowiejskiego w Popowie oraz koordynator ds. utworzenia placówki opiekuńczej diecezji płockiej w Sikorzu, z dniem 31 sierpnia 2017 r., zwolniony z funkcji kierownika Ośrodka.
2. Ks. mgr Sławomir Obrębski, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Stupsku, z dniem 16 sierpnia 2017 r., zwolniony z urzędu proboszcza.
3. Ks. mgr Dariusz Skoczylas, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Lucieniu, z dniem 30 czerwca 2017 r., zwolniony z funkcji kapelana Szpitala w Gorzewie.
4. Państwo Aldona i Artur Wiśniewscy, Diecezjalna Para Doradców Życia Rodzinnego i pracownicy Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, na własną prośbę, z dniem 30 czerwca 2017 r., zwolnieni z pełnionych funkcji.

Płock, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 17 sierpnia 2017 r.
Nr 2080/2017

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x