OKÓLNIK
Okólnik 15/2017
12.04.2017
Spis treści:

Okólnik 15

DEKRET
POWOŁUJĄCY DIECEZJALNĄ RADĘ KATECHETYCZNĄ

Mając na uwadze zasady zawarte w numerze 138 Dyrektorium Katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 20 czerwca 2001 r. oraz przepisy Statutu Diecezjalnej Rady Katechetycznej zawarte w Uchwałach 43. Synodu Diecezji Płockiej, niniejszym powołuję na okres pięciu lat Diecezjalną Radę Katechetyczną w następującym składzie:

Członkowie z urzędu:
1. ks. kan. dr Marek Wilczewski – przewodniczący
2. ks. dr Rafał Bednarczyk
3. mgr Ewa Bembenista
4. mgr Elżbieta Brzeska-Walczak
5. s. mgr Dominika Ewa Dudzik CSP
6. mgr Iwona Katarzyna Kamińska
7. ks. mgr Zbigniew Olszewski
8. mgr Marzena Sadowska
9. ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski
Członkowie z nominacji:
10. mgr Bogusław Brykała
11. ks. prał. mgr Piotr Joniak
12. ks. kan. dr Andrzej Krasiński
13. ks. kan. mgr Tomasz Ozimkowski
14. s. mgr Małgorzata Anna Żabińska CP

Do głównych zadań Diecezjalnej Rady Katechetycznej należy m.in.: przygotowanie i opiniowanie projektów katechetycznych, koordynowanie i wspieranie inicjatyw katechetycznych w diecezji, współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za kształcenie i doskonalenie katechetów – duchownych i świeckich, wypełnianie zadań nałożonych przez ustawy diecezjalne oraz zadań wyznaczonych przez Biskupa Płockiego, troska o odpowiedni poziom pracy katechetycznej w diecezji oraz o przeciwstawienie się wszelkim zagrożeniem na tym polu (zob. nr 8 Statutu Diecezjalnej Rady Katechetycznej).
Wszystkim Członkom Rady na trud realizacji stojących przed nią zadań
z serca błogosławię.
Płock, dnia 29 marca 2017 r.
Nr 641/2017


† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


DEKRET

W myśl kan. 1223 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zezwalam na utworzenie nowej kaplicy w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach (parafia pw. św. Stanisława BM w Ciachcinie).
Kaplica ta powinna zostać pobłogosławiona według obrzędu przepisanego w księgach liturgicznych. Należy ją zarezerwować tylko dla kultu Bożego i wyłączyć z wszelkiego użytku domowego (zob. kan. 1229 KPK). Ponadto wyrażam zgodę na przechowywanie i kult Najświętszego Sakramentu w kaplicy zgodnie z przepisami kann. 934 – 944 KPK oraz nadaję jej tytuł św. Jana Pawła II.
Ufam, że to miejsce modlitwy będzie dla wszystkich źródłem łaski i błogosławieństwa.
Płock, dnia 7 kwietnia 2017 r.
Nr 691/2017


† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży, siostry zakonne i wiernych świeckich, zwłaszcza członków Kół Żywego Różańca, do wzięcia udziału w diecezjalnej uroczystości 100. rocznicy Objawień Fatimskich, która odbędzie się 13 maja 2017 r. w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie. Obchody rozpoczną się o godz. 11.00 zawiązaniem wspólnoty i procesją fatimską połączoną z modlitwą różańcową. O godz. 12.00 będzie sprawowana Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery. Po Mszy św. odbędzie się krótki koncert chóru diecezji grodzieńskiej z Białorusi „Cantate Domino”. Po zakończonych uroczystościach przewidziany jest poczęstunek. Czcigodnych Księży Dziekanów prosimy o zorganizowanie wyjazdu dla wiernych świeckich, przedstawicieli parafii danego dekanatu. Prosimy o zgłoszenie zorganizowanych grup do 30 kwietnia br. do Wydziału Duszpasterskiego.
Płock, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Ks. Jan Jóźwiak
Proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej
w Ciechanowie

KOMUNIKAT MODERATORA DZIEŁA BIBLIJNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II

W związku ze zbliżającą się, przypadającą w tym roku 30 kwietnia, Niedzielą Biblijną, przekazuję do wiadomości i duszpasterskiego wykorzystania przez Czcigodnych Księży podstawowe informacje związane z jej tegorocznym tematem i przebiegiem.
W tym roku po raz pierwszy Niedziela Biblijna zostanie związana z Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego. Jest to ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Wydarzenie polega na poddaniu się szczególnej refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. W tym roku będą to cytaty z „Listu św. Pawła do Galatów”. Hasło wydarzenia brzmi: „Weź i czytaj!”. Inspiracją do Narodowego Czytania Pisma Świętego są obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, natomiast jego głównym celem jest, jak zaznaczają organizatorzy, rozwój życia w łasce chrztu świętego.
Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma za zadanie ukazywać Pismo Święte jako kod kulturowy chrześcijańskiej Polski i Europy, pomagać w odkrywaniu zalet wspólnotowego czytania Biblii, ukierunkowywać modlitwę i medytację wiernych na wybraną księgę. Celem inicjatywy jest także pokazywanie osób, znane ze swej służby dobru wspólnemu, osiągnięć zawodowych lub sportowych, które w swoim życiu inspirują się Słowem Bożym. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma przybliżać najnowsze edycje Pisma Świętego i najlepsze publikacje egzegetyczno-teologiczne, pomocne w samodzielnej interpretacji wybranej księgi biblijnej
Formularz z potrzebnymi tekstami będzie podany w „Przeglądzie Biblijnym”, który każda parafia otrzyma przed Wielkanocą. Co tydzień na facebooku i na stronie internetowej Dzieła Biblijnego będzie drukowany kolejny fragment „Listu do Galatów” z odpowiednim komentarzem egzegetycznym, patrystycznym oraz ikonograficznym.
Czcigodni Księża otrzymają do wszystkich parafii odpowiednią ilość specjalnie przygotowanego Biuletynu, który przybliży wiernym „List do Galatów” oraz pomoże w jego samodzielnej lekturze i medytacji nad jego treścią. Obok tekstu natchnionego będzie w nim zamieszczony komentarz narracyjny, objaśnienia geograficzno-historyczne, orędzie teologiczne i aktualizacja w odniesieniu do życia chrześcijan i Kościoła w świecie współczesnym.
Płock, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Ks. Jarosław Kwiatkowski
Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

KOMUNIKATY KURII DIECEZJALNEJ

I. Kuria Diecezjalna w Płocku informuje wszystkie Parafie i Księży Proboszczów o możliwości nawiązania współpracy z Kancelarią Archiwistyczną G&T Robert Twardowski i Marcin Guzik w zakresie prac związanych z:
1. Przeprowadzaniem inwentaryzacji cmentarzy.
2. Przeprowadzaniem inwentaryzacji kościołów, kaplic i innych miejsc kultu religijnego oraz innych obiektów będących własnością Parafii. (Inwentaryzacja obejmuje także obiekty zabytkowe oraz pełne wyposażenie kościołów. Może być podstawą do wniosku o dofinansowania na poczet remontów i prac renowacyjnych).
3. Informatyzacją zasobów kancelarii parafialnych, poprzez tworzenie komputerowych baz danych kartotek parafialnych, ksiąg metrykalnych lub innych dokumentów, w celu usprawnienia bieżącego funkcjonowania kancelarii parafialnej.
4. Obsługą bieżącej lub archiwalnej dokumentacji parafialnej, w tym także tworzeniem pełnowartościowego archiwum parafialnego.
Kancelaria Archiwistyczna G&T Robert Twardowski i Marcin Guzik nawiązała bezpośredni kontakt z Kancelarią Kurii w Płocku, przedkładając stosowne dokumenty potwierdzające nabyte w toku wielu lat pracy doświadczenie i wymaganą wiedzę merytoryczną oraz bardzo pozytywne opinie księży na temat ich pracy. Kancelaria oferuje także bezpłatne doradztwo w zakresie postępowania z dokumentacją kościelną, informatyzowania zasobów kancelaryjnych lub inwentaryzacji.
Wszelkie pytania należy kierować pod numery telefonów: 504 605 215; 798 539 100 lub mailowo: biuro@kancelarieparafialne.pl.
Więcej informacji na stronie www.kancelarieparafialne.pl.

II. Na prośbę księży kapelanów Krajowej Administracji Skarbowej przekazujemy informację o możliwości skorzystania z tzw. Szybkiego PIT-u. To nowe rozwiązanie, które pozwala szybko i bez stania w kolejkach złożyć roczne zeznanie podatkowe. Księża kapelani zapraszają do wysłania rocznego zeznania podatkowego – tzw. PIT-u przez Internet. Na stronie: www.e-deklaracje.gov.pl można wypełnić i wysłać elektronicznie tzw. PIT – WZ. Można też podać w nim informacje na temat ulgi dla dzieci, ulgi rehabilitacyjnej oraz wskazać, komu przekazuje się 1 proc. z podatku. Kontakt: ks. dr Marian Midura kapelan KAS, kom. 502 726 968.
Płock, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

PERSONALIA

Nominacja

1. Ks. mgr Sławomir Trzaska, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Bulkowie, z dniem 30 marca 2017 r., mianowany kapelanem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w gminie Bulkowo.

 

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 6 kwietnia 2017 r.
Nr 1060/2017

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x