OKÓLNIK
Okólnik 20/2017
Spis treści:

Okólnik 20

DEKRET

Ku większej chwale Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, mając na uwadze dobro duchowe wiernych, niniejszym dekretem rozporządzam co następuje:
1. Na mocy kan. 515 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego eryguję nową parafię rzymskokatolicką pw. św. Ojca Pio w Płońsku.
2. Nowo powstałą parafię włączam do dekanatu płońskiego.
3. Parafia pw. św. Ojca Pio w Płońsku powstaje z podziału parafii: pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, oraz pw. św. Urbana w Baboszewie i obejmuje następujący obszar:

a. Z parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, w obszarze miasta Płońsk:
- ulicę Płocką od ronda przy wjeździe do Płońska z trasy bydgoskiej nr 10 - do torów, wraz z wszystkimi bocznymi ulicami z lewej (osiedle Płocka II)
i prawej strony. Po prawej stronie ul. Płockiej do nowej parafii należeć będą ul. Szczęśliwa i Piaskowa i dzielnica przemysłowa do trasy nr 10,
ul. Mazowiecka, Henry’ego Forda I i ul. Przemysłowa. Ul. Skarżyńska
z przyległymi ulicami pozostaje w obszarze par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, a granicę wyznacza ul. Przemysłowa i fragment
ul. Wyszogrodzkiej do trasy nr 10;
- następnie granica nowej parafii biec będzie torami na północ, do rzeki Płonki;
- z obszaru parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku wyłącza się Szkołę Podstawową nr 3 w Płońsku, przyłączając ją do nowej parafii;
b. Z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, w obszarze miasta Płońsk:

- za rzeką Płonką, do nowej parafii należeć będzie fragment
ul. M. Kopernika, jej lewa strona patrząc w kierunku kościoła parafii
pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, tzn. wszystkie bloki i domy jednorodzinne (naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku);

- dalej w obszar nowej parafii zostaje włączona ul. Wieczorków, jej lewa strona od skrzyżowania z ul. Kopernika do torów z wszystkimi ulicami bocznymi, tzn. wszystkie bloki i domy jednorodzinne;

- do nowej parafii włączone zostają również następujące ulice: Zachodnia, Wiosenna, Letnia i Wesoła – wszystkie domy jednorodzinne
z wymienionych ulic z wyłączeniem bloków. Granicę nowej parafii w tym miejscu wyznacza ul. Młodzieżowa. Następnie do parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku przyłączony zostaje również fragment ul. Młodzieżowej, patrząc od centrum Płońska w kierunku Baboszewa - lewa strona, od ul. Letniej do torów;

- do nowej parafii włączony zostaje również fragment prawej strony
ul. Wieczorków, domy od nr 46 włącznie i dalej do torów;

- za torami do nowej parafii zostają włączone wszystkie ulice przyległe
do ul. Wieczorków, całe osiedle Sadyba (wszystkie ulice) i Polanka (wszystkie numery), do granicy miasta;

- dalej na północ, za torami w kierunku Baboszewa: wszystkie ulice
w obrębie terytorium miasta Płońsk (osiedle Zatorze);

c. Wioski: część Ćwiklina należąca do parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, Ilino, Ilinko, Kluczewo (zarówno część należąca do parafii
pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, jak i część należąca do parafii
pw. św. Maksymiliana w Płońsku), Szerominek, Szeromin;

d. Wioska Arcelin z parafii pw. św. Urbana w Baboszewie.

4. Przed nową parafią stoi zadanie wybudowania kościoła parafialnego oraz budynków parafialnych na ziemi podarowanej przez parafię pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, która staje się własnością nowej parafii.
5. Tymczasowa kaplica postawiona wspólnym wysiłkiem finansowym dwóch płońskich parafii: pw. św. Maksymiliana Kolbego i św. Michała Archanioła (zgodnie z Aneksem do niniejszego Dekretu) służyć będzie jako tymczasowe miejsce sprawowania kultu i centrum życia duchowego nowej parafii.
6. Uposażenie duszpasterzy stanowić będą ofiary składane przez wiernych z racji czynności i posług duszpasterskich oraz inne dochody uznane, i dozwolone przez prawo kościelne.
7. Utrzymanie pracowników kościelnych nowej parafii spoczywa na tej parafii.
8. Nowa parafia w porozumieniu z władzami miasta i administratorami cmentarza, otoczy również troską duszpasterską cmentarz komunalny w Płońsku, leżący
na jej terenie.
9. Grzebanie zmarłych odbywać się będzie na cmentarzach (w Płońsku
i Baboszewie, ewentualnie w innych parafiach), zgodnie z dotychczasowym zwyczajem zachowanym przez parafie w Płońsku i Baboszewie oraz inne parafie.
10. W myśl przepisów prawa kanonicznego biskup diecezjalny mianuje każdorazowo proboszcza parafii.
11. Odpust parafialny ustanawiam na dzień liturgicznego wspomnienia św. Pio
z Pietrelciny, Prezbitera, czyli 23 września, z możliwością przeniesienia go
na najbliższą niedzielę według roztropnego uznania proboszcza (por. ONRLiK 58).
12. Proboszcz używa następujących pieczęci:
a. Podłużnej:
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Ojca Pio
(dodając dokładny adres i numer telefonu)

b. Okrągłej: Krzyż w środku i napis w otoku:
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Ojca Pio w Płońsku

13. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2017 r., czyli
w 15 rocznicę kanonizacji św. Pio z Pietrelciny, Prezbitera.

Należy go odczytać podczas wszystkich Mszy św. w dwóch płońskich parafiach: pw. św. Michała Archanioła i św. Maksymiliana Kolbego oraz w parafii pw. św. Urbana w Baboszewie w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 15 czerwca 2017 r.
Płock, dnia 15 czerwca 2017 r.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
w przeddzień 15 rocznicy kanonizacji św. Ojca Pio
Nr 1602/2017

† Piotr Libera
Biskup Płocki
Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO
PRZED WYRUSZENIEM 36. PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI PŁOCKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ

Umiłowani Diecezjanie! Drodzy Jasnogórscy Pielgrzymi!
Bez wątpienia jesteśmy narodem, który czci i kocha Matkę Bożą. Nasza wiara nam podpowiada, że Ona jest prawdziwą Matką i Królową. Na przestrzeni wieków nasza Ojczyzna i Polacy wielokrotnie doświadczali Jej pomocy i orędownictwa. Szczególnym miejscem maryjnym jest Jasna Górą. To do Czarnej Madonny od wieków Polacy pielgrzymują. Wśród tych pielgrzymów są także ci, którzy czynią to na własnych nogach. Podejmują trud, ogromny wysiłek, aby nawiedzić to najważniejsze Sanktuarium naszego narodu. Ten trud podejmują także wierni naszej, płockiej diecezji. W tym roku po raz trzydziesty szósty wyruszy Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Cieszy mnie to, że co roku są chętni do podejmowania tego trudu. Wierzę, że ten trud jest nagradzany duchowymi łaskami dla samych pielgrzymów, ich rodzin i całej diecezji.
Jesteśmy w szczególnym roku, kiedy obchodzimy w całym Kościele stulecie Objawień Fatimskich. Można powiedzieć, że jest to rok pod wyjątkowym znakiem Maryi. Ona nam przypomina o konieczności nawracania naszych serc, zachęca do modlitwy różańcowej, a także prosi nas o pomoc w ratowaniu świata od zła, wojen i nienawiści. Ona, jako Dobra Matka chce ratować wszystkie swoje dzieci, zaprasza więc nas do troski o zbawienie każdego człowieka.
Dlatego, podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku gorąco i serdecznie zachęcam Was do pielgrzymowania, do pójścia drogą wiary i nawrócenia, do Jasnogórskiej Pani. Szczególnie zwracam się do tych spośród Was, którzy nie podjęli jeszcze decyzji bądź wahają się, czy wyruszyć w drogę. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście, zachęcam do pielgrzymowania duchowego, które każdego roku coraz mocniej wpisuje się w krajobraz naszych wspólnot parafialnych.
Wszystkim pielgrzymom wędrującym na Jasną Górę oraz wspierających ich pielgrzymom duchowym , udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa i zapewniam o mojej modlitwie.
Płock, dnia 1 czerwca 2017 r.

Wasz Biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Słowo zachęty Biskupa Płockiego proszę odczytać wiernym w niedzielę 9 lipca br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.
Płock, dnia 26 czerwca 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA RODZIN

1. Dziękujemy Czcigodnym Księżom za zaangażowanie w dzieła diecezjalne, podjęte przez Duszpasterstwo Rodzin:
• Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego (25 marca br.). Wszystkie parafie otrzymały komplet materiałów na ten dzień z prośbą o przeprowadzenie adopcji duchowej. Otrzymaliśmy informację zwrotną z 49 na 248 parafii.
• Pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem – w Płocku, jak co roku, odbył się dn. 25 maja. Podobnie było w innych parafiach diecezji.
• XII Pielgrzymka do relikwii św. Joanny Beretty Molli (28 maja br.). Przy okazji przypominamy, że są dwa miejsca w naszej diecezji, gdzie rodzice mogą szczególnie prosić o dar potomstwa: Płock-Imielnica oraz sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej w Sierpcu.
• Marsze dla Życia i Rodziny – w tym roku odbyły się już lub odbędą w pięciu miastach diecezji (Ciechanów, Mława, Płońsk, Płock – po raz szósty, Pułtusk).
2. Ukazały się nowe publikacje z serii Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin oraz inne pomoce duszpasterskie:
• „Chrzest dziecka. Modlitewnik i praktyczne rady dla rodziców i chrzestnych” (Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017). Zawiera wiele praktycznych wskazówek dla lepszego przeżycia sakramentu chrztu św. przez rodziców i chrzestnych. Cena: 7 zł.
• „Matko, która nas znasz. Rozważania na nabożeństwa majowe i fatimskie” (Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017). Trafiła do wszystkich parafii. Dziękujmy za skorzystanie z niej podczas tegorocznych nabożeństw majowych. Już teraz zapowiadamy, że przygotowane zostaną rozważania na nabożeństwa majowe w 2018 r., w związku z 450. rocznicą śmierci św. Stanisława Kostki.
• Opracowano nowe wydanie folderu „Stawiam na rodzinę”.
• Przez cały rok przygotowywane są adoracje na I niedziele miesiąca z cyklu W drodze do Fatimy – dostępne w Miesięczniku Pasterskim Płockim oraz na naszej stronie: http://plockierodziny.pl/pomoce-duszpasterskie.
• Zachęcajmy narzeczonych do korzystania z aplikacji mobilnej „Vademecum Narzeczonych”. Więcej informacji: http://plockierodziny.pl/narzeczeni/mobilni-narzeczeni.
3. W kwestii Spotkań dla Narzeczonych:
• Po raz kolejny przypominamy, że w diecezji płockiej – na mocy Instrukcji Biskupa Płockiego, zawartej w dokumentach 43. Synodu Płockiego – narzeczeni otrzymują Indeksy w parafii, do której się zgłoszą, by tam zawrzeć sakrament małżeństwa.
• Dziękujemy za gorliwość i solidność w prowadzeniu Spotkań przez kapłanów i świeckich oraz przestrzeganie zasad, wypracowanych w diecezji przez siedem ostatnich lat.
4. Za pośrednictwem Księży Dziekanów zbieramy informacje o Nabożeństwach Czterdziestogodzinnych w parafiach diecezji. Do tej pory otrzymałem odpowiedź z 11 dekanatów. Ksiądz Biskup wyraził zgodę, by po przygotowaniu właściwych pomocy zostało ono po wakacjach odnowione i dostosowane do czasów współczesnych, z postawieniem w centrum intencji modlitwy za małżeństwa i rodziny.
5. Liczymy na obecność dzieci pierwszokomunijnych na spotkaniu diecezjalnym LSO w Czerwińsku dn. 10 czerwca br., w godz. 10.00-16.00. Informacje szczegółowe w „Okólniku” nr 19/2017. Dzieci biorą udział w strojach komunijnych podczas Mszy św., potem w strojach sportowych. Przy tej okazji rozstrzygnięty zostanie konkurs „Moja Pierwsza Komunia Święta”, na który wpłynęło ok. 200 prac. Nagroda główna to rower, pozostałe nagrody to książki i gry edukacyjne (3 pierwsze miejsca i 14 wyróżnień).
6. Pamiętajmy o Dniu Ojca – 23 czerwca br., w tym roku jest to także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i ostatni dzień zajęć szkolnych. Niech modlitwa w intencji ojców wybrzmi tego dnia w naszych kościołach.
7. Na wniosek Duszpasterstwa Rodzin Biskup Płocki postanowił przyznać dwa Wielkie Ordery Świętego Zygmunta za zasługi na polu ochrony życia oraz małżeństwa i rodziny: Panu mgr. Kazimierzowi Cieślikowi, założycielowi Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, oraz Panu inż. Kazimierzowi Urbaniakowi, wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia.
Płock, dnia 1 czerwca 2017 r.

Ks. Wojciech Kućko
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA ROLNIKÓW

Dożynki Diecezji Płockiej odbędą się 27 sierpnia 2017 r. w Przasnyszu na płycie lotniska Aeroklubu Ziemi Przasnyskiej. Połączone będą z Dożynkami Województwa Mazowieckiego i Powiatu Przasnyskiego.
Święto dziękczynienia za zbiory rozpocznie się o godz. 11.30 Mszą św. sprawowaną przez J.E. Księdza Biskupa Piotra Liberę. Czcigodnych Księży zapraszamy do koncelebry (zabrać albę i pasek). Liturgię Mszy św. przygotowują Księża Proboszczowie przasnyskich parafii we współpracy z Samorządem Powiatu Przasnyskiego.
Tradycją jest, że podczas Mszy św. niesione są dary z diecezji. Prosimy dekanaty o przygotowanie daru ofiarnego:
Dekanat Przasnysz – chleb i pieczywo (niosą piekarze);
Dekanat Strzegowski – kosz kwiatów;
Dekanat Przasnyski – owoce pszczelego roju – miody;
Dekanat Dzierzgowo – kosz ziół;
Dekanat Mława – kosz warzyw;
Dekanat Ciechanowski Zachodni – kosz owoców;
Dekanat Ciechanowski Wschodni – kosz warzyw;
Dekanat Maków Mazowiecki – kosz owoców.
W lipcu br. dotrą do parafii plakaty dożynkowe. Księży Dziekanów i Dekanalnych Duszpasterzy Rolników prosimy o zorganizowanie w ramach dekanatu wyjazdu autokarowego z wieńcem żniwnym i delegowanym kapłanem.
Z Dekanatu Przasnyskiego – wieniec żniwny z każdej parafii. Z dekanatów położonych w sąsiedztwie Dekanatu Przasnyskiego – mile widziane delegacje z każdej parafii.
Organizatorzy proszą o zgłaszanie delegacji dożynkowych z dekanatów i informacje o ilości uczestników i wieńców z diecezji. Pozwoli to zapewnić posiłek i ławki czy obdarowanie delegacji upominkiem.
Zwracamy się z apelem do Czcigodnych Księży Proboszczów, by w czasie Dożynek Diecezji Płockiej nie organizować dożynek parafialnych, dekanalnych bądź gminnych, by umożliwić rolnikom udział w tych dożynkach. Za życzliwe przyjęcie prośby dziękujemy.
Zapraszamy rolnicze rodziny do uczestnictwa w diecezjalno-wojewódzkim święcie dziękczynienia za zbiory.
Płock, dnia 23 czerwca 2017 r.
Ks. Krzysztof Biernat
Diecezjalny Duszpasterz Rolników

KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp Salvatore Pennacchio przekazał informację oraz podziękowanie za to, że dnia 1 czerwca br., została wpłacona na konto Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z diecezji płockiej kwota 85.000 zł, stanowiąca ofiary wiernych, zebrane w Wielki Piątek za ubiegły rok, na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
Płock, dnia 24 czerwca 2017 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii

 

PERSONALIA


Nominacje dziekańskie

1. Ks. kan. mgr Zbigniew Adamkowski, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany dziekanem dekanatu ciechanowskiego wschodniego, do końca obecnej kadencji.
2. Ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski, proboszcz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany dziekanem dekanatu sierpeckiego, do końca obecnej kadencji.

Nominacje wicedziekańskie

1. Ks. mgr Marek Kardasz, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany wicedziekanem dekanatu gostynińskiego, do końca obecnej kadencji.
2. Ks. mgr Wiesław Kosiński, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany wicedziekanem dekanatu raciąskiego, do końca obecnej kadencji.
3. Ks. kan. mgr Mariusz Oryl, proboszcz parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany wicedziekanem dekanatu gąbińskiego, do końca obecnej kadencji.


Nominacje na dekanalnych ojców duchowych

1. Ks. kan. Wojciech Hubert, proboszcz parafii pw. św. Tekli w Ciechanowie, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie ciechanowskim wschodnim, do końca obecnej kadencji.
2. Ks. prał. Andrzej Tadeusz Kondracki, emeryt, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie gostynińskim, do końca obecnej kadencji.


Nominacje inne

1. Ks. dr Artur Janicki, wychowawca i ojciec duchowny w Szkołach Katolickich w Sikorzu, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany dyrektorem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bł. bp. Leona Wetmańskiego w Płocku.
2. Ks. mgr Krzysztof Jończyk, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany asystentem kościelnym Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej.
3. Ks. mgr Grzegorz Kaczorowski, pracownik Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany asystentem kościelnym Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku.
4. Ks. mgr Jarosław Stanisław Kwiatkowski, diecezjalny wizytator nauki religii, z dniem 20 czerwca 2017 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Katechetycznej na okres 5 lat.
5. Ks. kan. dr Roman Mosakowski, ojciec duchowny Roku Propedeutycznego w WSD w Płocku, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany delegatem Biskupa Płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa, ojcem duchownym księży i spowiednikiem kapłanów.
6. Ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, dyrektor Oddziału Płockiej Edycji Tygodnika „Gość Niedzielny”, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli.
7. Ks. mgr Krzysztof Ruciński, dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Studnia” w Płocku, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany diecezjalnym koordynatorem Światowych Dni Młodzieży.
8. Ks. mgr Krzysztof Świerczyński, wicedyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany dyrektorem tegoż radia.
9. Ks. płk Sławomir Niewęgłowski, proboszcz parafii wojskowej w Ostrowi Mazowieckiej – Komorowie, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka kapelanem 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu.
10.

Zwolnienia

1. Ks. kan. mgr Zbigniew Adamkowski, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie, z dniem 30 czerwca 2017 r., zwolniony z funkcji ojca duchowego księży dekanatu ciechanowskiego wschodniego.
2. Ks. prał. mgr Rafał Grzelczyk, diecezjalny koordynator Światowych Dni Młodzieży, z dniem 30 czerwca 2017 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
3. Ks. dr Artur Janicki, wychowawca i ojciec duchowny w Szkołach Katolickich w Sikorzu, z dniem 30 czerwca 2017 r., zwolniony z pełnionych funkcji.
4. Ks. mgr Marek Kardasz, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce, z dniem 30 czerwca 2017 r., zwolniony z funkcji ojca duchowego księży w dekanacie gostynińskim.
5. Ks. mgr Piotr Szczepan Marzec, wicedyrektor Szkół Katolickich w Sikorzu, z dniem 30 czerwca 2017 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
6. Ks. mgr Piotr Szczepan Marzec, asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, z dniem 30 czerwca 2017 r., na własną prośbę, zwolniony z pełnionej funkcji.
7. Ks. dr Michał Zadworny, asystent kościelny Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku, z dniem 30 czerwca 2017 r., zwolniony z pełnionej funkcji.

 

Płock, dnia 26 czerwca 2017 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 27 czerwca 2017 r.
Nr 1725/2017

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x